Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 7 april 2015

Mördares horoskop - tredje besöket

Det har snart gått 2½ år sedan bloggaren med ett 27% utvidgat material verifierade att den talande trend ännu gällde som först noterades i augusti 2011 för mördares horoskop. Antikens mest misstänkliggjorda psyke - den "fallna" Månen i dödens Skorpion tycktes alltjämt nästan 2000 år senare teckna samma svarta bild - förutsatt att man följer den ursprungliga sideriska zodiaken. Annars landade skiten i den tropiska Skytten, behärskad av godmodighetens och välviljans planet Jupiter. Det stämmer naturligtvis inte alls, däremot passar det eminent att krigets och olyckans mörka herre Mars disponerar över mördarpsyken i Skorpionen. 

Med detta fynd tycktes frågan slutligen avgjord för bloggaren. Västerlandets urspårning började med någon form av icke dokumenterat kommunikationsglapp mellan tidiga babyloniska astrologer som Berossus, vilka förde sin lära till västvärlden. Grekerna verkar fullständigt ha missat att babylonierna studerade en zodiak som halvt frigjorts från stjärnhimmelen och inte en zodiak som var knuten till jorden och dess upplevelse av fyra årstider. När Claudius Ptolemaios skriver från Egypten på 100-talet är missförståndet redan befäst och mängder av efterrationaliseringar, baserade på årstidstänkande, har fixerat sig vid zodiaktecknen. Väst har här format en helt egen astrologi, som med vårdagens precession till sist ska fjärma den här kulturen helt och hållet från Världssjälen. Hamlet hade fel, det var inte tiden som var ur led, utan människornas teori om eonernas gång!

Det "avgörande" Skorpionfyndet föregick en ny medvetenhet hos den matteaversiva bloggaren att 205 mördarhoroskop kanske ändå inte är ett så fasligt stabilt underlag. Eftersom de kvantitativa undersökningarna åtminstone är halvt seriösa försök att verifiera den gamla sideriska zodiakens "sanningsanspråk" tog jag senare en ny titt på hur slumpvariationerna i praktiken yttrar sig i ett dataset med 1000 slumpgenererade födelsedatum (se tillägget till detta inlägg, ursprungligen från februari 2012). 

Från november 2014 är inlägget då jag noga tittar på de 1000 datumen nedbrutna i tre subset om 300 datapunkter var (100 datum bortkastade). Fynden i den lilla granskningen pekar på att vi i följande uppföljningsstudie inte behöver hålla oss till det strikta ±50% utan med dataset om 300 eller fler mätpunkter kan bestämma att fynd som faller vid och utanför slumpintervallet ±40% är tecken på att något talar för astrologin - även om dagens materialistiska vetenskap förkastar den metafysik som krävs för att förstå varför ett numera dödförklarat och själsbefriat kosmos likväl fortsätter tala till de allt mer ohörsamma människorna.Sol &Måne
hos 311 mördare
30 20
33 22
20 23
22 21
30 22
22 24
21 31
32 37
25 39
16 24
30 20
30 28
Snitt:
25,9
Sign.
rel. snitt
(±50%):
<=13 e.
>=39
Sign.
rel. snitt
(±40%):
<=16 e.
>=36

Ja, den "fallna" Månen i Skorpionen måste nu väl sägas vara bevisad? Genom tre stickprov med ett växande underlag har den svartaste av Månens positioner - den där aggressionens planet Mars äger psykets planet fortsatt att vara signifikant överrepresenterad.

Men var i hela världen kom Månen i Skytten från? Inte ett spår av den vid proven med 161 och 205 datapunkter och så denna rejäla spurt när underlaget tillväxte med ytterligare en tredjedel. Detta verkar suspekt. Är det slumpens kast med små datamängder vi ser här till skillnad från de långsamma ("saturniska") men stabila trender som överlever alla små skiftningar?

Jag har en misstanke. Jag har letat upp många nazihoroskop från Andra världskriget sedan förra studien. Adolf Hitler hade Månen i Skytten och jag misstänker ett "entourage" av likasinnade i den här guppen. Det gäller att ha koll på vilken data man samlar in, annars kan resultat bli skeva.

Här är de 39 Månen i Skytten:
 1. Adam Lanza;22.4.1992
 2. Adolf Hitler;20.4.1889 NAZI
 3. Adolfo De Jesus Constanzo;1.11.1962
 4. Al Trenkler;6.2.1956
 5. Alois Brunner;8.4.1912 NAZI
 6. April Rose Wilkins;25.4.1970
 7. Charles Starkweather;24.11.1938
 8. Dennis Coleman;23.2.1968
 9. Donald Harvey;15.4.1952
 10. Elliot Rodger;24.7.1991
 11. Essie Davis;28.12.1970
 12. Franz Stangl;26.3.1908 NAZI
 13. George Plantagenet;21.10.1449
 14. Herbert Backe;1.5.1896 NAZI
 15. Ian Brady;2.1.1938
 16. Jacob Anckarström;11.5.1762
 17. Joanna Dennehy;29.8.1982
 18. Joran van der Sloot;6.8.1987
 19. Karoly (Charles) Zentai;8.10.1921 NAZI
 20. Khieu Samphan;27.7.1931
 21. Lee Harvey Oswald;18.10.1939
 22. Leonardo Marino;27.3.1946
 23. Levona Svensson;4.12.1975
 24. Marc Dutroux;6.11.1956
 25. Mark Chapman;10.5.1955
 26. Mark Linkous;9.9.1962
 27. Mohamed Atta;1.9.1968
 28. Otto Hellmuth;22.7.1896 NAZI
 29. Patrizia Gucci;2.12.1948
 30. Paul Hester;8.1.1959
 31. Peter Kürten;26.5.1883
 32. Raymond Fernandez;17.12.1914
 33. Robert Hansen;15.2.1939
 34. Rudolf Höss;25.11.1900 NAZI
 35. Sirhan Sirhan;19.3.1944
 36. Steven Hill;26.4.1978
 37. Susan Biancardi;25.5.1948
 38. Tjostolv Moland;28.2.1981
 39. Uwe Mundlos;11.8.1973

Misstanken tycks befogad. Hitler och Höss fanns i samlingen sedan tidigare, men fem mördare med Mån-Skytten hittades direkt när jag lade till en handfull nazister förra året. Vi ska inte fördjupa oss i vad det är för fel på Hitlers Mån-Skytt här, men t.o.m. när en skeptiker skulle vilja avvisa ALLA astrologiska fynd som slumpvariationer noterar astrologen det för honom välkända faktum att "lika barn leker bäst" - att individer med liknande horoskop gåtfullt uppsöker eller "fattar" varandra. Det plötsliga tillflödet av Månen i Skytten som mini-Hitlers tyder på detta. Det här fyndet visar hur data måste sökas vitt och brett för att undvika att den astrologiska effekten själv kullkastar eller mörkar fynd som annars skulle upptäckas!

Jag noterar bland dessa 39 också en mängd nya namn som tillkom då jag sökte och registrerade ett femtiotal nya mördare från datasamlingen hos astrodatabank.com. Under arbetet noterade jag hur många som kom från ett fåtal amerikanska städer och misstänkte att datainsamlarna själva subtilt förmår påverka urvalet genom sina egna horoskop. ELLER att vissa städer i USA (Boston, MA) har en tydlig astrologisk signatur och producerar psykopater av en viss typ.

Allt detta är nu problem som tillhör överkursen. Bloggens enda mission har varit att pröva den sideriska zodiakens trovärdighet jämfört med den tropiska som frankt talat är helt uppåt väggarna. Tecknen stämmer inte alls in på de psykologiska karaktärsdrag man kan observera. Då talar jag inte om merparten av alla individer som har ett sådant gytter av olika i influenser i sina horoskop att de distinkta zodiaktecknen inte alls kan urskiljas. Man måste hitta tämligen renodlade horoskop med stark betoning på bara två eller kanske tre tecken - då kan man studera typerna med bättre hopp om att skymta det som en gång ledde till tidiga karaktäriseringar som dem i "Astronomica" den äldsta bevarade astrologiska texten, från Rom och första århundradet. (Även här talar författaren om "gamla traditioner" som något diffust och avlägset han inte längre har någon information om. Berossus och kaldéerna!)

Jag upplever att astrologin har en klar poäng som placerar sinnelaget under Månen och att det är här man har början på en socialt problematisk natur eftersom Månen är något av en knutpunkt för sinnesdata och intellektets informationsbearbetning. (Månen och Merkurius måste båda vara starka för en hög grad av omdömesgillhet.) 

Soltecknet är mer svepande och inte alls säkert något som en individ någonsin i detta liv kommer att hitta fram till och börja uttrycka. Månen och den kroppsliga medvetenheten (ascendenten) tenderar att dominera, med mindre Solen är oerhört välplacerad eller framhävd i horoskopet.

Men i testet med 205 mördare kunde ändå skönjas en detalj bland soltecknen som synts tidigt i studier av brottsdömda horoskop men sen försvann igen. Nu är den tillbaka igen, Solen i Stenbocken som ett hedervärt tecken med en distinkt tendens att hålla sig för god för att mörda en medmänniska. Är det ZODIAKTECKNET som diskret röjer en natur som är bättre än den inte helt fördelaktiga beskrivning som latinets capricornus (nyckfullt stångande horn) låtit antyda? 

Den beskrivningen kanske bara gäller Stenbockar i maktposition, i övrigt beskriver tecknet de som är ÄGDA av överheten, t.o.m. (enligt indisk astrologi) låg arbetarklass. Och heter det inte att det är moral och hyfs som traderas bland enkelt folk. De verkligt korrupta återfinns bland de privilegierade! (T.ex. Månen i Skytten som här sticker fram ett fult tryne, trots att dess ägare Jupiter sägs representera inte bara stora rikedomar utan också en nobel och altruistisk natur.)

Med det stora tillskottet nya horoskop tappade dock Solen i Vågen den hedersamma tendensen att hålla sig borta från mördargruppen. Trevligt nog för Solen i Oxen har den visserligen fortfarande flest mördare än något annat soltecken men når inte längre signifikant överrepresentation.

Vid den nya genomgången hittar jag nu exakt 100 horoskop med känd födelsetid. Bara en tredjedel av ett stabilt dataset om 300. Men säg - helt godtyckligt - att vi kompenserar för detta genom att tillåta slumpen extra stort spelrum - hela ±70% relativt medelvärdet - och ser om någon signifikant trend förmår visa sig trots detta. För minns, även andra tester började i liten skala men där någon direkt lämnade övriga fältet bakom sig tenderade det tecknet att stanna kvar i toppen även sedan datamängden tillväxte...

Jag kan inte påstå att jag är förvånad över det fynd som nu visade sig. Tecknet har märkliga traditioner knutna till sig och det är knappast en slump att indisk astrologi kopplar Jungfrun till dess naturliga sjätte hus som där står för fiendskap och de låga slavliknande förhållanden som själviska själar till sist återföds till.

(Den senantike romerske filosofen Plotinus placerar syndafallet tidigt - i andeväsendenas första tendenser att intressera sig mer för frukterna av sin kreativa förmåga - självisk självbespegling! - än för deras intellektuella kontemplation som autonoma delar i det gudomliga intellektet, Nous. Upproret mot Gud fullbordas när de söker sig ända ner till identifikation med det materiella. Lägre går det inte att komma som människa, men det finns naturligtvis demoniska världar under mänsklighetens, som kan motta den själ som inte ens får stopp på sig i det jordiska...)

Bloggen har påmint åtskilliga gånger om ikonografin i väst visar någon som stolt visar upp sin VINST (ett fång sädesax i handen) och har av detta dragit slutsatsen att vinstmentaliteten kommer från detta träldomens zodiaktecken. Ett annat tecken på att detta är syndafallets tecken är att Jungfrun ibland tecknas med vingar och själens förlust av sin flygförmåga i valet av det jordiska kan ses redan i Platons texter (han allegoriserade men använde alltjämt äldre mytologiskt stoff för att alls kunna tala om ting som egentligen saknar representation i den begränsade sinnevärlden).

Upptäckten av mördarnas "favoriserade" ascendenttecken bekräftas också av att merkantilismens Merkurius är tecknets härskare och dess tillhörighet till Jord-elementet knyter tecknet och sjätte huset till materiellt tänkande, till tänkande i resurser. Givet hur många mordhoroskop jag tittat på, individer som mördat i syfte att tillskansa sig partnerns försäkringspengar, är jag som sagt inte alls förvånad av detta tydliga utfall:


Ascendenten
hos 100 mördare
10
6
4
9
6
16
11
13
10
4
7
4
Snitt:
8,33
Sign.
rel. snitt
(±70%):
<=2,5 e.
>=14

Det räcker att påminna sig att den sociala gracen - Venus - anses "fallen" i Jungfrun för att förstå att den som inte äger social kompetens och vars ego bär Jungfruns indikation, är ett litet myrsteg närmare att mörda en annan för att få sin vilja fram. Persefone rövas bort av dödsrikets herre och Jungfrun ligger också placerad just under solnedgången, Occidenten, som förknippades med döden. Jungfrun tycks ha döden som sitt andranamn. Som agrar symbol föds naturligtvis nytt liv ur det döda, så Persefone (Jungfrun?) vistas bara halva tiden i dödens rike, vilket paradoxalt nog är de materiella människornas värld - om man följer de antika filosofernas sätt att allegorisera över äldre myter.

