Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 18 november 2009

Föds vissa kriminella?

Varför inte göra detta till en heldag av bloggande i penningens tecken!  Närmast föregående inlägg har visat att det just nu pågår en nymåne i Skorpionens tecken - tecknet för tillgångar som inte tillhör oss själva! Här följer därför ett fjärde - och långt - inlägg på fem sidor.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan jag senast kommenterade de inblandade i Pirate Bay. Det har funnits så mycket andra rövare och perverterade individer att analysera i klärläggandet av exakt hur mycket tydligare den äldre sideriska zodiaken är än den som idag använts i veckopressen i väst.

Men misstanken (SvD, DN) om att en eller flera av de dömda alltjämt mixtrar och har sig i sin infantila lilla programmerarvärld fick mig att rita in den indiska astrologins samtliga notabla punkter i dömde Fredrik Nejs horoskop. Och jag menar nu allt, eftersom det här annars är en av de fattigaste himlar jag sett. 

Således en grön färgprick på Solen eftersom den anses upphöjd (extra stark och projektlysten) i Vädurens tecken. Således en grön färgprick på Venus eftersom den härskar i Oxen och där tecknar en tydlig dragning till pengar. Frågan är bara vems pengar?


Horoskop utan födelsetid (för hela dygnet)
vilket bara tillåter en grov granskning


Kontrollplaneten Saturnus är uselt placerad i Lejonet, och det faktum att den i de positiva tecknens första sex grader ännu bara anses vara ett barn i fråga om frågor rörande kontroll och ansvar måste vägas mot det faktum att kontrollören är inne och klampar i Lejonets (Solens) domän och därmed drar på sig lejonkungens - den rättmätige härskarens - vrede! Saturnus står på fiendemark och Solen hatar i sin tur Saturnus! (Se vidare om planetär styrka.)

Ovett kan tänkas hagla över människor som föds med Saturnus i Lejonet om planeten är djupt involverad i problem på himlen. Den som har något fungerande omdöme muckar inte med lejonkungen, Solen är den djupaste planeten av de alla och har "connections" bortom det här livet på jorden!

Eld och Jord blandas inte bra! (Lejonet = Eld, Saturnus = kvintessensen av materialistisk Jord). Och vad sägs om att denna i sig djupt egenmäktiga kombination som alltid har att göra med bråk om att vilja ha mer, få rätten till mer, nu kastar sig över pengarnas planet Venus i Oxen, ett klassiskt traditionellt tecken vad gäller synen på individuellt ägande?

Via denna enda förödande 270-gradersaspekt från Saturnus öppnas frågan om "gratisgenerationen" och deras problem att förstå att även immateriella konstverk har en upphovsman (Oxen, fixerade ramar) och att hela samhället bygger på en laglydig fördelning (Saturnus, yttre gränser) av pengarna (Venus) för produkten.

Saturnus i kontakt med Venus har vi sett förr på bloggen, inte minst i samband med homosexualitet eller andra osunda fixeringar. En förhållandevis vacker och fungerande kombination uppenbarades när jag tittade på f.d. Miss Universum, Yvonne Rydings horoskop. Bemärk därför hur usel Fredrik Neijs kombination är vad gäller elementen och kvaliteterna (gunas), och varför det är motiverat att sätta dumstruten på den här ha-begärande Saturnus!

Solen är som sagt upphöjd i Väduren för en mer än genomsnittligt självsäker (och ibland dryg) syn på sig själv.Och mer än så, här är Solen övertaggad på samma banala och okultiverade sätt som vi såg i fallet Maud Olofsson och alla andra horoskop när allt mammatecknet Kräftan producerar av avkomma (Väduren, barnet) förbittrat och in i döden ska försvaras.

Vi talar om en viktig byggbit i typen rättshaverist närhelst vi ser både Väduren och Kräftan i ett horoskop, förutsatt att de är direkt lierade. De här klarar helt enkelt inte att förlora utan går hur långt som helst i sin missuppfattning. Detta drag måste nu tillskrivas Neij eftersom Mars i Kräftan är Solens disponent. Vi får därmed också ett prima exempel på "sensationalism", och press har minsann hela Pirate Bay-eskapaden fått.

Neij är inte utan filosofi: hans sinnelag (Månen) i Skytten anknyter direkt till det tecken där hög och sublim filosofi och religion skapas om andra faktorer styrker detta. Men eftersom Skytten också är lagens tecken ska man aldrig blunda för att missanpassade Skyttar kan bli föremål för lagens långa arm. Härvid lag tycker jag fyndet är intressant, att Solen i Skytten är en utomordentligt stark placering för laglydighet: det är bara en fjärdedel så mycket dömda brottslingar födda i detta tecken som i värstingen - som händelsvis råkar vara Neijs soltecken.

Att det är något särskilt med Neij och Lagen ser man av att Skyttens härskare har gått ett halvt varv och nu opponerar sig mot Neijs sinnelag! Jupiter, som får saker att expandera och tillväxa, befinner sig således i internettrafikens eget tecken Tvillingarna. Det är Tvillingarnas klassiska betydelse av kommunikation och kommunikationsmedel som lätt kan utsträckas till att beskriva hela den infrastruktur som nätet utgör.

