Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 13 december 2012

Mördarhoroskop - nu 27% mer i påsen

Mängden med horoskop för mördare har vuxit med 27% sedan det förra kvantitativa testet från augusti 2011. En uppföljning är därför motiverad. Ska bloggens verifikation av den antika varningen för psykets eller Månens fall i dödsskuggans dal (Skorpionen) ännu en gång valideras? 

När bloggen började studera zodiaktecknen och planeterna kvantitativt var dataunderlagen små och jag valde det generösa intervallet <±50% för slumpmässiga avvikelser.

Som framgick av 1.000 slumpgenererade födelsedagar lugnar den slumpmässiga spretigheten ner sig och låg lite över 30% i endera riktningen. 

När datamängden i uppföljningsstudier nått 200 mätpunkter har jag, en smula godtyckligt, tagit som vana att acceptera allt vid eller bortom ändpunkterna ±40% som statistiskt signifikant. I följande tabell indikerar jag signifikans enligt båda definitionerna, för enklare jämförelse med den äldre tabellen.

Tecken
205 mördares
fördelning
på de 12 tecknen
19 12
24 14
16 17
14 16
20 13
14 18
10 20
21 30
15 18
9 15
20 14
23 18
Total
205 205
Signifik.
rel. snitt
17,1
(±50%):
<=8,5 eller
>=25,6
<=8,5 eller
>=25,6
±40%
<=10,3 eller
>=23,9
<=10,3 eller
>=23,9


Enligt de något sänkta kraven för signifikant över/underrepresentation gäller exakt samma resultat efter tillskottet av 27% fler mördarhoroskop. Skulle man bortom 200 mätpunkter vidhålla kriteriet ±50%, tappar vi Solen i Oxen som en särskilt rå och mordbenägen sälle. 

Men det är bara att titta på strödda skandalexempel som Sverigedemokraten Erik Almqvist från järnrörsskandalen för att förstå brutaliteten i det här tecknet. Han hade dessutom Sol och Måne i Oxen och nymånar ger ovanligt tydliga och tacksamma fall. Almqvist avslöjade med all tydlighet hur primitivt Oxens symbol med dess äganderättsorientering fungerar. Det är inte alls svårt att föreställa sig någon bara ett snäpp mer förgrovad än Almqvist som faktiskt tog järnröret och bankade livet ur någon han inte tyckte såg tillräckligt svensk ut. 

Vad gäller fyndet som gav namn till förra studien, "Skorpionens mörka rykte validerat" kvarstår den fallna Månens överrepresentation. Nu ska man inte göra något stort nummer av fluktuationer mellan de olika delstudierna, men medan dataunderlaget växte med 27% ökade Månen i Skorpionen bara med 25%. Likväl var det "fallna psyket" så markant överrepresenterat i föregående studie att det förblir så enligt både det strikta och uppmjukade kriteriet på signifikans.

Vi ser därför ännu en gång hur MORD bekräftas av den antika astrologiska varningen för "psykets fall" i dödens tecken.Om man betänker att sista stavelsen i hebreiska "marad" är kort och avhuggen får man ett uttal i stil med MARaD - morr - mord !!! Det indoeuropeiska ordet skymtar i latinets "tyna bort" (dö), "morte". 

Här sluts den ålderdomliga tankecirkeln om att "själens uppror mot Gud" är samma sak som dess syndafall eller återfödelse som människa i en fysisk kropp. 

Det ligger således en djup innebörd i den sataniska axel som dyker upp i vårt test genom en Sol i ena ändan och en Måne i den andra! När psyket "faller" i Skorpionen motsvarar det den hellenistiska astrologins åttonde tempel "inträdet i döden", varpå Solen nästa morgon träder fram i Oxen, kommen ur andra templet eller "Dödsrikets port".

Uppenbarligen bär den här Solen i Oxen tillräckligt mycket svärta med sig för att alltjämt resonera av dödsmotivet. Och så har ju indisk astrologi framställt saken: tecken i opposition reflekterar i viss utsträckning varandra. Indisk astrologi tillskriver Månen i Tvillingarna ett filosoferande sinnelag, trots att filosofi strikt talat sorterar under Skytten eller det nionde templet, den högre bildningens hus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar