Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 1 augusti 2017

Pride 2017 och den ofruktsamma naturenDet har blivit en tradition att nästan varje år granska hur himmelen underkänner Pridefestivalen via sin suggestiva symbolik. I år uppgav SvD att tilltalet ska bli allvarligare. Folk har kanske tröttnat på den vulgära paraden och nu måste den lilla minoriteten som tar sådan obegriplig plats i medierna bli lite mer seriös.

DN har en artikel som förklarar att "Invigningsgalan börjar på stora scenen I Pride Park 18.30 på onsdag." Jag vet inte vad Aftonpladdret syftar på med sin uppgift om måndag kl 13.00 - troligen någon slags "förfest". I vilket fall ändrar sig den tidning som är landets mesta homokramare när också politiska krönikören Sweden menar att Pride startar på onsdagen. Jag väljer denna uppgift för ett horoskop.

Ofta när man ser en "perfekt" ascendent misstänker jag att någon astrolog fixat med födelseminuten för att snygga till kartan, men här är den definitivt sann. Den seriösa och här närapå depressivt livströtta Saturnus stiger GRADEXAKT i öster när Pride drar igång klockan 18.30. 


Planetplaceringen stämmer exakt med budet att flamset tonas ner i år. De ansvarig har kanske insett att glittriga schlagerfjollor är passé, världen och samhället har ju blivit mörkare på sistone. Då måste också den här homosjukdomen som handlar om imitation av yta ikläda sig ett sedesamt och stramt mörker. 

Det som är så intressant med den här kartan är att den ritar upp en närmast perfekt bild av STERIL NATUR. Saturnus med Månen i Vattenelementet och dess föga uppbyggliga stöd från en "fallen" sexualitet (Mars) i moderskapets tecken, visar på fullt allvar upp vilken naturens avvikelse homosexualiteten är. 

Ändå ser vi kungavärdighetens Regulus "välsigna" de yttre manifestationernas 10e hus, fast en aningen pervers manifestation eftersom också 10e huset knyter an till den skadade naturen via dess tillfälliga härskare Solen (identiteten, som här sjunkit ner till den simpelt biologiska och omedvetna driftsnivån - Vatten).

Dessa är nu inte några hårresande budskap, inget att höja rop om sterilisering för. Hela kartan signalerar ju för övrigt att homosexuella inte fortplantar sig, och tittar man på flera av nyckelplaneternas verksamt goda natur stödjer de antagandet att tillvaron verkligen innehåller korta ögonblick när naturen "slagit knut på sig själv" och att också detta är ett naturligt faktum.

Det 9e huset för samvetets röst är här "naturens" röst (den Vegetativa eller biologiska själen) och vad samvetet bjuder en människa är aldrig fel. Saken är nu att alla inte hör lika mycket av samvetet, särskilt inte när 9e husets representant är den låga sinnesnivån (Månen) och denna hamnat i klorna på den Stora Illgöraren, steriliseraren och formfixeraren - i sexualitetens Skorpionen i öster. "Jag och min defekta plats i naturens organisation" blir den kombinerade effekten av jag-huset och 9e samvetshuset, givet hur den alltigenom trasiga Saturnus äger horoskopet.

Och det är korrekt: Saturnus som svårmod eller djup eftertanke är det enda passande förhållningssättet till en natur som skenbart inte fungerar utan gör "felkopplingar" så att folk tänder på fel folk (eller t.o.m. döda ting). Nu gör emellertid inte naturen några misstag, dessa steriliserade eller formalt blockerade ögonblick i tiden finns av en anledning, de fyller en karmisk funktion.

Sveriges brott mot den minoritet med psykiska störningar av den här typen skrev jag om i ett nyligt inlägg. Själar som når den sublunära sfärens "vattniga zon" gör det i rätt tid för att attrahera och klibba fast vid passande karmiskt stoff. "What happens in Vegas stays in Vegas." Sexuellt relaterade överträdelser  relativt den universella morallagen rättas där avvikelsen uppstod. Jag har tidigare teoretiserat om att hbt kan vara en möjlighet för vissa att lära sig mod men naturligtvis är det i första han retributiv karma. Ingen kan påstå att det inte är ett handikapp att födas felkopplad i förhållande till hur de resterande 98% av mänskligheten förhåller sig till varandra, kvinna till man och man till kvinna.

