Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 8 januari 2011

Fantomens horoskop & kabbala

DN berättar en myt om hur kvinnors tårar dämpar mäns sexlust. Nå, låt mig då förklara varifrån dessa fantasier kommer. Det blir en mäktig resa in i världar från innan vår värld fanns. In dit där gudar och andar formar planer för det som ska ske innan det hänt.
Fantomen är ett exempel på hur den andliga IDÉVÄRLDEN genomsyrar både levande ting och - naturligtvis - artisters idéer. Det finns många sätt att genomleva sina dagar på jorden och ett av dem är i "luften", med det inre sinnet fokuserat på budskap från vad de kristna kallar den helige ande, men vars verksamhet naturligtvis inte begränsar sig till att sända budord till de fallna människorna. 


Pneuma, andegnistan i människan, har alltid föreställts som det osynliga luftelementet. Vi kan sluta oss till dess existens genom att gräset böjer sig när vinden blåser - en gammal kinesisk sinnebild där grässtråna representerar det lilla folket och vinden kejsarens påbud. 

Kejsarens order är att likna vid logoi - ord eller platonska idéer/former vilka impregnerar dem med "öron att höra". Att kungen förr ansågs vara "av Guds nåde" berodde på att han hörde. Att var och en har åtminstone någon potential till upplysbarhet trängdes åt sidan när lägre människor fyllda av jordiskt maktbegär kapade terminologin och kallade sig Upplysta fastän egentligen utsända från Mörkret. 

Ibland är de förklädda mörkermännen så klantiga, har så dålig kontroll över sin show, att de öppet deklarerar varifrån de kommer. Som när en viss svensk, ateistisk evolutionsbiolog tillhörig sekten Humanisterna hånade den heliga ande i en kristendomsfientlig artikel för några år sedan. Därmed försmådde han det ädlaste väsensledet i sin egen psykofysiska varelse!

Serieskaparen Lee Falk hade tydligen mindre igenvaxade öron när idén om serietidningshjälten Fantomen föddes. Figuren står upp till knäna i intressanta, andliga allusioner.

Ursprungligen var Fantomen lokaliserad till i Bengalen, Indien, men serien ändrades sedan diskret så att ondskans bekämpare bodde i Bengali, en fiktiv afrikansk stat! Därmed klipptes en av de tydligaste ledtrådarna till Fantomens omedelbara förlaga, den likaledes blålila avataren Krishna som i indisk mytologi stiger ner bland människorna för att leda ett stort krig mellan en ond och en god klan! (På det godas sida, förstås.)

Som pojke är det knappast hugget som stucket vilken superhjälte man först kommer att identifiera sig med. Den egna själen står närmare vissa motiv än andra. För mig var Läderlappen (numera bara känd som Batman) och Stålmannen (Superman) lockande. Men givet min senare fascination för symbolik är det i backspegeln uppenbart att Fantomen skulle bli favoriten. Med honom följde, som sagt, en rikare mytologisk ambiens.

För Batman är, som filmatiseringarna visat, faktiskt mest en psykstörd rättshaverist, där han sitter i sin mörka "läderlappsgrotta" och ältar föräldrarnas död i ett rånmord. Det är väl mycket Freud och undertryckta drifter över den seriefiguren!

Stålmannen är bara så overklig en hjälte kan bli. Han är gossebarnet Moses som skickas ut i Nilfloden i en vassvagga och så småningom "adopteras" av det judiska folket och blir deras räddare. Detta är visserligen den klassiska myten om en överjordiskt ädel människa som växer upp som en "vem som helst" men snart nog visar sin gudomliga härkomst och sitt särskilda öde att bli kulturgrundare, folkledare eller folkets räddare. Men trots superkrafterna är Stålmannen i mina ögon en totalt fantasilös varelse.

Min senare upptäckt av Fantomens rötter i indisk religiös mytologi - och filosofi - bekräftar att det fanns en rikare "arketypisk" resonansbotten i den här figuren. Inte minst påminner den hårda högra handens dödskallering om kampen mot ondskan och den vänliga vänsterhandens hakkors om hans välsignelse. I hinduism och buddhism, innan Nazityskland stal symbolen, är hakkorset en livsbejakande symbol. (Wikipedia-artikeln om The Phantom ser i symbolen fyra värjor, men missar helt den indiska bakgrunden till figuren.)

T.o.m. hinduismens reinkarnationsprocess finns i sekulariserad och urvattnad version i berättelsen: Krishna anses stiga ner till jorden om och om igen för att upprätta religionen när människosläktet spårar ur (vilket det oavbrutet gör). I Fantomen tar sonen över pappans blå trikåer och för arbetet vidare. (Vi lämnar därhän fläkten av gendermedvetenhet i den "historiska" episoden om den enstaka kvinna som axlade manteln vid något tillfälle under Fantomens 400-åriga historia.)

Dödskalleringen, symbol för en hård, maskulin högersidan, återkommer t.ex. även i den judiska mystiken, kabbalan som går tillbaka åtminstone till det första århundradet (men troligen betydligt längre tillbaka i tiden). Där finns Livsträdet med tio förkosmiska principer (de tio sefirot) av vilka vi ser skymtar av även i vår skapade värld (sefira 10, Kungariket - är det en slump att zodiakens tionde tecken är Stenbocken, ett Jordtecken?) 

Att kalla schemat ett "träd" är oriktigt, för finns tre stammar. Livsträdets högra eller maskulina sida, associeras med Eld och innehåller grundprincipen "Rättvisa" (även översatt som stränghet). Elden måste dock kompletteras av den vänstra sidans mjuka eller feminina "Nåd" - motsvarande den kyliga Vattnet. Här är då kvinnans tårar som dämpar männens eld!

Och vad representerar Livsträdets centrala axel eller stam om inte ruach - luften eller anden som kommer från nivåer långt bortom den skapade världen! Fantomen, Krishna, avataren eller andesjälen som nedstiger i vår brunmurriga värld!

Obs. Betraktaren måste gå in i Livets träd och bli det i egen person.
Ur det egna perspektivet blir då GEVURAH sefira 5, den maskulina
högra handen som skipar sträng rättvisa. CHESED, sefira 4 blir den
kärleksfulla och smeksamma vänstra handen.

Färgen blå, Luft, Anden. Lee Falk, Fantomens skapare, hade ett psyke som vilade tryggt i den arketypiska verkligheten! Varför de första årens Fantomen hade mer lila än blå trikåer kopplar direkt till beskrivningen av Krishna i boken Bhagadvad Gita - tänk ett farligt hotande åskmoln och idén om Guds Vedergällning i blixt och tordön! (Tor = Zeus/Jupiter) Men den mörka kulören kan också förstås via en viss uppblandning av blått med den svarta Saturnus, en planet vi nu ska titta på.

*****


Det intressanta med horoskopet för den 17 februari 1936 - dagen då den första seriestrippen med Fantomen publicerades, är att den nya hjälte som såg dagens ljus ser ut att lida svårt av det sociala utanförskapssyndromet!

Här har vi ensliga Skorpionen ruvande i sin mörka grotta (precis som Batman, faktiskt) och å andra sidan Vattumannen, den sociala gruppen. Fantomen är faktiskt likt Batman något av en sociopat eftersom också han vedergäller ondskan med ond i ett löfte till sin far, mördad av pirater (om jag minns historien rätt).

Månen är fallen i Skorpionen vilket skulle kunna indikera "dåligt karma" i fråga om möderne eller kanske härkomst. Men här finns också Jupiter i Skorpionen, Zeus, Guru eller den stora Välgöraren. Vilken roll har egentligen Guran i Fantomens liv? Ni vet, den där rundhylta lilla mannen som sköter markservicen i Dödskallegrotten! Är detta Chandra/Guru - Månen/Jupiter - i Skorpionen? Tanken svindlar att stjärnorna skulle kunna stämma så exakt med serietidningsverkligheten!

Fantomen är således inte en helt förgrämd rättshaverist, han använder dödande skorpionstinget för ett högre och noblare syfte (Jupiter). Vi kan åtminstone hoppas på det, för minns t.ex. massmördaren Ted Bundys horoskop där Jupiter tekniskt såg utmärkt ut med Venus i sociala charmören Vågen - han charmade sina kvinnliga offer in i position där hans Skorpion tog över!

Att Fantomen är en dubbelnatur är uppenbart eftersom Ljusen faller i just den här sociala separationsmekanismen. Månen/själen dunkel och ogenomtränglig, Solen eller den aktiva handlingssidan ute i samhället å Saturnus vägnar (Sol- och Saturnus i kombination) - Fantomen som en figur som agerar ut Liemannens eller den stränga Rättskiparens roll! 

Man skulle kunna tycka att den här privata Vedergällaren lika gärna kunde ha blivit "född" under "egenmäktighetssyndromet" (Vädur och Stenbock), men det vore korttänkt. För Fantomen är, medvetet eller omedvetet, ett rent plagiat på den indiska avataren och guden Krishna, han som nedstiger för att bekämpa den ontologiska Ondskan i slutet av tidsåldern, när korruptionen är som störst. 

Fantomens Sol (hjältegärning) är här kopplad till slutets eller ålderdomens signifikator Saturnus, och om Skorpionen som den instängda plats där korruptionen frodas, eftersom detta är det "frusna" Vattentecknet, där det inspärrade vattnet (det omedvetna innehållet) blir skämt och motiven koncentreras eller "radikaliseras", som vi säger i det skräckslagna väst i denna sluttid av den västerländska civilisationen i Rovkapitalisternas våld.

(Vänta och se när Moder Natur tvingar alla att sluta se till sin egen kvartalsvinst och till att ägna sig åt att rädda världen. Jorden står inför en tid av hård skolundervisning, inte olika den lektion Krishna/Fantomen representerar.)

"Fantomen är ond mot de onda och god mot de goda."

Hjältens horoskopet är helt fascinerande och jag skulle kunna fortsätta. Se t.ex. hur de två stora penslarna grupperat sig invid varsitt Ljus. Den goda vännen Jupiter invid den feminina Månen och den hårda och utkrävande Saturnus invid den maskulina Solen.

I Livets träd stammar den kärva Rättvisan från BINAH - det diskursiva intellektet som kastar intelligensens Ljus och Eld över allt. BINAH separerar!

Den milda Kärleken är en emanation från CHOKMAH - den ordlösa meditativa Vishet som redan i Bibeln beskrivs som en kvinna eller en kvinnlig kvalitet. Det är inte svårt att även i det judiska systemet spåra exakt samma grundtankar som ligger nedbäddade i astrologin. Månen och ett spegelblankt vatten, ett sinne renat från sjukliga begär (infektioner från den fysiska kroppen) = Vishet.

Man kan t.o.m. skönja en parallell mellan det antika indiska (babyloniska?) schemat för planetär vänskap. Sträng rättvisa (Saturnus) och permissiv kärlek (Venus) är "ömsesidiga vänner" i det indiska schemat.

Och de båda Ljusen matchar väl de två sefirot direkt under KETER/Kungakronan: 

Solen motsvarar väl BINAH - förståelse eller intelligens. Och Eld! För det är väl känt att medvetandet ser alla ting som separerade från varandra i dagsljuset. Det här den här tendensen väst tagit för långt så att ingen längre kan se sammanhangen! Notera vilken massiv insats i världspressen att SEPARERA alla märkliga fall av fågel- och djurdöd från varandra. 

Ge varje incident en egen förklaring, allt för att ingen ska syssla för mycket med den stora Gestalten och frågan om Mening. För vår tids gud är Nihil - Mörkret som säger att ingen mening finns. "Härska genom att söndra" kan vara BINAH som skenar vilt, i total strid mot verklighetens egna lagar.

Månen matchar Vatten och motsvarar CHOKMAH - vishet. I själen, om natten, i drömmen, smälts dagens spridda intryck samman och den feminint fattade själen sänder bilder om HELHET vilka visar om den Levande Varelsen är på rätt väg eller inte! Visheten är en djupare nivå än den levande dagaktiva människans jagmedvetenhet.

En kabbalistisk framläggare jag läst, liknar BINAH eller intelligensen vid vår vetenskapliga myt om den vänstra, intellektuella hjärnhalvan och CHOKMAH vid den "mörka", "konstnärliga" högra hjärnhalvan som "kvinnligt" ser sammanhang och gestalter.

När man förstår att västerlandets vetenskap bara är myter i medvetandet de också, börjar många pusselbitar falla på plats.

Den stackars Fantomen har ett mäktigt socialt särlingskap skrivet på sin födelsehimmel. Han får nog "patologisera" ur sig karman från sin förfader och så småningom återfödas under en lugnare och bättre integrerad himmel! Här har verkligen Sol och Måne ingen internkommunikation alls. Just som hans två ringar understryker är han en rätt svartvit natur. 

Men, man kan också tänka sig honom som en perfekt skådespelare som nästan psykopatiskt vet exakt vad han håller på med! Minns hur jag påpekat att vissa själar tycks kunna vara "herrar" över den här icke-kontakten mellan Luft och Vatten och avsiktligt använda den till att manipulera andra att reagera på önskat sätt eller se vad "illusionisten" vill att de ska se! 

Fantomen rider på de okunniga massornas föreställning om att han är odödlig. Han bidrar t.o.m. till "desinformationen" (en annan typisk effekt av Luft/Vatten-sprickan)!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.