Merkurius (Tvillingarnas härskare) har ju redan, korrekt, kopplats till telefoner och till och med rymdresor (Minns NASA:s Gemini-raketer, innan månlandningarna. Gemini är Tvillingarnas tecken på latin). Det finns alltså inget kontroversiellt i den kopplingen. (Se också Jacques Vallee en av dataprogrammerarna bakom Arpanet som föregick Internet - tung betoning på Merkurius i det horoskopet också, fast inte via Tvillingarna utan Jungfrun, det andra merkuriala tecknet.)

Merkurius är nu en kuriöst amoralisk gud och i den grekiska traditionen är han (som Hermes) också känd som den tjuvaktiga pojken. Hur mår nu Neijs Merkurius själv, efter att vi har sett att hans psyke är frihetssträvande likt Skytten men att Jupiter inte fullt når samvetets höjder (lagen säger: frihet under ansvar) utan händer på låg "luftnivå", i en merkurial domän?

Sanningen är att det skiter sig totalt! Inte bara klassas Merkurius som "debil" i Fiskarnas tecken men via den ömsesidiga reception som nu uppstår eftersom Merkurius vistas på jupiterägd mark och Jupiter befinner sig på merkuriusägd mark, aktiveras den här bloggens fasa: dissociationssyndromet där "den ena handen inte längre vet vad den andra gör".

Men vi har också noterat att psykopater, en del politiker och rena lögnare använder sig av fejkad dissociation för att söka manipulera och få sin väg. Och till den gruppen ska troligen Neij klassas. Han är inte offer för dissociationen som ofta skapar en psykiskt sjuk människa, en sådan läsart skulle göra honom oförmögen att programmera, en syssla som kräver logisk uppmärksamhet. Han brukar sig istället själv av dissociation på samma sätt som den grupp (unga) människor i Sverige som högröstat sökt rationalisera sitt i grunden oförsvarbara stjälande av nöjesbranschens produkter (pga den digitala tidsålderns ännu inte helt utarbetade motsvarigheter till tjuvlarm i fysiska butiker).

Jag har aldrig i mitt liv sett så mycket mänsklig tankeverksamhet uppbringad för att legitimera en ynklig livsstil som då Pirate Bay-målet var som mest aktuellt. Alla andra än tjuvarna hade fel! Konstnärerna skulle bli avlönade tjänare hos staten, de skulle bara få royalties några få år på sina produkter, etc. Allt för att några som blivit tillvanda tjuvar skulle sova lite bättre om natten. Men förmodligen har många nu lärt sig lite mer om hur ett samhälle måste vara konstruerat för att fungera.

Dissociationen kan alltså fungera som själv- eller livslögn, och det är den läsarten jag tror måste väljas här - en världsbild som bara innehåller vissa delar av den komplettare bild mer normalanpassade individer förfogar över. Märk väl att astrologin baserar sig på en fungerande jämvikt mellan faktorerna. Den tar inte parti för vare sig gråa svenssons eller urspårade terrorister.

Merkurius på Neijs himmel blir inte trevligare av att den står mixad med den bestraffade Ketu - demonens draksvans som höggs av som straff från gudarna för att hans girighet fört honom in på territorier som inte var hans att förfoga över.

Håller vi att Merkurius alltjämt är en tjuvaktig pojke, en tjuv helt enkelt, en människa med skadad eller outvecklad moraliskt sinne, och kombinerar med Saturnus vilja att kontrollera pengarna/Venus, och att i denna härva ett mörkläggande och trixande via "dissociationer" (flytta runt funktionalitet på nätet under nya och föränderliga namn), då ser vi att det här horoskopet faktiskt ringar in exakt vad den här stackars losern spillde bort sitt liv på. För det här är inget annat än ett rötägg, en av många själar som kommer till jorden med enorma kunskapsluckor.

I det här dramat var det kanske meningen att denne nybörjarsjäl skulle lära sig förstå avgränsningar (Saturnus) och frågor om respekt, och frågor om äganderätt. Men som synes av den starkt kreativa ådran mellan Måne och Jupiter (Eld och Luft), verkar han närmast vara en ödesbestämd brandfackla i ett större spel och det är hans eget psyke (baserat på Jupiter) som gör honom till samhällets fiende.

Han gör det enda han kan, programmerar, och det får de konsekvenser det får, eftersom han själv saknar moralisk kaliber nog att bedöma hela bilden - Mars i Kräftan är kroniska rättshaverister, ofta tycks de sakna mod eller begåvning att gå utanför sin trånga lilla nisch och se den stora bilden. 

Eller också omvittnar horoskopet ändå på en djup nivå en psykisk störning som kan beskrivas som "samhällsfientlig filosofi", fast sjösatt i "den virtuella verkligheten". Den osmarta överhettning av känsla som bildas mellan Kräftan och Väduren kanaliseras här längsmed de tyngre "ödeslinjer" som Saturnus illdåd tecknar (mot Venus) och Jupiter - lagens planet - drar in sig i via osund, psyko "Vatten/Luft"-sammanblandning. Det har varit Jupiter och Saturnus som styrt Neij hela vägen, frågan om avvägningen mellan riktlinje (Saturnus) och frihet/expansion (Jupiter).

