Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 2 april 2015

Mer om det diktatoriska Tyskland...och änglar!

[Egentligen ett inlägg som gagnas av diverse förkunskaper i obskyra ämnen, men försök gärna komma igenom texten!]


Sideriska siktet 1 april:
 • VREDE
 • EU
 • DIKTATOR
 • TYSKLAND 
Ledare i ETC 2 april:
 • TYSKLAND
 • STYRA (=DIKTERA)
 • EU(ROPA)
 
Ibland tycker man sig nästan se hur nyckelord studsar runt, snappas upp och leder till nya tankar. Listorna ovan kan kompletteras; motsvarigheten till PUSTA VREDE dyker i formen av ARROGANS i Johan Ehrenbergs text.

ETC-artikeln fäste i sin tur min uppmärksamhet på de arroganta "vindpustar" som utgår från den högerkonservativa tyska finansministern Wolfgang Schäuble, en intensifierad förstörelsemaskin av långt grövre kaliber än Anders Borg. 

Franska Astrotheme har på icke uppgiven väg snappat upp den åldrige finansministerns kompletta födelsedata och resultatet, om man jämfört med gårdagens diskussion av kartorna för Tyska riket, Nya moderaterna och Fredrik "Stålbad" Reinsvält, är inget annat än häpnadsväckande. För med Wolfgang Schäuble fortsätter nu berättelsen om den själlösa lutheranska terrorregimen, arbetsplikten (långt bortom pensionen eller tills du stupar på din post). ANDENS BRUTALISERING, sannerligen!Det är knappast förvånande att Europas mäktigaste finansminister har en kungamakare (stjärnan Regulus) som griper in i vårt kosmos och får effekt genom att stå på hyfsat rak linje med en planet. 

Men vilken planet? Girighetens demon Rahu! Ägd av en neutral Solen som tyvärr ägs av en ond Merkurius (vad detta innebär kommer att visa sig).

Disponenten, som denna perversa zoomlins förstärker intill det orimliga är således Solen, som i vinstsökande Jordtecknet Jungfrun ger oss ännu en Jord/Eld-konflikt. "Arrogans", var ordet när tölpaktig Jord möter silkeslen Eld.

Här ser man hur astrologins byggbitar alla är "korkade" indikationer, isolerade påståenden. Finns det inte en seende och syntetiserande stjärntydare till hands kommer ingen Gestalt att framtona ur röran av enskildheter.

Regulus tecknar t.ex. gynnande men denna gudabenådade möjlighet till ABSOLUT MAKT - det är självhärskaren Solens Lejon som ockuperar det tionde makthuset - förvrids och skadas strax i grunden av de följande budskapen.

Ska man vara verkligt radikal i läsarten saknar människor med Solen i elfte huset genuin identitet - det är Solen hemma i sitt eget femte hus (rakt mittemot) som tecknar den realiserade andesjälen, fri och kreativ. (Saturnus i femte kan vara en mindre katastrof - en människa som saknar egenart och därför verkar genom schabloner och klichéer.) Vad den tyske finansministerns - och Fredrik Reinfeldts - Sol i elfte tecknar är idealet om att uttrycka Solens unitiva natur, dess distinkta ledarskap. Det var därför Reinfeldt skapade sådan muntration till vänster eftersom ledarskapet var en så tydlig fabrikation, det var inte en boren ledare som mumlade på med grammatiskt rubbad byråkratsvenska, det var en wannabe! 

Finansminister Schäuble har i så fall mer som talar för sig - men då ska man veta att det här är en ond och elak jävel. Illgärningsmannen Mars står också i idealhuset - han vill vara en bad-ass, en tuffing, och när han agerar utifrån detta ideal (= ej självrealiserade) om en hårdför politiker träffar Mars illvilja hans eget psyke som i andra ekonomihuset (ännu en parallell till Reinfeldt) nu blir till en rent obehagligt trakasserande skitstövel. Jag följer inte politiken i någon större detalj, men visst har Ehrenberg rätt som kallar tysken arrogant. Det här är ÄNNU mer nazivibbar!

Och eftersom den svarta Skorpionascendenten är känd kan vi titta på planeternas verksamma natur. Den i grunden illvilliga och skadebenägna Mars står faktiskt inte helt på ascendentens sida trots att den är ascendenthärskaren. Den mildras dock och blir "verksamt neutral", vilket naturligtvis inte eliminerar den förråande och själviska ton som den drabbar sinnelaget i Skytten med. Det mottagande psyket i andra ekonomihuset ger en signatur som perfekt illustrerar Tysklands attityd mot grekerna - det är ren egoism och principen "anfall är bästa försvar" och Schäuble är just en sådan man som gärna skulle starta ett nytt världskrig över pengar! Här är ännu en av universums lägsta avskum.

Han kallar sig säkert kristen, så låt oss se hur nionde huset för det högsta goda mår. Med Skorpionen i öster tillfaller Guds tempel ett parodiskt lågsinnat tecken: Kräftan, den sublunära sfärens och den förgängliga naturens symbol. Är detta finansministerns högsta goda? Då är det Djävulen som är hans Gud! Och med niondehusets tillfälliga ägare Månen i 2a ekonomhuset bekräftas mer eller mindre att vi har med underjordiska eller åtminstone det teutoniska kynnet att göra. Det är ekonomin - pengarna - som är Schäubles gud! Ridå. Inte ens Reinfeldts bräckliga och (andligt) dysfunktionella himmel sjönk så här lågt.

