Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 14 oktober 2018

Ur alstringens domän framtonar drottningen av bägare

Rose Byrne i mitten av 00-talet


Rose Byrne har setts i en mängd filmer genom åren, men mig veterligen aldrig i en huvudroll. Någon kanske har registrerat henne i populära tjejfilmen Bridesmaids från 2011 eller i SPY (2104), kvinnornas variant på den dråpliga agenten Johnny English. I den här filmen spelade Byrne en otroligt diffus skurk som spretade åt alla håll och t.o.m. var nästan älskvärd mitt i sin mordiska kallsinnighet.

Men så är hon också perfektionen av Krabban eller Månen, den ständiga tvåan eller supportern till Lejonet eller Solen och naturligtvis känd för att husera alla tänkbara stämningslägen - ibland samtidigt! Byrne en så stark version av Krabban som tänkas kan, det är gradexakt nymåne, lyckobringaren Jupiter finns i tecknet och så också Merkurius, Jungfruascendentens härskare! 

Enligt västtradition skulle detta vara ett majestätiskt Lejon, men det är bara att studera bildmaterialet på imdb.com för att se hur den sköra, ofta lite sorgsna ansiktsuttrycket dominerar. Vattenelementet är sorgens (och omsorgens tecken) och kvinnans ringaktade status i antiken har säkert att göra med att Vattenelementet knöts till Naturen och det filosoferna ofta kallade "alstringens domän", dvs den tidsbundna verklighet som drivs av sexualenergier, en låg och ytters sett meningslös verklighet som själarna har att genomskåda och ta sig ur. Filosofen Herakleitos kallade Naturen, hon som "älskar att dölja sig". Det är därför den här bloggen vägrar små begynnelsebokstäver på nästan allt, som i den korrumperade svenskan. Naturen är på sätt och viss en person, låt vara osynlig, men naturen bara det vi ser med våra kroppsliga sinnen.

Kanske är Rose Byrne nära befrielsen från Naturens våld, för i ett filmsynopsis på imdb.com läser jag om hur hon spelar mot den "förtärande modern" (Krabban!) säkerligen effektivt gestaltad av Susan Sarandon som vet hur man vällustigt gör en elak häxa. Rose Byrnes karaktär är här en framgångsrik kvinna i mogen ålder men ännu ogift och som till sist lyckas befria sig från sin klängiga mor (eller kanske var det modern/Krabban som upptäckte att hon måste skaffa sig ett eget liv och inte leva som en cancersvulst genom sina barn - det klassiska temat mor/avkomma med andra ord). Det är som om handlingen var hämtad från Byrnes eget horoskop, här med känd födelsetid (från astrotheme.fr). Den ogifta är förstås hennes Jungfruascendent, en separatist i zodiaken som föredrar att vara obunden och få sköta sitt eget. Befrielseplaneten är Jupiter i Krabban som här knyter nära an till ascendenthärskare Merkurius så att hon framgångsrikt förmår expandera utanför Krabbans område som motsägelsefullt befinner sig i 11e idealhuset.

Jag fascineras av den här kvinnan eftersom hon utstrålar både sorg och sällhet på samma gång och för tankarna till Drottningen av bägare i Tarot-kortleken. (Om illustratören av kortleken fattat något ska denna dam ha ett sorgset och övergivet ansiktsuttryck.) Jag har sett åtskilliga exemplar av denna undertyp av Krabban, en lyckad sort som förefaller högre utvecklad än den låga sensationslystna typen, med små uttryckslösa ögon som plirar ut under en gigantisk panna (väldigt likt en krabba, faktiskt). 

Krabbans distanta (introverta) leende.
Rose Byrne 2014


Här förfinas ansiktsdragen av inflytandet från Jungfruascendenten, ett tecken vars jordiska instantieringar ofta är fint skulpterade med symmetriska ansikten. (För en manlig version, tänk på hjärtekniparen och den perfekta gentlemannen Hugh Jackman, Solen och Jupiter i Jungfrun, Månen sannolikt i Oxen - lågmält puttrande Jord hela han!)

Men samtidigt undrar man över aktrisens föregående jordeliv. En förnekad ambition eller maktposition i 12e förlusthuset (Saturnus halshuggen via Ketu/södra månnoden) indikerar ett obskyrt förflutet som hon nu lyckats kompensera genom en skådespelarkarriär (och några poänglösa insatser i inkomstbringande storbudgetsmörja riktad mot en ung publik).

Det passar bra att ha Solen i 11e idealhuset om man är skådespelare eftersom själva symbolen för den individuella väsenskärnan är ännu bara är ett ideal, något eftersträvansvärt. I introvert passionerade och fantasirika Krabban är inte Rose Byrne så mycket en skicklig aktris som att hon strävar efter att bli en. Hinduismens och den gamla grekiska traditionens syn på 11e huset är inte helt lätt att förstå sig på, man anar att detta en gång var en och samma beskrivning men den har tagit sig lite olika uttryck. Mitt bästa tips för att förstå varför 11e i väst kallas ett ideal eller ideologidrivet hus är att minnas var Solen hör hemma i den naturliga zodiaken: i 5e huset för god karma (enligt hinduismen). Med denna faktabit ser man tydligare hur Rose Byrne jobbar med själ och hjärta (Måne och Sol) för att förvärva god karma i detta liv. 

