Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 11 september 2011

World Trade Center & ödestransiten


[Med sina 2.500 ord ett av bloggens långa inlägg. En djup astrologisk analys utan värde för novisen. Den hävdar existensen av en objektiv morallag och att WTC representerade ett brott mot denna. Om du är helt ointresserad av astrologi, läs då Åsa Linderborgs utmärkta summering i Aftonbladet av bl.a. västerländskt nyspråk före och efter den elfte september!]

Hur ofrånkomligt att knäppa på morgonradion på tioårsdagen av Terrordådet och serveras en dokumentär i ämnet. Hur ofrånkomligt att manas till en förmiddags bloggande om ämnet (i medievärlden - SvD, DN, AB, AB/W. Hansson, Expr - hade en sådan här sak naturligtvis varit skriven långt i förväg för att inte missa morgonpigga läsare).

Att kalla de kapade flygplanen som körde in i World Trade Center 2001 "transiter" saknar förstås all proportion. Givet den "mänskliga" vinkeln (se länkarna ovan) t.o.m. kallblodigt. Men tekniskt sett var de silvervingade merkuriska fenomenen (flygplan kapade och förvandlade till hämndänglar) en manifestation i tiden som den relaterade till den tid då de två tornen "föddes". Födelseuppgiften hämtar jag från AstroDatabank.

Här använder sajten inte "första spadtaget" (som togs 1966) utan den officiella invigningsceremonin - analogt till den här bloggens val av svenskt nationalhoroskop inte utifrån ett klubbslag i riksdagen utan från midnatt till påföljande dygn, det datum som anges för den nya grundlagen i officiell dokumentation.

Det är många och komplexa relationer mellan födelsehoroskopet för World Trade Center - västvärldens då stoltaste monument över merkantilismen - och dagen då al-Qaida ville sade sitt om "den store Satan". 

Jag vill inte förvirra ännu mer med svårtydda färgscheman men kan inte låta bli att notera ett fall var av brun Jord ("av jord är du kommen och till jord skall du åter varda", som det kristna begravningsritualet säger) och blå Luft - apropå angreppet som kom från luften.

Så viktigt var WTC som fenomen att jag tror flera av bloggens förslag till teckentydning här får sin bekräftelse.

Anläggningen var dedikerad till affärslivet - konsten att själv tjäna på öppna sina dörrar och idka affärer med omgivningen. Detta beskrivs passande nog via ascendenten i Kräftans tecken. På omvägar har bloggen om och om igen återvänt till det här tecknet som ett av de viktiga i den lidelsefulla (Rajas) grupp som håller kretsloppet igång.

Kräftan symboliserar det ständiga begäret eftersom tecknet mer än något annat symboliserar en undermedveten insikt om att detta liv är förgängligt. Kräftan symboliserar den omedvetna instinkten, inprogrammerad i naturen, för var art att kämpa för sin egen överlevnad.

Jag säger det igen: varför hittade Annika 'Fallskärm' Falkengren sin väg fram till bankvärlden? Med giriga demonen Rahu invid psykets Måne i Kräftan kan ingen missta sig på budskapet om oändlig hunger efter trygghet. Och vad symboliserar trygg patriarkalism bättre än de solida bankhusen (till och med i byggstilen) och det ymnighetshorn som är bankvärldens tusen och ett sätt att mjölka sina kunder på pengar?

Läs här "patriarkatet" som "The Provider", tillhandahållaren av jordens håvor som Kräftan/kvinnan girigt suger i sig. Som Per Gessle i ett osmart ögonblick sade om sin lyxhustru: "Hon är dyr i drift". Här talade den arketypiska Stenbocken om den arketypiska Kräftan (utan att någon av parterna nödvändigtvis bokstavligen måste vara födda i tecknen).

Det är denna extremt primitiva medvetandenivå vi så tydligt ser ekot av i Fredrik Reinfeldts nya moderata politik, född med Solen i Kräftan i 11e huset för inkomst av tjänst. Reinfeldt har upphöjt det simpla djuret i människan till ideal för svensken. En katastrof för mänskligheten om detta blev allmän norm. Nu har alla svenskar utan trygg försörjning fått smaka på hur det känns att rösta fram ett djur drivet av fruktan för sitt eget liv till ledarposition. Låt det bli en läxa.

