Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 22 februari 2010

Utländska skeptiker - en ädlare sort?

Genomgången (nytt fönster) av den svenska skeptikerrörelsen i termer av de fyra elementen visade att det här landets förnuftspredikanter bittert saknade Eldelementet som i astrologin bl.a. representerar den högsta och mest finkorniga typen av medvetandestoff.

Granskningen av de båda Ljusen, Solen och Månen som psykets två fundementala poler, visade istället en spridning av några typiska och mycket allmänna "yogas" (kombinationer). Vi hade t.ex. "rationalisten", Luft teoretiserar över Jordens konkreta sinnesdata = empiri, och några fall av simpelt accepterande naiv realism eller materialism (Jord + Jord = fundamentalism). 

Lite oroande var den höga frekvensen av Luft/Vatten som ofta antyder personliga problem med det irrationella undermedvetna så att "dissocation" eller rationaliseringar söker släta över den upplevda och fruktade närheten till de djupa vatten som ingen mentalisering i världen adekvat kan greppa.

Härav för övrigt scientisternas avsky för psykologin - den är ingen vetenskap säger de, delvis för att de är så oerhört rädda för sitt eget omätbara och svårbegripliga psyke. De tar sin tillflykt till den exakta vetenskapen i djup olust över att MODER Natur själv - kvinnan - inte är så rätlinjig som förnuftsmodellerna. (Ser man i skeptikerna gammal unken patriarkalism förklädd i myndig anspråksfullhet?)

Om den undersökningen kan jag nu bara säga: roligt så länge det varade! Här har jag nu undersökt tio utländska skeptiker från engelskspråkiga länder (England, USA, Kanada och Australien) och plötsligt vänds bilden helt upp och ned! Eld dominerar hos skeptiker i det engelska språkområdet!

Utöver den lättade reaktionen hos svenska skeptiker och kommentaren att vi bara sett slumpmässiga variationer från en population till en annan (dessa är stora ord, givet hur ytterst lite material det rör sig om), finns också den astrologiska kommentaren, den som tar varje fynd på allvar och i det givna ser ett meningsfullt budskap.

Att Eld återvänder och det i stor skala påminner om att skepticism också är ett andligt förhållningssätt! Självklart återfinns också skepticismens "form" i Platons idévärld. Minns bara att Lucifer också tillhörde ljuset innan han störtades ut från himmelen.

I vårt potatisodlande Fattig-Sverige skapar vi väldigt lite originella tankar själva - vi importerar och kopierar. Ska man rationalisera utifrån fyndet är det rätt logiskt att det saknades Eld bland svenska skeptiker - de är när allt kommer omkring bara ett B-lag av härmapor. Utländska storheter citeras ofta. De lysande (Eld) förebilderna finns "där ute" i världen. Den sekulära humanismens grundare Kurtz är som en arketyp eller platonsk form för de svenska brunmurriga avbilderna.

Resonemanget stämmer särskilt tydligt in på Humanisternas stadiga förankring i myllan (Jord). Från det hörnet kommer inga originella analyser! Och det är ju också VoF som faktiskt sitter på en och annan professor med skarpa kunskaper inom sitt gebit.

Följande tio personer var flaggade som "Skeptic" i min lilla samling horoskop, men jag skulle ha kunnat manuellt söka upp och verifiera många fler. Jag ser t.ex. att Richard Dawkins inte ingår - honom har jag sorterat under biologi (primitiv katalogisering).

Utländska skeptiker Solen Månen
Paul Kurtz (sec. hum.) Skytten Vattumannen
Barry Beyerstein (skept) Oxen Väduren
Derren Brown (illlusionist) Vattumannen Fiskarna
Penn Jillette (Bullshit/illu) Vattumannen Kräftan
Ray Teller (Bullshit/illu) Vattumannen Fiskarna
James Randi (illusionist) Kräftan Väduren
Michael Shermer (writer) Lejonet Skytten
John Wheeler (physicist) Tvillingarna Skytten*
James Alcock (psychol.) Skytten Kräftan**
John Eccles (medicine) Stenbocken Skytten
*SCO tills ~03.30

**CAN ingress ~08.00Element Sol Måne Sol + Måne
Eld 3 5 8
Luft 4 1 5
Vatten 1 4 5
Jord 2 0 2

(10) (10) (20)


Inte bara gör Elden storstilad comeback, i "den verkliga världen" försvinner också Jordelementet när man lämnar Sverige och tittar på de verkligt normgivande skeptikerna.

En rolig detalj är att illusionisten The Amazing Randi, som gav upphov till all denna hetsjakt på irrationell övertro, själv har Ljusen i två element som tillsammans varnar för emotionellt övertryck, dvs bristande omdömesförmåga. Eld/Vatten ger vad bloggen etiketterar "sensationalism" och det funkade naturligtvis perfekt i hans roll som scenkonstnär! Givet de "primitiva" tecknen Väduren (egocentricitet) och Kräftan (stingslig protektionism) är det bara alltför tydligt att han är en populist. Kunniga astrologer vad vad som ryms och inte ryms i vart zodiaktecken.

Inte mindre än tre andra illusionister har följt i Randis fotspår som små härmapor, och vill också vara med om att "debunka" den verkliga magin, människans psi-gåvor. Jag menar, den som enbart sysslar med bluffmagi måste ju till sist bli så korrupt av sitt dubbelspel att man helt slutar föreställa sig att en äkta vara skulle kunna existera...

Och så kommer det sig att den oetiske brittiske Derren Brown och båda - ursäkta franskan - idioterna från tv-serien Bullshit har den potentiella mentala störning jag betecknat som "dissociation" - rationell Luft i akut icke-integration med irrationellt (känslomässigt) Vatten!

Antingen tecknar detta en omedveten åkomma (ofta synlig som något av en dr Jekyll och mr Hyde-natur, eller någon som säger ett men gör ett annat), eller också som en högst medveten talang att vrida fakta snett och dupera de ouppmärksamma. Skepticismen som lögnaktiga försök att diskreditera fullständigt legitim forskning och ädla strävanden.

Se även "Den oetiska skeptikern" (Derren Brown),

samt "Tvillingarna: desinformationstecknet" (Garvarn, VoF).

I båda dessa inlägg aktiveras emellertid Luft/Vatten-konflikten av andra himlakroppar än de två Ljusen, och med det möjligheten att vara något mer specifik. (Sol och Måne är så att säga en generell spelplan som man ofta inte tänker på eftersom det är hela ens livslinje, vad man känner på insidan, Måne, och hur man agerar på utsidan, Sol.)

*****


Att leva och dö för sin tro: Universalism

Som en sista iakttagelse: skillnaden i förhållningssätt till den skeptiska livsåskådningen mellan de tre grupperna:

Grupp Personalist Individualist Universalist
VoF 9 (41%) 9 (41%) 4 (18%) =22
Humanisterna 4 (28,5%) 6 (43%) 4 (28,5%) =14
Utländska 7 (35%) 1 (5%) 12 (60%) =20

Personalisterna är Väduren, Oxen, Tvillingarna och Kräftan.
Individualisterna är Lejonet, Jungfrun, Vågen och Skorpionen.
Universalisterna är Skytten, Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna.

Vad är skillnaden? Universalismen först: här är människorna som verkligen tror så hårt på en sak att de är villiga att om så krävs offra sitt liv för den. På ett transpersonellt plan är det universalierna eller begreppen vi talar om här. Minns begreppsnominalismen som gick segrande ur den medeltida striden mellan kyrkans vetenskapsmän på grund av William Occam? Begreppen äger ingen ontologisk status, de är bara produkter av människans varseblivning och tankeförmåga.

Dessa zodiakens fyra sista och mest avancerade tecken delas mellan det antika solsystemets två yttersta krafter, de stora ödesdanarna Jupiter (expansion) och Saturnus (kontraktion). Dessa två ritar världen som sedan tar allt tydligare form ju närmare objektifieringen i den sublunära sfären vi kommer. Och Logos blev till kött...

Någonstans på vägen föll västerlänningen i medvetande och började se sig själv som upphovsmannen till alla dessa tankar, Platons begreppsrealism blev till begreppsnominalism. Det finns inga existerande principer som informerar och fullbordar tingen (Jupiter resp. Saturnus), det är människan själv som uppfinner sina begrepp för att kunna hantera verkligheten på ett rationellt sätt.

Astrologin förblir vid den ursprungliga positionen, och ser universalierna som giltiga oavsett tid eller plats. De är inte mänskliga konceptioner utan människan upptäcker dem. Det här betyder nu inte att folk födda i zodiakens sista tredjedel måste vara begreppsrealister (platonister). Så många sekundära faktorer i ett horoskop kan slå ut en god ansats! Men även de med låg förståelse är säkerligen varma anhängare av objektiva värden i livet, t.ex. sådana som de exakta (empiriska) vetenskaperna tycks producera.

Skeptiker av den högsta rangen tillhör alltså en korrupt version av vad universalismen egentligen handlar om. Lucifer som var en ljusängel innan han tog parti för det yttre mörkret och blev motkraften. (Se de två delarna av inlägget Centrum & Det Yttre Mörkret för ett smakande på antika tankar om den grundläggande Ljus/Mörker-polariteten. Den här versionen är bara en av många föreställningar som bygger på samma duad.)

Under universalismen, tanken som fokuserar det allmängiltiga (t.ex. formerna eller kanske naturvetenskapens naturlagar), har vi två kategorier som kan tyckas svåra att åtskilja på grund av vår materialistiska världsbild där inte själen anses existera.

Men den mellersta tredjedelen av zodiaken anses tillhöra den individualiserade människan, människan som lyssnar mot sitt inre efter tecken på vad hon ska göra. Det är ingen slump att Lejonet, Solens och hjärtats tecken, inleder den individualiserade gruppen. Här är de som självförverkligar sig, och bygger på sina själar.

Det lämnar oss zodiakens första grupp, personalisterna. Precis som det personliga horoskopets första hus har en begränsad men viktig roll som andesjälens kroppshydda och säte för ahamkara - den illusoriska upplevelsen av att vara ett distinkt ego - på samma vis representerar zodiakens första tredjedel ett jämförelsevis mycket begränsat perspektiv på livet.

Personligheten tycks spela in i allt individen gör och säger. Inte ens det fjärde tecknet Kräftan, med dess moderliga och beskyddande instinkt är annat än själviskhet, fastän utsträckt till avkomman - den ger modersprincipen själva dess existensberättigande! Moderns klängande vid sin avkomma för att behålla någon mening med sitt liv är en tragisk sidoeffekt av Kräftans tecken bland kvinnor födda i detta soltecken eller med Månen i härskarläge i Kräftan. (Återigen reservationer för astrologiska kontraindikationer!)

Zodiakens inledning saknar alltså nobless och även om Solen anses "upphöjd" i Vädurens tecken så talade min lilla brottsundersökning med 136 dömda sitt tydliga språk. EGO = BROTT. Skeptiker av den här unga själstypen saknar således djupare avsikter med sin skepsis - de bar sin skepticism som vilken åsiktskostym som som helst. Det ingår i zodiakens spelregler att de inte har en suck om sin djupare jagkärna, den som uppenbaras i och med Solens inbrytande och Lejonets tecken.

Det enda man kan säga tydligt vid en jämförelse av VoF, Humanisterna och gruppen av kända utländska skeptiker, är att det är utlänningarna som är idealisterna, drivna av ett kall. Dubbelt så många lever för sin skeptiker-ideologi som dem som bara bär den som modekläder. Ingen i den utländska gruppen är individualister som bearbetar sin egen själ via sin "tro"!

Vad håller då svenska skeptiker på med, egentligen? Vilka egentliga intressen tjänar deras skeptiska framfart? Här hamnar VoF vid skampålen, deras agenda är påfallande ytligt personlig, eller en del av arbetet med att mejsla ut en djupare individualitet! Få av dem skulle gå i döden för det de håller på med. De är inte genuina opersonliga bärare av skepticismens frälsning, som deras mer namnkunniga troende utomlands. En del håller på med rena personangelägenheter (se VoF:s personförföljelse!) och en del bygger självkänsla (individualitet) genom det de håller på med!

Jag säger det: Sverige som en byhåla av billiga copycats och själar på ett ganska tidigt stadium av fullbordan... Det är därför vi inte har Elden med oss här i landet. Troligen saknar vi Elden också inom många andra yrkesområden eftersom landet helt enkelt inte favoriserar Sann Kreativitet. Vi är ett organisations- och systemerarland och därtill med jantelag. Sådant producerar föga storhet.

De verkligt brinnande utländska skeptikerna, å andra sidan, de som äger "kreativitetens" signatur (Eld/Eld eller främst Eld/Luft, ibland Luft/Luft) visar sig alla vara amerikaner: Paul Kurtz, Michael Shermer (mycket vass vetenskapsjournalist) och John Wheeler.