Nu är visserligen tyskens psyke en verksam välgörare tack vare den besläktade Skorpionen i öster, men de problem som det sjukliga 11e idealhuset vräker över sinnelaget korrumperar det. Låt oss titta på detta 11e hus i detalj, detta hus för något som inte är en realitet i människans liv men som man håller som sin modell för det goda samhället. Med Skorpionen i öster, tecknet som kämpar intill döden för att avvärja den universella och allmängiltiga fas som följande tecken (Skytten) introducerar - Skorpionens Vatten vet att Skyttens Eld kommer att onödiggöra den lägre värld som Vattenelementet eller den Vegetativa Själen kan sägas råda över. Att gå från Vatten till Eld är som att gå från reflektion eller avbild till förebild och nu har en gång själen valt avbilden istället för originalet. 

Varför själarna föds till det tecken av de tolv är väl en del av den oöverblickbara himmelska symfonin. I Wolfgang Schäubles fall är han två steg distanserad från att vinna tillbaka sin förlorade själ eftersom elfte huset "bara" är ett ideal, en som man uppfattar saken god förutsättning. Men hur kan den agerande viljeplaneten Solen arbeta mot sig själv, om den schizofrent avspjälkat sig och håller sitt självförverkligande som en morot framför den dumma åsnan? Åsnan lunkar och lunkar man kommer aldrig att nå sin egen identitet (Solen).

Vad vi ser i det här 11e idealhuset är den allra värsta versionen av Jungfruns tecken. Här är Reinfeldts och Borgs överman, den ultimata pennalisten och slavdrivaren! Idealhuset är så sjukt att man baxnar när man låter sinnet förmedla horoskopinformationen upp till anden där kunskapen om det absolut goda och onda existerar som eviga arketyper.

Se även citatet i inledningen till Högerns falska dyrkan av mångfald 

Det onda i tyskens fall ligger i ÄGAREN till idealhuset i kombination med symbolen Jungfruns betydelse. Jungfrun är antisocial, via Jordelementet och dess härskare Merkurius - tecknar det armar och händer som flinkt arbetar med jorden - finfördelar den ("falsk mångfald") för att öka dess lönsamhet. (Genom finfördelningen förvillas människor att tro de har ett rikare och mer varierat liv men egentligen köper de bara samma tjänster och produkter om och om igen.) 

Jungfrun representerar övergången från samlarsamhället som i princip bara lever för att uppehålla livet, till den "sluga" och profitjagande jordbrukarsamhället där man söker bygga upp överskott och frigöra tid för de jordägande klasserna. Jämför gärna Jungfruns symbol med den godtyckliga kapitalistiska myten om tillväxtekonomi - en idé som kommer att försvinna när mänskligheten genomskådat Jungfrun tillräckligt och inte längre låter sig luras av dessa låga empiriker. 

(Romaren Plotinus kallade dem insekter som identifierat sig helt med sina kroppar. Man kan lätt förstå att dagens vinstjagande materialister inte är värst intresserade av att tala om västerlandets efter Platon kanske största tänkare. Däremot vet alla vem Aristoteles är, Platons avfälling till lärjunge. Och varför promoveras det namnet år efter år? Jo, för att Aristoteles saknade matematisk fallenhet att tillgodogöra sig lärarens sublima tankar om att själens form kan uppfattas som en matematisk algoritm. Den jordnära Aristoteles skapade istället en egen föreställning om att själen eller dess form inte kan existera förutan materia. Två termer som förutsätter varandra. De bättre tänkarna visste att ELD fortsätter existera även när den förbränt sitt materiella bihang och torkat bort den Vegetativa Själen/VATTEN.)

När jag säger att den tyske finansministern härbärgerar ett ONDSKEFULLT IDEAL står detta inte i konflikt med att "idealhuset" låter som en god plats att vara - hellenistisk astrologi kallade ju 11e för "den goda daimonens tempel". (Se dock Fredrik Reinfeldts horoskop där "den onda daimonens tempel" har Solen som tillfällig ägare och Reinfeldts själva identitetsmarkör sedan stiger upp i elfte idealhuset och producerar umbärande och förlust som ett gott ideal - hans och Littorins "arbetslinje" var en variant på den lutheranska pennalismen som jude- och bondehataren Martin Luther tycks ha lagt sig till med sedan han som fredlös fick skydd av rika godsherrar, ett tidigt historisk fall av fursteslickande med förödande konsekvenser för Europas framtid.)

För minns, Jungfrun har redan från början tilldelats en av zodiakens mindre önskvärda roller i livets spel. Detta är träldomens tecken, Jungfrun är ensam och sårbar, möjligen är det hennes näsa för åkerfältets skörd som exponerar henne för våldtäkten från Hades och ödet att fortledes leva ett kluvet liv, till hälften med Hades och till hälften som fri själ. 

NOTERA! Kluvenheten hos Jungfrun kan fattas som att tecknet tillhör Sattva guna, den himmelskt medvetna kvaliteten men att det också bojas till Jord-elementet - och det var Platon som sade själen, genom att gå ner i en kropp (soma), väljer döden eller graven (sema). Genom att påminna sig att Venus är en själsmetafor för Plotinus (200-talet) kan man bättre förstå varför Venus anses "fallen" i Jungfrun. Det är tydligen i vinsttänkandets och åkerbrukets princip själen tappar sina vingar och blir en jordbunden ande. (När en dörr stängs finns det alltid en annan att gå och i Jungfrun "upphöjs" istället Merkurius en sinnebild för själens högsta fakultet, Buddhi eller Intelligensen. Jag har famlat i den här frågan många gånger på bloggen för sanningen tycktes alltför oerhörd. 

Men Merkurius, för de få som vinnlägger sig att dyrka denna gud på rätt sätt, aktiverar faktiskt sin egen instans av Buddhi, grekernas Nous. Själens innersta är således en "andegnista" som tillhör det allegoriska Luftelementet. Fallen i Jord är naturligtvis medvetenheten om Luften undanhållen naturalister och empiriker, men GENOM andens eko i materien kan Jungfrun via materiell analys sluta sig till att något annat informerar denna värld.

Hur illa är det nu inte om idealhuset ÄGS av en andegnista som i det indiska schemat betraktas som en illgörare !!! Det är som om Wolfgang Schäuble är en Guds straffängel kommen till Jorden. Men ändå inte, för minns att 11e huset inte "är", det representerar bara den "bästa förutsättelse" den här människan gör sig. 

Den perverst sjuka finansministern lever med andra ord schizofrent - han ÄR Solen driver på motoriskt men har konceptualiserat eller gömt sin insats bakom förställningen om att han är ett Guds utvalda instrument för att bestraffa dem som underpresterar. Och är inte detta nazivibbarna som förra inlägget diskuterar, då lägger jag ned den här bloggen!

Adolf Hitler fanns förespeglad redan i horoskopet för Tyska riket och ändå in i vår tid ser vi dessa "brutaliserade själar" fortsätta söka lägga andra under sig och iscensätta BRUTALISERANDE SLUTGILTA LÖSNINGAR (se Tyskland mot Grekland). 

Människor av den här kalibern är vad Dödahavsgruppen av mediterande och skriftstuderande judiska asketer för 2000 år sedan kallade bene Belial, Satans barn, den Värdelöses avkomma (som länken visar har begreppet en historia i judenheten). Den tyske finansministern tror säkert han är lutheranskt kristlig, men han representerar allt det som blockerar mänskligheten från att nå nästa nivå.

Man skulle kunna fortsätta. Venus är ju god? Men den är benägen att söka någon att identifiera eller harmoniera med, den är lika osjälvständigt som filosofen Plotinus antydde som såg Persefone som en själsmetafor. Persefone (Jungfrun?) har två val, att blicka ner mot det världsliga ("Venus fall") och bli en hora, eller att blicka uppåt mot Fadern och återvinna sina vingar. (Venus härskar i Luft och hyllar där Fader Saturnus - den senare upphöjds i den korrekt orienterade själens tecken.) Med Venus i närheten av omåttliga Rahu och i det ytliga tionde makthuset kan vi räkna bort Venus, särskilt som den är en verksam illgörare. Den hjälper inte tysken annat än att stjälpa sig själv och andra. Denna Venus valde världen och makten och tecknar därför en hora på precis det sätt som den romerska filosofen menade.


Skorpionen har Månen och Jupiter med sig som verksamma välgörare, men inte heller Jupiter är duglig här då den står i det mörklagda åttonde huset för gamla synder som nu multnar bort eftersom de inte längre tillhör själens aktiva agenda. Brittiske astrologen Charles Carter noterade dock att starka åttonde hus ofta gav individerna "infernaliskt" temperament, vilket metafysiskt kan tolkas som just att tidigare liv lever rövare i Dödsriket utan att riktigt kunna ta det nuvarande kroppsorganet i besittning. 

Det vore spännande att undersöka horoskop för individer med svåra störningar av multipla personligheter och undersöka möjligheten av att "dödsskuggans dal" är övertaggade vid denna åkomma. Tidigare liv kan också ge sig tillkänna men på ett gott sätt via andesjälens naturliga hemvist i det femte huset. Tyske finansministerns goda och välmenande Jupiter är dessutom dubbelt förlamad då den inte bara ställts på undantag i åttonde utan - och detta är viktigt - ÄGS av den onda Merkurius, livaktig i 11e idealhuset och där understödd av viljestyrkans Sol. Jag säger det igen: Herregud, vilken Ondskans agent!


*****

 

Änglar och demoner

Vad bloggen gjort i detta och några tidigare inlägg är att tänja astrologins ramar. Någon fåvitsk kommentar ansåg för några år sedan att bloggen var ett missbruk av astrologin. 

Få indiska astrologer har nämnvärd filosofisk orientering men ett desto större bagage av praktiska metoder för horoskoptolkning. Jag har läst väldigt lite om Jyotish eftersom astrologins praktiska inriktning är deprimerande för en filosofiskt intresserad människa. Men av den gratis PC-programvaran Jagannatha Hora ser jag tecken på att det existerar en annan astrologi i Indien, som av begripliga skäl aldrig skulle kunna lanseras för masskonsumtion. 

Den här astrologin är extremt elitistisk och menar sig kunna rangordna själar på jorden från de lägsta avarter - se denna analys av den tyske finansministern vars horoskop bara vittnar om pervers vilja till makt och bisarra sadistiska ideal - ändå upp till de människor som är mer gudar än människor (rena avatarer som, fria från karmahjulet kommer och går som det lyster dem - se nedan om atma karaka). Det finns indiska prognosmetoder som enbart kan användas om den därtill skickade astrologen givit horoskopet klartecken på en högre nivå. 

Bara i dessa fall blir det aktuellt att faktiskt knyta Merkurius indiska namn Buddhi till nyplatonismens Nous, det gudomliga Intellektet, som var och en bär på i formen av ett individuellt nous och som Merkurius i dessa de utvaldas horoskop skulle vittna om. För den breda massan är Merkurius bara en pladdermakare, en mer eller mindre välinformerad informatör, en snacksalig försäljare eller närig handelsman - eller en ren tjuv. 

Se även: Helvetet är reserverat för affärsmännen

Vad man ska kalla den tyske finansministerns merkuriska andegnista (till skillnad från Solen som betecknar ande-själen, bunden till detta kosmos), det vet jag inte. Men det är den bottenlösa Ondskan upphöjd och ompaketerad som finansministerns ideal om vinstgivande flit som i sig ger en antydan om att Buddhi - 100% ren intelligens, 100% ren meta-logisk intuition - inte har det ringaste fotfäste i denne man. 

"Högre prognosmetoder" går helt enkelt inte att använda på sådana horoskop som överhuvudtaget inte längre tycks förmögna att visa positivt gensvar när Sanningen visar sig för individerna. (Det var här den vise Jesus sade att man inte skulle kasta pärlor för svinen, Plotinus några hundra år senare kallade samma omottagliga grupp "insekter".) 

Det här är kanhända det första inlägget som på allvar tagit sig an påståendet om Merkurius betydelse för att bedöma en människans andliga resning eller åtminstone moral. Astrologer älskar att slänga floskler omkring sig utan att veta vad de talar om, och även den här bloggen innehåller sin beskärda del av omedvetet traderade "memer". Men bloggen har gallrat bort felsteg och teser som inte visat sig hålla måttet. Minns t.ex. hur platt den hinduiska avastha-metoden föll när den provades på Nobelpristagarnas solplaceringar...

Det är i vilket fall det absolut första inlägget som - äntligen - kommer ut ur garderoben och meddelar att Merkurius är mer än bara logik och ett enklare intellekt. Planeten rankar högre än Solen för en filosofisk astrolog eftersom den motsvarar andesjälens innersta princip, den noetiska principen. Detta är intressant eftersom vi nu talar om Merkurius positiva härskarläge i Luft, Tvillingarna, som ju kompletteras av Jupiter (Eter) i Eld-tecknet Skytten. 

Den senare symbolgrupperingen tecknar Guds immanens i vår värld och också (via Eter-elementet) det noetiska intellektets (andegnistans) väg åter till Nous eller den himmelska värld där de perfekta levande tankeväsendena för evigt existerar. Så sent som igår dagades denna självklara koppling mellan Merkurius och själens individuella nous. För att avsluta detta långa inlägg positivt vill jag översätta ett litet stycke ur Soul-Sisters, en exeges av några kapitel hos Plotinus, som plötsligt klargjorde saker jag inte ens såg under läsningen av Plotinus samlade verk.

Det är nederländska forskaren Wypkje Helleman-Elgersma (Wypkje är ett kvinnligt förnamn) som frågar sig om förhållandet mellan själen och en enskild individ på jorden - har det enskilda människolivet någon underliggande "form" som överlever döden? Plotinus bejakade (liksom hans inspirationskälla Platon) reinkarnation, men detta utlöser frågetecken om den ytterst temporära människan. Har människans individualitet någon plats i himmelen (Nous) bortom de imaginära världar som enkla själar fastnar i efter döden och vilka bara gradvis klingar bort (som vi på jorden tenderar att glömma bort händelser som inte längre förmår kidnappa och binda upp vår energi). Efter bortklingandet återföds dessa själar som efter sin död aldrig nådde högre upp än de lägre fantasivärldarna. De nådde med andra ord aldrig himmelen (Nous), vilken är reserverad för enbart de frilagda och självmedvetna intelligenserna (gr. pl.: νοες, noes). 

Inskott i klammer [] är mina förtydliganden.

Krockar inte doktrinen om själarnas transmigration eller reinkarnation med accepterandet [hos Plotinus] av individers [bakomliggande platoniska] idéer? Plotinus må ha ägnat ringa utrymme i sina texter åt reinkarnationsteorin, men som A.N.M. Rich har visat (Mnemosyne X, 1967 s.232-8), övergav han inte den teori Platon presenterade i Faidon (81-82), Faidrus, Staten (X 620) och Timaeus (91-92) - se speciellt III 4 (15) 2,3 och VI 7 (38) 6,7.

Kan det verkligen finnas en Sokrates individuella form om Sokrates själv kan förvandlas till Pytagoras? Rist insåg problemet (1963, 227-8) och tänkte att lösningen låg i Plotinus acceptans av numeriska distinktioner. Även om en person kan förvandlas och återfödas som en annan person skulle inte detta sudda ut den första personens existens, och därför måste Plotinus ha accepterat en enskild form för varje individuell person som existerade. Rist baserade sin teori på individers numeriska distinktion i V 7, 3. 

