Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 17 april 2015

Porrbruden och syndbekämparen (fallen natur och Anden)

Hur kul är det inte att söka koppla samman det stora och det lilla och dra makro- och mikrokosmiska paralleller! Så här:

Bloggerskan Amina Axelsson ska ha betalt för sitt låga snask.

Missionären Erik J Andersson talade 2013 i P1 om
själens medfödda skuld och möjligheten till nåd.

De här två motbilderna kanske sammanfattar Sverige av idag. Halva befolkningen går efter detta liv oavkortat till helvetet där de gradvis mals ner och reduceras till råmaterial till nya kroppar bäst lämpade för omogna själar.

Den andra halvan av Sveriges befolkning ägnar sig åt systematik av olika slag, det vill säga de har lämnat nationalsjälens låga bindning vid det kroppsliga och tränar sin högre, rationella själ.

Som lägst blir den här typen ingenjörer, men som bäst ägnar den sig - landets tecken Vattumannen trogen - åt social ingenjörskonst. Folk som söker framskapa ett bättre samhälle och bättre medborgare. 

Några få svenskar uttrycker alltjämt den allra högsta nivå en människa kan uppnå och söker utforma samhället så att det också ska överensstämma med de eviga gudomliga principerna.

Det minst sagt delikata för en astrolog (som horan Axelsson skulle rycka likgiltigt på axlarna åt, och som missionären Andersson skulle fördöma på biblisk grund), är att båda två föddes den 27 februari 1974, bara ett dygn innan det nya svenska horoskopet. Följer man Staffan Stenudd som valde riksdagens interna klubbslag snarare än datumet på den officiella proklamationen, representerar dessa två ytterlighetspersoner exakt den svenska nationalsjälen! Från andlig och social - en högt utvecklad varelse - till själviskt horande för egna pengar, en arm själ bunden av mörker och outvecklat tänkande.

Det är den halvljumma debatten i SvD om homosexualitet som fick mig att upptäckta denne Erik J Andersson tack vare en skarp replik till Linköpings stiftsbiskop.

Här kommer alla triumferande analyser baserad på det globala psyket (Månen) på skam. Uppenbarligen måste de två personerna via sin exakta födelsetimma plocka upp och betona diametralt motsatta indikationer ur nationalhoroskopet! 

Eller kan det vara som naturvetaren Claudius Ptolemaios sade på 100-talet, stjärntydarkonsten leder oss bara så långt men den förmår inte se skillnad på en ordets människa och en "matematikos" - en räknenisse! Uppenbarligen gjorde astrologin ytterligare framsteg under århundradena som följde eftersom dagens astrologi visst menar sig kunna se om Merkurius (intellekt, logik) tenderar mot fantasifullt skrivande eller torrt räknande. 

Skulle Horan och Budbäraren (ängeln, missionären) faktiskt kunna vara födda under samma ascendent? Visst, och alltjämt urskiljbara om man använder någon astrologisk metod som arbetar med "hjul inom hjul" eller metoder som bryter ner zodiaktecknen i underavdelningar. Att de är verksamma inom samma område kan ju ingen missa, den ena lever ut sin själs synd medan den andre predikar mot exakt samma sak. Vilket bedrövligt betyg detta är om det svenska folket, när man börjar tänka efter...

Jag hittade Amina Axelson som enda födelse bland nästan 9000 sparade kartor. I något slaskmedium (säkert Aftonbladet som sänker sig lägst av alla tidningar i hela universum) bejakade hon en "Barbiedrog" för snabb viktminskning, brun hy och förstärkt sexlust. Tysk kemikalieindustri modell nazismen för hela slanten, bara att de vita arierna inte är på modet längre för en del återfödda själar utan den mest klassiska underklassmarkören som tänkas kan: brunbränd hy på alla dem som saknar begåvning nog att skaffa sig ett inomhus jobb som de kan sköta med hjärnan.

Roligast är ändå horoskopet för den homokramande stiftsbiskopen Martin Modéus som Andersson kritiserar. Här återvänder vi ännu en gång till det svenska nationalhoroskopets soltecken, den sociala ingenjörskonstens Vattuman. Och det är ju uppenbart vad Svenska Kyrkans agenda är i dessa tider, att hand i hand med det superkapitalistiska nya Sverige skapa en sekulär värdegrund som inte längre tar tanken om själen, dess karma (synder och goda gärningar) på allvar. Så länge du är en duktig produktiv svensk skänker dagens skämtkyrka alla sin välsignelse.

Samtidigt går det inte att förneka att stiftsbiskopen Modéus karta är lika stark som hans meningsmotståndare Anderssons. Ty Anderssons och det svenska nationalhoroskopets ömsesidiga reception mellan Merkurius och Saturnus i Luftelementet är en intressant andarnas domän, omen om en intellektualitet som bara kan förklaras med att Fattig-Sverige hade jobbats bort 1974, även om högern nu försöker återinföra dumheten eftersom den är en så tacksam grund för ökad lönesegregation då de rika söker berika sig ännu mer på sina medmänniskor, de onda djävlar de är! (En obildad anställd kan inte tala emot och runt den onda kapitalisten borde en kvarnsten hängas och han störtas ner i havet - Jesus egna ord, ni kan slå upp dem i Nya testamentet!)


Stiftsbiskopen samlar istället de två välgörarna Venus och Jupiter kring sin Sol för en mer än lovligt effeminerad natur i ett manligt horoskop. Denna unisex-typ bottnar sedan i en Saturnus som tyvärr anfäktas av omoralens planet Mars samt halshuggningens eller distanseringen demon Ketu. Är detta ett försök att mörklägga eller tona ner den klassiska principen om Jordens syndighet (ondska)? Det ser inte bättre ut! I så fall är biskopen en Djävulens anhängare och inte Kristus, varom mycket klarar om man läser den romerska filosofen Plotinus tankar om Logos. 

(Kristendomen stal mängder av "hednisk" filosofi och lät sedan kättarförklara den för att ingen skulle märka stölden. På så vis störtade världen strax in i "mörkaste medeltid". Inte någonstans under min teologiutbildning fick man vet att kristendomen förbjöd Platons Akademi - antikens säte för den högsta bildningen och de skarpaste intellekten.)

Notera hur låga ambitioner som råder i det kollektiva psyket strax vid den tid biskopen träder fram ur de astrala dimmorna och återföds som en fysisk människa. Horoskopets besynnerliga fixering vid det andra huset (överbetonat i lunära kartor för homosexuella - nu förstår jag varför inspirationen ledde mig till detta studium daterat så nyligen som den 29 mars. Som jag förutspådde lämnades inlägget helt okommenterat men det var före sin tid och ska ses i skenet av den lilla debatt som blossat upp i SvD. Vem vet, inlägget kanske t.o.m. lade grunden till det som sedan de folkliga medierna "kommersialiserade".) 

Stiftsbiskopen sitter alltså andligen fastlåst i ett limbo-liknande tillstånd som grekerna kallades Hades port. Han är inte död än och därför definitivt heller inte levande. Det andra huset motsvarar väl Platons ordlek där han ser den fysiska kroppen (soma) och identifikationen med den som ett dödsliknande tillstånd, som en som lagts ner i en grav (sema). Själens andliga apparatur är nu helt utslocknad, och det hjälper därför föga att Solen och psykets disponent Jupiter står i det ordinära intellektets hus, då Vattumannens ägare Saturnus själv befinner sig i orubblig kontakt med dels det själlösa Jordelementet som alltid är att uppfatta som den bokstav som dödar där anden borde ha fått ge liv. 

Bara att i detta fall undertrycks hela den komplexitet som tecknas i Stenbocken av halshuggningens Ketu. Jag tycket mer och mer att denna södra månnod indikerar en mänsklig tendens att sky, undertrycka, eller räkna för intet, det planeten kommer i kontroll av. Och här kontrollerar den således Saturnus hemma i Stenbocken! I sanning en märklig demon denna fundamentalistiska Saturnus-i-Jord släppt in på sin mark och som gör att bibelordets bokstav väger så lätt. Där måste man ge den protesterande missionären rätt, hans ömsesidiga reception mellan Merkurius och Saturnus är en mångfalt vassare läsare av bibelordet! (Och missionären ingår också i någon rörelse som kallar sig Bibelordets vänner.)

Just betoningen tredje, andra och första huset, fördes också på tal i nyliga inlägget Ond Venus, god Venus. Överför man resonemanget på stiftsbiskopens psykiska karta är det helt klart att det noetiska intellektet - den eviga andevarelsen - är riktigt illa däran i Stenbocken, i Hades portal och bunden av södra månnoden. Inte bara förkastades denna själ i sitt förra liv, den har heller inte fått med sig något av den befriande anden in i detta. Svenska Kyrkan ser sannerligen ut att vara Antikrists tillhåll numera.

*****

Hur viktig Saturnus är för de stora frågorna är lätt att missa då Jupiter sägs råda över religion och prästerskap och till och med skulle kunna vara astrologins sätt att teckna Guds immanens i den enskilda själen i formen av själens egen andliga ledare.

Men för att rekapitulera för den som inte läst något annat inlägg fungerar den här nyplatoniska principskissen bra, och den är skoningslös i sina implikationer för astrologin!

Klicka på bilden för bättre läsbarhet
Jordelementet (materialism, fokus på tingen) kan aldrig ärva himmelriket eftersom det representerar en nivå som ligger utanför Själen och bara äger verklighet för dem som vänder sig bort från de eviga principerna för att istället famla efter sin egen kreativitets döda slutprodukter. Vägen är allt, målet ingenting.

SOLEN är varje individuellt universums mittpunkt (även Världssjälen / Universum torde ha en central SOL någonstans). Saturnus är inte bara den ”sjunde himmelen” i vårt kosmos utan också analog till själens och Världssjälens platoniska FORM och därmed bärare till de rationella principer (logos/logoi) som informerar och sedan söker vägleda de stapplande själarna under deras tid i världen.

Kristendomen har som sagt idag förskjutit det kunskapsstoff som de en gång "lånade" friska av för att överhuvudtaget kunna predika för människor med högre bildning än dem själva och när orden placeras i Jesus mun att "han och Fadern är ett" och att Jesus var Ordet (logos) som kom till denna värld och den som tog personligt ansvar för världens synder - då är det Saturnus princip vi talar om hela vägen! Som jag tidigare beskrivit Saturnus under mina försök att förstå nyplatonismen skiljer sig en Saturnus som kontemplerar Jordelementet väsentligt från en Saturnus som kontemplerar Ouranos, den åttonde sfären. Den senare är en Saturnus som omvänt sig och åter fokuserar sitt eget rationella medvetandeinnehåll. 

Genom kontemplation av det högre (snarare än den döda materien) kommer Saturnus att bli oskiljbar från sitt högre jag, Nous. Fadern och sonen är sannerligen ett i väsendet (ousia). Indisk astrologi håller mycket djupsinnigt Saturnus essens (ousia) för att vara Luft och Luftelementet är en sinnebild i vår värld av ofullkomlig kunskap av den sanna existensens värld, andevärlden. Då Saturnus också är den rationella principen - logos - par excellence och dess positiva hemmatecken Vattumannen betecknar både mångfald och enhet samtidigt, klarnar Plotinus ord om hur varje logos både är många ting och samtidigt en enhet. 

Förnuftsprinciperna i vårt kosmos - av vilka Jesus bara är en i en ofantlig mängd - är alla själarnas komplexa och månglagrade former, deras inre essens. De är levande himlaväsen som irrat in i detta universum fyllda av glad skaparkraft och alla så klart gjorda i den kreativa Faderns avbild. 

Och med "Fadern" kan man fritt välja om man vill tala om fader Saturnus/Kronos eller om hans fader, Nous, eller Guds Intellektet, vilket är en förutsättning för att kunna aspirera på ett skådande av Den Ene. När kristendomen omyndigförklarade människor (inte helt inkorrekt) skedde tyvärr felsteget att man serverade en onödigt korkad soppa kokad på några korsfästelsespik. Jesus politiska avrättning omvandlades blixtsnabbt av de fromma anhängarna till teologi - se Dödahavsrullarnas Melkisedek-fragment om den utvalde som friköper folket från deras synder! 

Om det här fragmentet istället härrör från det första århundradet före vår tid öppnar man den förpestade burk som många liberala teologer varit på: Jesus kanske skolades i tanken om att han var utvald och förväntade offra sig i uppfyllelse av "de heliga skrifterna"... Jesus uppfyllde själv den förväntan hans läromästare hade på honom.