Som i några tidigare kvantitativa studier ser vi antydningen till en meningsfull axel eftersom mördandet avtar rejält med en persona i den opposita Fiskarnas tecken, just där den sociala älsklingen Venus är "upphöjd". Nu når inte Fiskarna riktigt signifikant underrepresentation, men bortom och med en högre fattningsförmåga än rena siffernisseri, kan man höra zodiaken viska samma budskap idag som för 2000 år sedan, just innan västerlandet tog ett snedsteg med sin tropiska version.

Nu delar förvisso Fiskarna jumboplats med Tvillingarna och - åter - den laglydiga Stenbocken, medan Skorpionen bara saknar en eller två mördare för att återigen visa sitt djupaste väsen. Men vi har ju Carl Bildt och USA:s horoskop som visat hur långt det här tecknet kan gå för att säkra sina rikedomar. 

Skorpionens kraft, när det kommer till människor snarare än till zodiaktecknets innebörd, visar sig i deras extrema envetenhet i arbetet på att förvärva sådant - gärna materiella ansamlingar - som ska hålla döden på avstånd. Solen i Skorpionen är ju egentligen en självmotsägelse, en paradox och det är tur att livet jämnar ut de här pinsamheterna som det astrologiska systemet självt producerar. Själarna är jämlika på en högre nivå, men draperade i detta världsallts klädnader är de inte alla jämlika.

Men numerisk signifikans är likväl ren kindergarten. Det är när man börjar titta på mördarnas totala horoskop man i många fall blir verkligt mörkrädd. Liksom med Tysklands finansminister härförleden tycks ofta ingenting verka fungera.

Se t.ex. detta välkända mordoffer, Rysslands sista tsarinna. Kartan är helt dysfunktionell. Hon kom från fattig tysk adel men gifte sig med en exceptionell förmögenhet i tsar Nikolas. Hur kan någon betvivla den gamla zodiakens anspråk på giltighet när PENGARNAS och ÄGANDEINSTINKTEN står som spön i backen på detta vis? 

Den pennalistiska "arbetslinjens" arkitekt, moderaten Sven-Otto Littorin har gott och skaffat sig ett gods och en ung troféhustru efter några år i kylan efter sexskandalen. Men hans stellium i sideriska Oxen är ingenting mot vad tsarinnan föddes under (klockslaget känt och säkert till skillnad från maken Nikolas).Tsarinnan var född med ärftlig blödarsjuka men jag saknar kompetens att identifiera den åkomman i detta allmänt bedrövliga horoskop där Satans stjärna korrumperar en prominent Merkurius och allt vad det nu innebär för det tredje intellektshuset. Ett horoskop där Mars attackerar blodets Måne samtidigt som giriga demonen Rahu befinner sig i närheten (en mäktig satanisk axel upphängd på månnoderna). Och alltihop i första huset ÄGS av Oxens härskare Venus, som tyvärr, säger indierna, blir en verksam illgärningsman när Oxen intar första huset!

Och vad om "själens åtrå" - atma karaka? Längst fram i sitt tecken har Saturnus kommit, och i åttonde huset skulle detta betyda att den här själen var på jorden just för att hon ville uppleva döden. Så vad var i så fall detta för utomjording? En av dem som inte i vanliga fall återföds till den här planeten men just därför passade på att träda in i den mest bisarra överdos av kroppslig och andlig död (Oxen) som går att föreställa sig?


PS. Samma exempel används ofta på bloggen och kan upplevas tjatigt. Men se det som en berättelse som skrivs om och om och hela tiden blir lite vassare. I bloggarens nästa jordeliv kanske allt detta kommer att sitta som en smäck och han kommer obehindrat att återupptäcka astrologins väsen och skriva en definitiv bok (den här lilla 50-öresbloggen på ett minoritetsspråk är vid den tiden bortglömd).


PS2. Publiceringstiden var helt oplanerad. Inlägget var färdigskrivet och jag fick plötsligt lust att rättstava och korrigera en smula. Tryckte på knappen och ut går texten då Jungfruns 16 grad stiger över bloggarens östra horisont. Och med den ascendenten följer girighetsdemonen i 16 graden! Bara en sån sak borde få en skeptiker att ansluta sig till astrologins ärende! För det är tveklöst det första testet med en större mängd ascendenter för mördare som är inläggets stora utropstecken. 

