Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 11 september 2009

Stenbocken som imperialistMed den lilla grupp av psykologiska profiler bloggen redovisat, kan väldigt goda grovskisser göras. Eftersom födelsetiden för framgångsrika och offentliga personer ofta inte är känd, måste man utgå från det är dessa som i högst grad förverkligat dygnets potential. "Många är kallade men få är utvalda." Den celebra individen har blivit fokuspunkten för Världssjälens intention för den dagen.

Redan i detta resonemang spårar nog de flesta västerlänningar ur! De lever i en egokultur, är "fallna" själar, och klarar inte mentalt att vända perspektiven på det sätt som president John F. Kennedy antydde när han tilltalade det amerikanska folket och bad dem fråga, inte vad landet kunde göra för dem, utan vad de kunde göra för landet. Så tänker ytterst få svenskar efter att ha socialiserats sönder under årtionden (tappat den individuella pliktkänslan) och ovanpå det gått och blivit frossande konsumister.

Och det är här IKEA:s grundare Ingvar Kamprad kommer in, eller rättare sagt hans intressanta födelsehoroskop. Den "snåle smålänningen" och imperiebyggaren i montera själv-varor representerar det perfekt genomförda materialistiska projektet. Den värld där människan lever helt förtingligat, i total sinneskontakt med yttre material och strukturer - och inget annat. Detta är behavioristen Skinners mardrömsvärld. En värld som inte frågar efter något medvetande eller någon själ på insidan. Livet som LEGO.

Bloggens läsare vet redan vad det här är för "syndrom". Och ja, naturligtvis är Kamprad en perfekt version av materialismens mix av Jord och Vatten = lergegga. De två månnoderna i Eld och Luft är inte en faktor i det här horoskopet och vi kan därför, precis som i fallet "kroppssignaltolkaren" Henrik Fexeus tala om en själlös människa som raggar enbart utifrån de yttre sinnenas kroppssignaler - en död zombie som lärt sig spela det yttre livets spel, men inte reflekterar över varför detta spel ska spelas (eller om reflektion sker, svaret är någon trivial socialrealitisk eller biologistisk floskel om artens överlevnad).

Att Kamprad sitter fast i sitt företagande intill döddagar, är det ingen tvekan om. Han har inte nått den indiska mannens "mogna livsstadium" då man överger materialistisk ävlan för att meditera över livets stora gåtor. Kamprad illustrerar bättre än något tidigare Jord/Vatten-horoskop varför senantikens stjärntydare höll dessa element för att vara de mest basala.


När den fd insidermannen Johan Stenebo skriver om att det enda äkta med Kamprad är hans asketiska hemmaliv - i sak inte skilt från övriga svenska, IKEA-inredda standardhem - ser man till fullo fullmånen mellan Fiskarna - den materiella försakelsens tecken - och Jungfrun, ett händigt hantverkartecken.


*****

I den förhöjda fullmånespänningen mellan kaotiska Fiskarna och extremstrukturerade Jungfrun tycker man sig se det stående skämtet om hemsnickarens förtvivlan när han försöker få ihop IKEA-möblerna! Saknade delar, borrhål på fel ställen. Är här inte en perfekt illustration av de "överrörliga" kombinationen i Jord och Vatten, där Jungfrun blir galen över inexaktheten i Fiskarna mittöver!!


Men den här överrörliga fullmånen enbart hade inte skapat en av världens rikaste män. I avsaknad av födelsetid får vi anledning att se på Kamprads himmel ur den "naturliga zodiakens" perspektiv och påminns om hur de motsvarande husen ofta nära anknyter till zodiaktecknen.

Solen i Fiskarna markerar i 12e huset tydligt martyrium eller självuppoffring. Det här är ett hus för personlig fattigdom, och i så måtto som Kamprad lever spartanskt ("snålt småländskt") för egen del kan man köpa budskapet.

Men framför tycks Fiskarna bekräfta kritikern Stenebos påstående att Kamprad på det hela taget målar upp en falsk "försämrad" bild av sig själv som halvdum, dyslektisk och alkoholiserad (för att slippa mediernas hårda granskning?). Skulle alltså Kamprad använda soltecknet Fiskarnas "loser"-stämpel ytterst medvetet? Ja, möjligheten finns eftersom soltecknet indikerar hur vi för oss ute i dagsljuset. Han målar upp bilden av sig själv som blid, menlös, nästan svagsint. (Jag minns plötsligt hans tårfyllda avbön under intervju från sin ungdoms nazisympatier.)


Allt det här skulle kunna vara iscensatt scenspel av en av de mest kalkylerande månarna (sinnelaget) astrologin känner till: Månen i baksluga dubbeltänkaren och analytikern Jungfrun! Jag har sett fall av extremt kalkylerande och själviska människor med den här typen av sinnelag. Att se Christer Sturmark le fromt och bedyra sin "ödmjukhet" är bara ett av många svenska exempel från halvkändisträsket på hur den här Månen kan slå över i en kallt beräknande rationalist och pragmatiker som söker manipulera sin omgivning.

Ingen mindre än hans trosbroder Björn Ulvaeus erkände frankt i en tidningsintervju för något år sedan att han dumpade sin plan på en ingenjörsutbildning eftersom han såg mer pengar i musiken.


Exkurs. Jag misstänker dock detta för att vara ett kryptominne, då han i ett annat sammanhang berättat att han har minnesproblem. Detta är en en annan men precis lika intressant utvikning angående psyket som i Jungfrun eftersträvar sådana precision.


Ulvaeus föddes nämligen med Mars i glömskans tecken Fiskarna mittöver, så att han mycket riktigt "angrips" av illgärningsmannen Mars och det kaotiskt ostrukturerade tecknet Fiskarna med följden att ett så välordnat psyke som Jungfruns troligen överdriver sina minnesluckor eller lider oproportionerligt av dem.


Det är meningslöst för oss dödliga att jämföra sig med Rain Man (Kim Peek) som kvarhåller 96% fotografiskt minne av alla böcker han någonsin läst! Intressant nog domineras också Rain Mans himmel av en intressant spänning mellan det kaotiska och det välarrangerade tecknet!

Att välja pengarna indikerar återigen det instrumentella och nyttoinriktade sinnelaget hos Mån-Jungfrun. För många är det här resonemanget naturligtvis höjden av klokskap, för minns att vi är i ett materialistiskt och inte ett andligt land nu och värderingarna här är omvända jämfört med en verklig högkultur.


För att inte människor födda i Jungfruns tecken ska bli ledsna, måste jag understryka att det kan vara en väldig skillnad mellan Solen och Månen i ett och samma tecken. Det solära livsuppdraget i Jungfrun handlar om att verka för precision, dvs raka motsatsen till Kamprads Fisk och hans självefterlåtna produkter med deras usla passningsförmåga! Men visst förlåter vi alltid en Fisk för dess tafflighet här i världen, detta är tecknet för de utslagna och berövade: just den målgrupp IKEA har - hushållen som behöver billiga möbler.


*****

Men för imperiebyggande räcker det inte att vara Jungfru och söka precisionen i x antal decimaler eller Fisk och helt skjuta över målet (vare sig som desarmerande strategi eller faktisk ofärdighet). Det är Stenbocken, ett Jordtecken, som representerar maximal hunger efter makt och position i denna världen. Och makten mäter alla fysiska människor i valutor som står sig. Stenbockens tecken är den psykiska verklighetens mall till fenomen som Joakim von Anka och andra som snålar och bunkrar upp, snålar och bunkrar lite mer...

Och granska Kamprads Stenbock och 10e hus för makt och ansamling i denna världen (men inte i nästa...)! Här är IKEA skrivet på himmelen. Stenbockens härskare är Saturnus och här tar den ett kontrollerande stryptag à la Homer Simpson om sitt eget tecken från Skorpionen (Vatten). Det senare tecknets osäkerhet och böjelse att skapa trygghet (i formen av snuttefiltar eller pengar) är välkänd för dem som kan astrologins symboliska pusselbitar på djupet.

I vissa fall har Skorpionen fixerats eller fastnat i ett spänt förhållande till det "svarta hålet" som den själv är en symbol för. Dessa Skorpioner blir då tvångsdriva människor som alltid kommer att jobba på för att hålla det fruktade mörkret stånget, utan att någonsin fatta att det är de själva de söker betvinga och att de måste släppa anspänningen för att få perspektiv på sitt vara.

Men vem vågar välkomna Dödens arketyp och se igenom den? Särskilt om man är biologist och inte tror på något annat liv än det biologiska? Att fastna i Skorpionens arketyp kan i extrema fall ge massmördare! I etikettslistan har det under "mord" nu samlats rätt många horoskop med problem i Skorpionen, och det är inte för att jag medvetet väljer ut just dem!