WTC-horoskopets ascendenthärskare, den begärsfyllda Månen, står uppseendeväckande exponerad och övermodig som en Vädur i tionde huset - som om begäret ville skylta med sin existens. Notera att Månens naturliga plats är i det fördolda, det skyddade, hemmet, fjärde huset - inte i fritt exponerade tionde!

Byggnadskomplexet är alltså extremt synligt, så mycket har vi klarlagt här. WTC stod som en vulgär symbol för nyrikedom (Väduren = nybörjaren) och aningslös egoism.

Går vi vidare till ascendenthärskarens egen disponent är den rovdjurets och konkurrensandans Mars. En krigshetsare eller åtminstone ett rött skynke för sina omgivningar! Här baserar sig emellertid den skrävliga utsidan på WTC på ännu ett tydligt merkantilt budskap - Mars befinner sig i Tvillingarna, det ena av handelsmannen Merkurius två tecken, och därtill det som svävar högt i det blå. Merkuriala Jungfrun håller sig alltid nära det faktiskt givna materialet, för spekulation titta hellre på Luftelementet.

Namnen som kan få symbolisera kapitalismen är många, och jag tittar först på svenska Penser med "bara" de snabba pengarnas Jupiter i Tvillingarna. Men låt oss inte stanna i lilla Sverige - låt oss titta på världen. Nästa namn som kommer i mitt huvud är Rockefeller. Guld! Både Solen och Månen i handelsmannen Tvillingarna, och båda Ljusen disponerade av en Merkurius i den irrationella hungerns tecken Kräftan!

Märk väl bloggens "filosofiska" bruk av irrationalitet: för Kräftan är det naturligtvis helt förnuftigt att fylla buken varje gång hungern sätter in. Så tänker den blinda Naturen. På en högre medvetandenivå vet man att det gynnar förståndet att då och fasta för att inte sjunka i medvetande och helt börja identifiera sig med den irrationella själens system av dunkla drifter.

Gamle Platon hävdade att den människa som lever för sina drifter, för att mata sina sinnen med ständig konsumtion, är en alltigenom störd varelse. Bloggens många fynd av sexual- och substansmissbrukare i Vattenelementet har styrkt dess initiala platonska position.

Platon skulle med andra ord kunna ses som näringslivets största fiende eftersom marknadskapitalismen förutsätter obildade människor som tror sin ständiga tomhet och hunger kan åtgärdas genom att köpa nya prylar.

Men Platon var ingen idiot, han visste att det finns enkla och mer avancerade själar på jorden, och hans olika politiska teorier var ett försök att hålla ett samhälle på kurs genom att låta näringslivet sköta sitt LÄNGST NER I SAMHÄLLSHIERARKIN. Inte upphöjd till topposition som i Fredrik Reinfeldts Sverige!

Därför måste Sverige rösta bort (m) vid nästa val för att återskapa något av det goda samhälle Platon förordade, ett samhälle som håller ihop alla människor istället för att släppa de sluga och vinsthungrande krämarna fria att göda människors sinnen med skräpmat och korttänkta idéer. (m) äger ingen egen filosofi de är bara en kulissvägg för det hemlighetsfulla näringslivet - storkapitalister som driver sitt eget spel mitt i skendemokratin.

Allt som sägs om Reinfeldts Nya Moderater gäller även för World Trade Center - de är en olycka som väntar på att hända.

*****

Åter till WTC-horoskopet. Handelsmannen Merkurius står maximalt illa i åttonde dödshuset (i Vattumannens tecken). Åttonde är ett "ont" hus och tycks ofta bete sig som dess naturliga korrelat Skorpionen. Här låser saker upp sig, här koncentreras en läggning eller orientering till den når helt extrema nivåer, toxiska nivåer.Jag har t.ex. en bekant med Solen i Oxen i åttonde som inte klarar att diskutera någonting utan att lägga in äganderättsaspekter i frågan. Det kunde man förvänta sig redan av Solen i Oxen oavsett hus, men det "åttonde hus-patologiska" är att mannen inte ens klarar att ta en ämnesdiskussion på andra än sina egna villkor. Han kapar i praktiken varje ämne som han inte själv initierat.