Så, när man gräver djupare i ett horoskop som på ytan såg så fattigt och händelselöst ut (underklassens Saturnus giriga grepp riktat mot Venus pengar och Oxens ägodelar samt den ömsesidiga receptionen mellan Merkurius och Jupiter), ser man att det i de underliggande disponentskapen finns massor att säga! Visst är en Vädur baserad på Mars i introverta Kräftan en typisk hemmasittar-nörd, men givet de andra budskapen kan i programmerarhörnan djupt sociopatiska grundtendenser slå rot.

Och då har vi inte ens tittat på den indiska astrologins navamsha-horoskop som sägs ligga bakom födelsehoroskopet och avslöja dess kraft till gott eller ont! Men det är överkurs även för undertecknad.

En ytterligare studie av problemet Saturnus i Lejonet 1968-69 ur ett annat perspektiv kan läsas här.


_____

Tillägg: Den moraliska halten, vilket var huvudfrågan i det här inlägget, är en ren deduktion från verkliga livet, inklusive fängelsedomen. Bristen på födelsetid gör att de tolv husen inte gäller i ovanstående karta, som är en s.k. "naturlig zodiak" som bara påminner om att Väduren är naturligen associerad med första egohuset, Oxen med andra husets pengar och föda, osv.

Det är därför ringa chans (8%) att tro Neij har sinnelaget i nionde huset för samvete. Skulle vi istället, vilket görs i Indien, använda Månen som en ställföreträdande ascendent (första huset), skulle t.ex. Lagens planet Jupiter hamna i väster, de(n) allierades men också dödsögonblickets sektor, och den ömsesidiga receptionen mellan Jupiter och Merkurius (som jag här tolkade negativt pga den minst sagt suboptimala blandningen av Luft och Vatten) bli en fråga mellan 7e/Tvillingarna-Partners och 4e/Fiskarna-Privatism.

Eftersom 4e har med känslodjupet att göra och partnerhuset är "mentalt" (Luft), ligger en varning för en storskalig förlust av allierade i samband med frågor om expansion, juridik eller andra områden Jupiter behärskar. Den ömsesidiga receptionen mellan Merkurius och Jupiter "drar ner i havsdjupen"! Kul så länge man var tjuvarnas kung, mindre kul när man åker in och de allierade (7e huset) överger en... Nå, detta är bara en lös tankeflykt baserad på substitutasendenten Chandra Lagna och den oro den utlöser på andra sidan.


8 kommentarer:

 1. Men herregud! Att idioter trodde på sånt här skit visste jag, men att någon med din förmåga att skriva (tyder på hög bildning) tror på något så oerhört infantilt som astrologi. Skäms! Stjärnorna har ingenting med våra liv att göra på det sätt som du tror.

  SvaraRadera
 2. har du funderat på det här med lagen mot ärekränkning? Om du inte redan kan dömmas för det, så är du jämrans nära....

  SvaraRadera
 3. Om något kan kallas infantilt så är det Astrologi. Kliv av dina höga hästar och inse att det du tror på är falskt, det finns inga bevis för att någon sorts astrologi fungerar eller har någon som helst inverkan på något.

  Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis.

  SvaraRadera
 4. Hej..
  Jag hoppas vi pratar IRONI här alltså...tyvärr förstår jag inte den i så fall..

  Om inte så har vi årtusendets mest idiotiska inlägg nånsin nånstans överhuvudtaget...

  Hoppas verkligen du på nåt outgrundligt sätt försökte vara ironisk....

  Ha det
  Jan

  SvaraRadera
 5. Du lyckades verkligen klämma in allt från psykopat till lögnaktig tjuv om Neij. Uppenbart är dock att när det gäller tankeverksamhet så står han många snäpp över kvaliten i detta inlägg.

  SvaraRadera
 6. Jag noterar att "hans psyke är frihetssträvande likt Skytten men att Jupiter inte fullt når samvetets höjder" (pga värdtecknets amoraliska grundnatur).

  Jag noterar att Neij _troligen_ bör klassas under gruppen som använder "fejkad dissociation" - i vilken ingår politiker men även psykopater.

  Jag noterar bara att Merkurius/Hermes har ett rykte som tjuv i mytologin och markerar bara indirekt att Neijs horoskop är implicerat i en sådan läsart - vilket redan verkligheten via fällande dom visat. (Inlägget gjorde inga anspråk på att producera ny information utan sökte bara mappa upp fakta mot medfödda potentialer.)

  Kvaliteten på ovanstående kommentar slår bottenrekord i klen läsförståelse. Inte på en enda punkt stämmer påståendena med vad inlägget faktiskt säger.

  Det finns en psykologisk term för detta: utfallet om klen tankeverksamhet var bara kommentatörens Skugga, det egna "Onda Jaget", som talade.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.