Exkurs. Man skulle kunna hävda den svårköpta teorin att bloggarens UNDERMEDVETNA redan känner till horoskopen på de personer som passerar revy i medierna och redan där selekterar vissa att blogga om, och detta utifrån och för att belägga en antik fördom om Skorpionen. Men den teorin är mer problematisk än att bara acceptera att Skorpionen verkligen äger den klassiska kopplingen till dödsmotivet!

På Kamprads himmel står oföränderlighetens eller fixeringens Saturnus i Skorpionen. Vi vet därför att vad än den här människan bestämmer sig för, det kommer han att stå fast vid. (Avbönen från nazismen igen - författaren Stenebo påpekar att etniska minoriteter helt lyser med sin frånvaro i IKEA-organisationen. Stenbocken är zodiakens mest "rasistiska" i den meningen att tecknet representerar avgränsningar och därmed kommer att härska över människans hud som är den yttersta gränsen för hennes rumsliga befintlighet.

Inte oviktigt är att Saturnus dessutom indikerar den lägsta samhällskasten i indisk astrologi: shudra och att varna-samhällets själva beteckning antyder rasism. Varna är ordet som gav upphov till t.ex. engelskans "varnish" - fernissa, men betyder på sanskrit ursprungligen "mörk" (bokst. "färgad"). Den lägsta kasten är alltså den med en mörkare hudfärg än övriga.

Den som noga studerar Stenbockar (och då inte bara Solens placering här) kommer att märka att de alla drivs av sådana här "hackordningar". Det ligger i själva deras innersta väsen att representera en strukturerad värld, och i vissa tider och samhällen slumpar det sig så att strukturen blir av sådan art att eftervärlden kallar den rasistisk.

Jag är därför övertygad om att Johan Stenebo har rätt i fråga om frånvaron av etniska minoriteter på IKEA - uppgiften rimmar perfekt med Stenbocken och särskilt då Mars befinner sig här. Jag minns ett fall för länge sedan med denna placering, där personen, av judisk börd, vid ett tillfälle gav sin släkthistoria bara för ett vid ett annat tillfälle förneka sin judiskhet! Uppenbarligen hade vederbörande råkat glömma att förtroendet för undertecknad varit högre ett år tidigare!


*****

Det är uppenbart att Saturnus 60-gradiga grepp på sitt eget hemtecken Stenbocken på Kamprads himmel beskriver den underliggande attityden till social ära och framgång som företagsledande (tiondehusfrågor): Saturnus är diktatorn och Skorpionen måttligt förtjust i kooperation som dessförinnan Vågen levde helt för. Kamprad är, som alla förstått, en autokrat.
Stenbocken - ensam härskare på världsbergets topp

Och en framgångsrik självhärskare också, eftersom den underliggande visionen om kontroll och struktur involverar Jupiter, framgångens och expansionens planet. IKEA:s extremt konceptuella produkter är för övrigt så typiskt för Saturnus, den formaliserande.

Man hade kunnat tänka sig en kriminell mentalitet med Saturnus angripande Mars, men här händer samma sak som med ateist-biologen Patrik Lindenfors (så har jag fått in två Humanister i den här texten, just den typ av människor som har längst till att förstå att alla system fungerar på deras egena villkor!).

I biologens horoskop sågs Saturnus och Mars samlade i Stenbocken: ond måste med ont förgöras, och det tycks som om den begränsande och repressiva Saturnus alltid får sista ordet i mötet med den "mindre illgärningsmannen" Mars. Krigarens okontrollerade spasmer hålls tillbaka och Saturnus blir här mer av stoiker eller asket. Likväl en underliggande negation av "det goda livet" som fresterskan Venus/Afrodite söker sälja på människan. Hos Kamprad är det uppenbart att både Fiskarna och detta budskap dubbleras och blir till en praktfull historia om den självförnekande och spartanske privatpersonen och företagsledaren!

En liten notering om välmågans Venus. Just i början av folkkollektivets tecken Vattumannen bygger den en konjunktion över teckengränsen tillbaka mot Stenbocken eftersom Jupiter är långt framskriden i det tecknet. (Men alltjämt under fjärrkontroll från Saturnus!) Detta gör att de båda goda och framgångsskänkande planeterna bildar en enorm kraft till gott. Detta är då IKEA:s framgångssaga, i så måtto som Stenbocken är en "mästerbyggare" och Vattumannen involverar folkmassan i det stenbockiga arbetet med att fysiska konstruera saker och ting.

Den som har fantasi ser därför utan problem "självbyggsfilosofin" samlad här, särskilt som konstruktören och regissören Saturnus redan givit inriktning åt Mars rent fysiska svett och möda i kroppsarbetande lågkasttecknet Stenbocken.


Exkurs. Det är en lustig paradox att indisk astrologi klassar som det "lägsta" samma tecken som står högst på "prispallen" i vår runda västzodiak. En tillfällighet måhända, men samtidigt en påminnelse om att indisk astrologi ytterst handlar om andesjälens öden och äventyr under den tid den "fallit ner på jorden". Det är ingen slump att Satan frestar Jesus uppe på en bergstopp och lockar med alla jordens kungariken. Här övervinner Jesus Stenbockens frestelse, den som Kamprad föll pladask för!

Folket svär och undertrycker sin ilska (Mars) över IKEA:s halvdana precision, men till sist är folket ganska glada för de har fått en okej produkt och känner att de sparat pengar jämfört med butiken på "fina gatan". Detta tycks vara den lyckligt utgången på Kamprads himmel, där Mars och Jupiter till sist lämnar över till Venus i Vattumannen. Jag använder ett icke-ortodoxt sätt att se berättelser i sekvens, men vana astrologer bör kunna följa berättelsen i den här minisekvensen i zodiaken.

SMAKA PÅ SYMBOLIKEN på Kamprads himmel, och upplev hur fantastiskt väl hans utsnitt av zodiaken faktiskt beskriver de framträdande delarna av hans liv och vision!


*****


Märkligt nog noterade jag Johan Stenebos bok om Kamprad bara dagen efter att ha skrivit om ondskan på den morddömde norske äventyrarens födelsehimmel. Det var också en fullmånefödelse med Solen i Fiskarna och Månen i Jungfrun. Öppna det horoskopet (i nytt fönster) och jämför noga.

Den ene började som rasistisk nazist men växte förbi den fasen (eller lärde sig åtminstone hålla tyst om sin privata hackordning som har med VARNA att göra). Norrmannen gav sig istället ut för att skapa "låtsaskrig för de rika i ett negerland". Stenbocken är ett slag för sig, men jag har flera exempel på rasism när Jord och Vatten börjar dominera ett horoskop, och det har bl.a. med att de här individerna ofta bara stannar vid ytan och de olikheter som där kan förmärkas.

Men den morddömde norrmannens himmel är mycket värre däran än Kamprads, som beskrivet i det inlägget. Att ha ett viljestyrt liv (Solen i Fiskarna) som influeras av ett sinnelag under så hård attack från båda illgärningsmännen Mars och Saturnus, kan inte jämföras med Kamprads fullmåne.

Hos smålänningen bildar Mars och Saturnus en mycket högre grad av självkontroll, inte minst därför att Mars anses "upphöjd" och civiliserad i Stenbocken och Saturnus på inget sätt illa placerad i Skorpionen (bortsett från att den aldrig blir trygg utan sliter på, år efter år).

Just denna yoga (förening) mellan Skorpionen och Stenbocken som förklarar så mycket kring Kamprads envetenhet, löper mellan ett fixerat tecken och ett kardinalt. Skorpionen ger den fixerade grunden för den fixerade Saturnus och arbetet sker mot kardinala Stenbocken.

Åter bjuder den indiska astrologin på en i mitt tycke mer insiktsfull terminologi. Saturnus verkar från ett TAMAS-tecken: ett mörkt och oupplyst tillstånd vilket väl matchar Skorpionens dödssymbolik i lika hög grad som Lejonets livssymbolik: de som befinner sig i mörker och okunskap tenderar att ställa upp sådana här övertydliga kontraster som "liv" och "död" och hetsa för endera sidan!

Från denna mörka och därmed attitydmässiga fixering kontrollerar Saturnus Stenbocken, som är ett RAJAS-tecken, dvs fyllt av begär och lidelse. Den västerländska beteckningen "kardinal" (som relaterar till de fyra årstiderna) säger ingenting om Rajas-tecknens egentliga funktion i horoskopet!

Att återvända till den indiska astrologin och förstå hur de tre kvaliteterna egentligen var tänkta är ytterligare en påminnelse om att den västerländska tropiska zodiaken är resultatet av ett historiskt misstag. Tecknen var aldrig avsedda att knytas till årstiderna.

Stenbocken representerar emellertid en väldigt underlig form av passion: nämligen lidelsen att uppnå makt eller kontroll. Och härskaren Saturnus visar hur man ämnar förverkliga denna passion: genom att begränsa saker och ting, genom att inskränka tingens frihet, genom att inordna dem i effektiva system och rita noggranna bruksanvisningar som anger den enda vägen.

Symmetrin i mineraler och kristaller visar Saturnus när den fullbordat sitt arbete att skapa en stabil materiell värld. Men detta är inte slutet på skapelsen! Det är bara slutet på berättelsen om det första av de fyra elementen!

Stenbockens devis är "less is more". Så vi får oss serverat tanken om massproduktion av förenklade produkter i denna kombination av Mars och Saturnus i Stenbocken. Idén om massproducerade och skäligen enkla IKEA-föremål kunde inte ha kommit någon annanstans än från formalisten Stenbocken, med dess lidelse för "one size fits all". Stenbocken är diktaturens tecken inte demokratins och pluralismen. Visst har IKEA färgalternativ på sina produkter men tonvikten ligger på Stenbockens passion för systematik: det är samma soffa oavsett vilket tyg du sätter på den. Stenbocken är så att säga Platons "Former" synliggjorde i denna världen.

Av Stenbocken som en delmängd i RAJAS - lidelsen - kommer också manliga stenbockars ofta patetiska signaler utåt i världen: ju mer avkomma, desto mera "män" har de visat sig vara. Tionde statushuset eller "det yttre skenet" är allt som intresserar. De här människorna saknar många viktiga inre dimensioner om dessa inte tillhandahålls på annat ställe i horoskopet.

Stenbocken är en ytterlighet i zodiaken - här har materialismen tagits till en smärtgräns. Och det är därför vi har depression under detta tecken. Depression är kroppens sätt att skicka larmsignaler att själen nu är mycket nära att dö. ("Att vinna världen men förlora sin själ...") Jämför också en fullständigt habituerad människa med mineralernas enhetliga struktur.

Inte för inte anses den "tvingande" Saturnus vara en ödespunkt i horoskopet. Här finns ett "uppdrag" som aldrig under detta livet kommer att förändras nämnvärd. I Kamprads fall visar sig dessutom Saturnus vara en nyckelplanet som disponerar över andra.

Hos den perverterade mannen av patriarkal typ hörs den brunstiga bergsgeten tala och tyvärr var det delvis den tematiska ingrediensen i feministen Virginia Woolfs horoskop som fick henne att ta livet av sig. Hennes "inre stenbock" kunde inte hantera ringheten att vara född kvinna i en patriarkal tid. Hade hon varit man, hade hon troligen identifierat sig med samma översittarskikt hon nu som kvinna inte kunde lida! Rajas guna: lidelsens och lidandets kvalitet.

Kamprad har i det förflutna medgivit att Stenbockens imperialism hade ett pris: försakelsen av familjen och barnen. Betraktat som ett horoskop, inte för en levande människa, utan som ett arketypiskt "blueprint" för framställning av ett antal individer utifrån en mall, stämmer det fenomenalt väl att hitta Solen, symbol för avkomman, i 12e huset för försakelser och "det man gör till sitt eget förfång". (Solen som barnens signifikator sammanhänger med dess tecken Lejonet, i sin tur kopplat till barn och lek.)

Men i fråga om karriärens relation till privatlivet räcker det egentligen att konstatera att det är fullmåne mellan två "rörliga tecken". Det solära livet har med andra ord ingen stabilitet i förhållande till Månen/hemlivet! Jämför åter den morddömde norrmannen, som synbarligen hade ett runtflackande äventyrarliv.

Kamprad har alltså en fixering på födelsehimmelen: lidelsen att skapa ett stereotypat imperium. Därför sprider sig IKEA-varuhusen över världen som cancermetastaser och fler och fler nationaliteter invaggas i hans speciella form av döddämpning av den existentiella ångesten i ren och skär materialism.

Till sist en intressant iakttagelse: av alla de mäktiga kändisar som passerar förbi i medierna tillhör Kamprad den typen som inte lider av "egenmäktighetssyndromet"! Det här är inte varit en egotripp utan han har som den ego-befriade Fisk han är helt uppgått i sitt eget projekt. Han har i årtionden varit driven - som man under en nattlig mardröm rids av maran - av en bergsget! Jag vill inte säga att han varit riden av bockguden Fan (Pan) själv, eftersom horoskopet innehåller flera beståndsdelar. Men långt från sanningen är det inte. Genom mytologin ser vi oss själva i sanningsspegeln.

AB och DN om Johan Stenebos IKEA- och Kampradbok.Stengeten och Pan - arketyperna som "fält"
eller "moln" av interpenetrerande betydelser______

"Bilaga"

Wikipedia påminner om att den "nattmara" som rider oss i våra trakter är en föreställning som vandrat långt med de indoeuropeiska språkens utbredning.

Det förvånar inte att hitta en indisk dödsgud vid namn Mara och den indiske Saturnus (Shani) är ju också förnknippad med döden. Som sagt, Stenbockens frestelse består i att "vinna världen men förlora sin själ".

Notera hur Saturnus dödar genom att "klämma åt" (strypning) och därav vårt "gastkramande" - det är Maran i "mardrömmen" som får oss att kippa efter andan - där "anda" förstås är vår själ eller t.o.m. andesjäl (begreppen är snåriga). Det är samma gastkramande som pågår då en individ blivit besatt av ett arketypiskt motiv.


 • Mara (goddess), from Latvian mythology
 • Mara (folklore), a specter or wraith-like creature in Germanic and particularly Scandinavian folklore, thought to cause nightmares. Also called spirit of confusion.
 • Mara, also Marzanna, Murava, Morana, Moréna or Morena, in Slavic peoples mythology, the goddess of darkness, death, winter, the Moon and horror
 • Naomi (Bible), self-named Mara, meaning "bitterness", after she suffered the deaths of her husband and her two sons
 • Mara, a Sanskrit and Pali word meaning death-bringing or the destroying
  • Mara (Hindu goddess), the goddess of death according to Hindu mythology
  • Mara (demon), a "demon" of the Buddhist cosmology, the personification of Temptation
  • Sri Mara or Mara Varma, an honorific title of the Pandya kings of south India
  • In Hindu mythology, a mantra told to Valmiki to chant
http://en.wikipedia.org/wiki/Mara

3 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. ag tyckar denna artikel är full av fördomar. och fram för allt, man kännar ett visst hat som underliggande kraft hos den skrivande, vilket aldrig är et bra utgangspunkt för et fritt forskande. Jag kan medge, att Kamprads dröm är en materialistisk dröm och ensidig - och jag kan medge , att visse tendenser i det ovanstående kan har sin riktighet - men totalt är det väldigt ensidigt beskriven, tyckar jag. Som astrolog tyckar jag inte det är övertygande, för präglad som det är av en underliggande antipati, som inte helt har formulerts astrologisk övertygande. För många fördomar om dom olika tecken - Fiskene är tecknet"för de utslagna och berövade", Stenbocken imperialistens tecken - där finns sannhetselementer i detta, men generelt - nej, det är för ensidigt uttryckt till att man kan ta det på allvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bloggen som startade våren 2009, lever alltjämt och har hälsan och du kommenterar här en 7½ år gammal text som redan i första stycket medger att det är en "grovskiss".

   På de här 7 åren har verktygslådan vuxit till sig men framför allt är nya inlägg kanske mer komplexa i symbolhanteringen.

   Varför inte titta på det dagsfärska inlägget, där just Stenbocken figurerar i förbigående på ett neutralt sätt?

   http://siderisk.blogspot.se/2017/02/den-falskt-sociala-manniskan-och.html

   Annan femma (nämnt i ovanstående post) 'r att Jordelementet kan uppfattas som lite av en främling i himmelen, men så tänker ju det gudomliga kontinuerligt både himmel och helvete...

   För att vara astrolog tycks du en smula främmande för grundidén: ett tecknet är just bara ett tecken, en princip eller ett axiom. Det är inte alls fel att upprepa "världsligt offer" i samband med Fiskarna som dess djupaste mysterium, på samma sätt som Stenbocken har med världslig fixering och herravälde att göra!

   Det är intressant att du nämner både symbolerna för hjälplöshet/försakelse och despotiskt kontrollbehov i samma andetag!

   Riktig astrolog går här många steg till, tar dessa två ytterligheter - om de båda är aktiverade i horoskopet - och söker förstå hur de förhåller sig till varandra och vilken HELHETSBILD som uppstår. I det här läget har vi redan övergivit "Stenbocken" och "Fiskarna" som varande föga mer än råsmaterial, och som man möjligen som nybörjare håller för att vara sakrosankta. Men det är fundamentalism och inte intelligent horoskoptolkning. Som Buddha enligt traditionen ska ha sagt: Ser du en staty av mig, förstör den. Tanken i det apokryfiska uttalandet är just att Buddha inte får stelna (på Stenbockens ökända vis) till en absolut storhet. För då arbetar plötsligt Djävulen genom den här symbolen och avgudadyrkan är ett faktum.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.