Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 24 april 2010

Kannibalismens horoskop


Albert Fish - kannibal

Finns det en astrologisk signatur för det mest bestialiska av beteenden: att ÄTA UPP en medlem av sin egen art?

Till den här topp tio-listans enskilda individer (det finns fall av gruppkannibalism också) lade jag till någon enstaka kannibal jag noterat på annat håll.

Sex personer är för lite att "göra statistik" på, men faktum är att det inte behövs eftersom en trend genast visade sig!


Kannibal: Solen Månen
Albert Fish Oxen Stenbocken
Alferd Packer Stenbocken Väduren**
Andreji Chikatilo Jungfrun* Vågen
Armin Meiwes Skorpionen Lejonet**
Issei Sagawa Oxen Skorpionen**
Jeffrey Dahmer Oxen Fiskarna
* Födelse på eftermiddagen:
Vågen/nymåne
** Kvällsfödslar flyttar fram Månen ett tecken

Återigen visar sig de negativa Jord- och Vattenelementen dominera när det gäller psykopatologi. Bloggens själva utgångspunkt var att det är i syndafallet - själens väg ner i drömmen om materialitet som de värsta urspårningarna sker. Jord och Vatten som "den irrationella själen".

Vad praktiska och förnuftiga Jorden beträffar, krävs en förklaring: Det är omvända världen som gäller. Själen hör inte hemma på jorden och det som här anses högsta klokhet är ur högre dimensioners perspektiv dårskap eller åtminstone avsevärd synsvaghet/förvrängda perspektiv.

Världens visdom säger oss t.ex. att livet har tagit slut när kroppen dör och dess fem sinnen inget längre registrerar. Den högre visdomen vet att själen nu övergår i en dimension vi kan kalla "Luft" i brist på överenskomna beteckningar. Merparten av livet "på andra sidan" (före nästa inkarnation) utspelar sig i en rent psykisk-mental sfär.

*****

Eftersom ämnet var kannibalism är det nästan övertydligt att hitta oralitetens och ätandets Oxe som soltecken för halva gruppen!

Att Skorpionen skulle finnas med redan i en så liten grupp var förväntat. Den japanska överklassgrabben Sagawa som tuggade i sig en vit kvinna var troligen född under en exakt fullmåne mellan Oxen och Skorpionen - och blir därmed det perfeka skolexemplet.

Jag upprepar "troligen" eftersom födelsetid saknas på alla utom en - japanens Mån-Skorpion glider sent på dygnet över i Skytten. Men för mig verkar det uppenbart att det är ett skorpionpsyke av smutsigaste sort.

Notera också att "den sataniska axeln" hos japanen får sitt mest extrema uttryck. Tidigare har vi hittat den hos bl.a. kokboksförfattarinnan som plagierade friskt från redan utgivna böcker. Där var det giriga Rahu och bestraffade Ketu som ockuperade hungrandets axel.

Osäkerhet också för Packer där en sen kvällsfödelse lyfter över sinnet från Väduren till just orala Oxen, medan kannibalen Meiwes som annonserade efter ett offer att äta upp möjligen kan ha Månen i Jungfrun, men Skorpion + Lejon i horoskopet stämmer med den spektakulära "dramadrottning" som de mest kontrasterande tecken (mörker/ljus) ger upphov till. Meiwes ätande av offrets könsorgan stämmer för övrigt in på soltecknet - Skorpionen representerar kön och anus.

*****

Vad säger oss denna morbida ministudie?

Jo, vulgärt uttryckt: ju sjukare i huvudet en människa är, desto tydligare visar sig zodiaktecknen som de arketyper de är!

Individerna blir som karikatyrer, de har slutat fungera som intelligenta varelser och drivs av en eller annan "ond ande", radiostyrda av en arketyp, av ett zodiaktecken!

Det är av samma anledning vi hittat en så tydlig topp på Skorpionen som ascendenttecken bland homosexuella. Jag vidhåller att homosexualitet är en mental sjukdom av samma typ som kannibalismen, fast lindrigare naturligtvis. Vi talar om ett spektrum där också så konventionella fenomen som fartblind shoppomani eller sexmissbruk ingår.

Det är Vattenelementet som "förgiftat" eller "orent" leder till felaktiga återspeglingar av verkligheten. Själsinnehållet (Vatten) är till följd av tidigare liv sådant att individen kan betraktas som "störd" i relation till det nya livet och dess krav. Störda beteenden resulterar.

Det är så jag förstått kristendomens syn på saken: de inre föreställningarna är i sig inte en synd utan enbart en böjelse eller tendens. Många hittar konsten som uttryckssätt för det inre sinnets föreställningar. Det är när man dukar under för Vattenelementets störda fantasmer som kyrkan talar om syndigt leverne. Jämför gärna med sirener som lockade sjömän till havs att kasta sig i havet till en säker drunkningsdöd.

The Siren - John Waterwood c 1900

Kannibalismen skulle säkert kunna analyseras så att man förstod vad de sjuka individerna egentligen symboliserar med sitt ätande. Det är emellertid typiskt att orala Oxen är ett "förpsykologiskt" tecken - det kan inte symbolisera eller sublimera sina inre drifter ännu utan gör allt på ett bokstavligt sätt.

Patologins astrologiska koppling är för närvarande långt bortom vad mainstream-vetenskapen känner till, men du läste det först på den här bloggen!

Vi är alla radiostyrda från stjärnorna, men i allmänhet kan vi blanda och ge på ett mer omdömesgillt sätt än psykopater och kannibaler.


Se även: separat inspektion av Meiwes horoskop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar