Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 20 augusti 2009

Den Nya Människan...var bara halv.


Paris invånare belägrar Bastiljen den 14 juli 1789.

Den 14 juli brukar anges som dagen då Upplysningsperioden stänger sina dörrar och den moderna tiden och människan tar sin början - en typ av människa av vilka vi är de sista utdöende exemplaren. Franske tänkaren Foucault talade om att den nya människan - var och en av oss - internaliserat makten och överheten och gjort anspråk på den tankens autonomi som tidigare bara tillkommit kung, adel och prästerskap. Vi blev individer och inte anonyma får i en skock (fan tror't när man läser Sveriges alla bloggar...).

Med stormningen av Bastiljen överförs symboliskt makten till den lilla mannan på gatan. Hur det egentligen ligger till med den saken vet alla - representativ demokrati är alltjämt ett fåmansvälde eftersom mannen på gatan helt enkelt inte bryr sig om något utöver en minimikomfort för sin egen del och de närmaste.

I några extrema fall lyckas en hel undergruppering gå samman och lobba för en större del av kakan, och så kan man tala om gruppegoism. I vilket fall är det utmärkande för Den Nya Människan (som nu alltså är på väg ut ur historien igen) att hon sätter sitt eget subjektiva jag i centrum och kräver R-E-S-P-E-K-T (likt en vit neger), samtidigt som hon totalt saknar respekt för andra.

Se t.ex. Humanisterna, en ateistisk organisation som tydligt vill markera sin koppling till Upplysningen och Den Nya Människan, men inte har något annat än förakt för individer som tillhör den förmodernistiska övertygelse som bl.a. innefattade en Gud eller högre dimension som från bakom ridåerna förbereder det som sedan rullas ut i tid genom det vi kallar "evolution".

Jämför Aristoteles klassiska ändamålsorsak, att vart ting i världen har en medfödd eller inneboende potential som sedan bara rullas ut mot det tänkta slutmål som fanns redan i fröet. Redan det lilla ekollonet bär den ståtliga eken i sig som sin unika potential. Det här är då teleologi, läran om att det finns ett syfte och mening med allt.

Den Nya Människan däremot, var så uppfylld av sin egen (skenbara) frihet att hon inte ville tänka på frågor som att hon kanske var predeterminerad i något avseende - likt ett litet barn i sandlådan förkastade hon allt som tillhörde det gamla samhället, inte minst den kristendom där prästerna också mässat om en Gud som ser och hör allt.

Tanken om något som redan vet det som för oss dödliga är en historia som ännu håller på att rullas ut (i tiden) skar sig förstås helt med den nya image av "fritänkare" som människan nu gjorde sig.

Bort Luther, som påstått att den syndafallna människans ego är så inskränkt att det inte ens märker att det inte tänker sina egna tankar. Att vi, med modern psykologi, bara följer vårt ego och inte märker hur mycket som styrs från det undermedvetna. Att vi drivs av omedvetna krafter ständigt rationaliserar våra egna liv för att få det att framstå som om vi är herre på täppan!

Luther hade alltså en helt annan syn på denna "maktens internalisering" som Foucault beskrev ur enbart ett sociologiskt plattmarksperspektiv.


Under 1800-talet och den nya industrialismen fasades så alla funderingar över "högre ting" helt bort. Den Nya Människan blev under 1900-talet en materialistisk konsumtionsslav! (Åtminstone intill dessa dagar, när den massproducerande och masskonsumerande mänskligheten verkar ha rubbat sin miljö - kanske 150 år av pre-programmerat storhetsvansinne som också ingår som en del i planen för människosläktet...)

Hur pass väl stämmer då horoskopet för Den Nya Människans födelse med det facit vi redan har i handen, nu när mänskligheten står med hotfulla profetior om 2012, en gammal världs undergång och en ny världs födelse, och gud vet allt?
Jo, horoskopet för den 14 juli 1789 visar med all tydlighet att den nya förnuftsmänniskan är ett rent skräckexempel på simpel materialism. Men, Foucault hade fenomenalt rätt i en sak: INTERNALISERINGEN I GEMENE MAN AV KONTROLLFUNKTIONEN står som spön i backen i horoskopet!

Vilken är planeten för "det inre", "det subjektiva"? Månen, psyket. Vilken är planeten för "kontroll" och "externalitet"? Saturnus, "gränsdragaren" och "objektifieraren".

Denna dag stod dessa två tillsammans på himlen (i Fiskarnas tecken), och bildar den "platta typen av psyke", den där världens "objektivitet" har tuggat sig in i själens djup, och begränsat förmågan till djupare reflektion. Man har blivit "man av värld", en kostymnisse som tänker och pratar exakt likadant som sina PK förebilder "därute".