Mer hjälpsam kan dock Armstrongs lösning vara, där noggrant uppmärksammas den speciella passage som avhandlar reinkarnationen, V 7, 1.5-26. Här säger Plotinus att Sokrates själ kanske inte är evig om det som en gång var Sokrates kan förvandlas till Pytagoras och att därmed individernas idéer inte existerar DÄR (1.5-7). Men [fortsätter Plotinus], det finns ett annat sätt att se på detta problem (αλλ ει) ...Om varje individuell själ innehar alla de logoi [förnuftsprinciper] för allt den kan bli, då befinner sig alla varelser som är här också DÄR (εχει) (5.8). Och förvisso besitter varje själ alla de logoi som kosmos innehåller [i Plotinus filosofi].

Som Armstrong noterar, är objektet för Plotinus uppmärksamhet inte primärt den förkroppsligade själen utan det sanna självet, vilket inte rätt och slätt kan identifieras med den empiriska personen (1977, 61-65). Formen tillhör det högre, kroppslösa självet och är tillräcklig som källa till de varjehanda förkroppsligandena, vilka var och en uttrycker skilda aspekter av den totalitet av logoi som alla besitter. En inkarnation uttömmer inte alla de möjligheter som individens form [eidos] presenterar. På detta sätt blir inte teorin om individers former inkompatibel med den om själars reinkarnation eller transmigration. De olika förkroppsligandena tjänar i själva verket till att visa upp den rika mångfald av förkroppsliganden som är möjligt genom de logoi som uttrycker just den formen.
(Soul-Sisters s. 344-45)

Mycket möjligt är detta det enda stället i Sverige i historien du kunnat läsa detta om Plotinus placering av individens sanna nivå (sannerligen inte nere på insiktsnivån där de gudlösa materialisterna och borgarna tror den befinner sig). Och hur skulle det kunna vara möjligt om det inte varit för att bloggarens födelse uppfyller just kriteriet på en "frilagd" Merkurius, ett miniatyr-Nous som likt gudarnas budbärare Hermes/Merkurius kan färdas "genom de tre världarna"? 

Till råga på allt är Merkurius atma karaka i bloggarens horoskop - indikatorn för den individuella själens "passion"! Om jag tidigare, innan jag fattat vidden av den egna Tvillingascendentens härskare i det femte dharma-huset för själens anspråk på individualitet, kopplat dessa tre världar till de tre kvaliteterna (gunas), kan det ha varit ett missförstånd. 

Men med hjälp av den eminente romaren (som t.o.m. hinduer sägs vända sig till för att bättre förstå sin klassiska filosofi), inser vi nu att de tre världarna helt enkelt är ett pund illa förvaltat av astrologin och new age-industrin. Vad som avses är naturligtvis nyplatonismens tre hypostaser. Den Ene, Nous och Själen. Men vi måste eliminera Den Ene som befinner sig bortom manifestation (och ängeln eller budbäraren kan inte träda in dit), och istället uppfatta de tre världarna som Nous, Själen (alla de enskilda själarna samt sin "storasyster" Världssjälen) och för ändamålet introducera en ny tredje värld, det svarta hål av intighet som är den sublunära domänen, de ringa insektsmänniskornas värld, de själar  som mer förbundit sig med den onda materien än med sin inneboende andegnista, sin nous eller sin merkuriska valör.

Är det konstigt att bloggen oscillerar så mellan att ta "folket" (Månen) i försvar (gentemot den korrupta överheten som den tyske finansministern så perfekt illustrerar) och ett distanserat ogillande över vad som på ett sätt verkligen är ett sovande folk, lullat till sömns av materialismens bedrägliga tonspel? Detta är då Merkurius, resenären, som upplever och förmedlar olika realiteter beroende på vad frågan rör. 

Om änglar (noes!) i himmelen och på jorden i Thomas-evangeliet (matnyttig sida med  läsarkommentarer som förbättrar innehållet ytterligare):


http://www.earlychristianwritings.com/thomas/gospelthomas61.html

12 kommentarer:

 1. Fint inlägg!

  Of course, the threat of putting the blog to rest is wearing rather thin. ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det här är den återfödda bloggen, nu mindre tidningsrubriker och mer saker som kan ta några dagar att forska ut!

   I den politiskt inkorrekta hbt-studien för några dagar sedan låg nästen en hel arbetsdag nedplöjd. Den här tysk-uppföljningen tog fyra timmar i anspråk. Inga fler (eller mycket få) tjugominuters "blixthack"...

   Radera
 2. Det Plotinus kom fram till är inga nyheter eller konstigheter, utan självklarheter för den som studerat En kurs i mirakler... Det är precis samma tanke där om det sanna självet, som inte är samma sak som "den förkroppsligade själen". Visst är det intressant att antika synsätt går igen i sådant som meddelas på utomsinnlig väg på 1960-talet... och kanske ingen slump heller att den som var kanal för detta verk, Helen Schucman, hade solen/merkurius i tvillingarna -14/7 1909- ascenenten tyvärr okänd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här råkar du leverera en fet anakronism. Plotinus levde 1800 år före författaren till new age-boken du refererar till. De som i tysthet inspirerats eller t.o.m. plagierat Plotinus och den nyplatoniska traditionen för att presentera "sin vision" eller förmenta insikt i nästa värld, är otaliga. Jag misstänker starkt att hypnotisören Michael Newton som jag var djupt kluven till när jag läste hans tre bästsäljare bygger på överföring mellan honom och hans hypnotiserade klienter. Vissa saker kan jag nu uppenbart identifiera från Plotinus Enneaderna.

   Dock missar du även i genrebestämningen. Filosofi är inte religion eller "uppenbarade hemligheter". Plotinus var en tänkare som från denna världens iakttagbara ting och knivskarp logik konstruerade den sannolika världstillblivelsen (emanationerna). Han sägs ha haft mystiska ”illuminationer” men gjorde inte i sina texter anspråk på att ha skådat något, texterna utmärker sig - till skillnad från "uppenbarade sanningar" - av en koncentrationskrävande analytisk ton som mödosamt säkerställer punkt för punkt i den metafysiska modellen. Flera av hans traktat synliggör också en fortgående debatt med flera icke namngivna alternativa lärosystem. (Där forskarna identifierat gnostikerna och stoikerna). Och, fast det behöver kanske inte sägas, han accepterar inte alls Aristoteles materialistiska syn på själen...

   Det du förundrar dig över är i själva verket en av de mest vältrampade stigarna i idéhistorien, men jag ska inte spela besserwisser för det är bara tio år sedan jag började titta på antika filosofiska källor, de religiösa traditionerna var redan bekanta. Vad som Plotinus avslöjar från Rom och sitt 200-tal är hur generande mycket kristendomen stal från den hedniska filosofin, även om Filon från Alexandria och andra judar visat ett tydligt intresse för den grekiska filosofin – ja ett fragment av Platon har hittats även bland Dödahavsrullarna!

   Stanna gärna till och fundera över problemet Plotinus brottas med, du var kanske lite skyndsam att jubla över ytliga likheter mellan två texter. Men vad finns egentligen kvar av människan Sokrates om han kan bli Pytagoras i nästa liv? (Ett illa valt exempel om man tror själar måste reinkarnera kronologiskt...)

   Fortsätter...

   Radera
  2. ...Nu har inte den här bloggen sökt dyrka upp frågan om den platoniska formen och vad som utgör människans eviga komponent med någon större envetenhet, och äldre inlägg innehåller bara min fragmentariska förståelse. Men det här inlägget är något av ett genombrott för den filosofiska förståelsen av astrologin eftersom det placerar Merkurius i en ny dager - t.o.m. överordnad Solen och Saturnus.

   Det är bara den noetiska (merkuriska) aspekten som är bärare av den eviga individualiteten, och typiskt nog är astrologins Merkurius den mest adaptabla planeten av dem alla, inte olika Plotinus tanke om att intellekten (noes) bara indirekt kan påverka sina lägre värdkroppar. Vi har med andra ord såväl en själ och ett dödkött nere på jorden som kan ha vänt sig bort från den rena intelligensens värld (från vilken Plotinus med all önskvärd tydlighet förefaller skriva, även om han medger sin jordbundenhet genom att tala om "här" och den noetiska världen som "där").

   Jag upplever ibland glimtar av samma kluvenhet en bråkdels sekund när jag fattar var medvetenhet befinner sig medan det knackar ner meningarna. Text som inte bara är redogörelser för direkta sinnesintryck skrivs "från himmelen". Detta har kastat nytt ljus över vad de tidiga kyrkofäderna menade med "verbalinspirationsläran", att evangelisterna bara dikterade Guds ord. Detta är förstås rent nonsens, vilket textkritisk forskning visat på, men fenomenet existerar och är mindre märkvärdigt än man kan tro. Alla som vågar knäppa av sina smartphones och sluta frossa i sinnesintryck och lyssna på den inre dikteraren har en mer eller mindre stabil kontakt med sitt noetiska (odödliga) intellekt (även kallat andegnista eller bara ande).

   Den här nivån har inget med personen (ascendenten att göra), men kan ha lättare eller svårare att uttrycka sig genom värdkroppen beroende på ascendentens natur och andra omständigheter. Man får heller inte missa tredje huset tillfälliga ägare, ett annat astrologiskt sätt att söka ringa in intellektet, rent och noetiskt eller havererat och materiellt orienterat...

   Radera
  3. Religion eller filosofi eller något annat, vad det ska sortera under för genrebestämning är helt ointressant för mig.

   Prat om anakronism förstår jag inte. Enligt min mening är det här fråga om eviga sanningar, och dessa uppenbaras hela tiden i människans historia. (Därför är det också "en av de mest upptrampade stigarna i idéhistorien".)

   Du verkar tro att Helen Schucman antingen inspirerats av eller rentav plagierat Plotinus och/eller nyplatonismen. Men inte har/hade Plotinus eller någon filosofisk inriktning monopol på att ha kunskap om denna sanning. Det finns andra vägar att nå denna kunskap! Därför invänder jag mig också mot att det skulle vara någon generande stöld kristendomen ägnade sig åt vad gäller likheten med platonsk filosofi. Ingen har monopol på sanningen. (Att bokstravstroende kristna har en annan syn på det här är en annan sak - det är möjligen generande för dem - likaväl som det faktum att bibelns skapelseberättelse är en förkortad översättning av den babyloniska.)

   "Verbalinspiration" - jag tror också att det existerar, och när du menar att du själv har det ibland, skulle det vara så osannolikt att andra nutida människor också har upplevt det?