Det går inte att föra ett intelligent samtal med honom, allt spårar ut inom en minut. Symptomatiskt har han använt formuleringen, "rätten att formulera problemet", fast som ett negativt tecken uttryckt bakvänt: "Du har väl inte rätten att formulera problemet".

Åttonde huset motsvarar Tamas (mörker) och oförmåga att flexa eller kompromissa. Han tycks inte kunna tänka utanför sin egen låda, accepterar inte ens tilltal på andra än sina egna villkor! Här dubbleras det tamasiska budet genom att även soltecknet är av det fasta/rigida slaget.

(Det ska tilläggas att horoskopet rymmer ytterligare tecken på "social missanpassning", en fixerad/tamasisk Sol i åttonde kan antyd en sjukligt stolt eller fixerad natur, en hårdnackad själ som återfötts till detta liv för att ta sin stolthet bortom smärtgränsen, brytas ner och födas på nytt i något avseende.)

Apropå slutna lådor är det hotfullt att lådkomplexet World Trade Centers Vattuman står i åttonde, också detta en dubblering av kvaliteten Tamas - instängd i sin egen värld, inga ytterligare variabler att kasta in i grytan.

Vattumannen symboliserar ju en hel ideologi, ett skrå, en förening, ett kollektiv samlat under en flagg -  till skillnad från Kräftan som är ett annat slags kollektiv: en biologisk art, människan som bara ännu ett slags djur med den lägre naturens biologiska drifter. Vi har därför en helt människokollektiv (Vattumannen) alla förenade av samma ideologi och alla instängda i Tamas slutna rum, utan någonstans att gå när dödens timme är inne!

WTC:s saturniska Merkurius i åttonde dödshuset kan läsas som ett OCD-omen (Obsessive Compulsion Disorder) - tvångsmässigheten i det marknadskapitalistiska systemet, att förvandla precis allt till transaktioner med monetär vinst som yttersta syfte. Återigen en "sluten låda", eller slutet system som bara fungerar på sina egna villkor. Jfr Reinfeldts och Borg som båda har storkors i Tamas guna.

När vi borrar oss ner i horoskopets djupare nivåer hittar vi så Merkurius disponent Saturnus som här otvivelaktigt är materialismens princip genom sin position i Oxen, tecknet som representerar identifikationen med inte bara jorden som naturtillgång utan även pengar som det portabla emblemet för tillgångar av olika slag.

Saturnus står i elfte huset för inkomst via karriär (10e - huset där vi hade den skrytiga yttre ascendenthärskaren som stoltserade med sin väduriska nyrikedom). Och Saturnus disponeras förstås av pengarnas planet Venus. Och nu når vi i disponentkedjan själva hjärtat i WTC: Solen och Venus står i nära konjunktion i 9e huset för öppningar mot utlandet - World Trade.

Man skulle kunna återkoppla till bloggens fynd av Vatten som ett "tärande" eller missbruksbenäget element och se denna Sol-Venus som en svamp som söker berika sig via utlandskontakter! Minns att det inte är personpsykologi nu, utan en analys av byggnadskomplexets "skäl till att existera".

Handelsmannen Merkurius död i åttonde byggde på en identifikation med materia (snarare än högre livsvärden) och själva solhjärtat pumpade för Venus luxuösa leverne (en Venus för övrigt upphöjd för exceptionell, självuppoffrande dedikation för handel).

I en del horoskop sluts kedjorna av disponenter raskt: Månen hemma i Kräftan har ingen disponent alls, den är helt ett offer för sina egna mångalna fluktuationer! WTC-horoskopet, däremot, tycks involvera precis varenda planet i en lång kedja.

Med penningens Venus i jupiteriska Fiskarna når vi en fallen Jupiter i Stenbocken. "Lätta pengar" i det mest äregiriga tecknet, Stenbocken. Och här hittar vi också en extremt stark krigare, Mars upphöjd för en ofattbar energi nedlagd på att förmera rikedomen. Med Stenbockens härskare Saturnus är vi återigen tillbaka i 11e huset för inkomst av arbete och Oxens identifikation med produktionsfaktorerna. Vilket hus av arbetshästar!