En pseudomänniska, ett fiasko jämfört med det självförverkligande som den gamla världsbilden lade fram som en möjlighet!

Horoskopet visar att här dör den själsliga (psykiska) människan för att inte tala om hennes andliga (pneumatiska) del!

Den prosaiska, torra förnuftsmentaliteten (Saturnus) belägrar nu istället psyket. Och jag vill inte ens prata om resten av horoskopet - bara Kräfta och Oxe, bara Jord och Vatten. Lergegga. Total oandlighet.

Notera att Den Nya Människan (västeuropén) är född i Kräftans tecken, ett tecken representerar provinsialism och inskränkt skydd av de närmaste, av de egna. Som biologisk och psykologisk mekanism är Kräftan nödvändig, men att bygga en civilisation på skyddet enbart av det egna...?

Är det sedan konstigt att Västvärden genast satte i gång med de blodigaste krig mänskligheten någonsin skådat? Två världskrig och miljoner döda bara under 1900-talet. Det är kanske ingen slump att de mördare jag utan att välja ut dem i förväg räknat ut horoskopen på för publiceringen på bloggen, domineras så av det "irrationella" eller känslomässiga Vattenelementet? Synbarligen är Kräftan ett återkommande inslag...

Att bygga sitt liv på enbart revirinstinkten tycks vara ett väldigt riskabelt företag.


Eftersom den ateistiska franschise-föreningen Humanisterna närmast är identisk med han som tog otyget till Sverige, Christer Sturmark, är det inte oväntat att hitta en svår dysfunktion i Kräftans tecken i hans horoskop. Kräftans rädsla för det utanför den trygga och kända världen, vilket är detsamma som revirinstinkten, tycks i det här fallet ha skapat någon form av paranoid mentalitet som proaktivt försöker undanröja alla läror eller filosofier som förhåller sig öppna till detta okända.

I Humanisternas värld är man panikrädd för de delar av kartan som fortfarande består av vita fläckar, så rädd att man hävdar att det inte finns några vita fläckar att undersöka. Således förnekas hela parapsykologin som efter en bra start under 1800-atlet ägnat hela 1900-talet åt att i värsta motvind söka visa att våra nuvarande modeller inte räcker för att beskriva faktiskt förekommande fenomen. Se en tankeväckande inventering av fenomen som sopats under mattan i "Irreducible Mind" (2007) av professorn i psykiatrisk medicin och medvetandefilosofen Edward Kelly m.fl.*****


Med dessa dystra omen på 14 juli-himlen 1789, när det obildade packet stormade Bastiljen, började alltså västerlandets nedgång. En portion av den forna överhetens "Kontroll" för var och en förvisso, men framför allt en saturnisk reduktionism till enbart Jord och Vatten. De två element som närmast återspeglade den andliga verkligheten, Eld och Luft, existerar överhuvud taget inte i Den Nya Människan.

Och i denna fantastiska nya värld sitter du, läsare, reducerad till lite molekyler och biokemi. Det fanns ingen mening eller mål (telos) med att du hamnade här. Den Nya Människans melodi är djupt självhat: hon har valt att knappt ens vara en halv människa, jämfört med den korrekta människobild som förmedlades från antiken och fram till Upplysningen! Den nästan löjligt enkla fyrelementsläran instämmer helt i vad den västerländska människan skulle reducera sig till.

Hur perfekt målad är inte denna himlatavla för Den Nya Människan! Som en god konstkritiker satte jag ord på arrangemanget så att den oinvigde skulle förstå vad konstkännaren ser. Om du inte förmådde följa de enkla principerna och även du se vad jag beskriver, då har jag inte fler ord. Din brist som Ny Människa är i så fall obeskrivlig. Men jag tror du ser "gestalten".

Min andra blogg Ockulta ögat, häcklar denna Nya Halva Människa. Lyckligtvis, säger jag där, ser vi redan ljuset i slutet av tunneln. I själva verket spräckte västerlandets fysiker myten om materien redan i början av 1900-talet, men så många intressen i vår civilisation har verkat för att låta Den Nya Människan fortsätta tro på snurrande hjul och masskonsumtion, att den ny-nya världsbilden inte etablerat sig.

De få intelligenta kvantfysiker som förde vetenskapen till liknande slutsatser som filosoferna för länge sedan nått och som religionerna i ritualiserad form berättat om, har stått ganska isolerade. Men för ett kvartsekel sedan började det röra på sig. Först några första darriga steg med böcker som "Fysikens tao" och "De dansande wu li-mästarna" (wu li = fysik på kinesiska). Men nu en störtflöd av intressant litteratur från ytterst kapabla tänkare och vetenskapsmän.