Alla dessa säregna och förvirrande termer som permanent lämnat den dödsdömda, sekulära västerlänningens vokabulär är egentligen synonymer (men vars tillämplighet beror på om man talar om den högre verkligheten eller om den kosmiska manifestationen). Med deras hjälp mejslar Intellektet/Nous fram en allt tydligare förståelse av vad det är/vem det är och detta med vår, människornas benägna bistånd! Den som orienterar sitt intellekt rätt kan med tiden göra anspråk på att kalla sig en gud bland insekter (romaren Plotinus fräna ord).

Angående bilden på den tredelade själen härovan: att Solen regerar över hjärtat är urgammal astrologisk insikt – ”Varav hjärtat är fullt, talar munnen”. Hjärtat som själens rena kognitiva kapacitet, omgiven av skiftande förhållanden och individer.

Men det krävdes grävande i gammal hinduism för att upptäcka att Saturnus – Den Gamle i sin sjunde himmel – i själva verket kanaliseras genom kroppens sjunde chakra Saharasrara och med Solen bildar en ”dubbelstjärna” – två aspekter av samma fenomen (med Solen i centrum tecknar Saturnus Världssjälens form och givet innehållets ständiga rotation bildas ett innehåll som är fantastiskt komplext - man måste leva Världssjälen för att förstå den - det duger inte att som en matematiker jonglera med några konstanter och variabler). Holländaren Oscar Marcel Hinze såg, nästan unikt, Saturnus koppling till läran om kroppens energisäten när han studerade gamla indiska manuskript. Naturligtvis är den tusenbladiga lotusen likt talet 1000 en symbol för evärdlig tid, precis som Saturnus – Fader Kronos – är Tidens herre. 

Under evärdlig tid hinner skapelsen gå igenom alla sina faser, allt kommer att att ha relaterats till allt. ("Kristus blir allt i alla.") Sedan går skapelsen under eftersom upprepningar tråkar de Levande varelserna. Kristendomens groteska missförstånd av filosofiska sanningar ligger i att de trodde kulminationen på denna kosmiska tillblivelseprocess låg runt knuten. Grekerna höll universum för att vara evigt och då bröt de inte, vilka fåvitska fysiker av materialistisk art är övertygade om, mot dagens vetenskap och dess uppskattade ålder på universum (14-15 miljarder år). Nej, Platons "fyra levande väsen" (de fyra elementens arketypiska förlagor) och andra ledtrådar leder direkt tillbaka till det noetiska universum där tidlösa naturlagar partajar genom evigheten. 

(Ja, naturlagarna är levande väsen, de också, och när de rör sig förändras villkoren för den fysiska verkligheten. Herregud, forskarna kan inte ens med säkerhet säga att vårdagjämningens precession alltid varit den man beräknat att den är nu! Indisk kosmologi innehåller mycket riktigt fingervisningar om att tiden går olika fort beroende på hur lågt ner i okunskap själarna faller. Tänk på fader Kronos som samtidig herre över tiden och rummet - Einsteins rumtid och särskilda relativitetsteori - det syns mig vara Saturnus väsen han djuplodade!) 


Den som förstår Einsteins trippelförekomst av "dissociationen" mellan Luft och Vatten, särskilt i relation till de involverade husen, har sannolikt ett IQ som närmar sig mästarens. Horoskopet falsifierar fullständigt de halvdana fysiker som tror att Einstein inte var religiös! Vad man kan enkelt säga om den här obegripligt komplexa symboliken är dock att Einstein var en man som tänkte Saturnus-djupt om relationen mellan pneuma (nous) och physis, astrologiskt representerade av Luft respektive Vatten! (Se även bilden på den tredelade själen här ovan.)

Det skulle inte ha fallit en bildad antik människa in att vända kontemplationen mot dött stoff och, med Plotinus ord, tänka och bete sig som en hora (se illustration överst). Det är naturligtvis det noetiska universum som är evigt och aldrig skapat, världen innan världen. Kristendomen gick inte i land med att fösa samman den sublima antika filosofin med en historia om en skapelse av denna värld i sju dagar (eller stadier).