   Radera
  4. Det jag finner problematiskt är andemeningen i formuleringen: "det Plotinus kom fram till är inga nyheter eller konstigheter, utan självklarheter för den som studerat En kurs i mirakler.." Du placerar dig år 2015 tydligt på en kronologisk linje (”inga nyheter”) och tycker det Plotinus säger är självklart. Det är svårt att med bibehållen god ton kalla detta annat än en anakronism alternativt ett egocentriskt perspektiv som för all del rimmar väl med ointresset för den akademiska diskurs jag här tog mig en liten stund att översätta ett halvt kryddmått av.

   Jag har ingen uppfattning om mirakelkursen men vet att den är populär, inte minst för att det är Boken du läst i ämnet. Säkert kan den bottna i översinnliga förnimmelser (som gissningsvis är dess utfästelse). Jag som vid tjugo slukade allt tillgängligt om den synske Edgar Cayce, från vars mun under årtionden också strömmade data som bildade en hopfogbar kosmologi, har på senare år på ett sätt blivit mindre imponerad efter att ha börjat se hur exakt denna man, som enligt sägnen aldrig ens nådde högstadiet, så perfekt återskapar en närmast perfekt teosofisk världsbild (en västerländsk parafras på hinduismen, på tapeten sent 1800/tidigt 1900-tal).

   Onekligen hade mannen fotograftiskt minne, allt tyder på detta, så frågan är om han ändå inte under några ungdomsår då han arbetade i bokhandel ändå lät blicken svepa över sidorna i filosofiska/religiösa böcker. En stor del av det fantastiska med Cayce hänger på att han verkligen aldrig läste böcker, och det tror jag allt mindre på.

   Däremot hade han onekligen en fenomenal förmåga att plocka upp ANDRAS tankemönster så att det i princip räcker med att boktryckaren Arthur Lammers från Dayton Ohio ställer metafysiska frågor till den "sovande Cayce" för att den senare direkt ska ha tillgång till de antika klassikerna (som t.ex. Plotinus) eller den i-ropet madam Blavatsky och hennes teosofi och allt annat den hängivne metafysikern Lammers nu kan ha studerat. Ämnet är komplicerat och Cayce – i trans - diskuterade också de vitt skilda informationskällor han i trans hade till gång. Ren telepati var en av dem.

   Kott sagt, det kan ligga närmare till hands i ”det psykiska” att bara repetera någon gammal författare vars information flyter runt nära jordklotet, än att i sin egen ande gå ut och mäta upp universums djup - se Guds återkommande gäckande Job för förmätenhet och inbillad förståelse inför de välden som Aftonbladet för några veckor sedan visade astrofysikernas datorskapade renderingar av. Man baxnade när man följde utzoomningen från vår lilla Vintergata, magnitud för magnitud och såg klustren av galaxer i ännu större enheter... Och det är bara den grovfysiska aspekten av Alltet...

   Radera
  5. PS. Se upp för kategorimissar och genreförväxlingar under pågående fullmåne mellan kaos- och förlusttecknet Fiskarna och detaljrikedomens Jungfru.

   Månen i Jungfrun söker logiken men kanske förgäves då dess disponent Merkurius står fallen och med Solen mittöver i förvirringens Fiskarna! :-)

   Alla med sol eller måne i Fiskarna eller Jungfrun kan ha ett par luddiga dagar denna påskhelg! :-)

   Radera
  6. Den formulering du störde dig på föranleddes att av denna: "Mycket möjligt är detta det enda stället i Sverige i historien du kunnat läsa detta om Plotinus placering av individens sanna nivå". Ja det är möjligt att just Plotinus tankar om detta aldrig har stått någon annanstans på svenska - det är omöjligt för mig att veta - men andemeningen i det hela är som sagt ingen nyhet på svenska (och på fler språk), det var så jag menade.
   "Egocentriskt perspektiv - ehum, du kanske skulle fundera på ditt eget... ta ditt citat ovan t ex, och det du påstår, om än implicit, att du har "himmelsk inspiration" i alla fall delar av det du skriver. "Den här nivån har inget med personen att göra", nej just det, men det kan inte hjälpa att det verkar lite skrytsamt att nämna sig själv och sina skriverier i sådana här sammanhang, samtidigt som man ifrågasätter andra som har förmedlat kunskaper. Och nu t o m Edgar Cayce :-)

   Jag har läst tvärtom, att Mirakelkursen aldrig har blivit någon hit i Sverige, för den är för svårtillgänglig och "akademisk". Och ärligt talat är den enormt jobbig att komma igenom (jag har hållit på i tio år - med långa avbrott förstås). Den upprepar sig ofta och är onödigt mångordig. Men jag har trott mig förstå essensen.

   Sorry, men det var ingen nyhet för mig heller, det där med klustren av galaxer :-) Läste om det redan 2009 och skrev en dikt: *Filamenten på firmamentet https://www.poeter.se/Las+Text?textId=1018523
   Däremot var det något nytt att se The great attractor omnämnd i en svensk text. Jag hade bara läst om detta fenomen på astrologisajten Planetwaves förut, också för åratal sedan. Detta mystiska fenomen ska vara placerat i 15 grader skytten _tropisk_ zodiak.

   Radera
  7. Att din initiala omkastning av tidsordningen berodde på ego-centrering märks nu i avståndstagandet bruk av engelska "sorry". Snälla nån, jag talar inte till dig personligen när jag nämner galaxartikeln - detta var ett bildligt parallelled till utvikningen om Gud som tillrättavisar Job - apropå människans svårighet att veta vad som är "förstahandsinformation" och vad som kommer ur "psyksmeten" eller bara är plagiarism.