Pensionerade indisk-amerikanska fysikprofessorn Amit Goswami gör ett hästjobb i försöken att popularisera de gränser i den gamla materialistiska världsbilden som kvantfysiken avslöjat. En annan skarp tänkare (nu död) var Arthur M. Young som spekulativt vidareutvecklade Eddingtons modifikation av Einsteins relativitetslära, så att det tydligare skulle framgå att det är Ljuset som är Medvetandet eller andegnistan i allting.

Vi är här långt från Humanisternas andefattiga fixering vid vetenskapen som skydd mot verkligheten. Enda förklaringen att Sturmarks förening lyckades värva ens 5.000 medlemmar är att Sverige av tradition saknar filosofiskt tänkande och som styrka har sin praktiska och jordnära tillverkningsindustri. Det sista vi vill tänka på när vi designar våra apparater eller utvinner järn ur malmen är att allt detta egentligen bara är medvetandets konstruktioner och att vi är besökande andevarelser på jorden, besökare i livet!

Se det svenska nationalhoroskopet - nytt fönster. Där är samma Mars i Oxen som i horoskopet för Den Nya Människan, och den spelar en oerhört viktig roll för sinnelaget hos svensken i stort. Mars i Oxen visar också att Den Nya Människan har en tydligt materialistisk böjelse, hon vill attackera Moder Jord - Oxen - för att urvinna dess rikedomar och källor till njutning. Även svensken "tänder på" (Mars) naturen, vi är naturromantiker och dyrkar jorden.

Samtidigt är Oxen något av en antites till all högre utveckling, Moder Materia bojar oss vid de tillfälliga rikedomar som kittlar våra sinnen så att själen lämnar jorden nästan lika tom som den kom. Bortom Oxens tecken återstår många zodiaktecken, vars symboler vet berätta om vad själen ytterligare kan ta sig för uppdrag på jorden bortsett från att bara påta i sin rabatt.

Som barn av Den Nya Människans horoskop är vi faktiskt inte ens som grupp kapabla att tänka högflygande tankar om "andar". Bara via science fiction och Harry Potter håller vi en liten kanal öppen mot allt det den för-moderna människan var, då när hon stod närmare sin konstnärliga och kreativa sida. Vi har nu gått igenom en cirka 300 år lång avvikelse där våra sinnen vässades enormt i frågor om att "mäta och väga" materia i den här världen.

Det ska bli spännande att återfödas och se vad världen sysslar med om hundra år! Några av oss kommer att minnas vårt förra liv, men inte många. (Själv kan jag bara suddigt visualisera - via känslan - mitt förra, bara 30 år långa liv i 1900-talets början.) De flesta själar har bara kommit en kort sträcka på sin utveckling. Deras telos ligger många liv från här.

Varför skulle annars världen vara i så risigt skick, med så unkna materialistiska och skeptiska personer i ledarposition? Vi kan inte skylla detta på 14 juli-horoskopet, men väl utgå från det som underlag för en fundering av vilka talanger västeuropén nu haft under några sekler och vilka brister som vi nu - vi som sett igenom Den Nya Människans blindhet - måste åtgärdas för framtiden.


_____

Inlägget bestod mer av ideologiska yttranden än astrologisk analys. Men sanningen är, att när häften av elementen inte ens är representerade och hela "jobbet" ligger i Vattenelementet och går ut på att internalisera Saturnus, det inte finns mycket mer att säga. Den Nya Människan var den "Världsliga Människan".

Horoskopet är simplistiskt på gränsen till mentalt efterblivet! (Trots att människan tog sig till månen och sprängde atomen.) Detta är då den "astro-objektiva" sanningen om vår kultur som den än idag ter sig ur omvärldens ögon. Fullständigt fixerad vid sinneskickar och dyrkande jorden (Mars/järnet - plogen som forcerar jorden till mer riktad fruktsamhet).

Vem vet - kanske det är just Kräftan (cellens tecken) som ligger bakom just atomens klyvande och det faktum att materien till sist visade sig vara en illusion! Jag menar, här har vi horoskopet som visar att allt som går för långt (västerlandets extremism) vänder till sin motsats!

Jag har hittat EN intellektuell gigant i Europa som "trots" sin totalt Kräftan-betonade himmel var både religiös och bidrog till att DNA upptäcktes: den mäktige atomfysikern Erwin Schrödinger.

Det fåtal som fötts helt under de två negativa elementen kan ta honom som förebild och kanhända i nästa liv också födas med det fenomenala skarpsinne som hans Jupiter/Mars-energi i Luftelementet omvittnar. Vi är inte våra horoskop! Men himlen tycks ge en fingervisning om varför vi kom hit och vad vi har att arbeta med...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar