Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 19 april 2015

Tiggeriet och den (tyvärr) inkompetenta röd-gröna regeringen

Det hittills sämsta och mest ogenomtänkta beslutet från den rödgröna regeringen under deras korta tid vid makten var att avsätta miljoner för att permanenta den rumänska tiggarströmmen till Sverige. 

Det är obegripligt att så mentalt svaga människor kan bli politiker i dagens Sverige och börja fördela pengar utifrån en allmän men insiktslös välvilja! Av politiker borde krävas en blick för helheten och se var roten till problemen ligger istället för att stryka verkningslös salva på symptomen.

Aftonbalders Peter Kadhammar öppnade en chatt prick 16.00. Jag kom in från en solig eftermiddagspromenad och såg chatten dra igång - Kadhammar var inne efter en dryg minut och rättade ett av sina första anföranden i riktning mot ökad tydlighet eller kanske bättre politisk korrekthet. Hans första formulering kunde ha tolkats som ett kategoriskt lagförbud mot tiggandet på gatorna och den olagliga ockupationen av allsköns grönområden för tillfälliga bosättningar.

Nå! Uppenbarligen är ämnet glödhett i Sverige för chatten får ett horoskop som inte är vilket som helst, utan ett där himmelen fullständigt ropar av djup signifikans. Jag behöver inte ens kommentera det nionde huset, Lagens den högre ordningens tempel. Det gör stjärnorna perfekt själva:
Mars är spjutspetsen eller igångsättaren, här hemma i sitt positiva härskartecken Väduren. I den universella dharmans hus och i 20e graden tillika horoskopets atma karaka - själens åstundan. Detta är vad Kadhammar, Aftonbladet och förmodligen alla tänkande i människor önskar sig.

För notera hur Mars också pekar mot sitt andra ställe - Skorpionen i hemtrevnadens tecken och hur lagen kommer att träffa den underklass (Saturnus) som nu permanentat (Saturnus) sig och sprider sin nöd och kvalitetssänkande upplevelse i det som var det svenska folkhemmet. Ingen mår bättre eller blir en bättre människa av att se detta elände eller sticka åt tiggarna en tiokrona. 

Det tolfte huset för "förluster" indikerar att en ny-gammal lag mot bettleriet kommer att innebära slutet för parasitbeteende i Sverige. Återstår bara att kriminalisera Moderaterna också, och andra som faller under den negativa Jupiter som bara tär och söker mjölka till sig favörer. 

Min enda personliga erfarenhet av Jupiter i Kräftan var en tragisk föredetting som efter över tjugo år hörde av sig efter att ha spionerat på släktingar på FB och noterat att bloggarens far dött. Bakslugt och inte så lite psykopatiskt sökte människan använda denna förmodade sorg för att armbåga sig tillbaka i undertecknads liv. 

När planen inte gick som beräknat utspelade sig i telefonen hysteriska scener där kvinnan lät förstå att hennes liv var pest och att hon egentligen inte hade någon tröst att ge i min förmodade sorg. Det var hon som krävde att få skedmatas med en kärlek som inte längre fanns kvar på ödesprogrammet, men som uppenbarligen den näriga och behövande Kräftan blåst upp tiotusen gånger genom expansionens Jupiter i detta tecken. Kvinnan levde kvar i en årtionden gammal psykisk cancertumör och höll sig vid liv inom denna!

Efter att jag upptäckt den sideriska zodiaken och började se vilka zodiakprinciper som egentligen var i verksamhet i livet började frågan om "upphöjelser" och "fall" bli alltmer problematisk. Varför är Jupiter upphöjd i Kräftan? Vad betyder detta? Är det närigheten som växer till sig så att hela individen blir en enda "supermamma" eller kanske ett gigantiskt svart hål av oändliga behov? Jämför min erfarenhet av den "nödiga" föredettingen med Jupiter i horoskopet här ovan och dess placering i den onda daimonens och den världsliga förlustens hus. Här stängs kranarna till svenska supermamman av eftersom den matar en motpart som inte presterar ett skapande grand tillbaka!

Jag håller sedan sju år på att i snigelfart lösa den verkliga logiken bakom zodiaken. Att det går så sakta beror på att jag aldrig tänker på dessa frågor förutom när ett blogginlägg knackas ner. Då öppnas alla spjäll och den goda daimonen får undervisa mig - om den vill - samtidigt som mina händer skriver denna text. Så även nu.

Istället för framtida hänvisningar till ett misslyckat inlägg där inte rätt person gick att identifiera pga ett alltför ordinärt namn, klipper jag ut det principiellt viktigaste ur den texten och lägger här:


JAG VILL I DETTA INLÄGG FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ LÄSAREN PRÖVA EN TANKE:

Romerske filosofen Plotinus "vägledande ande" eller "skyddsängel" ("genie", "tutelary spirit" eller "guardian spirit") motsvarar den hellenistiska astrologins term "den goda daimonen".

Dagens elfte hus bevarar fortfarande en skugga av detta höga väsen genom att representera individens "ideal". Vi skulle lika gärna kunna tala om den individuella själens "idé" eller platoniska form. Missa heller inte den hinduiska astrologin som anser Jupiter vara husets signifikator och här ska man således tänka sig Solen som den unika själen och dess "högre" aspekt,

Översjälen eller Vägledaren. Nominellt är Jupiter - "Guru" på sanskrit - denna högre instans och således Lagen inbäddad i varje människas högsta väsensled. Men beroende på ascendenten kommer någon annan planet i allmänhet att vara Jupiters ställföreträdare.


En individ har ett högre och bättre Själv, men enligt Plotinus kan hon bara göra anspråk på det genom att själen orienterar sig mot detta. Om själen orienterar sig enbart mot biologi och det växande kommer Översjälen eller Vägledaren att efterfråga Rationalitet! Är individen en intellektuell tänkare, kommer Översjälen att kräva att själen söker Genuin Existens, dvs den noetiska, eller rent andliga aspekten.


För AB-chattens horoskop och den fråga som där lyfts, är situationen enkel, Lagens nionde hus representeras av Mars, hemma i sitt tillfälliga egna hus och därtill också själens önskan. Men detta är som sagt bara den för tillfället lite tuffare Aftonhoran (därav Aftonbalder) eller kanske Kadhammars egen strävan.

Den goda daimonen skulle enligt min teori här gestaltas av den tillfälliga 11e-husägaren Merkurius, händelsevis också den upplagefixerade mediebranschens symbol.

Detta är mycket intressant eftersom Plotinus säger att den vegetativa själen (Vatten) söker och finner rationalitet (Luft) som sitt högre och bättre själv. Men den rationella själen, sade romaren, söker genuin existens, vilken naturligtvis representeras av Eld (Solen ÄR jiva-atman, den levande och unika själen). Men vad söker då den genuint existerande - vad finns bortom det Plotinus kallade det "noblaste elementet"?

Här når vi den förunderliga osäkerhet som gäller i antika system om huruvida att placera Eld ovanför Luft eller tvärtom. (Att Vatten och Jord båda är negativa är inte kontroversiellt.)

Mitt förslag är att astrologin i själva verket betecknar två ontologiska kategorier med Luft. Lägre Luft är andevärlden i folklig mening, osaliga döda andar som förblir i det osynliga men i jordens närhet. Då återföds till nya människokroppar utan att ens ha varit i närheten av himmelen.

Men när Platon talar om det noetiska, diskuterar han "andegnistan" som finns i centrum av varje själ (i en kropp av något slag). Det är dessa andar eller intelligenta principer som tillsammans utgör totaliteten av det som går under kollektivbenämningen Nous eller Guds eget intellekt. Vi är tillsammans det gudomliga tänkandet och det är vi som skapar världen åt oss själva. Ja, de själar som fallit så lågt som till det materiella skapar naturligtvis inte mycket, de har tappat krafterna som krävs för att interagera med världsordningen.

När därför, som i chatt-horoskopet, Lejonet stiger i öster, Solens och den levande själens tecken, då är det äkta genuin existens som talar, det är Lejonkungen Aslan för att tala med en bildad Oxford-professor snarare än de förljugna mesproppar till vänster som tror deras godhet är värd någonting utan förankring i den objektiva högre verklighet som delar ut fattigdom och rikedom utifrån själens meriter. Problemet med socialismen är att den lider av samma hybris som borgarna efter franska revolutionen lider av - de har kapat människans koppling till hennes styrman, själen.

Applicerar man bloggens nya (och än så länge högst spekulativa) idé om att 11e huset betecknar Plotinus "andliga vägledare" - del och ändå inte riktigt av den egna själen, själens idealiserade morot som sedan den åsneliknande kroppen börjar trava efter, då visar sig den äkta existensen ha något ännu högre över sig. Solen - den mäktiga - visar sig sträva efter Ängelns nivå, efter Budbäraren Merkurius som sitt högsta goda.

I Lejonascendentens fall är detta så träffsäkert och "Plotinus" att bloggaren just nu ryser. För den som inte fattar vad som pågår (och vem skulle göra det som inte läser varje inlägg och memorerar allt?) vill jag hänvisa tillbaka till en rekapitulation från häromdagen i ämnet människans högsta, noetiska väsensled och hur det är detta som Merkurius som bäst representerar. Se vidare: Porrbruden och syndabekämparen. Det går bra att börja läsa vid stycket som börjar, "Hur viktig Saturnus är för de stora frågorna..."

Det vill synas som att den som är KUNG (Lejonet!) bör ha en öppenhet kvar i sina göranden och låtanden. Därför är det den luftburna Budbäraren som är den goda daimonen i just detta fall. Vi vet alla hur illa det kan gå när en Chef tror sig vara den yttersta auktoriteten. Se horoskopet för Svenskt Näringsliv på bloggen!

4 kommentarer:

 1. Jag läste din teori om 11:e huset i inlägget häromdagen. Och jag får en känsla av att du vill ha respons på den...
  Utifrån mitt eget exempel, med Lejonet i 11:e och välgöraren Venus med Regulus måste jag säga att den absolut tilltalar mig :-) Jag vill gärna tänka mig att din tanke är riktig.

  Om tiggeri: Det fanns en insiktsfull artikel i DN i veckan: http://www.dn.se/debatt/fyra-konkreta-forslag-for-rumanien-i-stallet-for-missriktad-svensk-solidaritet/ skriven av en representant för ytterligare en humanitär organisation med verksamhet i Rumänen. Bl a tas EU:s fragmentisering och brist på långsiktighet upp, vilket leder till meningslösa "insatser".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej jag vill inte ha någon respons! Du läser den andre kommentatören och börjar dra slutsatser utifrån de texterna :-)

   Din kommentar ser jag först att ha skrivit på morgonen om Herlitz och gått djupare i tanken på den goda daimonen. Jag ska återkomma i senare inlägg till frågan om vad en Luftascendent som alltid ger Eld i 11e huset kan tänkas innebära, men har redan lyft lite på locket i inlägget här ovan.

   Jag såg de fyra konkreta förslagen, från folkpartister har jag för mig. En klok text.

   Radera
 2. Fel kommentarsränna, men ville att ni båda skulle se detta då originalinlägget är avlägset nu...

  Det visar sig att ta filmvetaren Tommy Gustafsson är identisk med den TG som 1999 skrev Dagdrömmarnas Einstein. Samma år påbörjade han sin akademiska bana.

  http://www.bokus.com/bok/9789127073609/dagdrommarnas-einstein/

  http://www.ninadeila.se/html/pb0402f02.html

  Första länken ger Bandhagen. Andra länken ger 1969-04-01

  Saturnus i VÄDUREN
  Mars i SKORPIONEN
  Resten i Fiskarna-Jungfrun

  Gift med:

  http://www.taliahpollack.se/om-mig

  ...som här twittrar om makens insats i debatten om skärmkultur:

  https://twitter.com/TaliahPollack/status/587898927271280640

  Saken är biff! :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enastående detektivarbete! Kräver nästan att en karta med facit inympas i inlägget i fråga. Ska ordna det när jag hinner. Fiskarna är ju Drömmaren och hur bra är det inte med den kritiskt analyserande Månen i Jungfrun mittemot! Denna fullmåne (fast utan noder) hade en väninna som periodiskt råkade in i upplösningstillstånd och handlings- och tankeförlamning, bara för att snart vara högenergisk och hyperkritisk. EXTREM ateist var hon också, så brutalt avvisande att kriget inte var belöningen värd...

   Radera