Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 10 september 2011

En begåvnings bok om astrologins historia


Har jag just nämnt den på min andra blogg, måste den naturligtvis också finnas här, "Secrets of the Vaulted Sky" av matematiska fysikern David Berlinski. 

Han tar inte astrologin i direkt försvar utan använder den mer som ett slagträ mot den övermodiga scientismen av idag, påminner om rötterna för dagens metodbaserade vetande. 

Fast det är inte bokens huvudlinje - det här är främst en personligt hållen berättelse om astrologins historia, från Berossus som kom från Iran och imponerade stort på grekerna några århundraden före vår tid och fram mot våra dagar.

Snillet Berlinski är en man som givit fåvitska religionshatare som Richard Dawkins sömnlösa nätter och gråa hår. Även om historien han berättar här är rättfram håller hans engelska mycket hög nivå och ger många tillfällen att slå i ordboken och upptäcka ännu en synonym till ett ord man redan kunde.

Berlinski (2003) på  innerfliken:Berlinski visar fåfängt upp sitt horoskop i bokens början, antik stil med de sju planeterna och en ascendent. Det stigande Lejonet är förstås en Kräftascendent, något som fullt ut bekräftas om man studerar hans nästan överdrivet garderade kroppsspråk på diverse youTube-klipp. En typisk introvert som fungerar bäst i sin skrivarlya, även om han blåser underliga ateister som Christopher Hitchens av banan även vid debatt från podiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.