Man kan säga att  vattniga zonen runt Jorden innehåller "karmapartiklar", en äldre version av dagens mikrobiologi och diskussionen om hur gener bygger en ny människovarelse. Och ytterst är väl detta två skilda sätt att beskriva samma process. Men antika synsätt visste också att ingen uppstår bara genom föräldrarnas könsakt utan också genom karmiska strömningar inom ett intelligent kosmiskt system. 

När en festival som hyllar psykisk dysfunktion som något normalt därför startar exakt då en skadlig struktur- och organisationsplanet står i öster, då blir detta ett astrologiskt sätt att beskriva ett möte för alla dem som sög åt sig negativa karmapartiklar vid sin återkomst, de som hade en svårt karma som de nu har att möta i sitt jordeliv. 

Alla de filosofier som respekterar reinkarnationens realitet vet att det går att lösa upp det förflutnas spöken som ger homoyttringar, men dagens onda samhälle låter hellre människor förbli sjuka genom att helt enkelt normalisera sjukdom och kalla den ett tredje, fjärde eller femte kön. Så länge folk jobbar och är lönsamma har det sönderfallande västsamhället inga åsikter om hur folk söker sin sexuella njutning.

Årets Pride-horoskop är problemetiskt eftersom man officiellt fortsätter förklara sig vara kungar (Regulus) och via Rahus demoniska övertramp dessutom stolta över att vara naturens missfoster. Samtidigt avslöjar den EXAKT placerade och dubbelt onda Saturnus att någon slags Räkenskapens Dag också nått den här festivalen. 

Astro-tekniskt sägs Saturnus vara en riktig sänkare i just Skorpionen. Jag har inte reflekterat så mycket över detta, och kalla mig blind som först häromdagen kom på förklaringen. Saturnus är andevärldens egen planet, summan av alla själar och deras organisation. Hinduisk astrologi menar att planetens essens är Luft och det betyder att redan Saturnus ensam, under passagen genom Vattentecknet Skorpionen, bildar den mest extrema formen av vad bloggen döpt till "det sociala utstötningssyndromet"! Plötsligt djupnade signifikansen av Pride-öppningen med Saturnus EXAKT på Skorpionen hundrafalt. 

 Varför tonläget ska vara mer seriöst i år förklarar arrangörerna själva inte med att stockholmarna nu är hjärtligt less på psykologiskt störda människor som springer runt med löskukar och gigantiska lösbröst (avsiktligt fel på fel person). Seriositeten är förstås att hbt-gruppen upplever att samhället blivit snålare och mer hotfullt mot deras nyfunna rätt att förevisa perversionen på alla de sätt och vis. 

Faktum är att man t.o.m. kan läsa en Saturnus-i-Skorpionen som att dödsskräcken äntligen nått den här gruppen och det är ett gott ting eftersom många fall av homosexualitet verkar bero på ond bråd död och en "otippat snabb återfödelse". Ond bråd död tycks derangera själen betydligt jämfört med en människa som vet att hon kommer att dö och hinner förbereda sig mentalt. Om den som dör av brutalt våld eller i en plötslig trafikolycka lämnar kroppen i derangerat och uppslitet tillstånd OCH SEDAN ÅTERVÄNDER OKONTROLLERAT I NY KROPP AV MOTSATT KÖN, ja då sitter homosexualiteten där som brevet på posten. (En något tillspetsad sammanfattning av pionjären och barnläkaren Ian Stevensons 30 år av djupintervjuer med barn som minns tidigare liv.)

Naturen kanske trots all har ett litet moment av det oväntade, en del får inte fördelen av att färdas åter till Jorden längs glömskans flod Lethe till följd av att så mycket emotionella krafter var i rörelse vid deras död - de skippar hela "mellan liven-perioden" och är tillbaka nästan direkt och ofta med fula kroppsliga defekter som påminner om det dödliga traumat. Dr Stevensons dokumentation kryllar av bisarr fotodokumentation av vanskapta barn som förklarat bakgrunden till sin kroppsliga problematik och i alla de redovisade fallen också dokumentation, polisprotokoll och obduktionsrapporter från ofta avlägsna städer som barnet menar sig ha levt i, och som styrker berättelserna.

Naturligtvis ska homosexualitet klassas som en form av mental sjukdom och absolut inte hyllas som ett tredje kön. Sjukdom är intet att vara stolt över - då ägnar man sig åt förnekelse och självlögn. Lyckligtvis går den att bota om patienten under hypnosregression flyttas tillbaka till tid och plats som innehåller nyckeln till det nuvarande onda. Då KAN förtrollningen släppa. Efter många års habituering kan det behövas ytterligare terapi för att lära den vuxne att börja reagera på rätt kön, vilket kanske är för sent ("lära gamla hundar sitta"...). Man får nog räkna med livet ifråga gick förlorat till asexualiteten. 

Jag kommer osökt att tänka på syntpopens fader John Foxx, den ursprungliga hjärnan bakom Ultravox. På deras debutalbum fanns Foxx-kompositionen "We are the frozen ones" vilket distinkt påminner om den kylslagna Saturnus. Inte otippat hittar man den varma Solen och den iskalla Saturnus i samma tecken (Jungfrun), ett inte helt enkelt möte mellan två planeter som är varandras fiende! 

Foxx är för övrigt katolskt kristen, men har ingen uppgift om hans sexuella status. Man kan utifrån hens kyliga musik misstänka att han tillhör de frusna, dvs. de asexuella. Den gruppen som innefattar också "änglar" som tillfälligtvis besöker jorden, själar som inte längre behöver människans form, själar som är utexamnierade från den här lekskolan. Jag menar, se bara den här bilden från återutgivningen av Foxx solodebut Metamatic:

 

Bättre kan knappast motsättningen mellan ande och banal yta beskrivas! (Anden i Foxx horoskop illustreras av en perfekt koppling mellan psyket/Månen och religionensoch andens Jupiter i ELD, elementet som befinner sig längst från JORD och materialism.) 

Intill dess Sverige slutar med sin biokemiska (materialistiska) ensidighet i synen på människan kommer landet inte att producera vettiga svar på något whatsoever. Kristdemokraten som kallade Pride en "perversionens vecka" tog i så han nästan sprack, men naturligtvis har han rätt i sak. Saturnus i Skorpionen är nog den mest degenererade sammansatta signatur astrologin äger, när den stiger i öster som företeelsens emblem.

Föräldrar som vill vara på säkra sidan bör undvika att kopulera så att avkomman nio månader senare föds med Saturnus-i-Skorpionen. Här, lämna detta till era barn och barnbarn (och glöm inte att subtrahera cirka nio månader för de oönskade tiderna för oskyddat sex):
Range of search: 1.01.2013 - 1.01.2070
In steps of: 24h 0m
Search for...:
sa.sco

Realization intervals (begin - end):
 3.11.2014 - 26.01.2017
22.06.2017 - 26.10.2017
12.12.2043 - 23.06.2044
31.08.2044 -  7.12.2046

Eftersom världen inte behöver fler barn kan astrologiska röda zoner vara ett första steg att få ned nativiteten. Naturligtvis kommer inte varje barn som föds med Saturnus i öster att födas homosexuell, men varför chansa?


Tilllägg

Av 1750 kartor med känd födelsetid visar sig följande 11 ha Saturnus i första huset i Skorpionen:
 • Robert Millikan;22.3.1868;23:30 - Nobelpristagare i fysik, upptäckte elektronens negativa laddning (notera negativiteten i sammanhanget)
 •  Charles T. Rees Wilson;14.2.1869; 4:00 - ännu en Nobelfysiker, nu designer av "molnkammaren" (har också med de negativa elektronerna att göra)
 • Paul Müller;12.1.1899; 4:30 - en tredje pristagare nu i medicin, upptäckte hur giftigt besprutningsmedlet DDT var - Skorpionen och dess gift! 
 • Olof Palme;30.1.1927; 5:15 - giftigaste politiker Sverige haft - mördades 
 • Noam Chomsky;7.12.1928; 7:00 - giftigaste vänsterintellektuella i USA, avslöjar skoningslöst landets mordiska brutalitet och sjuka utrikespolitik. 
 • John Lydon/Johnny Rotten;31.01.1956; 3:00 - tja, gamla Sex Pistols. Månaderna innan de fick skivkontrakt ägnade sig Rotten åt att pissa rakt ner i publikhavet (skapade rubriker i New Music Express). Nog om Skorpionens lägsta manifestationer... 
 • Michele Bachmann;6.4.1956; 0:08 - USA-politiker, den bedrövliga Tea Party-rörelsen, pga. stark look-alike-faktor med Carola Häggqvist har jag hypotetiskt satt 0.08 för Skorpionen i 1a  huset.
 • Ellen Degeneres;26.1.1958; 3:30 - homosexuell och svårt alkoholiserad tv-personlighet (Skorpionen= alkohol och andra nervgifter).
 • anonym;xx.xx.1958;xx:xx "extremt snål revisor" (Saturnus är onkel Scrooge som i sin tur är modellen för Joakim von Anka.)
 •  Rita Wilson;26.10.1958; 9:03 - Den starka kvinnan bakom Tom Hanks.
 • Priscilla Chan;24.02.1985  - Hustru till den motbjudande it-nörden Mark Zuckerberg som kom på Facebook som ett sätt att snoka i föredettingars liv. Hustrun har valt att framträda med sitt gamla efternamn på Wikipedia. Saturnus kan vara så konservativ att den helt enkelt vägrar anpassa sig till förändringar i livssituationen (som en återfödelse i ny kropp av nytt kön eller etnicitet - tänk Lawrence av Arabien).

Vid första påseendet tycks varningen för homosexualitet överdriven, särskilt som planetplaceringen skördat 3 Nobelpris. Å andra sidan innebär ett känt fall av 11 hela 9% av gruppen. En betydande överrepresentation med andra ord jämfört med hbt-folket som tros utgöra 2-4% av mänskligheten. Jag har dock mina misstankar om att Zuckerbergs hustru skulle kunna vara flata, här handlar det om guldgrävarens iskalla positionering för att nå någonstans i samhället, vilket även är vad Pride-festivalen handlar om. Saturnus är astrologins mest krassa och cyniska planet.

8 kommentarer:

 1. I Aktuellt visades nyss ett inslag där det slogs fast att 65% av de heterosexuella kvinnorna får orgasm vid samlag, medan siffran för lesbiska kvinnor är 86%. Underförstått är det väl lika bra att män har sex med män och kvinnor med kvinnor?

  Häromdagen fick jag reda på att de politiska ledarna i England, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Luxemburg och Skottland är barnlösa, liksom 30% av kvinnorna i Tyskland. Har normkritiken, feminismen och upplösandet av kärnfamiljen befolkningsminskning som bakomliggande avsikt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Konspirationsteorier är spännande, men jag undrar om någon kan iscensätta en Priderörelse i förväntningen att allmänheten i avsmak slutar fortplanta sig! Ibland, doktor Freud, är en cigarr just bara en cigarr!
   :-)

   Radera
 2. Studien låter trovärdig i mina ögon då det var 50 000 personer som utfrågades (stort underlag) plus att det stämmer med vad som framhålls med jämna mellanrum. Nämligen att det inte är lika lätt för kvinnan som för mannen att komma vid penetrering. SVT skulle till och med bidra till allmänbildningen genom att lägga ut en klitorisguide. Men det jag tänker är att det är den yttersta symptomen på ett samhälle där individens framgång OCH tillfredsställelse är det enda som betyder något. Inte bara tampas Sverige med det här. Vi har även flest singelhushåll i världen och kvinnor som köper nedfrusna spermier på postorder från Danmark (se dokumentären "The Swedish Theory of Love").