Ascendenttestet formligen ropar efter att upprepas med mer data; den onda Mars i Jungfrun i öster i Fredrik Reinfeldts horoskop vittnar om att han tillhör exakt den kategori som svenskarna är för sekulärt förklenade för att längre kunna urskilja och vara på sin vakt mot. Men astrologin innehåller antika klassificeringar av mer eller mindre lyckliga vandringsvägar som alltjämt tycks avslöja hur profitjägaren - åkerbrukaren - är krigshetsaren och mördaren i vår värld, tillsammans med psyket i Skorpionen. Lustigt nog har jag tidigare föreslagit just den här kombinationen av två kalla och syftande (instrumentaliserande) tecken som en jag upplevt stå psykoptatologin nära - detta från intryck av människor i levande livet men ännu inte via någon systematisk undersökning.

T.o.m. när de här individerna står på rätt sida om lagen ser man ofta att de associerar sig med subhumana livsformer, en mycket bakslug människa var t.ex. veterinär. Kanske begränsad intelligens (till följd av själens egocentriska urspårning) bara kan hävda sig framgångsrikt genom att gå ner en nivå från människans och istället dominera djuren... Detta motsäger inte att det också kan finnas äkta djurkärlek, men jag har sett lite för många Jungfru-betonade horoskop (Sol, Måne, ascendent eller allmän planetär betoning av tecknet)  i färd med att "dressera" djur för att inte fråga mig varför de skyggar från människans rike och väljer besten. 

Svaret skulle vara att detta är det sjätte tecknet, ännu inte redo för det sjunde (Vågen) där mänskliga allianser formas och social kompetens byggs (för att återigen tyna bort i och med det åttonde, Skorpionen, där varje kroppslig varelse har att lära sig att den dör ensam med sitt inre).

3 kommentarer:

 1. Jag vet att du frångick att ställa horoskopen från klockslaget satt till midnatt och valde 12.00 istället. Det är alltid besvärligt de dygnen Månen byter tecken.

  Jag tycker mig utifrån enkom dina uppgifter (jag vet inte hur många kända Ascendenter bland dessa det är) funnit en solklar Månskorpion i form av nr. 4 Sedan är det tre stycken som är potentiella Skorpioner, nr.: 3, 6 och 36. Lika många potentiella Stenbockar samt en med hög sannolikhet.

  Det skulle reducera de 39 med 8 stycken och ge summan 31 och kanske återställa ursprungsutfallet? Oavsett så är nr. 4 Skorpion och nr. 31 potentiell Stenbock och då reduceras siffran till 37.

  /Specsavers

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vid något enda tillfälle - någonstans på dessa 10-15.000 sidor - återgav jag en statistiker som påpekat att sådana här små osäkerheter kvittar ut sig när dataseten är stora. Givet tillräckligt stora underlag och tidsperioder spelar det inte ens någon roll att Saturnus långa bana behöver 29 år att fullbordas. Det vore dock ett katastrofalt metodfel att bara ta några få årgångar och försöka avlocka några besked om Saturnus beteende.

   Eftersom alla tecken löper samma risk att tappa enstaka placeringar och chans att överta andra, brydde jag mig inte om att återigen upprepa denna självklarhet som ju följer med kartor utan klockslag.

   Just beträffande nr 4 (Al Trenkler) har du fel, vilket visar att ”sannolikhet” är opålitligt. AstroDatabank har ett ”säkert” födelseklockslag (18.34) vilket ger honom Månen i Skyttens första grad. Däremot har han en hemsk gröt av planeter i Skorpionen där inte minst Döden (Saturnus) minglar med Rahu och Mars och kastar sin långa svarta 270-aspekt mot hans Lejonascendent. Rysansvärt problematiska ting, men på en högre och mer komplex nivå av astrologisk analys än den här simpla jakten på ett enda zodiaktecken.

   Ändringen från 00.00 till 12.00 spelar ingen som helst roll eftersom jag tidigare manuellt flyttade över enstaka månplaceringar till nästa tecken om de bara hade några timmar kvar i ett tecken. Genom att välja tolvslaget slipper man ödsla tid på vad som i vilket fall enbart är pseudoprecision. Sanningen är att man inte vet när på dygnet födelsen inträffade, som Al Trenkler-fallet ju visar.

   Radera
 2. Sedan är det ytterligare sex stycken som rent hypotetiskt kan vara Månskorpioner, men sannolikheten är liten.

  /Specsavers

  SvaraRadera