Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 17 december 2011

Astrologins "inre människa"

Någon surmulen kommentar nyligen gav bloggaren tillmälet "narcissist", troligen efter att oförberedd ha hamnat i något inlägg som kritiserade ett eller annat zodiaktecken och utan att ha en aning om att "statistiskt signifikant" fortfarande innebär att den övervägande majoriteten sköter sig alldeles utmärkt. Naturligtvis hade vederbörande heller ingen koll på hur många inlägg undertecknad tillägnat sig själv bland dessa säkert 5.000 skriva sidor. De är lätt räknade!

Så varför inte fylla kvoten för narcissistiskt beteende och använda bloggarens horoskop för en kort diskussion om den indiska astrologins navamsha (eller navamsa). Jag har inte brytt mig om det här komplementära horoskopet eftersom det primärt sägs komplettera födelsehoroskopet (rashi eller rasi) i sjundehusfrågan (partnerskap).

Men det finns fler åsikter om vad man har ett navamsha till. En tanke är att detta horoskop beskriver "den inre människan" - och det förutsätter då att man enbart tolkar ett komplett horoskop (med födelsetid) som en karta över individens lycka och framgångar inom livets tolv olika husområden. Psykologin ligger så att säga i det dolda navamsha-horoskopet. 

Nu tycker jag (i likhet med västastrologin) att det går att se många ting om psyket alldeles utmärkt i den "yttre" kartan. Jag menar, vi har Månen (psyket, känslor), Merkurius (intellekt) som utomordentligt personliga planeter även i de fall där ascendenttecknet saknas.

En annan åsikt är att navamsha tränger sig på mer och mer ju mognare en individ blir. Den inre människan tar så att säga över från rashi-kartan. Det här påminner en smula om den västerländska astrologins tanke om att människan börjar som en produkt av hemmiljön (Månen) och sedan arbetar sig framåt längsmed sin livslinje och når Solen - sitt självförverkligande - runt 40. (En extremt stark Måne och lika svag Sol skulle då betyda en som tenderar att stanna kvar i hemmiljöns värderingar och aldrig når ett eget tänkande!)

Men det finns en skillnad mellan synsätten, för den inre människan kan visserligen liknas vid livslinjens solära målsättning i rashi, men strikt talat beskriver navamsha ur det här perspektivet en ibland väldigt annorlunda individ än den som föddes 30-40 år tidigare! Livslinjens Måne --> Sol är som en linjär progression, men navamsha är en komplett historia i sig själv och skall då jämföras med födelsehoroskopet.

(Notera att de planetära cyklerna (dasha eller dasa) för livets olika skeden beräknas utifrån födelsehoroskopet, inte navamsha.)

*****

Det här är min allra första titt på det egna navamsha ur perspektivet "inre människa" så det blir kort och rätt ytligt. (Jag skriver nästan alltid direkt, utan att tänka!)


Fråga inte vad de okända koderna, AK, BK, m.fl. betyder. Gratisprogrammet Jagannatha Hora innehåller mängder av indisk astrologi på djupaste nivå!

Sägas ska bara att navamsha gav en direkt aha-upplevelse, här är förklaringen till mitt livslånga intresse för ockulta (dolda) ting! Rashi-kartans Tvillingascendent döljer "den inre människan" som är en Skytt, filosofins och religionens tecken. 

Och Solen ändras från Vågen till den mystiska och djupa Skorpionen i det tolfte moksha-huset för själens befrielse eller människor som föredrar att "ligga lågt". Skorpionens ockulta och metafysiska sidor har hamnat i bakgrunden på bloggen eftersom den som följer skandalpressen så ofta hittar den i mindre angenäma versioner!

Body                Longitude (in D-9)

Lagna               22 Sg 50' 18.34" 
Sun - MK            17 Sc 37' 43.21" 
Moon - BK           17 Cp 49' 28.31" 
Mars - PiK           8 Sg 37' 45.58" 
Mercury - AK        26 Ta 39' 39.82" 
Jupiter - DK         0 Li 06' 34.33" 
Venus - GK           4 Li 04' 23.80" 
Saturn - AmK        20 Ge 37' 40.83" 
Rahu - PK           22 Pi 21' 07.61" 
Ketu                22 Vi 21' 07.61" 

Jag tänker inte försöka sammanfatta de matematiska regler varigenom planeterna tilldelas sina tecken i navamsha annat än säga att navam betyder nio på sanskrit och att metoden handlar om att stycka upp vart zodiaktecken i niondedelar och omplacera planeterna. Som synes har kartan inte längre något med den synliga zodiaken att göra. I verkligheten kan inte Solen och Merkurius befinna sig i opposition! 

Gåtan, för den som vill trassla in sig i djupa tankar, är VILKET PERSPEKTIVET ÄR för detta horoskop. "Den inre människan", vad är det? Är det ännu en "fantombild" på en potentiell varelse man har att realisera under sitt livslopp?

Sanningen är att det här horoskopet stämmer sjukt väl på mig vid denna tid i livet. Jag ÄR verkligen en dold tolftehus-Skorpion med en stram Måne i Stenbocken (en böjelse för att syssla med tingens strukturer)! Detta är en närmast asocial kombination, Skorpionen och Stenbocken! Jag har en god vän med dessa placeringar i födelsehoroskopet, en i grund och botten oerhört reserverad natur. Och vad gäller ett förslag jag läst, att navamsha börjar märkas runt 35, stämmer detta i mitt fall. 

Vid 38 började jag med dataprogrammering (fick jobb direkt) och det är om något ett extremt introvert arbete. Man sitter med ett helt universum av "datakod" i huvudet och söker den bästa lösningen. Efter IT-kraschen 2001 har jag under perioder lyckats hitta jobb att göra hemifrån men aldrig mer lyckats komma till en enda anställningsintervju. Mitt liv har därför i 14 år sett ut exakt som Solen i mörka Skorpionen i dolda tolfte huset! 

Nu måste naturligtvis sådana här utsagor avvägas mot den planetära cykel och subcykel man befinner sig i, med särskilt fokus på tionde karriärhuset. Men som generell bild av den "inre människan" som mognar fram, har vi en klockren illustration av Tarot-kortens Eremit, sanningssökaren! Eller en klostermunk.

Olika personer kommer att ha olika relation mellan rashi och navamsha, men har är det uppenbart att det finns en beröring mellan den yttre och den inre människan på temat filosofi. Skyttascendenten ger som sagt Jupiter som ascendenthärskaren och Jupiter har just påbörjat sin färd genom Vågen, händelsevis "den yttre människans soltecken"!

Och den framgång som helt saknats i mitt yttre liv hittas nu istället i den inre människan: Jupiter befinner sig i en stark (enligt indiska mått) konjunktion med Venus, hemma i härskarläge i Vågen! Den inre människans ascendent går mycket mer i godhetens tecken än den yttre, där min ascendent har en mycket sträv ton via oppositionen från stränga Saturnus! (Läs bara mina politiska inlägg nödtorftigt maskerade som astrologi!) 

I det "yttre horoskopet" har också Jupiter en mycket klen placering vilket jag alltid undrat över eftersom intresset för religion/filosofi är det som dominerar mig helt och hållet. Men det är alltså den inre människan som är bärare av detta. Huset för denna böjelse som nu är kopplad till själva ascendenten är visserligen ett rätt neutralt hus, men ändå passande. Det elfte är ett Lufthus som här mottar Vågen (Luft) och en fördelaktig kombination av de båda välgörarna. Elfte huset i termer av "idealism" torde inte kunna bli starkare än så här, och glöm inte att de indiska husen aspekterar (ser) varandra - planetern i 11e stimulerar således det femte husets kreativitet.

Det är alltså "den inre människan" (navamsha) som skriver den här bloggen och den yttre (rashi) leder till ett strängt resultat. Den yttre tror på karma och ödet, den inre är en Venus-Jupiterian som vill allas frihet! En intressant detalj är att inte bara roterar ascendenten ett halvt varv utan även Saturnus. Således är även den inre människan till del dominerad av Saturnus i väster, det världsliga läge som passar Saturnus och dess områden bäst (även om Saturnus i sjunde huset är ett förfärligt dåligt läge för relationer).