Saturnus förmedlar således det tidlösa Nous till vårt universum, förutsatt att den enskilda individen har förmåga att möta denna enorma planet / andliga närvaro! Saturnus herravälde över det ultimata Lufttecknet Vattumannen har kommenterats tidigare. Tecknets babyloniska namn, Den Store, har inget med vatten att göra, men desto mer med den den förfinade luften.

Oscar Marcel Hinze upptäckte således att det gudomliga Nous, intellektet är nåbart via den kungakrona som tycks sväva över köttmänniskans hjässa då vi inte kan se människans subtila kropp. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sahasrara


Och det är här vi kan titta en gång till på Sverigehoroskopet: det är ett extremt nationalhoroskop eftersom det som lägst bottnar i Dödsriket och en djävulsk korruption som söker binda fast folket vid simpelt ätande och en blindgångares kännande och tafsande på TING (matlagningsprogram och ROT:ande och köksinredande tills de dör). Men Oxens orala låghet kontrasteras också av att Solen, Merkurius och Saturnus bildar en spännande intern historia. Tyvärr bildas inte folket och får hjälp att ta sig ur sin materialism. 

Tvärtom tycks de goda portionerna Luft i Sverigehoroskopet ockuperade av onda andeväsen som förleder och utnyttjar och binder fast folk i deras simplistiska materialism, allt för att berika sig på dem. Det är, som bloggen, noterat, dåligt med kontakterna i kartan mellan Sol och Måne, och utan det här ping-pongspelet förblir Sverige ett land av obalanserade byfånar som egentligen inte kan reflektera över sina liv, åtminstone inte "utanför lådan" eller de kategorier som deras överherrar sträcker åt dem. Härvidlag tycks utmärka Maria-Pia Boëthius vara mer optimistisk över ett svenskt uppvaknande. Läs hennes senaste krönika. (Fast jag måste säga att dess tema påminner en del om vad jag skrev om henne i november 2014!)

11 kommentarer:

 1. http://askgramps.org/files/2007/07/yoke-of-oxen.jpg

  Det kanske grämer bloggaren (i mitten på bilden ovan) att hans två trognaste kommentatorer är så orienterade mot jordelementet (via Sol/Måne resp. Själens Form). Hur har de fastnat i denna luftblå blogg?

  Finns svaret i Matteus 11:29 eller i 1 Kungaboken 12:14?

  :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bloggen strör just nu så rikligt med pärlor att förutsägbart mycket få kan snappa värdet av allt det som sägs. Var och en inhämtar den föda man för ögonblicket behöver.

   Därför såg du inte att förklaringen på din skämtsamma fråga låg rakt framför dina ögon i ett inlägg du häromdagen flitigt engagerade dig med en Mars-Jungfruns besatthet för fakta och precision i det lilla (det mest gudsfrånvända stadiet av icke-kontemplation).

   Men titta en gång till och läs det korta stycket som börjar, "En individ har ett högre och bättre Själv.."

   http://sidereal.hall-of-man.com/2015/04/moralpanik.html

   Enligt filosofen Plotinus är vägledaranden alltid ett vibrationssnäpp över själens egen orientering, så att den själ som "omvänder" sig upplever denna fantombild av sitt eget bättre Själv som ett ideal att sträva efter. Vatten söker därför Luft, den Vegetativa Själen söker den Rationella Själen och för den senare är ju Luftelementet (och i synnerhet Saturnus, essentiell Luft) en beteckning. Det är inte Jord du talar om här eftersom Jorden är fördömd (dömd i förväg), vad du talar om är Vatten (PHYSIS).

   Vatten och Luft _måste_ inte vara främlingar för varandra. En nobel själ dras inge med i Vattnets inherenta fruktan, och för den dödliga varelse född i Vatten som omvänder sig och söker sitt bättre Jag, kommer detta att visa sig i formen av den Rationella Själen. När den genomrationella människan söker något högre, enligt Plotinus, tycks det (men texten är svår) vara ELD som ger sig till känna, dvs det element som mest direkt kan förmedla gudomen i intuitiv, holistisk kognitiv verksamhet, gudamänniskan förstår utan att ens gå via det rationella...

