Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 6 april 2015

Månascendenten och Nobelprisen i hårda vetenskaper (del 2)

Ännu en kvantitativ studie på jakt efter verifikationer på saker antikens visa människor kan ha sett och som infogades i astrologins fundament. Har du inte läst första delen, om Nobelpriset i kemi, gör det först. Här följer, utan rekapitulation, fortsättningen.
 

Saturnus husplaceringar utifrån månascendenten
hos 194 Nobelpristagare i fysik/matematik
1 3 0 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 17
2 2 1 0 1 1 2 1 3 2 1 1 2 17
3 1 2 2 1 0 2 2 1 2 2 0 1 16
4 2 0 2 2 1 2 1 1 0 3 2 2 18
5 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 0 18
6 3 1 0 1 0 2 0 2 1 0 1 1 12
7 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 3 10
8 2 1 1 2 1 1 1 0 2 0 2 1 14
9 3 6 0 1 0 1 3 1 2 1 2 3 23
10 0 1 1 0 0 0 3 3 1 3 2 1 15
11 2 2 0 0 1 3 0 0 0 3 5 2 18
12 1 1 0 1 3 1 2 0 0 4 3 0 16
23 16 8 14 10 17 16 17 13 20 22 18

Medelvärdet är 16,15 Saturnus per hus och med signifikans vid eller utanför intervallet ±60% (6,5 resp. 25,8) fallerar det här testet av föga/extra lämpade husområden för naturvetenskapens Saturnus i fallet fysik och matematik. Sanningen är att det här är en mer heterogen disciplin än de kemister som redan studerats, så jag är inte helt förvånad. Bland fysikpristagarna finns t.ex. dem som belönats för att de byggt apparater för varjehanda mätning sida vid sida med astrofysiker och kvantfysiker - en rätt disparat grupp, faktiskt. Tyvärr är det lönlöst att bryta ner pristagarna i underkategorier eftersom dataunderlaget blir alldeles för litet.

Men den understa raden med det totala antalet Månen i tecknen påminner om den första granskningen av samtliga 546 "hårda" pristagare (t.o.m. 2012) då det noterades att sinnelaget i kommunikatören, budbäraren (eller t.o.m. ängeln) Tvillingarna inte verkar värst orienterat mot de hårda vetenskaperna. 

Och varför skulle den? Härskaren Merkurius är ju den friaste av planeterna den som färdas "genom de tre världarna" av vilka bara den lägsta - den materiella skapelsen - faller under de "hårda" vetenskapernas lupp. Tvillingarna fattar snabbt men tröttnar fort och är faktiskt illa lämpade för den absurda mängd tid det ofta går åt att säkra det minsta lilla empiriskt grundade fakta. Bloggaren, med Månen i Tvillingarna, lider helvetes pin av att sitta och pussla ihop dessa tabeller, i insikten att ack så lite kommer att framkomma! 

Kemipristagarna hade inget underskott av Månen i Tvillingarna och därför vet vi nu att de 194 biologer/medicinare vi har kvar att tabulera kommer att vara ännu ett ställe det fria Psyket i sattvisk Luft, Tvillingarna, skyggar från ("Fools rush in where angels fear to go").

Biologin studerar en annan och lägre själ än den Merkurius i sina bästa stunder denoterar. Biologin ägnar sig åt den obeständiga processen - Platons tillvaro utan äkta existens. Merkurius representerar istället den Rationella Själens essens, det noetiska, odödliga intellektet. Blott i himmelen eller denna högre andevärld är individerna fullt existerande, så resonerade den romerske filosofen Plotinus på 200-talet. 

Det kan därför vara en god idé att dubblera det här deltestet eftersom Jupiter har att göra med Själen som liv (gr: zoe, som i zodiaktecken, zodion, "litet djur/levande varelse"). Jupiters lägre manifestation tecknas ju också som Vattenelementet och Fiskarna är Jupiters negativa härskarläge, avbilden av Jupiter/Zeus som Världssjälen i dess högre och helt intakta tillstånd. Låt oss åter fastslå att västastrologin prackat på dess utövare ett enormt tankefel - fixeringen av den åttonde himlasfären (Ouranos) vid den fjärde sfären (Solen). Under 1900-talet förvreds dessutom ämnet att stämma överens med den tilltagande egofixerade, materialistiska och sekulära kulturen. 

Alla byggbitar i astrologin är visserligen nödvändiga i helheten men, som det gamla kinesiska talesättet går, vad är väl svärdet att insistera på att stöpas om till en kungakrona? Det mänskliga uttrycket för den avbild som den högre noetiska principen bildar i rent Vatten är emellertid svår att skilja från den rena intellektualiteten - andeväsendet i Luftelementet. 

Som bloggen kommenterat i samband med "dissociationen" mellan Luft och Vatten är det bara rädslan i det obeständiga Vattenelementet för dess egen benägenhet till död som skapar den här "dissociationen" eller förvrängningen närhelst härolden Merkurius (Luft) kommer med meddelanden från Saturnus - vår världs emblem för den himmelske Fadern.

Saturnus husplaceringar utifrån månascendenten
hos 194 Nobelpristagare i medicin (biologi)
1 0 3 0 3 1 1 4 1 5 1 2 1 22
2 1 0 2 0 1 1 1 1 2 1 0 2 12
3 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 14
4 3 1 0 1 2 1 2 0 1 3 3 2 19
5 1 1 1 3 1 2 1 0 0 2 0 2 14
6 3 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 11
7 0 3 0 1 3 0 1 2 0 1 1 1 13
8 0 0 0 1 1 2 3 3 3 1 0 4 18
9 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 5 14
10 2 3 1 1 2 0 1 2 1 3 1 2 19
11 0 4 1 2 4 2 1 1 0 3 0 2 20
12 1 1 0 3 2 2 1 1 2 1 1 3 18
13 22 8 16 20 15 17 14 16 18 10 25

Medelvärdet är alltjämt 16,15 Saturnus per hus och med signifikans vid eller utanför intervallet ±60 (6,5 resp. 25,8). Inte heller medicinpriset går mer än fysikpriset att knyta till Saturnus i något enskilt hus. I skenet av detta ter sig kemiprisets negativa emfas på andra huset mest som en anomali. Men innan vi avskriver det här testet som en återvändsgränd, låt oss prova den mer "medicinska" Jupiter. 

Medicinens och läkekonstens symbol, en kadukeus med två ormar som slingrar sig runt staven, kopplas i allmänhet till den stav Merkurius/Hermes håller i. Men helande är en definitiv egenskap hos Jupiter, den Stora Välgöraren, och om man betänker att Merkurius är "fallen" i Fiskarna, där Jupiter härskar, står det helt klart att en jupiterisk symbolik borde ha lika stort anspråk på läkekonsten. Skytten (Jupiter) är ju förknippad med den vise helaren, hästmänniskan Cheiron. Med det är väl det här med trollstaven och "simsalabim, nu är du frisk" som bitit sig fast... 

Samtidigt ska man minnas att Merkurius och Jupiter står i kompletterande opposition både i den andliga världen (Eld/Luft) och i den lägre kopian (Vatten/Jord) och det är i den lägre versionen (negativa polariteten) vi hittar Jungfrun/Merkurius kopplad till ohälsans sjätte hus och Fiskarna/Jupiter till det typiska sjukvårdshuset, det tolfte, som dock också är ett hus för befrielsen (döden) från den lägre världens bojor. Alla tre Vattenhus påminner om att den lägre världen är en förfalskning, en avbild av den eviga högre värld med dess oförstörbara förnuftsprinciper (logoi).

Jupiters husplaceringar utifrån månascendenten
hos 194 Nobelpristagare i medicin (biologi)
1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 2 0 4 15
2 3 2 1 0 4 2 1 1 0 2 1 4 21
3 1 1 0 1 4 1 3 0 3 0 2 1 17
4 0 5 0 2 3 2 2 1 0 1 1 2 19
5 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 9
6 1 0 0 1 3 0 1 0 3 1 1 1 12
7 1 3 1 0 1 2 1 3 1 2 1 3 19
8 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 3 11
9 0 2 0 2 2 3 1 3 1 2 0 3 19
10 3 4 0 5 0 0 4 2 2 4 3 1 28
11 2 1 0 3 0 1 0 0 1 3 1 1 13
12 0 1 2 1 1 0 1 1 3 1 0 0 11
13 22 8 16 20 15 17 14 16 18 10 25


Här finns faktiskt en signifikant överrepresentation - Jupiter i tionde huset för världslig ryktbarhet. Men hur påver upplevs inte innebörden av denna placering? Den får medicinarna att framstå som den värsta sortens av karriärklättrare, mer intresserade av den imponerande doktorstiteln än något annat! Det är en generisk signatur för "världslig celebritet". Jupiter kan beteckna världens erkännande - vilket sannerligen ett Nobelpris betecknar. 

Tyvärr lutar jag lite åt att det är så det förhåller sig. Det finns inga som helst kopplingar mellan Jupiter och det tionde huset i den astrologiska traditionen annat än att Läkaren har en oomtvistad makt över de små människornas (Månen/4e huset) sinnen. Han är, för människan med kroppsliga krämpor, nästan mer av gud än Gud Fader själv! Studera hur den massivt samhällstrogna pressen från höger till vänster arbetar nonstop för att befästa de korkade mässornas blinda tilltro till medicinarna intakt. 

Utvikning. Jag blev förvånad över att i vänstertidningen ETC se dess vd peka med hela handen som den värsta borgare med aktier och intresse i något farmaceutiskt bolag när skepsis mot vaccin fördes på tal - fast allt maskerat som gammalt hederligt svenska (rasbiologiskt) månande om folkhälsan.

I just det fallet var möjligen den politiska korrektheten befogad, men fågelinfluensevaccinet var ju ett enda bedrägeri med en helt verkningslös medicin. Några tjänade stora pengar på staters omsorg om folkhälsan.

Man kunde tycka att en tidning som ETC borde ha en större sympati för människors skepsis inför myndighetsrepresentanters uppenbara taskspel i samband med fågelinfluensan. Men nej, ETC:s vd har en massiv betoning på just Stenbocken - motsvarande 10e huset - och blir därmed en röst i mängden som söker forcera läsarna att anamma makthavarnas agenda. Det verkar omöjligt att starta en vänstertidning idag utan att den direkt börjar infiltreras av den "rådande ordningen". Eller också är det landet Sverige som är så i grunden sankt att korruptionen av sanningsidealet följer oss som vår egen skugga...)

Bortsett från detta enda livstecken från en extremt profanerad Jupiter tycks det inte meningsfullt att stånga huvudet mot väggen ytterligare. Resultaten påminner om andra tidiga tester på bloggen där Saturnus i samband med vissa ämnen visade sig helt immun för påverkan från zodiaktecknen. Det löftesrika HBT-testet som studerade den mer näraliggande Mars i "de psykiska husen" kan bero just på att de mer näraliggande planeterna påverkar individer på ett mätbart sätt. (Glöm dock inte att månascendenten ringar in en transpersonen entitet!) Jupiter tycks lite mer dynamisk och gav intressanta resultat i bl.a. studiet av yrkesfilosofer.

Men sanningen är väl en att månascendenten är en vag skuggvärld jämfört med den kroppsliga ascendenten (baserad på enskilda individers födelse). Det är dessa "grovfysiska hus/livsområden" som borde användas om det är kvantitativa resultat - siffror - man är ute efter. 

Att använda Månen för att studera planeterna i husen må vara en ingång till den enskildes omedvetna attityder till vissa livsområden, men är likväl en fattigmanslösning. Kända födelseklockslag är hårdvaluta i det här ämnet.

Vad säga om det fåtal signifikanta omen som faktiskt visat sig i studiet av HBT-gruppen, kemisterna, fysikerna och medicinarna? Fynden om HBT-gruppen var helt logiskt - homo individer skyr det sjunde heterosexuella allianshuset. Att det är svårt att vinna Nobelpris i kemi med förståelsens Saturnus i det odistanserade materiella andra huset var också en negativ indikation som man med lite inblick i antika traditioner lätt kunde förstå.

Men Jupiter i tionde som ett positivt besked för medicinarna vittnar verkligen om att biologer har ett i särklass torftigt sinnelag och representerar identifikationen med politiskt korrekta mått på framgång! Jag hade hoppats att Jupiter skulle ha betonat sitt eget tolfte hus för en djup humanitär identifikation med de sjuka och slagna, att medicinarna skulle ha varit mytologins helare. Men det är de inte. De är härskarklassen i ny förklädnad. För minns alla pengar i den tillämpade kemin/läkemedelsindustrin.

Förra tanken gör att jag måste avsluta det här testet med att pröva Jupiters position också i psykhoroskopen för de prisbelönade kemisterna!


Jupiters husplaceringar utifrån månascendenten
hos 158 Nobelpristagare i kemi
1 3 2 0 2 0 2 2 0 2 1 4 1 19
2 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 9
3 4 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 11
4 2 1 3 2 2 0 1 0 2 0 0 0 13
5 1 1 1 2 0 0 0 0 3 0 2 0 10
6 1 1 0 2 2 2 0 1 0 1 1 2 13
7 1 2 2 0 3 1 3 0 2 2 1 0 17
8 1 3 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 12
9 1 1 1 2 0 2 2 0 1 0 2 2 14
10 0 0 1 1 0 4 0 2 0 1 0 0 9
11 1 0 2 3 2 1 2 0 2 0 0 2 15
12 1 0 0 2 2 2 2 1 3 1 2 0 16
17 12 12 16 13 15 15 6 19 8 16 9

För kemisterna är medelvärdet 13,2 Jupiter per hus och signifikansen - 5,3 eller färre eller vid 21,1 eller fler - lyser med sin frånvaro.

För att fortsätta vår fantastiska tankelek, för det är kanske vad vi har att göra med under Månens inflytande (månascendenten): medicinpristagarna frias här delvis från misstanken om att vara hycklande strebers som valt medicin som yrkesbana enbart pga. dess höga status i samhället. 

Kemin står förvisso snäppet lägre i världslig status (om än inte i det dunkla folkliga medvetandet där det är fullständigt egalt hur konsumtionsartiklarna är sammansatta på materiell nivå), men här finns inget tecken på jakten på en firad och hyllad position i samhället (Jupiter/10e). Tvärtom delar detta materialistiska resurshus bottennoteringen 9 Jupiter tillsammans med det 2a resurshuset - det som med minst möjliga marginal (mindre än ett horoskop) missade signifikant underrepresentation när kemisternas Saturnus i husen granskades ur föreställningens (Månens) perspektiv. 

Hela den här tidskrävande studien har givit några få resultat. Men pga. de små datamängderna är de osäkra trots att intervallet för förväntad slumpvariation vidgades. Det är heller inte säkert att varje läsare skulle hålla med om rationaliseringarna. Kravet att stå utanför träcket för distans och korrekt klarsyn är t.ex. knappast någon vedertagen astrologisk regel utan ett av många vetenskapsteoretiska axiom.

Att t.ex. lyssna på en svensk anklaga religionerna för primitivism är ett exempel på att spilla tid; svensken har valt den sekulära materialismen och kan därför inte längre uttala sig om livsåskådningar eftersom han sitter fast i skolådan och yttermera har valt den till religionen exakt opposita positionen. Det således helt meningslöst att ta tidningen DN på allvar i deras ständiga försök att hylla den naturvetenskapliga åskådningen och chikanera religionerna. Det är bara obegåvad smörja eftersom propagandisterna inte kan uppfatta spelplanen de agerar på.

14 kommentarer:

 1. Läkekonstens symbol är ursprungligen Asklepios grovhuggna stav med en slingrande orm. Den har under årens lopp blivit förväxlad med Merkurius bevingade herdestav som har två ormar. (Vingarna Enligt sägnen delade Hermes på två bråkande ormar med sin stav, varpå de som ett fredstecken slingrade sig runt staven tillsammans. Det är alltså en fredssymbol och användes i antiken som emblem för neutralitet i strid. Symbolen för Kommersens och tjuvarnas gud skulle naturligtvis passa läkemedelsbolagen bättre än läkarkåren.

  Sammanblandningen kan komma från just militära sammanhang, då bårbärare i amerikanska inbördeskriget använde Kadukeus för att visa neutralitet på slagfältet. Sedermera blev den emblemet för hela fältsjukvården.

  Asklepios biologiske far var Apollon, men han uppfostrades av just Keiron. Merkurius har alltså, som inlägget påpekar, betydligt mindre med läkekonsten att göra. Faktiskt inte ett skvatt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Väl instuderat! (Minns en del länktips om Hermes.) Jag var faktiskt inte medveten om att det bara var en orm på den ursprungliga symbolen.

   Ska man tolka observationen om de Nobelprisvinnande medicinarna mer välvilligt, så är det ju inte bara ära och prestige man ser via denna kollektivt psykiska samling av Jupiter i tionde huset, utan faktiskt symbolen med kanske bästa (astrologiska) anspråket på att representera läkekonsten.

   Och tionde kan ju tolkas som rådande materiell struktur - vare sig ett samhälles eller en kropps uppbyggnad...Jupiter/Zoe huserar i den materiella strukturens hus, Jupiter intar just det hus som är det mest själsfrämmande, nämligen en extern fysisk miljö.

   Plotinus kallade detta det (själs-) Främmande. Materien tillhör inte själen, men Jupiter (fallen i Stenbocken, tionde husets "naturliga" ägare) offrar sig här som någon gud gör i många skapelseberättelser för att världen ska erhålla en materiell kropp. Det kan ha varit förhastat att som jag gjorde avskriva Jupiter i tionde som extremt bekräftelsebehov.

   Samtidigt är det ju sant att läkaren är Zeus själv för människan (som Plotinus noterade ofelbart är en förslavad själ när sjukdom slår till och i behov av gudomligt ingripande - via inkubation i tempel tillägat Asklepios eller annan mer tidsenlig metod.)

   Radera
 2. Det var lustigt att se att detta inlägg bl a diskuterar medicinare och Saturnus och tionde stenbockshuset... alldeles efter att jag har kollat upp medicinaren Anna Bergström i föregående inlägg och funnit att hon är stenbock :-) 24/1 1983. Månen är i oxen, Saturnus i vågen och Jupiter i skorpionen.

  I alla fall kan man nog vara ganska säker på att det är hon, för det finns en forskare (i nutritionsepidemiologi) på Karolinska Institutet med det namnet f. 1983. Och jag vet att KI är ett starkt fäste för VoF:s idéer. Robert Hahn var forskare på KI men mobbades ut därifrån sedan det blev känt på arbetsplatsen att han gett ut böcker med andligt innehåll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nog stämmer kartan på flera sätt på detta datum. Näringsepidemiologi = Mars i folkets Vattuman attackerar näringsassimilatorn Måne i orala resursens Oxe. Och för säkerhets skull en präktig "satanisk axel" mellan Månen och välmågans Jupiter - den senare ägd av just olycksskaparen Mars (även känd som Irra, en feber och pestdemon i Babylon - epidemiska tillstånd som får folket att "irra" omkring).

   Jag tackar för bidraget, mycket välkommet!, men som vanligt lever du i Jungfruns nästan solipsistiska verklighetsbubbla. Kanske märkligt för dig att se inlägget dyka upp efter att _du_ granskat det saknade namnet, men egentligen inte alls så konstigt då del 2 var utlovat, och särskilt inte om du tänkt lite längre och frågat om del 2 avsiktligen lades direkt efter VoF-inlägget. Jag gissar att det var den här aningslösheten i en värld av antaganden som ledde till Hades bortrövande av Persefone och oskuldens död i Jungfruns tecken. Jungfruns logiker Merkurius tycks f.n. degraderad av en speciell fullmåne (se gårdagens inlägg). Då kan man spänna vagnen framför hästen flera gånger på raken, tydligen. :-)

   Radera
  2. Jag vet inte om jag uttryckte mig otydligt eller om det är du som helt enkelt _vill_ komma med anmärkningar, men det jag menade var naturligtvis inte att det var märkligt att inlägget som sådant dök upp (fast jag hade inte lagt någon "del 2" på minnet), och det var redan publicerat också, när jag gjorde kollen.
   Nej det jag syftade på var att jag först tog reda på när medicinaren Bergström var född, och direkt efteråt läser inlägget där medicinare och deras egenskaper diskuteras.
   Först hade jag inte tänkt nämna Bergströms födelsedatum, men jag ändrade mig när jag läste detta inlägg.

   För övrigt är det väl knappast möjligt att vara annat än "solipsistisk" när det handlar om upplevelser av synkronicitet... jag menar, det är ju svårt att veta vad andra människor upplever för något i den vägen...

   Radera
  3. Jag förstod perfekt vad du menade och här ska jag tydliggöra mina reservationer. Solen i Jungfrun verkar för att införa distinktioner men då och då för att hårddra ting i antingen/eller. Ibland, som jag skrev i inlägget om senaste fullmånen, för att dissociera sig från heta potatisar. Så varför försöka tvinga mig till att tänka simpelt, som du här gör, i ett antingen/eller? Här _både_ uttryckte du dig dåligt _och_ jag såg det lämpliga i att påpeka samma tankefel jag såg häromdagen ifråga om Mirakelkursen.

   I båda fallen är det JORD som förvränger perspektivet. För JORD-elementet överhuvud och kanske Oxen i synnerhet, börjar och slutar verkligheten med vad som utspelar sig i det egna rummet, gården, landet. Detta är så nära solipsism man kan komma, i så måtto vi talar om att låta sig illumineras av Livet. Att åberopa Jungs lära om synkronicitet är övermaga, i så måtto inte vandraren är så helt i början på sin upptäcktsfärd genom livet att det upplevs mirakulöst att solen går upp två morgonar i rak – ”tänk, jag stod här och solen gick upp i dag igen - synkronicitet!” Nu raljerar jag , men poängen är du kanske ska hushålla med detta jungianska begrepp, som faktiskt relaterar till kraftfulla upplevelser som del av en större omvändelse.

   Nu är det naturligtvis personen själv som avgör vad som är en synkronicitet för honom/henne och om så en möjlig anledning att vilja ha ett ord med i laget. Men faktum är att dina små glädjerop inte fyller kriterierna på en synkronicitet i Jungs mening eftersom du inte inrapporterar några nya eller ”avgörande” insikter. Du tar, med en kristen formulering, ”Herrens namn i förgänglighet” – gör synkroniciteten till något prosaiskt. Som exempel på en personlig upplevelse som tillför ämnet något, se inlägget om fullmånen där bloggaren avslutningsvis noterar hur ett mejl trillar in på exakt den grad av cirkelns 360 där hans Sol – hans identitet – residerar i detta liv. Då mejlet innehåller oberättigad kritik är detta en synkronicitet i mer precis bemärkelse, och episoden har också ett allmänt intresse då man kan fundera över den djupare astrologiska signifikansen över ett mothuggs-mejl rakt på en bidragsgivares Synkraft (och med bloggarens femtehusplacering, hans kognitiva förmåga) - Solen.

   Sådana kommentarer är mer välkomna än ”jag med!”-typen eller ”och tänka sig, jag läste min bok innan du skrivit detta blogginlägg”. (Det var i praktiken det du skrev och som jag såg mig nödgad att ifrågasätta värdet av, fast jag inte direkt blottlade roten utan valde att peka på anakronismen).

   Är detta då svag formuleringsförmåga från din sida? Tvärtom, orden synliggör perfekt hjärteämnet, den i den engelskspråkiga nätvärlden ringaktade typen av ”me too”-kommentarer som utger sig för att bidra men saknar substans. Det var också därför jag tackar för att du forskade fram ett saknat födelsedatum i samma andetag jag påpekar att du för andra gången på några dagar upprepar din reduktionism till ett ämne till DIN upplevelse av det.

   Synkronicitet skrev Jung en hel bok om. Läs den! Han sökte utan framgång bevisa denna "naturlag" genom att med en fransk statistiker gå igenom horoskop för gifta par (tropisk zodiak) och den ytliga doktrinen att tecken i sextil fungerar väl tillsammans. (Det gick inget vidare att bevisa synkroniciteten på ett vetenskapligt sätt, och man undrar om inte Jung själv drullade bort begreppets djup i det här tilltaget, i definitionen sägs inget om att synkroniciteten ska vara repeterbar utan tvärtom unik och en "game changer".)

   Radera
  4. Det är till att vara hyperkritisk ordmärkare utan att ha något i jungfrun... intressant.
   Jag medger att termen synkronicitet inte är använd i den strikta jungianska betydelsen, och faktum är att jag inte täntke i de termerna själv från början och inte använde ordet heller, i min första kommentar.

   Orsaken till att jag dristade mig till att använda det ordet var att jag helt enkelt behövde ett substantiv för att beskriva det jag varit med om i min andra kommentar, (invändningen att det är svårt att vara annat än solipsistisk i sådana upplevelser) och då var synkronicitet det som låg närmast till hands att ta till, tänkte jag - dumt nog.

   Avsaknaden av "några nya eller avgörande insikter" håller jag inte riktigt med om - det var ju en ny, om än inte avgörande, insikt jag berättar om: Den att jag ändå skulle berätta om att jag fått tag på Bergströms födelsedata, vilket jag som jag nämnde inte hade tänkt göra först.

   Jag har säkert läst boken av Jung du syftar på. Jag har även läst en bok där en enda person beskriver synkroniciteter han varit med om. (Där kan man snacka solipcism!)

   Radera
  5. :-) Om du hade fallenhet för att binda samman ledtrådar skulle du lätt kunna förstå varför.

   Jag har medfött gränsdragaren Saturnus som kontrollerar demoniska Rahus förstök att framhäva Jungfrun (detaljer) på bekostnad av Ramverket.Det är med andra ord en mäktig uppgift Arbetsgivaren har att hålla Slavarna på plats i privata fjärde huset, trots att deras uppblåsthet och särintressen hotar att helt omintetgöra bloggens uppdrag (där hoppade jag några tankeled för att visa hur DYNAMIS övergår i ENERGEIA – två gamla grekiska nyckelbegrepp bloggen bara snuddat vid).

   Redan här har du förklaringen till kontrollen av utfransningar, men jag är naturligtvis förmäten att tro att läsarna funderat över bloggarens horoskop och kvalifikationer.

   Men jag har redovisat fler ledtrådar på sistone för dem som läser och uppfattar helheter. F.n. pågår en saturnustransit i Skorpionen som drabbat bloggarens disponent till Saturnus - detta har du, tror jag, kommenterat. Effekterna har varit våldsamma, min mors alzheimer har förvärrats så att hon nu måste flyttas in på hem, och dessa förändringar pågår i dessa veckor med Saturnus gradexakt på bloggarens Jupiter (Saturnus disponent).

   När Saturnus blockerar sitt mjuka och nåderika inre tillflöde återstår bara ren (omänsklig) formalism. Detta kan du se i att bloggen återigen producerat flera VIKTIGA kvantitativa tester på sistone - homo/Mars, månascendenten/Nobelprisen och igår tredje mordstudien (ingen av vilka lockat dig till en kommentar i sak, inte ännu i vilket fall).

   Trots den onda Saturnus dominans i tiden drivs dock bloggen vidare av en Sol i Vågen, och när jag räcker ut ännu en möjlighet för dig - bruket av ordet "synkronicitet" - för att kunna ducka den fundamentala kritiken, då tar du villigt chansen! För vad är Solen i Jungfrun om inte viljan att knyta plusvärden till sig själv, den s.k. "me too"-tendensen som jag noterade ovan. :-)

   Att du skulle läst Jungs "Synchronicity - An Acausual Connecting Principle" tillåter jag mig betvivla. Alla pratar om synkronicitet men ingen har läst den tråkiga boken! :-)

   Detta är en spetsfunding ordväxling, och deppa inte om dina argument stundom väger lättare. Inte alla själar har kunnat åtnjuta universitetsstudier hela tre liv under de senaste cirka 600 åren! Jag lever för att förstå vad som får saker - och människor - att ticka, och där inte själar fäster sig opponerar sig ofta själsbihanget egot desto mer.

   Radera
  6. Lite själsbihanget ego - bloggaren och hans kvalifikationer - ägnar du dig nog åt du också. Till exempel har jag för mig att du för en tid sedan nämnde något lite självkritiskt om tendenser till hybris... och det bär faktiskt syn för sägen.
   :-)

   Radera
  7. Astrologin, om man tar den på allvar och inte bara som en ursäkt till allmänt socialiserande, är skrämmande tydlig. Studera din egen Rahu och disponenten som den söker förstora och lyfta mot gudarnas nivå. Granska huset som den plats där eventuella tecken till hybris i första rummet kommer att få genomslag och studera även huruvida Saturnus är sund nog och dessutom i position att justera "volymen".

   Mycket fruktbart i mitt svar där, men som du bara släppte ut i mörkret för att istället ”glömma” att jag i allmänhet sökt hålla det egna horoskopet och egot utanför bloggen och även har sagt så upprepade gånger. Efter saturnustransiten genom egna soltecknet Vågen har jag dock mognat och fått en större självrespekt (eller insikt om det egna horoskopet) – Fader Kronos är också ”själens form”.

   Trots det egna horoskopets flera tillkortakommanden spelar det i en helt annan division än t.ex. det förfärande svarta och onda horoskop som den tyska finansministern, eller den karta om jazzhataren som tog livet av Billie Holiday omvittnar och som står på tur att publiceras.

   Stjärnorna ljuger inte, men det kan ta tid att förstå vad födelsehoroskopet utlovar. De här sex åren med bloggen och den sideriska zodiaken har lärt mig mer än de sammantaget första 25 åren med den tropiska zodiaken och mekaniska och skäligen oreflekterade västerländska böcker av typen "sån är du som Vädur". Inte heller ”kokböcker” leder någonstans eftersom astrologi inte är simpel aritmetik och beskrivningarna av elementen, till att börja med, inte längre stämmer med verkligheten.

   Hur går det t.ex. att i väst tala om den Vegetativa Själen när den tropiska zodiakens Vatten i de flesta fall i själva verket är raka motsatsen, den rationella Luft-principen? Det tycks mig mer och mer obegripligt hur västerlänningen så tappert lever kvar i en fullständigt inbillad verklighet som tydligen effektivt blockerar från feedback från den empiriska verkligheten. Ditt uppgivna ointresse för filosofin och klassificeringar kan definitivt tillskrivas att klassificeringsdillets Jungfru "dränkts" i det 12e Vattenhuset - du är sämre på att se logiska sammanhäng än många andra men detta offer var tydligen nödvändigt för att Vågen - social harmoni - skulle bli ett "projekt" i detta liv.

   Ibland, som i Fredrik R.s fall uppstår märkliga paradoxer, som att ego-ascendentens härskare ligger i offrets tolfte hus. Då brukar individerna ha synnerligen vaga begrepp om vilka de är och vilken bild de skapar via sina framträdanden i världen. FR har också fått utstå mycket spott och spe för sin sociala framtoning i de olika faser av spinndoktorsvässat agerande man kunde urskilja.

   Radera
  8. Var har jag uppgivit orintresse för filosofi? Jag vet vilken kommentar du syftar på, men det jag skrev var att jag var ointresserad av genrebestämningar. Det betyder att jag i mina kommentarer inte funderar på vilken ämnesgenre de kan tillhöra. DET är helt ointressant.
   Om nu klassificeringsdillets jungfru dränks i 12:e huset borde väl hybrisens Rahu med tre planeter också dränkas där? I vilket fall har jag folk i min omgivning och på nätet som hjälper till att ta ner mig på jorden(!) Och det är väl någon mening med det antar jag...

   Radera
  9. Ja det var nog den utflykten om Mirakelkursen kontra Plotinus som innehöll något om genren och klassificeringar av texter. Jag tror den här rekordlånga tråden som enbart handlat om dig och inte om nobelprisfyndet har nått vägs ände nu.

   Kan bara nämna att jag har en god vän, Sol-Oxe, där man gör bäst i att aldrig implicera honom i ett ämne, för sedan vet Oxen bara ett: att försvara sig själv, sin kropp, sitt territorium. Huvudfrågan tappar all betydelse i jämförelsen med det egna! Och du ska tro att retstickan i mig älskar att provocera denna sub-humana nivå i människan! :-) Slår aldrig fel - zodiaktecknen visar distinkt våra "naturliga" tendenser,

   Radera
  10. Jag är ense om "vägs ände". Men jag måste påminna om vem det var som förde min person på tal här. Det oskyldiga "Det var lustigt att se..." var det som tydligen triggade retstickan. Men det var ju bara en bisats och inte huvudsaken i kommentaren.

   Jag undrar jag, om det inte är du som först provocerar din soloxkompis så att han börjar försvara sig (precis som jag här ovan) för att sedan anklaga honom för att göra just det, likt en typisk oxe... :-)

   Radera
  11. Ska vi tala arketyper eller zodiaktecken - som ju är bloggens ämne - så finns ett intressant drama exakt i gränsen mellan den verksamt ONDA Venus i Oxen och den verksamt GODA Venus i Tvillingarna. Märkligt nog kommer romaren Plotinus till undsättning här med sitt återkommande bruk av Afrodite/Venus som en metafor för själen. Det är när själen söker sig bort från andevärldens centrum, mer begiven på sina egna skapandekrafters frukter, Venus "faller" (i Jungfrun!) och drar på sig horstämpeln. Jag har påpekat att Oxen i första ego-huset ger en sådan ond Venus eftersom själen inte skulle ha identifierat sig med sin kropp utan behållit orientering in mot det himmelska/det centrala. Då Tvillingarna, invid Oxen, är ett intellektuellt och kritiskt (merkuriskt) tecken och LUFT-buret, blir Venus GOD då detta tecknet tar första huset i anspråk (1a huset är den lupp allt bör läggas under vid studier). Detta är då själen som inte längre (likt Jungfruns symbol) tappat sina vingar utan har behållit dem intakta. Själen och vingarna använder redan Platon som en metafor, så Plotinus 500 år senare är sin mästare trogen i bildspråket. Säkert är traditionen betydligt äldre än så (se bevingade lejon och jag vet inte allt i tvåflodslandet).

   Ond Venus förebådar eller konstaterar således att Oxen tenderar att stanna i steget eftersom identifikationen med trög och stillastående materia är just den orientering som blockerar från direkt kontakt med den egna anden. Den verksamt goda Venus i fallet Tvillingarna visar att det sker en omvändelse mellan dessa två "ögonblicksbilder" (oxen, tvillingarna). Om Oxen representerar fallet ner i tanklös hedonism och sinnlighet står Tvillingarna för själens omvändelse tillbaka till sin sanna natur.

   Venus tendens till IDENTIFIKATION kan här aldrig stagnera eller som i Oxen söka gripa tag i trygga identifikationsskapande hållpunkter som ägande eller "vem som var först" – Tvillingarnas goda Venus har sin enda identifikation i den ständigt medvetna och alltid skiftande SATTVISKA värld som Tvillingarnas noetiska Luft representerar. Tvillingarna är symbol för medvetna andeväsen på jorden eller åtminstone horoskop som tecknar individer snuddande nära detta genombrott i medvetenheten.

   Gnosticismens PNEUMA (andegnista) motsvarar, läste jag så sent som igår, exakt nyplatonismens tal om att själens centrum utgörs av en individuell portion av NOUS. Därav käbblet mellan Oxen och Tvillingarna; aldrig ser man själens syndafall i Oxen så tydligt som från dess granne Tvillingarna, vars symbolik vittnar om en potentiellt levande själ. Den livsluft Gud blåser in i Adams döda Ox-kropp är PNEUMA/NOUS och resultatet - här rör sig zodiaken som bekant baklänges - blir VÄDUREN vari jiva-atman/Solen firar sin upphöjelse. Väduren motsvarar Adam, en levande människa och tillika en (ännu) egocentrisk debutant i denna världen, och som nu under dygnets lopp ämnar stiga i öster ändå upp till makt och inflytande i tionde... Sedd medsols, är därför Tvillingarna den sista chansen Oxen har att höra om högre ting innan den går in i den materiella döden för ett liv som enbart köttsvarelse. Inte konstigt att det tredje naturliga Tvilling-huset är ett så osäkert hus. Det kan gå snett och det kan gå väl beroende på hur intellektet lyckas behålla andliga identitet då den når Hades port (Oxens naturliga 2a hus med dess naturliga benämning. Det är tämligen uppenbart att Oxens koppling till mun också är en benämning för den kvinnliga vaginan, ”Dödsrikets mynning”, givet den låga skattningen antikens tänkare hade av ett jordeliv framfödd ur en kvinna och fängslad i mänsklig kropp. Oxen själv förstår inget, det är för sent (på detta varv), men Tvillingarna är steget före och kan, om själv korrekt orienterad (mot himmelen) se och beskriva allt det jag just sagt. Den här avslutande repliken blev så fyllig att jag ompublicerar det som eget inlägg! Det är av generellt intresse, och relationen mellan granntecknen (inte sällan platser för friktion) skänker generöst med insikter.

   Radera