Inte konstigt att bloggen vacklar i frågan om den fria viljan ens existerar! 

Jag finner stoikernas syn tilltalande (total determinism) men också gnostikernas (en idéström som kan spåras till före kristendomens födelse). De syriska och egyptiska gnostikerna ansåg kosmos och planeterna vara ett ont system som t.o.m. bojade människans tankar (vi tänker det planeterna visar på himlen just nu). Gnostikernas lösning var meditationer och mantran för att rena psyket så att det kunde kontakta den himmelska värld som väntar bakom "den onda åttan" (de sju sfärerna och det stjärnbeströdda himlavalvet).

*****

Programmet Jagannatha Hora har en ovärderlig snabbkoll på när navamsha-ascendenten skiftar. I mitt fall finns en anteckning om 19.00 på kvällen. Detta låter som ett avrundat tal, vilket kan vara kritiskt eftersom navamsha-ascendenterna rör sig oerhört fort! Vet man inte födelsetiden med god precision är det helt meningslöst att beräkna någon av amsha-kartorna (till exempel fokuserar D-10 kartan karriären).

Högerklick på navamsha-kartan i JH ger
åtkomst till denna viktiga information


I mitt fall stämmer med all sannolikhet navamsha eftersom barnet troligen förlossas strax innan någon kommer på idén att titta på klockan. Klockan 19.00 kan betyda att barnets huvud visar sig flera minuter tidigare. Det är mycket mindre troligt att födelsetiden är för tidigt satt. Och det är tur i detta fall eftersom ascendenten skiftar mindre fyra minuter efter födelsecertifikatets angivna tid!

Som alltid en liten reservation för en klocka som går fel. Men i bloggarens fall är det så uppenbart att det är en Skytt/filosof med rötter i Vågen. Det yttre horoskopet (rashi) är ju inne på precis samma linje via Solen, Merkurius och mars i Vågen i femte skapandehuset.Tillägg - kuriosa

Publicerar "inre människan" 13.11 enligt Blogger och blir nyfiken på om horoskopet för denna tid ska berätta något om navamsha-metoden. Döm själva. Med knapp marginal hinner inlägget "födas" under en ascendent i Eld och med Jupiter stigande och Saturnus sjunkande - expansion ända fram till Saturnus såsom "själens form"!
I relation till ämnet (och nu talar jag om navamsha och inte hur texten applicerar metoden på mitt eget horoskop) är det här ett av de mäktigaste horoskop jag sett.

Jupiter stiger i öster och äger horoskopets enligt indierna bästa hus (nionde) och dessutom Solen, andesjälens signifikator! Jupiter välsignar också Månen som för övrigt Solen äger här! Se rundgången i Eld, i dharma-husen, husen som beskriver "vad du måste göra för bli det du (allaredan innerst inne) är".

Och, så klart, det ytterst djupa budskapet om att Saturnus är den form själen var tänkt att uppnå och hur navamsha beskriver just Jupiters expansion för att fylla de kläderna! Den inre människan som tar över ungefär halvvägs i livet.


Tillägg 2
 
Jag har glömt var jag hittade den här illa skrivna engelska texten, här hjälpligt översatt och språkrättad. Men den borde definitivt ha ingått i inlägget om det indiska navamsha-horoskopet. Navamsha är ett alltigenom karmiskt horoskop i så måtto man använder den som en vägvisare till den "inre människan"!

Bhagavad Gita säger att det första tecknet på att dharma (människans plikt mot sin själ) har brustit är när familjens kvinnor blir korrupta (sedelösa?) och därefter tar på sig förorening (typ fri, västerländsk sex?). 

Dharma denoteras av det nionde huset. Därför kallas niondedelningen för navamsha för att betona det är en dharmamsha. Det är därför navamsha är viktig vid partnerskapsmatchning.

Detta är också den karta som synliggör individens inneboende förmågor, fast i en dold form. Rashi-kartan (grundhoroskopet) ger existensen på den blott fysiska nivån. Månkartan (Chandra lagna i Rashi) visar dina mentala färdigheter.

Navamsha-kartan visar den del av själens utveckling genom tidigare liv som kommer att bära frukt i detta liv.

