Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 11 december 2009

Kurtzlutning: den sekulära humanismens fader

Det är ett födelsehoroskop med stora problem som ledde fram till att filosofiprofessorn Paul Kurtz skapade grogrunden för intellektuell ohyra som de svenska Humanisterna.

Det ska genast sägas att horoskopet för Paul är osäkert för cirka 18.00 på kvällen i Newark, New Jersey, glider Månen ur Fiskarnas tecken och in i Vattumannen varpå den största dissonansen på himlen försvinner. Men sannolikheten är större för att den här ateisten föddes under de tre fjärdedelar av dygnet då ett plågsamt socialt utstötningssyndrom av värsta sort infekterar alla dem som föddes vid denna tid.

Den som följer bloggen vet redan hur detta syndrom har en serie av uttryckssätt. I de värsta fallen är de rena massmördare som Usama bin Ladin, individer som har ideologiska invändningar mot precis alla och alla som inte är av deras egen sort. I samma klass hittar vi också den svenske upptäcktsresanden och nazistvännen Sven Hedin, otaliga mobbare och elaka människor och en inte oförsvarlig del mördare!

Å andra sidan har bloggen också upptäckt att offer för social eller annan utstötning kan födas med samma signatur. I det här fallet var det blivande filosofens hemska upplevelser under Andra världskriget som drabbade honom på samma sätt som Usama bin Ladin tycks ha blivit traumatiserad och sen uppfunnit sin "problemlösare" - terror mot den Stora Satan Amerika.

Amerikanen "uppfann" (eller snarare relanserade) istället en sekulär värld som förnekade det gudomliga! Har det inte sagts att de extrema ytterligheterna möts och blir samma sak! Här, via "utstötningssyndromet", har vi ett exempel på det talesättet.Eftersom det är den onda krigaren Mars som stöter ut hela grupper (Månen = massan) och gör det på ideologisk grund (Vattumannen = organiserad Luft, dvs koncept), talar egentligen allt för att horoskopet är rätt uppritat. Utan "utstötningssyndromet" skulle vi sakna tydliga tecken på att mannen blev rubbad av sina krigsupplevelser och sedan allt mer besatt sökt hitta en filosofi som till varje pris undviker blodsutgjutelse.

Svaret blev "sekuralism", att vara ett barn helt och hållet av världen och inte alls fästa avseende från några djupt kända motiv. I mina ögon låter Kurts sekulära humanism som en människa som är livrädd att känna efter - kanske på grund av ett djupt sittande psykologiskt krigstrauma!

Därför sorterar jag den sekulära humanismens fader under etiketten "psykopatologi" för all intellektuell verksamhet den här mannen än ägnat åt att skapa ett "harmlöst" tankeklimat, antiseptiskt befriat från de mörka och irrationella djupen astrologin känner som Vattenelementet när det blivit skadat i kontakten med Luftelementet. Dvs, paradoxalt nog den skada som finns på himlen här ovan - Kurtz sekulära humanism var i första hand hans eget projekt för att isolera sig från sitt eget traumatiserade psyke!

*****

Om ett missljud understryks genom multipel attestering väger det betydligt tyngre, och så sker här. För Mars ligger så tidigt i sitt negativa härskarläge i Skorpionen att den hamnar i konjunktion över teckengränsen med en upphöjd Saturnus i Vågen. Notera att båda planeterna var för sig äger teknisk styrka, härskarlägen och upphöjda lägen är en utmärkt bas. Men ingen kan väl missa att det är krigstraumat här igen! Upphöjd Saturnus i Vågen, fredens tecken, är som att säga: "normer och gränsdragningar för att ombesörja lugn och ro på torpet".

Mars i härskarläge i Skorpionen är inte krigaren, för den beskrivs bättre via Mars hemma i sitt positiva Eldtecken Väduren. Mars verksamhet i Skorpionen, måste jag tyvärr säga, är nog så ofta en illustration av psykologiska trauman! Mars har borrat sig in i själens eller psykets mörka djup och sedan sitter spjutspetsen fast där och vållar psykopatologiska effekter.

