Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 7 februari 2012

Ny studie av horoskop för (m)- och (s)-politiker

Ytterligare några grabbnävar socialdemokratiska och moderata politiker har fastnat i den växande datasamlingen (nu uppe i 5.900 kartor) och det kan vara dags att söka validera fynden från det första stickprovet på (s) respektive (m)

Sverige genomlider f.n. en skandalös regering Sverige, men där medelklassen varken velat se eller förstå hur deras lilla välståndsökning har kommit till. Det är en regering som brukar populistiska lögner (skapade av en pr-avdelning), anpassade till näringslivets önskemål om att förvandla Sverige till ett låglönesamhälle - tidigare kallat 2/3-delssamhället. Det vill säga, regeringen Reinfeldts mål är att omvandla Sverige till ett land där en fattig tredjedel slavar för en relativt välbärgad medelklass. Moderaten hatar ordet jämlikhet i alla avseenden eftersom själva idén om mått och proportion kräver en förmåga till avvägning och bedömning han ännu inte besitter - av följande test att döma.

Pga. mitt större intresse för vad detta är för människor från avgrunden har de moderata horoskopen dragit ifrån något och dessa 107 moderata födelsekartor ska jämföras med 95 socialdemokratiska, vad gäller Solens och Månens placering.  Solen = handlingsmänniskan, drivkraften, "livsmissionen". Månen = instinkten, begäret, tendensen att svara (positivt eller negativt) på inkommande data (från Solen).

Gruppernas olika storlek spelar nu ingen roll eftersom de båda lägren kan studeras i såväl absoluta tal (icke jämförbara) som procentuellt (jämförbart). Men det intressanta är förstås vilka zodiaktecken - om några - som vittnar om en skillnad i grundsyn och om denna i så fall rimmar med zodiaktecknets traditionella innebörder. Det är därför svårt att kalla dessa strikt kvantitativa undersökningar eftersom en viss avstämning alltid måste till. 

Obs. Här ingår också styrelsemedlemmarna från båda partierna (se tidigare inlägg om (s)-styrelsen och (m)-ditot). Dessa är inte nödvändigtvis är heltidspolitiker.

Jag börjar med de 107 moderaterna eftersom det resultatet är tydligare och enklare att förstå.

107 moderater
antal
%
antal
%
13 12,1 7 6,5
12 11,2 13 12,1
8 7,5 8 7,5
8 7,5 13 12,1
6 5,6 7 6,5
7 6,5 8 7,5
7 6,5 7 6,5
9 8,4 12 11,2

6 5,6 8 7,5

11 10,3 8 7,5
13 12,1 10 9,3

7 6,5 6 5,6
Snitt
8,9 8,3% 8,9 8,3%
Signifikant
rel. snittet
(±40%):
<=5,4
eller
>=12,5
<=5,0
eller
>=11,6
<=4,2
eller
>=12,5
<=5,0
eller
>=11,6


Obs. Efter ett studium av naturliga variationer i en slumpgenererad grupp med 1.000 födelsedatum insåg jag att bloggen satt ett onödigt hårt krav på "statistisk signifikant avvikelse". Det här är den första undersökningen där alla resultat vid eller utanför intervallet ±40% räknas som signifikant. Det är naturligtvis så att bloggens allra första småstudier hade alltför små dataunderlag och det har visat sig att värdena "sprätter vilt" när mätpunkterna är alltför få. Det blir falska signaler på signifikans.

[Tillägg: Senare insåg bloggaren hur samlingar med cirka 100 mätpunkter innehåller för mycket "slumpmässiga svängningar" för signifikans vid ±40%. Enskilda småstudier av ska betraktas som kuriosa.]

Av stort intresse är de upprepade studier, där samma tecken fortsätter att dominera vartefter dataunderlaget växer. Brottsdömda horoskop är en särstudie på bloggen och nu då dessa två typer av politik där vi återigen ser personer födda i egohävdelsens tecken Väduren finner moderaternas livssyn attraktiv. Som tidigare sagt, är det helt ointressant vilka individer som fötts i vilket tecken - det är den politiska "visionen" som jämförs med zodiaktecknens innebörd och räckvidd.

I det dubblerade dataunderlaget stiger nu det ideologiska tecknet Vattumannen fram som en kraftfull komponent. Vi talar ideologi som ett "luftslott" eller en ritbordsprodukt. "Så här bör det vara" och taget med den överrepresenterade Väduren förstår vi att det är en ideologi som handlar om egoismen (Väduren). Och det är ju detta som är moderaternas paroll: men de kallar egocentriciteten för "individualism". Detta är inte sant, Väduren är ännu inte en individ utan personen på ytan (rollmasken). (Djuppsykologen C-G Jung, själv född i det sista tecknet i zodiakens personalistiska tredjedel talade därför typiskt nog om mognad som en "individuation", individualitets tredjedel som begynner direkt efter Kräftan i och med Lejonets tecken.)

Detta ytliga inrättande av livet efter bara ytan/personen ("livsstilsmänniskan") stämmer med att moderaterna är kliniskt befriade från kultur och bildning. De är som unga barn (Väduren) som är ute och löper i världen, vill lägga den under sig och inte skäms fullständiga subjektivism. Moderaterna kan tydligen inte ens läsa elementär statistik utan felvinklar ständigt uppgifter i debatten. Detta missbruk av fakta innefattar t.o.m. partiledaren själv! Det är ingen slump att Solen-i-Väduren (och Solen-i-Oxen) är överrepresenterad bland brottsdömda.

Den vakne har redan sett det tredje soltecknets innebörd: Oxen, pengarna och ägandet! Naturligtvis är ett ego ingenting om det inte har en hel värld av resurser att bränna och slösa för sin egen del. Kombinationen av ideologins Vattuman, egocentrismens Vädur och resursernas Oxe beskriver perfekt den patetiska människa som röstar på moderaterna. De är barn i denna världen, och har inte ens börjat ana hur ett gott samhälle skulle kunna se ut, när människan vuxit upp och också börjat tänka på inte bara berika sig själv...

Att moderater på sin instinktiva nattsida (Månen) representerar kärleken till pengar och konsumtion (Mån-Oxen) i kombination med hatet mot att behöva lämna något ifrån sig - den fallna Månen i Skorpionen - samt urtypen för det irrationella och begärsfyllda sinnet - Månen i Kräftan - bekräftar nu exakt den förfallna människotyp många enskilda fall har pekat mot.

GLÄDJANDE NOG friköps Jungfruns måntecken i den här studien från dess tidigare koppling till girighet. (Den har också figurerat prominent bland rasister och brottsdömda.) Med dubbleringen av mätpunkterna visar sig detta tidigare fynd ha varit just bara en slumpvariation i ett första och alltför litet dataset. Men Jungfruns "mörka sida", dess själviska och vinstlystna natur, går mer än väl igen i den sammantagna symbolik vi ser i de tecken som nu lyser fram som de viktiga motiven i moderat mentalitet. Minns att zodiaktecknen bara är byggstenar och olika kombinationer kan indikera snarlika "symptom" som ett enskilt tecken står för.

Det mest magnifika med dessa svenska moderater att de bär på DEN SATANISKA AXELN, kopplingen mellan munnen och analhålet. Satans förslavade små själar som bara lever för att jobba och äta och skita och förnöja sig. Dessa är jordens lägst fallna själar och i Sverige har de tydligen ett parti för sig själva!

*****

Så till de 95 socialdemokratiska horoskopen.