Av dessa är endast Paul Kurtz en äkta universalist (både Sol och Måne) och hur passande att han är "den sekulära humanismens fader" - en avatar nedstigen för att binda människan i det jordiska tänkandet! (Kanske för att hon senare ska kunna se sin större verklighet.) Jag kan bara applådera att detta just är den skeptikern som får klartecken av astrologin. Han är sänd med en högre mission bakom det han gör, så att säga.

Tittar vi på våra svenska Humanister, gör deras ringa antal att procenttalen kan fluktuera mer dramatiskt mellan de tre typerna. Minns man att Sturmark var den enda med en Sol i Eld, i "individualismens" begynnelsesteg (och med Månen, tyvärr, framför Solen, aldrig sätta nattsidan före dagsidan!), kan man förstå att han satt tonläget för sin grupp.

Här kan anas föreningen faktiskt drivs av ambitionen att bli en tyngre aktör än bara en trendkänslig kappvändare som söker se rätt ut. Skepticism är ett redskap för att vässa sig som individ. Lejonet älskar att svassa inför kamerorna och kända sig INDIVIDUELLT viktig. Nej, teamplay upptäcker själarna första i zodiakens universalistiska fas, och Humanisterna är mycket riktigt inte värst smidiga i samspelet med omvärlden.

Jag hoppas skillnaden mellan kostymmänniskorna (personalisterna) och individualisterna går fram någorlunda. Jag brottas ännu med de två första kategoriernas metafysiska hemvist. Analogt med Solens uppdykande i zodiakens andra segment och dess innebörd av jiva-atman (andesjäl) skulle man kunna gå vidare och se universalismen som Brahman eller den Världssjälen, men jag är inte klar med dessa tankar än. Helt klart är att astrologins sanna innebörd har fallit i nästan total glömska i väst men att den ursprungligen var en systematisering av den antika filosofin.

Vad gäller personalisterna - de som utgår från ahamkara - det falska jaget (egot), kan man tänka sig att vi här har de mest hårdnackade ateisterna eftersom deras tankeförmåga ännu är så klent utvecklad och deras subjektivism dominerar (hur mycket de än lärt sig rabbla klichéer om "empirisk metod").

De sätter allt i relation till det egna jaget (Eld), den egna kroppen (Jord), den egna kunskapsmängden (Luft) eller de egna känslorna (Vatten). Procentsatsen "personalism" i gruppen kan antyda deras grad av populism, försöket att påverka de minst bildade. VoF:s smutskastning av enskilda personer återspeglar, som sagt, den här primitiva sidan inom gruppen. Notera att Humanisterna hanterar den biten något bättre!

Minns, vi försöker inte vara vetenskapliga här - vi studerar livets unika tilldragelser som Sanna Fenomen och ser således meningen i allt som visar sig. Som taoisten säger: Den visa människan väljer att se sanning i allt och når så kontakt med saningen. (Tao Tê Ching) Detta är skeptikerns raka motsats, han vågar inte lita på att det finns en Väg (tao) utanför hans egen hjärnas begreppsbildning. Kineserna övervägde också västerlandets väg för över 2.000 år sedan, men avstod. De insåg att Formerna finns "där ute".

Inte undra på att Kräftan är den första döden i zodiaken. Det ringa personliga stadiet höll inte måttet. Vädurens utbrytning i blott egomedvetenhet slutar i Kräftans syndaflod och drunkningsdöd.

Mänskligheten var tvungen att nå djupare in i sig själv för att hitta svaren. Därför ligger Månen och Solens tecken sida vid sida och visar den exakta gränsen där Fallet ägde rum och människan förlorade sitt sanna andliga jag-medvetande (Solen), och istället fick nöja sig med Månen - den inre föreställningen som inbillar sig importen av data från en "extern" fysisk omvärld. Det är också via Solen vi måste stiga uppåt igen, bort ur materialismens förvillelse. Solen är människans andesjäl. Senare, som universalist kommer den individuella andesjälen att upptäcka sig på nytt, men nu som en tanke i Guds medvetande. Båda perspektiven är riktiga.


3 kommentarer:

 1. Ser man på, ytterligare en kategoriindelning..:-)

  Namnen på de utländska skeptikerna är helt okända för mig, så jag har inget begrepp om dem, utom James Randi som det ofta hänvisas till i Folkvett. Flera medlemmar i VoFs styrelse däremot, har man ju fått en föreställning om hur de är, när man läst vad de skrivit i Folkvett och i annat.

  En reflektion jag gör är att det här är en fingervisning om vad jag har tänkt själv, att man inte måste vara så andlig el troende, el. vad man ska kalla det, bara för att man har solen i eld (inte ens skytten). Och omvänt så måste man inte vara materialist el ateist bara för att man har solen i jord. Däremot kanske man är mer "idémänniska" o mindre konkret med solen i tex skytten.
  S

  SvaraRadera
 2. Ja, jag tror det här med idémänniskor är en viktig poäng. Ateismen är ju, vad anhängarna än säger, bara en ytterligare variant på "tro" så naturligtvis borde Eld också ha varit representerad bland de svenska skeptikerna. Jag har lekt med tanken på varför så inte var fallet i det här inlägget.

  Jämför t.ex. "Kubasvenskens" helt grasserande övermått av Eld och Luft - uppenbarligen en människa driven av visioner och idéer. Därför är, som du säger, den literalistiska läsningen av Eld = andlig människa, att göra det lite väl lätt för sig. Det är därför jag påminner om hur kombinationen av elementen måste hållas i uppsikt.

  Jag kan t.ex. säga att jag utanför den offentliga världen har hittat flera fall av Sturmarks Sol-Lejon (Eld) och Mån-Jungfru (Jord) som motsvarat rabiata skeptiker, fullständigt ur stånd att höja sig upp till sin solära medvetenhet eftersom sinnet (Månen) i Jungfrun driver dem att kritisera, kritisera och åter kritisera.

  Deras världsbilder är hackmat av små isolerade fakta, inordnade under en PK modern övertro till förnuftet. De här individerna klarar ibland inte att hålla ihop alls sina små brottstycken av kunskaper eftersom de exakt liknar västvärldens kaos i fråga om vetenskap: kunskapsbitarna går inte att koppla ihop, psykologi och naturvetande forceras samman i de mest besynnerliga konstruktioner där illogiken bara skriker ut att det är något helt fel på hela grundsynen.

  Vad jag prövar på bloggen är inte vedertagen astrologisk doktrin. Pga vårdagjämningens precession har ju zodiaktecknen (och därmed elementen) halkat mer och mer snett och västastrologer av idag sysselsätter sig mer med ett överflöd av aspekter (geometri och massor av exakta sifferangivelser!) än resonemang baserade på de stora Gestalterna, t.ex. de fyra elementen. Detta, har jag gissat, eftersom precessionen, när den inte korrigerats (vilket inte sker i den tropiska zodiaken), börjat ge så godtyckliga resultat för elementen och zodiaktecknen. Väst har helt enkelt som råttor börjat lämna den sjunkande skutan och hittar nya sätt att arbeta med zodiaken.

  Filosofiprofessorn Richard Tarnas undviker noga det här problemet i sin studie Cosmos & Psyche genom att konsekvent undvika zodiaktecknen och bara studera rytmiken i tiden genom de fem klassiska (västerländska) aspekterna.

  Se det här som försök att hitta åter till ett förhållningssätt till elementen, vilka ju å enda sidan (likt de tre gunas) är ett försök att kartlägga "stoffet" fenomenvärlden är byggd av, men å andra sidan (som här på bloggen) beskriver skapelsen som fyra våningar, där t.ex. Jord tenderar till maximal fundamentalism medan Elden är helt "vild" och "fri" - alstraren av nya Former, vilka Luftvarelserna sedan skapar begrepp av och kommunicerar på en lägre "verklighet".

  I Vatten förbereds det som sedan blir OBJEKTIV FYSISK VERKLIGHET (empiricismens domän). Men minns att Eld som ande är väldigt mörklagd i Jord! Som du (eller var det jag?) antyder, krävs den en stor ande att välja Jord som sin manifestationsform och ändå gå i land att behålla sin "medvetenhet". Jorden övermannar de flesta för allt är "så verkligt" när vi kommer in i den här världen. (Omvänt: i Hades är allt väldigt skirt och transparent.)

  SvaraRadera
 3. Ang. sista stycket: Jag är alldeles för blygsam för att själv antyda något sådant, men det var trevligt att du nämner det ;-)

  SvaraRadera