I den nu antikverade världsbild astrologin är en del av var de 2900 marterade människorna passivt medskyldiga till den rovkapitalistiska världsordningen, genom att av egen fri vilja ha sökt arbete i detta emblem - synbarligen större än livet självt - för den kapitalistiska "företagsanda" Fredrik Reinfeldts hjärntvättats av så tidigt att han inte längre kan se något utanför sin egen världsbild.

Bilden från ett äldre inlägg om terrorhoroskop tål att upprepas:


Att redan den gamla Tarot-leken varnar för Månen och Kräftan i det irrationella begärets Vatten inte mindre än Guds vredeseld från skyn i det rasande tornet är remarkabelt. Jag tror inte al-Qaida planerade attacken utifrån dessa gamla spelkort, men däremot tycks WTC-horoskopet lyda under den kosmiska morallag ("naturrätten") som dagens materialister förnekar att den skulle finnas. 

I inlägget om terrorhoroskop hade jag ännu inte sett WTC:s födelsekarta, men nu ser vi hur häpnadsväckande träffsäker min spontant påkomna illustration var! Kräftascendentens härskare Månen upphöjd så högt på skyn (10e) huset att gudarna vredgas över den skrytiga, hybrisfyllda mänskligheten och sänder eld (WTC: Eld i tionde huset + den kedja vi just spårat upp med början i byggnadskomplexets disponent, krigs- och olycksplaneten Mars).

Den som aldrig ens övervägt om den nuvarande kapitalistiska världsordningen är moraliskt försvarbar skulle kanske aldrig ens komma på tanken att se dessa dolda kedjor av förödelse i WTC-horoskopet.

*****Vi har ännu inte sagt ett ord om födelsehoroskopet i relation till transiterna den 11 september 2001. Den historien kan göras kort eftersom jag redan i det tidigare inlägget tittat på terrordagen som sådan.

Här kan noteras att fundamentets Saturnus markerade byggnadskomplexets "30-årskris", planeten var åter tillbaka vid sin startposition i den remarkabelt primitiva fixeringen vid pengar genom profitlysten handel (Saturnus implicerar alla de planeter vi redan nämnt).

Som tidigare noterat kolliderade det första planet när transportmedlens (och handelns) Merkurius låg exakt vid New Yorks östra horisont i Jungfrun - jordnära kan tyckas. Men i relation till WTC-horoskop inträffade kollisionen i luften, i byggnadskomplexets tredje hus som naturligen är ett Lufthus.

I backspegeln är det lätt att se hur transiterande Merkurius fungerade som kanske en av flera "timers" för dödsfallet (terrorattentatet) eftersom WTC föddes då den onda materialismen (Saturnus i Oxen i 11e) kopplat ett stryptag och fullständigt kontrollerade krämaren Merkurius i åttonde huset för sjukliga och t.o.m. morbida ideologiska fixeringar. "Jobba-jobba-jobba, pengar-pengar-pengar" är det inskränkta budskap som den här 270-gradersvinkeln anger. (Jag har sett Solar anfäktade av Saturnus i samma vinkel fullständigt lamslagna av prosaiskt och världsligt tänkande.)

Denna barockt ensidiga fixering var således återigen aktiverad under WTC:s trettioårskris.
Jag tror också det är signifikant att månnoderna under WTC:s nästan trettioåriga liv backat 1½ varv (jämför attentatet i Norge och hur noderna även där hade en funktion, om än annorlunda från elfte september-attentatet).

I vilket fall är det en mäktigt ful kombination som bildas av olycksbringaren Mars och "bestraffaren" Ketu (kapandet av Satans/Drakens svans) i WTC:s sjätte hus, fiendens hus. Detta tål att upprepas: i den mån WTC och allt vad skyskraporna stod för hade några fiender (ideologiskt, arkitektoniskt, etc), så var den här perioden då Mars passerade fiendehuset en tid av förhöjda risker.

Jag har som sagt bara ägnat några få år åt vedisk astrologi och inte systematiskt ägnat mig åt transiter. Men att ta fram horoskopet för det första attentatet mot WTC (1993) och där notera attackplaneten mot sjätte huset, styrker mina tankar här.


I det här misslyckade försöket att knäcka ena tornet ser man Månen som "sekundvisare" ("timer") i samma kritiska läge som vid WTC:s födelse. Transiterande Jupiter häpnadsväckande nog i nästan på graden samma läge i Jungfrun som där Merkurius låg i det mer välorkestrerade 2001-dramat. 

Notera här att Mars från försåtligt tolftehusläge (attack i ryggen) skadar Jupiter i Jungfrun. Det verkar verkligen som om 3e/9e-husaxeln är vageln i ögat: en axel som kan läsas som handelsförbindelser med utlandet! Måltavlan är förstås Solen med Venus, baserad på den omoraliska och härsklystna Stenbocken i WTC-horoskopet... Med 1993-bomben blev amerikanerna abrupt varse att inte alla älskade deras världsherravälde. Inte på de villkor som USA ställt upp (i praktiken ett nykolonialt mjölkande omvärlden på resurser för sin egen "fria" livsstil).

Man kan spinna mycket mer på 1993-horoskopet, som att Solen nu stod i tolftehusläge till den natala Solen (förlustläge för den natala Solen), att pengarnas Venus var tillbaka i startposition, med mera. 

Men det som saknades jämfört med horoskopet för dagen då den primära symbolen för den onda världsordningen jämnades med marken var Liemannen i position i "trettioårskrisläget" - positionen som ger svart på vitt om vad de gångna seklerna varit värda ur DEN OBJEKTIVA MORALENS PERSPEKTIV.

Marknadskapitalister kan fortsätta att svära på att det inte finns någon annan moral i skapelsen än den människor själva hittar på och fortsätta förbryta sig mot Världssjälens vilja för den mänsklighet som sakta tar form över årmiljoner. Men astrologin kommer med all säkerhet att fortsätta påminna om att en sådan kosmisk morallag visst existerar. Människor förbryter sig inte mot gudarnas vilja utan att deras försyndelser kommer tillbaka som olyckor.

*****

Mest tematiskt korrekt är det egentligen att koppla det här inlägget till en ekonomisk artikel som vittnar om att bankvärlden befinner sig i djup ohälsa på tioårsdagen av al-Quidas impersonation av "den misshagade gudens finger". Här kan man läsa om västerlandets moraliska bankrutt ur samma perspektiv som dominerade WTC.

SvD har en artikel som obekymrad om världsbilders hållbarhet noterar att pengaindustrin är tillbaka på Manhattan.

Se även symbolen PO - yxan som flisar sönder trä eller en klåpare som raserar sitt eget hus i gammal kinesisk filosofi/karaktärsteckning. "Den ringa människan som raserar sin egen byggnad" dyker upp i det näst högsta "linjeomdömet".

Tragiskt nog är detta den allra mest frekventa födslosymbolen då systemet används för karaktärsanalys. Inte heller de gamla kineserna var annat än realistiska angående mänskligheten. Människorna är själviska och gemena, saknar vision för det gemensamma bästa och i värsta fall rent självdestruktiva. Själva systemet är konstruerat så att denna här typen tilldelats fler "tidsluckor" än t.ex. nobla själar som det är tunnsått med!

*****

Efterord.

Jag citerar det officiella skälet till terrordådet från Wolfgang Hanssons sammanfattning: "USA stationerat utländska soldater på arabisk mark och för att man stödde Israels ockupation av Palestina."

Det är uppenbart att Usama bin Ladin inte själv kunde se vilket hans egentliga ärende var! Och det är väl det typiska för människan i stort: vi definierar oss och våra gärningar via våra egons ofta odugliga vittnesbörd, via våra världsbilder och den nödvändiga filtrering en sådan medför!

Därför kan en materialist avföra den kosmiska morallagen från dagordningen hur många gånger som helst och den är fortfarande kvar!


5 kommentarer:

 1. Jag fastnade för det som står om PO - att det är den mest frekventa födslosymbolen. Jag visste inte att de olika symbolerna är olika frekventa, jag trodde att det var ungefär som med zodiaktecknen, att de s a s är lika stora. Min man har PO som kompletterande födelseomen (4:e linjen) och det blir kusligt exakt när man läser i den översatta bok jag har(av Sthephen Karcher)som talar om att skära rakt in i sitt eget kött, och kombinerar det med din utsaga om "klåpare som raserar sitt eget hus". Inte en, utan tre gånger, har han pga klantighet, (grundad i brådska och dåligt humör) råkat ut för olyckor där han "skurits i sitt kött" (varav en med mycket allvarlig följd) "Huset" kan förstås ses som en metafor för kroppen.
  S

  SvaraRadera
 2. Visst är huset en kroppsmetafor! Kinesiska ordet är mer exakt "jordhåla", en sänka i marken med en enkel överbyggnad på. Enkelt folk förr levde i jämnhöjd med jordens kropp (inte som ekonomerna i World Trade Center...)

  Kinasystemet har alltså lämnats till eftervärlden utan ett ord till förklaring. Av någon anledning förekommer nästan aldrig symbolen för ELD i systemet, och ELD kan aldrig alstras av en jordiska energin, bara av den himmelska.

  När Olof Palme beskrevs som en MING YI, en som borde mörka sitt ljus för att undvika skada, återspeglades det i mönstret "ELD under JORDEN", men det året och givet hans maskulina kön var det himmelen som gått ner till lägre position och visade sig som ELD medan jorden tagit topposition och maskerade sig som JORD.

  Slingriga turer och, alltså, inte ett ord till eftervärlden. "Den med öron må höra, den med ögon må se", tycks de gamla kinesernas uppfattning ha varit. Konfucius sade detsamma på 500-talet fvt: "Om jag ger studenten ett (av fyra) hörn och han inte kan räkna ut resten själv, då säger jag inte mer." Typiskt meritokratiskt samhälle.

  SvaraRadera
 3. Apropå MING YI (ljus i gömsle som min bok elegant har översatt det) måste jag säga att min käre makes komplementära "later nature" är just det! :-) Jag vet inte vilken linje Palme hade, men maken har första. En sorts vingklippt fågel verkar det, speciellt i den sajt jag hittade: http://www.sacred-texts.com/ich/ic36.htm Även där talas det om en skada. Intressant nog avspeglas eld/jord även i hans horoskop.
  S

  SvaraRadera
 4. PO -> MING YI: Den senare, mogna livshalvan kanske kan sägas ha förvärvat förmågan att balansera ljusstyrka (inte ständigt överglänsa andra) genom årtionden av PO:s "hårklyveri" (yxan flisar trä)!

  Olof Palme _föddes_ istället till MING YI (och just den varianten du beskriver). Som internationellt känd svensk, ägnade jag hans födelseomen en högerspalt på den här sidan (tio år går fort!)

  Din länk till James Legges översättning (den andra till engelskan) lider tyvärr av brittens oerhörda arrogans och förakt för det övernaturliga. Legge representerar det landets oändliga koloniala dryghet just före svanesången (förlusten av kronjuvelen Indien). Inte desto mindre är vissa av hans översättningar bättre än tyske prästen Richard Wilhelm, trots att den senare hade direkt stöd i översättningen från en konfuciansk lärd.

  Ordet YI betyder bl.a. "skada" - "att dölja" är en eufemism. Som astrologisk symbol kan man dock aldrig vara säker på om även skadan är symbolisk. Palme var ett mobbat barn som liten, "han sänkte vingarna och tog parti för de enkla (ljusskadade) människorna"!

  SvaraRadera
 5. Tack för upplysningar.
  Ang det gamla fotot: Det är i sanning kuriösa små figurer att klottra för ett litet barn. I den åldern brukar barn rita större figurer, de mer försigkomna kan börja försöka sig på huvudfotingar, men de där små krumelurerna liknar ju faktiskt mer ett försök att skriva bokstäver... eller andra skrivtecken :-)
  S

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.