Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 9 december 2017

Sveriges undergång 2002-2055 - en rekapitulation
Sveriges "öde" i sammanfattning - igen!

Under etiketten "Sveriges planetära cykler" har jag några gånger tidigare kommenterat disponentskapen, dvs den viktiga planet som nästan alltid hittas bakom en given placering och verkar ur det fördolda. 

En planet i zodiaktecknet har en disponent (förutom Solen i Lejonet och Månen i Kräftan) och en planet i ett hus/livsområde disponeras eller ägs av husets tillfälliga härskare, vilken ofta befinner sig i något annat hus så att astrologin ofta ger sammanflätade och svårtydda omen.

F.n. genomlever Sverige en generationslång dasha (portion eller period) under Rahu i Skytten i 3e huset. Men det är den tomma tunnan som utgör underlaget här, den "verksamt onda" Jupiter i 5e privilegiehuset eftersom den tillfälligtvis äger 3e.
Vimsottari Dasha:

 Maha Dashas:

 Ven:  1959-10-05  -  1979-10-05
 Sun:  1979-10-05  -  1985-10-05
 Moo:  1985-10-05  -  1995-10-05
 Mar:  1995-10-05  -  2002-10-05
 Rah:  2002-10-05  -  2020-10-05
 Jup:  2020-10-05  -  2036-10-05
 Sat:  2036-10-05  -  2055-10-06
 Mer:  2055-10-06  -  2072-10-05
 Ket:  2072-10-05  -  2079-10-06

När Jupiter 2020 avlöser som cykelhärskare kommer fokus direkt att hamna på 5e huset och allt vad det betecknar. Under Rahu-perioden har definitivt många 3e-husföreteelser dominerat. Mediekris pga. digitalisering, svenska folket ökända i världen via en episod i tv-serien Simpsons som världens värsta tjuvar av underhållningsindustrins produkter - något som förstås sammanhänger med Pirate Bay som hade sin uppgång och fall under den giriga Rahu i kommunikationshuset ett hus vars ägare själv befinner sig i 5e som också betecknar nöjen (konsumtion av underhållning/kreativitet betecknar perfekt den här kopplingen mellan digitala farleder och svenskarna som pumpade ner gratis underhållning i linje med sitt lands natala onda "välgörare" Jupiter...)

Hela it-sektorn, svenskar som blir fult rika snabbt genom spelindustrin, svenska grundskolans (3e = enklare utbildning) allt sämre skick, järnvägarnas och postens allt sämre beteende? (3e = kommunikationer, transporter) Varför? Jo överdriftens eller t.o.m. girighetens Rahu förstärker den tendens som "maximerande" Jupiter ger där den står kopplad till Sol och Merkurius i Elitens/ledarskapets 5e hus. 


Tyvärr är svenskarnas Jupiter en aningslös och naiv risktagare - se bara Karolinska Universitetssjukhuset - rikets kanske värsta skandal efter Nuon-affären och båda otroliga exempel på enastående kapitalförstöring signerad borgerliga politiker. "Ond Jupiter" är en faktiskt en idiot, en klippare och chanstagare och som ofta upprepat står den i Sverigehoroskopet knuten till såväl handelns Merkurius som ledarskapets Sol...Filippa Reinfeldt och KU... Hennes ledarskaps-
ascendent (Solen) är unikt usel då 1a husets
ägare Venus (pengar) är VERKSAM ILLGÖRARE.
Samma gäller denreflekterande Månen, samt
inte minst hanteringen av Stora Pengar (Jupiter).
Tre verksamt onda gaddar ihop sig och degraderar
intelligensens Sol. Resultat:världens mest fiaskoartade
sjukhus för de rika stockholmarna. För det var de värda...


Sedan smet Filippa snabbt likt ex-maken och båda arbetar
nu direkt med Profitörerna - naturligtvis alltjämt
med samma sjukligt usla omdöme!

I och med Sveriges Jupitercykel flyttar, som sagt, fokus till ledarskapet i 5e och eftersom den naturliga välgöraren Jupiter tyvärr är verksamt ond för Sverige, kan man misstänka att chanstagarnas bubblor kommer brista på löpande band under den kommande storcykeln. Jag är inte tillräckligt påläst för att gissa exakt vad som är å färde - ett världskrig skulle t.ex. ändra hela spelplanen. 

Men utifrån dagsläget tror jag Me Too-rörelsen är ett tomt slag i luften. Reaktionen kommer att sätta in (vilket en del redan befarat), och maktfullkomliga manliga kapitalister kommer att ta sitt döende system för långt - AUSTERITY. Följden blir extrem instabilitet i västvärlden och framför allt då i Sverige som redan är ett skämt jämfört med de goda åren, före den borgerliga revanschen och skattevägran. De bristande bubblorna kan ses som bubblor av välstånd och hopp som spricker i Sverige, en efter en. Så många kollapser... 

Kanske "Me Too" med alla de gränslösa pösmunkar som nu hängs ut ändå förebådar den VERKLIGA Jupitercykeln. Men nu blir det inte enskilda individer utan sammanbrott på högre nivå. (Jupiter är större än Solen i astrologin). Det handlar om systemkollapser och jag har tidigare gissat att Sverige kommer att börja uppleva kapitalismens död på allvar under den period som närmar sig.

De med försvarliga summor pengar kommer helt att lämna detta land, nationalhoroskopet visar redan hur Elitens husägare (Saturnus) står i 9e huset för Utlandet och Skatteparadisen ligger bara en transferering bort. Nästa Sverige kommer att vara ett grustag när så småningom armodets Saturnuscykel anländer. Brukar inte Hollywoods filmer dystopiskt beskriva en värld som tenderar att bli verklighet lite senare? Det är svårt att veta vilka trådar eller trender som kommer att växa sig starkare och som kan påverka framtiden. Många bävar ju för vad IT-fascismens älskling, artificiell intelligens, kan medföra.

Sveriges Saturnuscykel, bortom Jupitercykeln, kan mycket väl symbolisera den själlösa organisationen/automatiseringen av Sverige med idel robotar. Humanoider vänder åldringarna med liggsår på sjukhusen istället för människor. Den perfekta Mardrömmen kommer till teknokratiska Sverige! Förhoppningsvis finns vid den tiden hallucinogena preparat så att den tidens åldringar kan tillbringa sin sista tid i livet i en rosaskimrande drömvärld och inte behöver uppleva att de ligger döende i en maskinstad utan en människa på en kilometers radie!


Intressant nog kommer Saturnus systemeringsintensiva period 2036-2055 inte att medföra välstånd för människorna eftersom "Saturnus äter sina barn". De få som Äger, kommer kanske inte att begå folkmord på de många som inte längre har ett arbete, utan kommer att kasta åt dem smulor, låta dem överleva på existensminimum. Möjligen har den dagens svenskar slutat slösa och leva som konsumerande idioter och t.o.m. lärt sig uppskatta den måttlighet som Saturnuscykeln betecknar... 

Vattenbärarens tidsålder är därmed inte kommen. Jag förutspår utifrån min ytliga förtrogenhet med tingen kapitalismens sotdöd efter den intensitiferade teknologiperiod Saturnus tecknar. Vi kan ta Sverige som modell för hela världen här eftersom vårt land ändock och intressant nog har ett våldsamt tryck i Vattenbärarens tecken.

Den som lever får se. Själv har jag bett himlarna att slippa reinkarnera ytterligare till dess att mänskligheten bestämt sig för vad de är, usla rovdjur eller nobla väsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.