Den vikt som tillskrivs den här kartan av Parasara, Jaimini, Varahamihira, Kalyana Varma och många andra (legendariska) astrologer, inkluderande den respekterade B.V. Raman, pekar mot att...
PLANETERNAS STYRKA (i rashi/födelsehoroskopet) SKA BEDÖMAS GENOM EN SAMMANVÄGNING AV RASHI OCH NAVAMSHA.

10 kommentarer:

 1. Just nu tänker jag heller inte, men helt seriöst..., räknas den från början förväntade födelsetiden som aborterad tid när man av olika skäl föds för tidigt med kejsarsnitt? Och hur skall man se på den födelsetid som kirurgens kniv åstadkommer?

  SvaraRadera
 2. Intressant. Men frustrerande också, eftersom jag så klart blir nyfiken på mitt eget "navamsha", men har för klen dator för att kunna ladda ner något program. Har du något länktips där principerna står? Kan man beräkna det för hand?
  S

  SvaraRadera
 3. "Hela barnet ute ur modern" eller "huvudet visar sig" - ingen kan väl säga hur man korrekt definierar födelsen. Det är samma med frågan om en soluppgång - räcker det med att solskivan tittar upp över horisonten, ska halva synas eller ska solen "stå" på horisontlinjen... Du får avgöra själv. :-)

  SvaraRadera
 4. @S Här rekommenderas en dator, inte minst för att slippa enorma mängder handberäkningar för att se om navamsha ligger i farozonen för ett ascendentskifte.

  Men... manuell beräkning beskrivs i kapitel sju av trevliga och lättlästa "The Art and Practice of Hindu Astrology" av amerikanen James Braha (en Sol-Jungfru som älskar detaljer, tänka sig). Boken är inbunden, har stort format, är på 400 sidor, och kostar bara strax över 200 kr med "långsam" frakt" från amerikanska Amazon. Mycket prisvärd för att komma lite längre med indisk astrologi.

  "Light on Life" av Hart de Fouw/Robert Svoboda beskriver också manuell beräkning med yttersta koncishet. (Deras exakta och förtätade engelska är mästerlig men upplevs av en del som svår.)

  Jag vet inte om beräkningsmetoden beskrivs på någon engelsk-indisk hemsida. Med rätt programvara kan f.ö. man ladda hem ett program i omgångar. Om programvaran har vett att spara programmet megabyte för megabyte. Be mig inte svara på den saken för jag har inte gjort det på tio år. Bredbandet kom till där jag bor...

  SvaraRadera
 5. @ S: här är en hemsida du kan beräkna ditt Navamsha parallellt med Rashi,

  http://www.planetarypositions.com/birthchart.html

  Mvh/R.C.

  SvaraRadera
 6. Tack RC för bra länk! Kalkylatorn ger visserligen inte gradtalen i navamsha, men man kommer ändå långt! Supersmidig funktion för att se de planetära cyklerna!

  SvaraRadera
 7. Instämmer i tacket till RC! Ska kolla.

  SvaraRadera
 8. Nu har jag kollat in mitt navamshahoroskop, och jag måste säga att det gav mig en aha-upplevelse också! :-)
  Jag har alltid tyckt att jag har för lite luft i mitt horoskop i förh till hur jag är som person, men här får jag både solen och månen i Vattumannen, och mars/saturnus i tvillingarna! Har aldrig känt mig som en typisk jungfru, och får ingenting i det tecknet, däremot asc/venus i oxen. Och merkurius i fiskarna känner jag mig faktiskt rätt hemma med också, för jag är notoriskt glömsk och tankspridd, och gillar att skriva poesi :-)Fast sol/måne i 10:e... hur ska man tolka karriärhuset på en "inre människa"-nivå...?
  S

  SvaraRadera
 9. Visst är det en spännande förgrening av astrologin!

  Här måste man ju fråga sig om minnet spelar en ett spratt. Så många år influerades min självbild av den (felaktiga) Månen i Kräftan, tills jag kände att jag hittat hem med sideriska Månen i Tvillingarna. Och efter tre år med den sideriska zodiaken rycks alltså också denna identifikation bort och en Måne i Stenbocken skulle vara min framvuxna inre människa!

  Som tilläggs-inlägget (strax efter) sade: det yttre och inre horoskopet måste avvägas mot varandra - och då kan man börja undra vad som resulterar! I båda våra fall innebär det t.ex. att inre/yttre Måne är Luft/Jord, dvs. ett genomsnitt som jag döpt till "rationalist" eftersom båda elementen är planerande (Jorden med större öga på det praktiska).

  Jag kan ärligt säga att min Luft-Tvilling _har_ jordats med årens gång och att kanhända arbetet med datorprogrammering f.o.m. 1997 "landade mig" - den yngre människans Mån-Tvilling sysslade med astrologi och andra luftiga ting, men hade ingen praktisk förankring. Jag läste på högskola i en evighet, kurs efter kurs - bara Luft! (Dessa ting syns också i mitt "yttre" horoskop där ingen av de sju klassiska planeterna står i Jord.)

  Att avstämma inre mot yttre är något som det inte verkar finns något skrivet om. En forskningsresa man får göra själv.

  I det här inlägget tog jag bara fasta på "den inre människan" i bemärkelsen potentiell natur som avtäcks cirka halvvägs i livet (om alls). Min "nya" Mån-Stenbock är t.ex. typiskt politisk så jag har verkligen vaknat sent eftersom jag före valet 2010 inte brydde mig alls om det ämnet. (Å andra sidan har födelsehoroskopets Sol i Vågen alltid dragits mot rättvisefrågor.)

  Du går tydligen motsatt väg och börjar (hur lite du än vill kännas vid det) i Jungfruns noga definierade Jord för att sedan ta en "luftkropp" i besittning! Och tydligen släppa kravet på intellektuell petighet och anamma Merkurius-Fiskarnas mer drömska natur!

  Då är din framväxande "inre människa" en typisk "dissociativ" typ (luft/vatten), Där t.ex. normer och gränsdragningars Saturnus i Luft-Tvillingarna vilar på intellektet som flyter runt i Vatten-Fiskarna - exakt som jag beskrivit att poeter och artister ofta gör bättre nytta av den här svårmixade elementblandningen - av någon anledning.

  Men är det så att du alltid skrivit poesi kan du inte, enligt detta synsätt, tillskriva Merkurius i Vatten, den läggningen. För den "inre människan", som jag förstår det, finns inte tillgänglig förrän runt den tid även västerländsk astrologi säger att man mognar in i sin solära natur. Undantaget kanhända helgon...

  Tionde hus, planetära cykler (ödet) m.m., fortsätter att följa födelsehoroskopet. Det uppstår skenbara eller verkliga motsägelser här, men jag har inga svar än. Navamsha ger den "ääkta" nivån av ditt nuvarande jag/livsöde, som uppenbarligen skiljer sig från det "förprogrammerade" födelseödet. Den "inre människan" är nu såningsmannen vars karma eller handlingar (både tankar och gärningar) verkar mot en framtida återfödelse som kommer att ges ett nytt "yttre" födelsehoroskop. Jag bara spekulerar här. Jag ska söka info på nätet om navamsha.

  SvaraRadera
 10. Ja, det väcker många tankar...
  När det gäller posesiskrivande så skrev jag kanske 15 dikter under hela 80- och 90-talen, fast jag har alltid varit intresserad av att skriva, fast mera prosa då, men inte blev det mycket av det. Men de senaste åren har jag skrivit ca 200 stycken, plus ett antal prosastycken. En viktig orsak till det är förstås att jag gick med i en skrivarsajt på nätet, fått kontakt med andra som skriver, osv. Men det är ju en intressant tanke att se det avspeglat i att merkurius gått från jungfrun till fiskarna :-)
  Men jag har faktiskt alltid känt mig mer befryndad med tecken som vattumannen och tvillingarna än jungfrun. Lockad av det internationella, och intellektuella, kort uttryckt. Och det är folk i min omgivning som också sagt att jag verkligen inte är någon typisk jungfru, m h t till mitt bristande ordningssinne och så... så det vete tusan om jag inte är ett helgon ändå ;-)
  S

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.