I det här arbetet med fantasi (Vattenelementet) drar hon tydligen en del nitlotter eftersom den stora välgöraren visserligen anses "upphöjd" i Krabbans tecken (befrielse att ta sig bortom modershägnet och traditionella familjevärderingar!) men för Jungfruascendenten i dess önskan att isolera och säkra minsta lilla faktabit blir den ständigt expansiva Jupiter ett veritabelt problem, Jupiter, så välgörare den i grunden är, blir för Rose Byrne en verksam källa till ont! 

Det finns alltså goda grunder att ifrågasätta nivån och renheten i hennes ideal och en helhetsblick på kartan säger att detta är samma gamla Jord+Vatten, dvs. en genommaterialistisk grundsyn som så ofta hos räknenissar och karriärister som bara vill komma åt lite mer guldkant i sina liv. Är det därför kvinnan så sällan ser lycklig ut i sina roller? Rollbesättarna ser att hela hon är ett enda stort negativt värde, exakt som antikens filosofer betraktade den kollapsade Naturen som drog ner själar i den mörka lägre och materiella världen? Själv förblir Naturen ovanför syndafallet (den eviga Moder Natur) men det är hennes barn som råkar illa ut och börjar anamma pinsamma värderingar om pengar och prylar och framgång i denna världen...

Rose Byrne fick den sköna Venus med sig i 10e offentlighetshuset, så hon kunde enkelt använda sig av sitt fördelaktiga yttre och det var väl hela historien med det jordelivet...

*****

Jag har f.n. 402 personer med känd födelsetid och noterad som "skådespelare". Långt ifrån alla av dessa är eller var någonsin vackra människor - ser t.ex. "monstret" Bill Cosby högt upp i träfflistan och huruvida den knycklige Arnold Schwarzenegger ska gälla som ett attraktivt stycke man kan diskuteras. I fallet kvinnor kan man räkna med att flertalet ser bra ut, antalet kvinnor som kämpat sig till stjärnstatus utan utseende men tack vara humor är lätt räknade. Som helhet borde dock det här datasetet skilja sig från lika många slumpmässigt utvalda individer genom att som grupp tydligt förklara vad som menas med "det vackra folket", en lite annan art än alla vi normala.

Frågan är nu om skönhetens och harmonins Venus ensam kan indikera att gruppen är udda och i så fall en så simpel lärosats som att en Venus i ett hörnhus (som i fallet Rose Byrne) tenderar att ta sig extern gestalt (göra människor både behagfulla och socialt populära). Det är bara att snabbt kolla - sökmönstret i programvaran ZET är enkelt nog:

VE.H1,H4,H7,H12 - det setet hus knutet till Venus ger 129 skådisar som uppfyller kriteriet "prominent Venus". Hade Venus fördelats slumpmässigt på de 12 husen borde således en tredjedel eller 134 stycken återfunnits i "hörn". Resultatet tyder på ren slumpvariation och att inte ens "det vackra folket" lyckas bekräfta den här astrologiska traditionen. 

Men kanske det är tur eftersom man annars kunde fråga sig hur ytlig dramakonsten egentligen är! Rose Byrne med egentligen bara sin skönhet att falla åter på illustrerar knappast film- och teaterkonst när den är som bäst. Kanske består gruppen av 402 av tillräckligt mycket stora dramatiker (tänk: Robert DeNiro eller Anthony Hopkins) för göra frågan om Venus i hörnhus ganska irrelevant i skådespelaryrket. Jupiter i 10e skulle t.ex. skapa stor publik popularitet, men eftersom jag direkt ser att många i den här gruppen är obetydliga skådespelare kommer sannolikt inte en fråga om Jupiter att ge något bättre resultat. Jag provar i vilket fall och är nu bara intresserad av en Jupiter som välsignar ascendenten från 1a, 5e, eller 9e, alla tursamma hus och en fjärdedel av zodiaken. 

Nu blev det 123 träffar, högre än medelvärdet ~100. 402 är en hyggligt stor och stabil grupp men 23% över snittet kan mycket väl vara en tillfällig slumpvariation. Det behövs ett dataset på 1000 st för att få ner slumpsvängningarna till 21-22%. Jupiterfyndet är suggestivt men inte definitivt, främst därför att astrologin inte står och faller med vad Statistikern säger från sin pyttelilla utblick på verkligheten (nullhypotesen sann eller falsk). 

Astrologin arbetar med en mängd variabler och ju flera omen som hopas, desto större är sannolikheten för det ena eller det andra... En lyckosamt husplacerad Jupiter i kombination med en välplacerad Venus skulle t.ex. tendera att lyfta individen långt över genomsnittsmänniskan.

Svårigheten ligger i att tänka ut en tillräckligt begåvad frågeställning, en som ringar in fenomenet rätt. Då ökar chansen att astrologin ska ge ett belönande positivt svar. Jag har 45 horoskop taggade som "(foto)modell" eller "skönhet" och ska återkomma om vilka resultat den lilla gruppen kan tänkas uppvisa (om några alls).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.