   Men jag varnade dig också för att denna fullmåne inte är till fördel för Jungfrur och Fiskar. Kategoribestämning och förmåga att förstå logiska sammanhang sjunker. Einstein (fallen Merkurius i Fiskarna) höll på en EVIGHET med att lösa relativitetsteorin - men det kanske var den långsamma Saturnus på Merkurius som förklarar det).

   Med djup inblick i din själs strukturer och osynliga attitydväggar skulle du förstå vad du EGENTLIGEN vänder dig mot här: bloggens tvåvåningslära utifrån astrologins positiva (Eld/Luft) och negativa (Vatten/Jord) polaritet. Det är uppenbart att detta med jämna mellanrum får dig att gå igång och ta Jordelementet (ditt sol- och måntecken i försvar). Kanske särskilt som jag i några nyliga inlägg haft roligt med Plotinus fräcka omdöme - "insekter" - om dem han såg som fallna själar.

   Man kunde här börja ödsla tid på att trassla med vilka meningar som syftar på vilka men jag hjälper dig att häva Oxens förbannelse: dess oförmåga att ge upp och gå till nästa nivå, och visar basen för ditt periodiska och jantemässiga motstånd då tvåvåningsläran kommer på tal, särskilt då bloggaren antyder sin astrologiska hemvist i Ljuset.

   I klartext ägnar du dig åt maskerad avundsjuka - äganderättsprincipen ”är” Oxen; allt den får nys om försöker den lägga beslag på för egen del och går det inte, ja då återstår bara att dissa eller trivialisera ämnet eller BOOSTA något eget (nu dök dikterna upp igen och återigen som "jag var först" - fast du missuppfattade hela sammanhanget) Detta är helt klart fullmånen som aktiverar en tillfälligt sänkt intellektuell nivå och nyckelordet är som vanligt Mån-Oxens: INNEHAV. "Jag ägde kunskapen före Plotinus fast han levde för så länge sedan eftersom jag läste en bok häromåret." Att du sedan inte har förstånd att direkt medge detta, illustrerar än tydligare Mån-Oxens problem när den står i attitydlåsta åttonde huset.

   Bloggen kommer från om med sin nystart att bli än tydligare i sin tvåvåningslära, så det är bäst att du börjar intressera dig de distinktioner bloggen utgår från! Vissa inlägg är inte trosfrågor utan har med vetenskaplig tänkande att göra eller diskuterar filosofin bakom astrologin. Att efter sex år fortfarande stå i ett (dolt) egoförhållande till dina horoskopinslag – vilket jag här tydliggör - obstruerar avgjort förståelsen av vissa inlägg. Bloggens dagsfärska inlägg om kemi visar på risken med symbolen Oxen i bemärkelsen ”identifikation”.

   Med Månen "oåtkomlig" i åttonde måste du därför arbeta hårdare än många andra på att skapa en medveten distans till det egna sinnesinnehållet. De fyra (fem) elementen existerar helt klart på någon psykologisk nivå (förutom att vara arketypiska eller noetiska förebilder i ”himmelen”), och de är speciellt tydliga när det kommer till det grundläggande temperamentet.

   Ord från Ljuset för att öppna mot nästa nivå i detta spel... Jag har förevisat det egna horoskopet som signetring. :-)

   PS. Med Mirakelkursens popularitet talar jag - naturligtvis! - inte om Sverige. Nu spelar du väl bara dum som lägligt glömmer hur pass högt den här bloggen skattat Sverige? Det är dess internationella framgångar i länderna som Gud inte glömde jag syftar på. Om Cayce: jag har aldrig haft några jordiska gudar och har sedan tjugo brottats med frågan om det här mediets trovärdighet.

   Radera
  8. Om du går tillbaka till första kommentaren så är den menad endast som ett påpekande om hur lika idén hos Plotinus är det som Mirakelkursen går ut på. Och något mindre "jordigt" än det ämnet - det sanna självets natur och hemvist - går knappast att tänka sig. Då snackar vi verkligen "övervåning", så hur man kan få det till att jag tar jordelementet i försvar och vänder mig emot "tvåvåningsläran", det kan jag inte förstå. Om det vore sant skulle jag väl snarare avsky Mirakelkursen!

   Undrar förresten vem som har sänkt intellektuell nivå - var ser du att jag påstod att jag ägde informationen före Plotinus? Det jag ägde var kunskap om samma idé som du refererar till i blogginlägget i fråga. Och som du själv säger är det "en av de mest vältrampade stigarna i idéhistorien".

   Visst var min lilla skämtsamma kommentar om rymden ego-centrerad, det erkänner jag. Jag, precis som alla andra andar med mänsklig erfarenhet, är inte befriad från sådant. Och inte från lusten att retas heller, med en som uppvisar rätt höga anspråk själv :-)   Radera
  9. Jag tänker inte småfajtas mer här, men titta på det nya inlägget om fullmånen och häpna över hur Jungfrun och Fiskarna framtonar i "distorderade" former under några dagar.

   Jag tycker man kan se en viss parallellism mellan min inledande invändning om turordningen (Course/Plotinus) och gårdagens episod som jag skildrar i det nyskrivna inlägget.

   Radera