95 socialdemokrater
 ☉
antal
%
antal
%
14 14,7 6 6,3
2 2,1 5 5,3
8 8,4 9 9,5
8 8,4 11 11,6
7 7,4 8 8,4
6 6,3 12 12,6
10 10,5 6 6,3
8 8,4 4 4,2

3 3,2 6 6,3

11 11,6 12 12,6
8 8,4 9 9,5

10 10,5 7 7,4
Snitt
7,9 8,3% 7,9 8,3%
Signifikant
rel. snittet
(±40%):
<=4,7
eller
>=11,1
<=5,0
eller
>=11,6
<=4,7
eller
>=11,1
<=5,0
eller
>=11,6

De inledande (s)- och (m)-testen upprepar sig i båda dessa utvidgade versioner. Människan är i sin ungdom hopplöst sig själv närmast: Väduren eller egoprincipen motiverar både socialdemokrater och moderater att söka sig politiken. De vill ha en politik som PASSAR DEM SJÄLVA. Detta är naturligtvis helt otillbörligt och skulle skapa ett godtyckets lag.

Jag har pekat ut i synnerhet kombinationen av unga och påstridiga Väduren och maktlystna Stenbocken som en kombination som ofta drar mot egenmäktighet. Egot upphöjs till lag så att den rättrådiga och objektiva Stenbocken kan degraderas till att bli en lagstiftare som tjänar enbart egot eller en parts eget intresse.

Var och en får bedöma socialdemokratins grad av nobless när för andra testet i rad också Solen i Stenbocken visar sig överrepresenterad! Jag väljer att här se partiets välkända inre kamp mellan de som håller på ett rättvist samhälle för alla och de som redan börjat sko sig för privat del på samhällets möjligheter - höger- eller det jag kallat "stockholmssossar" (som egentligen hör hemma bland moderaterna, bara att de kanske har något litet samvete kvar som förbjuder dem att helt sluta tänka på helhetens bästa).

Helt klart syns ett litet närmande mellan de två stora politiska polerna varandra i detta utvidgade test: ånyo visar socialdemokratins nattsida sig handla om den begripliga men ytterst sett ändå irrationella INSTINKTEN att vilja ha mer av för det egna hemmet: Månen i Kräftan. Det här är inte ens ett intellektuellt tecken utan vi talar om ett i naturen inbyggt trygghetsbehov som dock kan ta sig rimliga eller orimliga uttryck.

Det syns mer hos (s) än (m) att det finns slitningar inom partiet, för både den spartanska och rationella Mån-Stenbocken såväl som den ständigt hungrande och irrationella Mån-Kräftan är överbetonade, stoisk avhållsamhet (partiets beryktade "arbetarmoral") och självefterlåtet småätande och kanske t.o.m. främlingsfientligt harvande efter fördelar för sig själv står som bjärta kontraster i socialdemokratins inre själsliv.

Naturligtvis är detta en vinklad bild: man kan också läsa den skadade Månen i Stenbocken som korkade och ytliga strebers och Månen i Kräftan som rofyllda människor som nöjer sig med att vara småfolk i samhället! Det viktiga är att de symboler som här framträtt ur grundbruset på ett utmärkt sätt tecknar socialdemokratins viktigaste dimensioner. Som t.ex. att vi har den materialistiska eller konkreta axeln mellan Jord och Vatten, Stenbock och Kräfta. Den representerar respektive stat och enskilt hushåll och i staten Stenbockens natur ligger förstås den rättrådiga patriarkens ansvar för den lilla människan (Kräftan). Det goda samhället överger inte som moderaterna gjort de gamla, svaga och sjukt till SATANS MONETÄRA PENNINGHUNGER.

Och i det sista ser man tydligast skillnaden mellan de två stora polerna i svensk politik: notera hur ointresset för Djävulens materialism leder till ett tydligt dropp längsmed den sataniska axeln i socialdemokratin. Det här partiet har inte som Reinfeldt, Borg, bankväsendet och Satans andra språkrör gjort en avgud av Myntet. Tvärtom, syns hur befriande ointresserad socialdemokratin är av penningen (läs: ekonomin) som ett egenvärde.

