Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 29 december 2009

De fyra elementen & VoF:s slag av realism

Den som följt den här bloggens studium av den ursprungliga tanken om zodiaken, som levde kvar i Indien alltmedan västerlandet missfattade Claudius Ptolemaios text som att Väduren ALLTID motsvarar vårdagjämningen (trots att dagjämningens precession redan var upptäckt!) - de har nu sett tillräckligt många "anekdotiska" exempel hämtade på måfå ur mediebruset för att åter kunna identifiera de fyra elementen i en människas psykologi.

När jag därför härnedan ställer årets "förvillare" enligt förbundet VoF mot årets "folkbildare", är det därför mer än bara ett anekdotiskt exempel, det är det senaste i raden av en lång serie indikationer som på det hela taget bekräftar den antika världsbilden om en väg ner mot materialisation och en väg upp mot delaktighet i Platons idé- eller formvärld, och hur dessa kan beskrivas som den negativa resp. den positiva polariteten.

Den empiriska vetenskapen ska med rätta associeras med "vägen ned" i tid och rum och mätbarhet, Jordelementet (befruktat av Vattenelementet som också tycks representera något slags minnesbärande ontologiskt existensplan).

"Vägen upp" (uttrycken är lånade från Herakleitos) motsvarar Luft- och Eldelementet och Elden som det noblaste materiella elementet är en värdig metafor för Platons formvärld och vårt eviga andesjälv som enligt Plotinos också är en odödlig brinnande form. Vi är alla upplysta i bemärkelsen medvetna varelser och behöver inte gå genom våra yttre sinnen för att få det bekräftat!

Ingen skugga över professor emeritus Ulfstrand, vald till årets folkbildare och framhållen som ett föredöme jämfört med "villoläraren" Annika Dahlqvist. Professorns horoskop tjänar här bara som exempel på vad den här bloggens återkommande läsare har haft rikliga tillfällen att upptäcka. Så här ser den tonvikt på de fyra elementen ut som premieras för "upplysthet" i linje med "vägen ned" - den enbart fysikaliska livssynen:Det är med andra ord den världstillvända materialistiska vetenskapen som belönar sig själv genom att framhålla folk av sin egen "jordnära sort"!

Jord och Vatten premieras på bekostnad av Eld ("den Förste Röraren") och och i det här fallet även Luft (konceptualiseringen av en högre formbildande verklighet bortom den fallna sublunära skapelsen).

Intressant nog ger dock evolutionsbiologens himmel en liten fattig eloge till Elden (vision = teleologi): utan någon framåtdrivande kraft alls hade det varit svårt att ens föreställa sig något sådant som evolution!

Det är dock vettvillingen Mars - odisciplinerad och turbulent - som står för emfasen på Eld via det evolutionstiskt lagda Skytten. Kanhända är det en övertolkning att i Mars låga förstånd läsa in evolutionskraften som blind och utan mening eller mål, men läsarten är emiment logisk!

Men överlag tyngs himlen svårt av de två element som symboliserar total indifferens till högra kognitiva fakulteter och med dem Platons (och Carl-Gustav Jungs empiriskt grundade) påpekanden om existensen av en inre kunskapsväg.

*****

Jag vill åter peka på hur djupt signifikativ västerlandets dödsstörtning ner i "empiri" och förnekande av den del av verkligheten som astrologin hänvisar till genom de två positivt polariserade elementen genom att hänvisa till horoskopet för Franska revolutionen (nytt fönster).

I revolutionshoroskopet är all Eld och all Luft eliminerad och den "nya människan" föds med en så simpel självbild att västerlänningens dödskamp står tydligt inskriven redan i detta horoskop från 1789! Se hennes psyke (Månen) och Liemannen (Saturnus) sida vid sida i det ultimata offrets tecken Fiskarna! Ja, västerlandets gudlösa tilltag är dödsdömt i samma ögonblick det iscensätts. Detta är grandiost, detta är INTELLIGENS och LOGIK - i den antika människans mening!

*****Det är inte oväntat att finna Annika Dahlqvists horoskop signalera ett till professorns och zoologens horoskop exakt motsatt budskap: här finns genuin klarsynthet om ELD och LIVGIVANDE - en fast medfödd förankring i en högre "kognitiv fakultet" som platonisterna kallade INTELLIGENS (till vilket den fallna fysikalisten inte längre har något svarande begrepp).

"Fullständigt bortom den ringa människans tankeförmåga", som den konfucianska klassikern I CHING (kapitel 59) sade om de större sammanhangen, de som står att finna bortom den positivistiska världsbilden.

Hade nu de här två typerna av horoskop (och deras instantieringar i populationen) kunnat mötas på halva vägen i samarbete med Visionärerna som ledare och impulsgivare - då hade vi sett en kreativ vetenskap värd nämnet i det här landet!

Men nu gäller talesättet, "Anden är villig men köttet är svagt". VoF poserar som ljusbringare men ÄR ur Verklighetens perspektiv mörkermännen som söker binda Livet i syfta att härska över det, kontrollera det. Den sekulära människan har sedan första dag sökt leka Gud själv.

Visst kommer vi snuddande nära mytologiska berättelser här, och VoF:s utnämnanden är ett mytologiskt slag mellan Lucifers falska ljus - kunskap om Maya - och de verkliga bärarna av Liv, de som i så många myter tvingats offra sig själva för att likt fågel Fenix återfödas nästa dag som den dagens självklara sanningar (Notera hur Fenix Eld kommer åter - ur Jordelementet!)


*****

För fler exempel på genier i nivå med Annika Dalhqvist, sök igenom blogginlägg med etiketten "intelligens". De är satta vid fall av Solen med Jupiter, men etiketten "Eldelementet" kan ge intressanta fall av såväl Sol som Måne (hela den psykiska grundstrukturen) av visuell eller intelligent typ.

Etiketten "kreativitet" satte jag inledningsvis på de fall där såväl Sol som Måne befinner sig Eld och/eller Luft. Bloggen har gradvist introducerat fler parametrar och tolkningsregler och möjligen börjar de här etiketterna nu framstå som aningen begränsande.

Arbetet på att återupptäcka den av av väst demoniserade antika världsbilden har bara börjat. Den må inte bjuda på samma landskap som de empiriska vetenskapernas men den fungerar på sina egna villkor och ger inblickar i de levande varelsernas natur som väst av nödvändighet är oförmöget att förstå utifrån sin vurpa på 1800-talet ner i tillvarons vägdike: den reduktionistiska materialismen (även kallad materiell monism).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.