   Stora intuitiva forskargenombrott kommer sällan i formen av en stor svart skoltavla fylld av ekvationer utan i geniala bilder och en omedelbar förståelse. Sedan delegeras skitarbetet till den rationella själen, där insikten ges en logisk form.

   Så för att döda skojsigheten i din kommentar tycks det vara, om jag minns rätt, något horoskopinslag i Kräftan samt Skorpionascendenten som är Vatten tillräckligt rent för att intressera sig för Luftelementets rationaliserande. I bästa fall kan man t.o.m. tänka sig att Skorpionascendentens Mars i Jungfrun i 11e idealhuset tecknar just renandet av det materiella som ett ideal. Samtidigt tvingades du för din poäng bortse från att du själv har en Luft-Sol och att regeln då är "lika barn leka bäst". Vågen uppskattar gåtor att brottas intellektuellt med (säkert det tecken som lägger mest tid på att ”analysera” relationer.) Den andra flitiga kommentatörens bevekelsegrunder kan jag inte tala för.

   Ska kika på citaten för vad de nu kan vara värda i skenet av de här saturniskt tråkigt och sakliga påpekandena.:-)

   Radera
  2. Citaten var liksom poängen, ja. Det gammaltestamentliga citatet uppfattar jag dessutom som saturniskt, medan det nytestamentliga är solärt. En liten finess du missade. :-)

   Jag saknar placeringar i Kräftan och fjärde huset. (Förutom Vertex i Kräftan då, men det är väl snömos). Stenbocken-Kräftan i tredje-nionde är min enda tomma axel.

   Och så ligger min Jupiter i Skyttens elfte grad, en grad och sex bågminuter från din Saturnus. Det kanske kan indikera något? Jag skämtar och du är "gravallvarlig".

   Radera
  3. Gissar att han syftade till S :)

   /Specsavers

   Radera
  4. Jag är återhållsam med att följa länkar som leder vartsomhelst och snart nog leder till förlusten av vad saken gällde. Särskilt som din agenda i detta kan vara att ta hettan från "filmmissbruket", innefattat på inläggets övergripande nivå (i kombination med värdesubjektivismen hos Väduren, ditt måntecken). Kan förstå att det finns brännbart stoff i det här inlägget för en cineast! Det var du som var oerhört intresserad av att finna ut hur filmvetarens karta såg ut och det var lite talande. För mig var detta ett inlägg som dog i samma ögonblick inget mer kunde sägas än att Saturnus troligen befann sig i sitt mest solipsistiska läge. :-)

   Denna förmodade avledningsmanöver skulle då kunna summeras som att du har jollriga Jupiter - den som grenar ut sig i ett myller av länkar och distraktioner - just där jag har återhållsamma och ekonomiska principplaneten Saturnus! :-) Ganska spännande eftersom transiterande Saturnus f.n. hårt söker strypa min medfödda Jupiter, vilket gör att jag är inne i en extra sparsam och mer fokuserad fas.

   Eller ett annat sätt att säga ungefär samma sak: Saturnus är patriarken och jfr gamla engelska "husbandry" = hushållare/ekonom. Jupiter är här, omvänt och i sin låga manifestation, då spekulationskapitalisten, slösaren och frossaren. Den sanna religionens Jupiter har nu blivit den feta prosten som skenheligt välsignar nattvardsbrödet men egentligen har hjärtat ställt mot den timliga välfärden.

   PS. Det räcker så väl att den exakta konjunktionen stannar inom ±1° (ett bekvämt mått) - skulle se den dåre som börjar forska i bråkdelar av en grad i ett ämne som är svårt nog att förstå redan när det gäller hur de större byggblocken samverkar! :-)

   Hur lite samstämmighet det finns i frågan ser man ju av att både västastrologerna Charles Carter och sedan halvauktoriteten Stephen Arroyo talat om triggeravståndet 1 grad för transiter medan den exakta konjunktionen är en konkurrerande observationspunkt med lika stor kredd. Arroyos informationsspäckade storsäljare som någon gav till mig för tio år sedan när astrointresset just började vakna upp, visade sig vara en veritabel klipp- och klistra-akt, men det här ämnets läsare är i allmänhet inte pålästa nog att se hur härledd och föga originell den boken var.

   Mycket av västastrologin stannar vid detta kopierande och förmedlande av tidigare åsikter, vilket både är en styrka (obruten tradition) och en svaghet om ingen stannar och frågar sig VAD man traderar. Den här bloggen har spottat ur sig osedvanligt mycket nya grundstudier för att vara i ämnet astrologi.

   PS2. Jo, Spec så är det nog.

   Radera
  5. Intressant teori, men det som triggade mig att luska fram rätt karta var helt enkelt det att bloggen så vitt jag kan minnas aldrig har lagt fram en karta som varit så obekräftad. Kommentatorerna brukar kunna rätta till eventuella fel av det slaget. Förhoppningsvis även denna gång. Jag får be att återkomma i frågan! Rätt ska vara rätt, sa Vågen. :-)

   Kommentaren till detta inlägg var inte avsedd som en avledningsmanöver, utan för att de bästa inläggen brukar lämnas okommenterade, medan de triviala brukar få längst "kommentarsrännor" som du brukar kalla det (associationen till andra typer av rännor framgår tydligt ��). Vilket beror på att det är svårare för oss svin att tillföra pärlorna något ytterligare.

   Radera
  6. ...De dubbla frågetecknen skulle vara en blinksmiley.

   Radera
  7. Saturnus censurerar naturligtvis alla glada leenden, såna tecken har inte nått till Bloggers systematik ännu.

   Associationen korrekt läst! Sanningen är nog att den här bloggen dött nu, sedan inte föryngring längre kan ske genom synliga blogglänkar i högermedierna. Enligt den installerade länken till StatCounter är antalet unika besök en dålig dag som i går nere på 161 "unika" besök. Deras mätmetod exkluderar maniska besökare som snabbt hoppar igenom många sidor. Google/Bloggers egen statistik kommer till ett obegripligt mycket högre resultat, 1,192 sidvyer under lördagen men utan uppgift om hur den siffran beräknats. Något säger mig att StatCounter har en ärligare redovisning än imperialisten in spe, Google !!!

   Samtidigt tycks StatCounter helt ha missat den odiskutabla topp när VoF-fånarna klungade sig här för att se vad som skrivits om dem, StatC kanske missar FB-länkningar vilka Google tycks snappa. Tur att man inte är en siffernisse som tror mängden besök säger något... Kommentarrännan är heller inte en osviklig indikator på värde, se bara den huvudlösa massa av idioter som håller på under AB:s artiklar (nu när pöbeln släppts in igen - AB har fattat att folk vill höra folk, och inte vad journalisterna säger)

   Om filmvetaren - jodå besinna dina intressen, du blev säkert extra nyfiken på att se en professionell filmanalytikers astrologiska signaturer! :-)

   Radera
  8. Jag är bekant på distans med en framstående filmkritiker/filmhistoriker/författare.

   AC i KRÄFTAN
   Solen i OXEN i hus 11 (en grad från Ketu)
   Månen i STENBOCKEN hus 7
   Merkurius (Rx) i OXEN i hus 11
   Venus i TVILLINGARNA hus 12
   Mars i VATTUMANNEN hus 8
   Jupiter i LEJONET hus 2
   Saturnus (Rx) i SKORPIONEN (opp. Algol) hus 5
   Rahu i SKORPIONEN hus 5

   Saftigt storkors i Tamas guna, va? Ömsesidig reception Venus-Merkurius och Mars-Saturnus och Månen-AC.

   Radera
  9. Eh, Månen-AC är förstås inte en ömsesidig reception, men en framträdande axel, i synnerhet då Månen är Atmakaraka.

   Radera
  10. Och så hundra bioklubbsmedlemmar ytterligare och vi har början på filmälskarens signtur! :-) Där jag utifrån fel horoskop gärna såg Eld i samband med den mest visuella och livet-plagierande av konstarterna, pekar du här istället mot att det är dem i skuggornas rike som blickar mot den flimrande väggen som fångarna i Platons grotta. En intressant idé eftersom jag ibland fått för mig att Eld tydligt drar mot utomhusmänniskor, frisksportare, atleter och liknande. Sådana som älskar att exercera sin animaliska natur (Solen härskare i Lejonet understryker att Eld har med anima, den levande själen att göra, men inte nödvändigtvis med specifikt mänskliga företeelser, vilka hamnar under Luft.)

   Radera