Partiets kraftfullaste astrologiska budskap är den vertikala axeln som bildas mellan hemmet och det omgivande samhället. Vatten och Jord, gyttja men också ett materiellt kitt som binder alla hushåll samman till en helhet. Jämför sedan detta med moderaternas ego-ideologi där alla rusar för att förverkliga sina egna (omåttliga monetära) behov! Gissa vilken av dessa två ideologer som leder till en civilisations sammanbrott!

En intressant glidning inträffar mellan den första politikerstudien och denna här. De första 53 moderatpolitikerna uppvisade kollektivt en liten men dock signifikans för begärsplaneten Månen i Jungfrun. Detta tog jag som ytterligare ett argument för att den agrara symbolen minsann inte plöjer sin jord för ros skull utan för att tjäna på sitt arbete.

Härifrån var steget inte långt till att se profitmentaliten hos moderaterna. Det nya studiet visar dock att moderaterna är penningkåta (Oxen) punkt slut, men själva arbetet (Jungfrun) är de inte lika intresserade av. Moderater gillar ideologier eller system (Vattumannen) med vars hjälp de kan berika (Oxen) sina egon (Väduren). Det är allt.

De första 56 socialdemokraterna hade också många Månen i Jungfrun, men nådde inte riktigt upp till statistisk signifikans. De gör de nu och därmed stämmer faktiskt Jungfrun bättre än någonsin. För detta är ju arbetarens tecken bortom alla andra! Och det där med omåttlig profitlystnad bör nu därför hellre läsas som att "arbetaren är värd sin lön", vilket inte högern anser, med dess ständiga försök att slå kilar i samhället och framskapa ett låglöne-Sverige, dyra boplatser dit alla privata läkare flockas som fursteslickare och billiga områden där all samhällsservice har ordet "beige" skrivet över sig! Sådana samhällen krävs det djävular för att bygga - människor så små och otydliga att de måste förstöra för sin omgivning för att kunna uppfatta att de själva har det lite bättre! Det är ren och skär Ondska i ideologisk förpackning.

Att Månen i Jungfrun den med Mån-Skorpionen mest brottsdömda sinnelagsplaceringen gör i så fall socialdemokrater och moderater till lika goda kålsupare. Vardera partiet förfogar nu över varsin av de mest kriminella sinnelagen! Naturligtvis är moderaternas sataniska axel klart fulare.

Om inte annat visar den att när moderater blir så giriga att de inte längre kan tänka klart, då går de över lika för att roffa åt sig. Se regeringen Reinfeldts sjukvårdsreformer med mera, som faktiskt har kostat svenska medborgare livet. Fredrik Reinfeldt har faktiskt självmord på sitt samvete. Detta kommer att faktoreras in i när ödesmakterna bestämmer hans nästa födelesehoroskop, dvs. när hans nästa återfödelse på jorden kan äga rum. Jag befarar att han kommer att få ett helvete när han väl återvänder. Precis som många andra moderater.

Varför jag säger att moderat girighet är redo att gå över lik, bygger förstås på ett av bloggens mer skrämmande fynd så här långt, att den i moderata led överrepresenterade Månen i dödens och korruptionens tecken Skorpionen faktisk också är överrepresenterad bland mänsklighetens lägsta avskum: mördarna! (Se också det intressanta uppföljningsstudiet av hur Mån-Skorpionens disponent Mars betedde sig i dessa mördarhoroskop och hur fyndet pekade rakt mot den negativa polariteten - "själens syndafall ner i materialism"!)

*****

Löst kopplat till dagens snackis: dåren Fredrik Reinfeldt kallar livstidslaveri för "friheten att välja" en lättare syssla sent i livet. Och tycks tro att inte svenskarna redan genomskådat hans nyspråkliga krumbukter!

AB, DN (LO svarar), SvD (läsarna kritiska), Expr (vem bryr sig om en megafon-tidning som inte ens bjuder på blogglänkning i de flesta fall)
SvD 2: pensionsexpert ifrågasätter logiken i Reinfeldts idé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar