Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 21 juli 2017

Systemfelet Ygeman
"Inrikesminister Anders Ygeman (S) hade kunskap om Transportstyrelsens säkerhetsbrister redan i januari 2016. Men infrastrukturminister Anna Johansson (S) fick informationen först den 9 januari i år."
Dagens Nyheter

Det är bara tre dagar sedan bloggen presenterade Ygeman som en av våra rättrådiga spjutspetsar mot arabterrorn (inte). Nu verkar han kunna fylla rollen som ett veritabelt systemfel i det att han var proppen och på SÄPO-vis mörkade informationen om IT-skandalen... Här är vi återigen den "sataniska axeln", precis som hos regeringskollegan Anna Johansson.

Den sataniska axeln och planeter i alla de onda husen
utom det 3e kommunikationshuset (ont men kapabelt
till förbättring). 3e husets ägare Saturnus dock själv
i olyckans och fientlighetens 6e hus !!!

Fast detta visste redan bloggens läsare: horoskop med dominans i Mörkrets kvalitet tenderar ofta mot fyrkantigt och ineffektivt handhavande. Mycket faller mellan stolarna. Ibland verkar individerna gå fria från TIDENS KVALITET men blir då gärna kritiker av fyrkantig paragrafmentalitet. Ygeman är dock hängiven de fyrkantiga protokollen enligt intervjuer då han var ett nytt stjärnskott i Löfvens regering.


Se även: Naturligtvis försvarar Ygeman statens kränkning av individens integritet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar