Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 29 oktober 2011

Jonas Sjöstedt - kampen mot Mörkret

Efter dagens två inlägg om den förmörkade Moderata mentaliteten upptäcker jag en artikel i AB om Vänsterpartiets eventuella nya ledare och finner det som för eller senare måste infinna sig: en födelse under samma förmörkande symbolik - men tillhörig motsatt ideologi! 

Det är återigen mitten av 1960-talet och återigen det stora korset i Tamas guna, av indiska filosofer klassat som trögflytande tider i universum då mörker och vansinne dominerar människans livsyttringar. 

Bland 1900-tals mest skamfulla och orättfärdiga krig var det som gigantiska USA förde mot lilleputtlandet Vietnam - och förlorade. Dess start sätts visserligen redan på 1950-talet men det var 1965 det övergick till väpnat angrepp under samma storkors som syns redan här i slutet av december 1964:Hade det rört sig om samma år månad och dag som det moderata kommunalborgarrådet i Stockholm - staden där alla bara tänker på sitt - då hade det varit läge att slå ut med armarna och resignera. Utan födelsetid kommer man bara så långt. Det exakta klockslaget är vad som täppa till annars olustiga tendenser på himmelen för den dagen så att sociopatiska drag aldrig utvecklas.

Enligt det här synsättet finns det alltså inget sådant som en "god" eller "ond" själ. Den eviga delen av människan existerar på en nivå bortom simpla motsatspar, en nivå där själen ser att allt verkar till det goda. 

Fastän den moderatledda regeringen hopar synder de får betala i kommande liv för att de vet vad de i ideologins namn förorsakar andra som de smittar med egofilosofi - för att inte tala om alla som far illa av egoideologins praktiska konsekvenser - är dock denna vanvård av Sverige nödvändig ur himmelens perspektiv. 

Vårdandet av penningen och vanvårdandet av alla goda värderingar tjänar nämligen att väcka svensken ur hans likgiltighets slummer. Fall som den utvisningshotade 91-åringen påminner om att det Goda ändå existerar på en högre nivå än den relativistiska skala där man slentrianmässigt väger en utgift mot vad relativt gott som kan komma ur den.

*****

Hos Jonas Sjöstedt tycks inte frågan om sociopatens härsklystnad uppstå. För trots samma olustiga diktatoriska grepp från ideologins Vattuman mot Skorpionen - "det sociala utstötningssyndromet" - händer något annat och mycket viktigare på denna himmel. 

Det är den fascinerande triangeln i Eld, antikens noblaste element och enligt filosofen Herakleitos i någon mån undantaget från de andra tre. Eld är nämligen förbränningen i kosmos, själva förvandlingsprocessen som i full medvetenhet löper som en röd tråd genom allt. Eld står närmare gudarna än något annat. Eld manifesteras i den materiella världen som ljus, så självklart och ständigt närvarande att man lätt tar det för givet i dess världsliga gestalt.

Precis som borgarsvinet tar arbetsinsatsen gör given som föregick deras inköp av den exklusiva varan, tillverkad av en underbetald barnarbetare i ett land man knappt vet var det ligger och inte är redo att ta reda på det heller.

Så vad säger den här förnämliga triangeln i Eld på Sjöstedts himmel, vad betecknar "Jupiter-Mars-Sol"?

Jupiter i Väduren = jaget är en välsignelser, en tillgång, en källa till framgång och frihet.

Mars i Lejonet = järnet bitar hårt som Lejonhärskaren ryter - kampen om det hårda arbete som i en bättre värld borde tillfalla inte den vidriga moderaten utan Mars disponent i Lejonet: Solen i universalistiska broder- och systerskapstecknet där ingen längre söker fixa sin egen penninghög som den läskiga Tobias Billström.

På ungefär ett halvt dygn lät Aftonbladet nyheten självdö om hur Billström med en helt annan cynisk medvetenhet än Håkan Juholts använt sig av riksdagsmännens hyresersättning för att tjäna pengar på en tom lägenhet i Malmö där han står skriven. En korrupt människa som samtidigt driver en politik där man sparkar ut blinda 91-åringar ur Sverige.

Jonas Sjöstedt har ett genuint arbetarhoroskop - Moderaternas lögnspråk är ofattbart! De är INTE arbetarklass om nu inte pappersvändande byråkrati är det som klassiskt menas med arbetare. Järnets planet Mars disponeras således av det hårda dagarbetets Sol i det slutgiltiga och universella Eldtecknet Skytten. Och Solen i sin tur disponeras av Jupiter i jagets tecken för en perfekt enad grupp som säger: det är vi som utför allt arbete och det är oss makten (Lejonet) rätteligen tillhör.

Det är nog tur att Sjöstedt har ett sinnelag (Måne) i Jungfruns tecken, tjänarens och arbetarens tecken, vilket skruvar ner elden en smula. Annars hade detta varit en revolutionär.

*****

På grund av Eldtriangels magnifika kraft och Solen som den egna andesjälens livsuppdrag, kan man här - det föreslår jag - koppla bort Sjöstedt från den missprydsamma diktatorstendensen som fanns t.ex. hos den moderata borgmästaren. I det här fallet indikerar detta istället den orättfärdiga kapitalismen, den onda arbetsgivaren eller Lögnen som uppfyller vårt samhälle och som ständigt vidmakthållas av borgare. Av skjortor som tycker verkstaden är smutsig men väl vill komma åt dess tjänster till billigaste möjligaste pris.

Vänsterpolitikerns horoskop innehåller 6 av 9 placeringar i Eld/Vatten. Det häftiga krigets kombination. Men detta är Eldens krig mot mörker och småaktighet från arbetsgivarens sida. Kriget mot oansenligt ynkryggar som Fredrik Reinfeldt som inte själva hade klarat sig på öppna marknaden utan föddes till en snitslad bana.

Sjöstedts jupiteriska och av Mars intensifierade välsignelse av Solen är en märklig intelligenshöjare. Han kan säkert lyckas föra (v) framåt. Den alltid lika mediokra allmänjournalistisken i AB söker polarisera Juholt och Sjöstedt mot varandra. Men det är ändå intressant hur båda männen har en nyckelplanet i Lejonets (ledarskapets) trettionde grad: Juholt Solen och Sjötstedt "lilla Solen", dvs krigaren Mars.

Men inte låter sig mäktiga Solen i Lejonet beröras av nålsticken från Mars, hur symboliskt träffsäkert sammanträffandet än var. Solen och Mars är att börja med planetära vänner och båda relaterar till heder och stolthet - något en egocentrisk borgare aldrig kan köpa sig.


*****

Till sist: Missa inte att artikeln är ännu ett led i Aftonbladets drev mot Håkan Juholt. De där journalisterna som ligger bakom sånt här kommer att brinna i helvetet för att de inte klarar att hålla sig till journalistik utan söker mindfucka tidningens läsare...

Till sist-sist: Astrologistudenter, missa inte den ofattbara megaversionen av "ömsesidig reception", där två härskare besöker varandras zodiaktecken för att "stärka domänen". Här händer det extremt sällsynta att samtliga tre härskare över Eldtecknet kombineras i en besläktad reception: Lejonets Sol i Skytten, Skyttens Jupiter i Väduren och Vädurens Mars i Lejonet. Jag har på 30 år aldrig sett detta omen förr. Oerhört.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.