  SvaraRadera
  Svar
  1. Annat var det förr under hippie eran. I en Intervju från Playboy Magazine året 1966 avslöjade Timothy Leary receptet för garanterade multipla orgasmer för kvinnor. En kvinna skulle oundvikligen få hundratals orgasmer i en noga förberedd LSD-session.

   "in a carefully prepared, loving LSD session, a woman will inevitably have several hundred orgasms."
   - Timothy Leary

   Hela intervjun med honom från September 1966 finns här:
   https://archive.org/stream/playboylearyinte00playrich/playboylearyinte00playrich_djvu.txt

   Så nej kvinnor behöver inte bli lesbiska för att få orgasm. Däremot behövs det en öppenhet för gränsöverskridande upplevelser, såsom en orgasm i sig ju faktiskt är?

   Aftonpladdret ger också en indirekt bekräftelse på detta genom att skriva att kvinnor med hög "emotionell intelligens" får dubbelt så många orgasmer som mer hämmade kvinnor. Psykadeliska substanser som LSD har ju också visat sig göra folk mer öppna och även mindre deprimerade. Så det är inte bara killar som behöver lära sig om klitoris utan även tjejer som behöver blir mer öppna och sociala.
   http://www.aftonbladet.se/relationer/article11819883.ab

   Radera
  2. Historiens pendelsvängningar. Citera mig inte men från min begränsade erfarenhet och rekonstruktioner av gamla eskapader har jag insett att emotionell iq, överförd på zodiaken skulle kunna uttryckas av, förutsägbart nog, Månen i Vattenelementet och då mer specifikt Skorpionen. Omvänt tycks, tyvärr, Månen i de saturniska tecknen tyda på en självkontroll som i så fall skulle förklaras med låg emotionell medvetenhet. Men eftersom det krävs två för sex är uttalandet dubiöst. Personkemin mellan två kan vara viktigare så att Månen i Stenbocken skulle bete sig helt annorlunda i en "annan psykisk miljö"...

   Radera
 3. Apropå på asexualitet så är väldigt många asexuella transpersoner. Väldigt många asexuella är även autistiska. De kan även ha dragning åt motsatta könet (hetero), samma kön (homo) eller båda (bi) utan att för den sakens skull vilja ha sex. Vidare så vill de vara med i HBTQ-gemenskapen och går även på Prideparader. De kan leva i relationer och söka närhet och kärlek inklusive fysisk kontakt men ändå inte vilja ha sex. Även asexuella onanerar men de tänker då inte på någon person de vill ha sex med.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har sökt igenom bloggen efter asexualitet. Intressanta två tecken i sammanhanget Jungfrun och Lejonet som också tas upp i denna bloggpost. Det verkar som om det finns två olika sorters asexualitet. Den ena handlar om ett autistiskt uppfyllande av sig själv (Lejonet) medans det andra handlar om ett kylig distans till det hela (Jungfrun).

   De här två tidigare bloggposterna fann jag intressanta.

   Varför är Lejonet så gay
   http://siderisk.blogspot.se/2014/11/varfor-ar-lejonet-sa-gay.html

   Hjärntvätt Jungfruns tecken och Viljestyrka
   http://siderisk.blogspot.se/2010/07/hjarntvatt-jungfruns-tecken-viljestyrka.html

   Radera
  2. Dra inte för stora slutsater av bloggens mer anekdotiska inlägg. Jag har i princip lämnat den tidiga fasen där jag sökte kvantitaiva bevis för astrologin. En handfull suggestiva fynd visade sig visserligen, men är asexualitet ett intresse eller något du spglar dig i väntar ett gigantiskt arbete att isolera några hundra fall av den typen och därefter undersöka om någon trend visar sig.

   Androgyna Merkurius (här indirekt via Jungfrun) kan vara en hypotes att testa, men för att kunna avgöra en sådan sak behövs också kända födelstider på alla dessa hundratals asexuella - för att kunna avgöra om Merkurius verkligen är en dominant i horoskopet...

   Jag kan tänka mig lättare subjekt för att testa astrologins "repeterbarhet"...

   Radera