Och det är den psykopatologiska läsningen som ligger närmast när man inser att den här kombinationen med Saturnus utspelar sig precis i över gränsen mellan ett Luft- och ett Vattentecken, så att vi får det psykologiska "dissociationssyndromet" som har problem med att korrekt "översätta" känslor till en rimlig språklig eller rationell dräkt. Horoskopet innehåller alltså Vatten/Luft-konflikten på två ställen!

Av detta följer att "sekulär humanism" representerar en psykiskt störd människas försök att hitta en "lösning" på sitt inre problem, men livshållningen har överhuvudtaget inget med verkligheten i stort att göra, utom för dem som hamnar i krig. Och det är, gubevars, ändå bara en bråkdel av mänskligheten i varje generation.

Att det går att tillfriskna från åtminstone det "sociala utstötningssyndromet", och vinna självinsikt, har bloggen noterat i några fall av kända personer. Men detta är alltså en "överloppsgärning" - horoskopet i sig visar bara den negativa tendensen. En del människor kan faktiskt underprestera trots "medvind" på födelsehimmelen, så astrologin är inte deterministiskt, åtminstone inte som jag ser det. Kanske skulle en vedisk astrolog säga mot mig på den punkten.

***** 

Vilka skulle då köpa en så imbecill lära som den sekulära humanismen som skalar bort ens tanken på att skulle kunna finnas större intelligenser i universum än människan, eller att hela universum skulle kunna vara ren intelligens i sig?

Jo, alla som har tydlig dysfunktionalitet i sina horoskop, aningen för att de själva lider av främlingsrädsla, är ömhudade egon som inte vågar dö för en god sak (västerlänningens sjukliga bekvämlighet pga för mycket materiell välfärd), och liknande åkommor. I samtliga fall kan man spåra egocentrering och egenintressen i botten. Men de brukar ofta snyggas till genom hänvisningar till de senaste århundradenas förfärliga västerländska historia: den vite mannens våldtäkt på hela folkslag, hans kolonialism och hans rovdrift på jordklotets naturresurser.

Ja, inte den historien förstås! Men genom att blunda för sin egen destruktivitet och bara välja att se de tekniska framstegen (dissociationsmekanismen härjar fritt på kulturell nivå!), kan västerlänningen hävda att "människan är alltings mått", snarare än de enligt honom diffusa gudomliga måttenheter som han inte hittar något fog för att tro på.

Och tacka för att han finner högre verkligheter ointressanta, han - den sekulära humanisten - har skapat sig själv som den lilla ärthjärna hon är genom ett flertal filtreringar och distorderingar av all tillgänglig data. Det är således psykopater som är anhängare av den här läran, och då förstår vi med en gång varför kulturkritiker kallas väst just för en psykopatologisk kultur. Se sekulära värdena förstorar upp människan och vad hon vet helt oproportionerligt. Äldre kulturer hade inte samma vetenskapliga precision intill femte decimalen, men de såg större sammanhang än den moderna människan i väst gör.

*****

Jag har ännu inte berört Kurtz soltecken, och det beror på att Luft/Vatten-problemet är det som tycks definiera den här himmelen. Men Solen i Skytten påminner oss om att vi här har en aktiv livsgärning i filosofens (ofta den spekulativa filosofins) tecken. 

Går man till Solens disponent Jupiter hittas den emellertid i knepig kombination med avmätthetens Ketu i Stenbocken, som är ett materialistiskt Jordtecken. Går man till tredje nivån, så disponeras Solens disponent Jupiter av Stenbockens härskare, och därmed är vi tillbaka till det psykopatologiska problemet i gränsen mellan Vågen ("harmoni med min nästa") och dödens tecken Skorpionen. Vagt kan vi alltså se att även Skytt-Solens "typ" av filosofi bottnar i en djup irrationalitet.

Jag har sagt det förr: vissa av "ljusets änglar" - förnuftets predikanter - kommer med läror som egentligen kommer från mörkrets regioner. Aldrig har väl detta stämt så väl som i fallet Paul Kurtz - "den sekulära humanismens fader".

*****

I ett inlägg på min andra blogg spånar jag utifrån Kurtz om varför västkulturen är dödsdömd om den fortsätter att bygga på sekulär humanism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.