Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 8 april 2010

Nobelpristagarna i fysikFördelningen av 187 Nobelpristagarna i fysik
(1901-2009) på de 12 stjärntecknen


Skrattar himlarna åt människans försök att förklara den materiella verkligheten? Eller hur ska man tolka resultatet av min genomgång av sol- och måntecknen hos samtliga Nobelpristagare i fysik 1901-2009 (Wikipedia)?

Båda de zodiaktecken som kanske närmast är förknippade med teoretisk kunskapstillägnelse och banbrytande insikt har fått så mycket färre Nobelpris att "kollapsen" är statistiskt intressant!

Anomalin i grafen är tankeväckande, för exakt som i fallet med de Nobelprisbelönade författarna blir den "obesjungna duaden" synlig först när man dubbelexponerar båda Ljusen på samma graf.

När Solen, dvs livsmålet är ställt mot det långväga (och banbrytande) utforskandets tecken, då skördas remarkabelt lite Nobelpris. När sinnelaget svarar positivt på kunskap och information, dvs Månen befinner sig i Tvillingarna, då skördas också signifikant få utmärkelser!

Sanningen är att författartestet gav ett mer komplext resultat. En kollaps inträffade i Lejonets tecken där ytterst få Solar erhöll Nobelpriset. Omvänt belönades Månen i dramatikernas tecken så det stod härliga till. Och sedan upprepades samma kollaps i det komplementära tecknet Vattumannen, så att knappt någon född i det tecknet alls belönades med Nobelpris medan återigen sinnelaget (Månen) visade sig alldeles förträffligt lämpat för författarskap!

Jag har ingen förklaring till dessa intressanta resultat, men det går alltid att spekulera. Och det är väl så den astrologiska traditionen tog form.

Angående fysikpristagarna skulle man ev. kunna ha skilt rena uppfinnare, de som tillverkat en manick (mer än sällan en mätapparat), från rent teoretiska fysiker, men ofta nog verkar sidorna glida samman. I några få fall, särskilt i fysikprisets ungdom prisades rätt "fyrkantiga" uppfinningar som hade sin plats närapå i den gamla överspelade newtonska fysikens världsbild. Numera är det för "spektroskop" och annan apparatur för att mäta eller manipulera subatomiska partiklar man får pris för.

Låter nu detta som Tvillingarnas eller Skyttens favoritdomän? Nej! Av de fyra tecknen i Sattva guna, kunskapskvaliteten som är ljus och medveten och söker än mer av samma vara, är de två positivt polariserade (Eld och Luft) troligen de minst lämpade för att sitta i vit laboratorierock år in och år ut och fila på någon liten apparat eller formel som ska fastslå en intuition.

Den genomsnittliga Tvillingen/Skytten är alldeles för rastlös för sådant! Tvillingarna som kommunikationens tecken är typiskt den överstressade tidningsredaktören vars information kommer och går lika snabbt som de subatomiska partiklarna! Och Skytten är per definition inte intresserad av något annat än att ligga i den absoluta framkanten. Skytten är inte den som själv kammar hem Nobelpriset, det är för de lite trögare, eller ska vi säga, mer välanpassade individerna.

De två underrepresenterade zodiaktecknens karaktäristik förklarar faktiskt väl varför de faller kort om vad som krävs av en forskargärning som Nobelprisbelönas, respektive är för långt framför resten av mänskligheten. Är det en slump att båda de personer jag slumpmässigt kontrollerat födelsehoroskopet på av alla dem materialistiska föreningen Vetenskap och Folkbildning sedan 1987 utnämnt till årets förvillare var födda i Skyttens tecken? (Erland Lagerroth och Annika Dahlqvist)

Är det i själva verket så att "utmärkelsen" från VoF återspeglar gruppens egen feghet och bristande framåtblick, att de själva sitter med arslena cementerade i en världsbild som lite skarpare hjärnor än deras sedan länge stuckit hål på?

Jag rekommenderar böckerna av matematikern som gjorde det möjligt för rymdskepp att återinträda i jordatmosfären utan att brinna upp, Wolfgang Smith. Han gör upp med de "materialistiska monisterna" (vilket är detsamma som "scientismen"). Likt alla sanna genier1 förordar Smith en "tvåvåningslära" (egentligen en trevåningslära) och pekar på den gamla kinesiska snilleblixten som ledde till den komplementära yin/yang-modellen, implicit åberopad av åtminstone en, kanske fler, Nobelpristagare i fysik under 1900-talet.

Det uppenbara namnet är Niels Bohr, men givet Wolfgang Paulis samarbete med den kinesiskt inspirerade djuppsykologen Carl-Gustav Jung misstänker jag att studiet av hans tankar skulle genklinga av materia/form-tanken från Aristoteles som under skolastiken spelade bakom föreställningar om en natur och en övernatur. David Bohm vann inget Nobelpris men där dyker samma motiv upp igen som den implika/explikata ordningen. (Jag har dock inte läst Bohm så noga och vet inte hur långt man kan dra parallellerna.)

Tankekollapsen i västerlandet lämnade oss bara med naturen minus övernaturen och denna natur har helt och hållet identifierats med det fysiken kan mäta. Det är en travesti utan like och på den här grodnivån befinner sig svenska sekularister när de bjäbbar mot religionerna som i sina kärnor bevarat den äldre - och sanna - kunskapen om tillvarons natur.

Det här är en unik, icke replikerbar lista. Den som vill tillfredsställa världens krav på "verifierat vetande", måste tyvärr vänta tills Nobelpriskommittén hunnit kora lika många pristagare till för att göra ett uppföljningstest. Det kan ta en halv mansålder till, om kommittén inte börjar belöna ännu fler forskare varje år. Dessa är då de fysiker vi har att fundera över, de som "världen" själv valt att belöna som världens yppersta under det gångna dryga århundradet.

Och det förtjänar att understrykas: världen är inte intresserad av just det tecken som visar vägen BORT från världen - Skytten! Intressant nog visar astronomerna att Vintergatans CENTRUM befinner sig på rät linje bort från jorden någonstans i den första tredjedelen av Skyttens stjärnbild. För symbolikern är detta naturligtvis djupt signifikativt.

Världen tycks vända sig bort från Zeus (Jupiter), gudarnas gud, och dyrka en lägre och mer intilliggande gud, denna världens herre (vem det nu är...). Vagt antyder testresultatet vad jag alltid misstänkt: det vetenskapen kallar kunskap är ett elaborat världsbildssystem som ytterst genereras av ett "fallet medvetande".

Frågan blir nu som tidigare här på bloggen: var i hela friden finns Skyttens tecken. Jag hade trott de skulle utmärka sig som filosofer, men där fanns de inte! Kanske kommer jag att hitta ett verksamhetsområde där de är överrepresenterade. Bland Nobelpristagare i fysik var dock inte ett enda soltecken i närheten av signifikans. Vem som helst kan bli fysiker. En viss skillnad mot författarna således, där Solen i Skorpionen visade sig särskilt duktig på att skapa litterära världar som griper tag. Naturligtvis kan man gå djupare i fysikermaterialet och jämföra Sol med Måne för var och en på jakt efter någon trend. Kanske senare...

*****

Månen i Väduren nådde emellertid nästan upp till signifikans. Det stämmer bra med fyndet bland de 120 filosoferna. Ett sinnelag i zodiakens "nybörjartecken" tycks verkligen ha en större hunger på att finna ut saker än alla andra, och Väduren är passande nog ett Rajas guna-tecken, driven av lidelse eller passion.

Varför nu inte Solen, upphöjd i detta tecken, utmärkte sig på samma sätt, är en kvarvarande fråga. Men inte heller bland filosoferna ("vänner av vetande") verkade Solen någon särskild djuptänkare i Väduren.

Sanningen är kanske att Solen överhuvudtaget inte är en "djup" planet - det är inte Solen utan Månen som skapar djupet genom reflektion av solljuset! Filosofen Herakleitos tal om att själens enda dimension är "djupet", är berättelsen om Månen, själen, sinnet.

Andevärlden - Solens rike om man så vill - är inte spatio-temporal, där finns inget som "framför" och "bakom", ingen "dag" och ingen "natt". Djup är en okänd kvalitet för de andliga människorna, de behöver den inte! (Har typiska Eld-personer förefallit dig väl påstridiga? Då är det för att du själv saknar Eld och troligen har för mycket Vatten. Förstå då hur självförbrännande människor med både Eld och Vatten i horoskopet är, de bloggen etiketterat "sensationalister". Madonna är ett praktexempel.)

Den rena Eld-människan (om en sådan går att föreställa sig) står i omedelbar och direkt kontakt med livet självt. Varje dess vision är dess upplevda verklighet. Det är bara vi, fallna människor, som behöver reflektera och gå "månvarvet" för smälta intrycken och gradvis förvärva insikt, dvs vishet.

I samband med beräkningen av de många Nobelprisbelönade fysikerna gjorde jag några anekdotiska men rätt talande observationer som jag ska återkomma till i ett annat inlägg.

*****

Här underlaget i tabellform:

Tecken 187 Nobelpristagare i fysik
antal % antal %
16 8,6 22 11,8
16 8,6 17 9,1
21 11,2 7 3,7
14 7,5 14 7,5
15 8,0 11 5,9
15 8,0 18 9,6
18 9,6 15 8,0

16 8,6 16 8,6

8 4,3 13 7,0

15 8,0 19 10,2
16 8,6 19 10,2

17 9,1 16 8,6
Snitt 15,58
15,58
Signifikant
rel. snittet
(±50%):
<=7,8
eller
>=23,4


<=7,8
eller
>=23,4

_____

1. Jag betraktar som geni en människa som, likt Smith, är klar med universitetet redan vid arton års ålder och då har tre huvudämnen, fysik, matematik och filosofi, under bältet. Efter det byggde han på för en Master of Science i teoretisk fysik.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar