Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I och med coronapandemin kommer fr.o.m. våren 2020 åter enstaka inlägg att publiceras.

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 3 december 2017

Dubbelgångarproblemet igen

[Den 28 november noterade jag namnet Maria "Masha" Gessen i en tidning och skrev följande text som blev liggande till följd av viss grumlighet. Därefter togs hennes bok om Ryssland upp i P1 och jag lägger ändock ut inlägget i brist på skrivlust denna söndag - dagen som brukade kallas "vilodagen" innan rovkapitalisterna lurade i de dummaste bland oss att det är arbete hela vecka som är idealet.]

Gessen och Fagen - samhällskritiker


SvD recenserar två böcker, en om svenskarnas russofobi och en annan av ryskfödda Putin-haterskan Maria Gessen. Eftersom hon benämns vid det för mig intetsägande smeknamnet Masha tror jag först texten fått könstillhörigheten fel. Jag har aldrig sett ett mer manligt ansikte och tankarna flyger blixtsnabbt till både Olof Palmes och cyniska låtskrivaren Donald Fagens extremt skarpskurna nunor. 

Efter lite wobblande i psyket stannar jag för att Fagen är den jag vill jämföra henne med. Men alla tre, Gessen, Palme och Fagen var kända för att vara skarpa samhällskritiker... Gessen som flyttade till USA och sedan tillbaka till Ryssland avskyr nu både Putin och Trump, stackars människa.
Fagen vars hjältegloria smutsats för mig på grund av något olustigt äktenskapsbråk för några år sedan delar som synes soltecknet Skytten med ryss-amerikanskan Gesser. Jag slår vad om att båda har judiskt påbrå eftersom båda dessutom råkar ha dödens och upplösningens Vattenelement som hotar att utsläcka livslågan. 

Naturligtvis föds inte bara judar med en Eld-Sol där disponenten söker dränka livet, men det faktum att båda har Jupiter i dödliga hus (Fagen 8e och Gessen 12e) blev som en minsta gemensam nämnare som plötsligt sade mig: dessa är semitiska ansiktsdrag som bildar snarlikheten. Men inte helt, för jag har även sett europeiska Skyttar med den här halvt vulgärt expressiva ansiktet. Jämför komikern och gummiansiktet Rowan Atkinson, också han född i slutet av Skytten och med Jupiter i Vatten! 

Eld ger ofta karisma men garanterar inte skönhet i konventionell mening. Det är karaktär som är nyckelordet, och givet plastiskt och impressionabelt Vatten förmåga att via inlevelse gjuta liv i skilda karaktärer!

Rowan Atkinson från Blackadder-eran
(hans bästa år!)

...googling...

Det stämmer, Fagen hade judiska föräldrar och ...googling... detsamma gäller Gessen (ashkenazi, östeuropeiska judar). På internet florerar rykten att det också skulle gälla Rowan Atkinson och avsaknaden av en offentlig släkthistoria tyder kanske på det.

Hur egendomlig är inte den här koincidensen om vi nu har tre människor med Solen i Skytten och alla med Jupiter i Vatten och alla tre exceptionellt snarlika varandra. Det är nästan som tankar rastyper får en viss bekräftelse. Englands historiska antisemitism saknar motstycke i Europa (intill Hitler) och för en jude att etablera sig där krävdes att man fejkade kristen och bytte namn. Med en solascendent i Skytten och Jupiter i familjehemlighetens Kräftan i dolda 8e är det här ett typiskt horoskop för en hemlighållare. Folk kommer att få fortsätta spekulera på nätet huruvida Atkinsons anletsdrag är semitiska.

Men det tror jag man kan säga: solhoroskopens - Solen är identitetsmarkören - får det tragiska djup jag nyss snuddade vid. Jag har tidigare knutit Förintelsen till det 12e huset (Jupiter som den slutliga befrielsen från jordens vedermödor). Men alla tre vattniga hus handlar på ett eller annat sätt om den lägre naturens upplösning, psykets eller kroppens pseudoverklighet relativt andeväsendet som har det i sig att existera enbart i Eld och Luft och aldrig stiga ner i tidens och dödens domän. 

Är det hålögdheten hos koncentrationslägersoffren som lyser igenom i synnerhet Gessens ansikte? Resonemanget går så här: Skytten tillhör zodiakens avslutande UNIVERSELLA  akt, den rör inte längre personen eller ens den osedda, individuella själen. De sista fyra tecknen sorterar alla under de stora ödespenslarna Jupiter och Saturnus och det är Jupiter som betecknar Själen och Saturnus (i kretsen utanför) blir då Själens Form eller en markör för Guds intellekt i sinnevärlden, den platoniska filosofins Nous. Jupiter som Världssjälen har sin expansiva fas via härskarskap över Skytten och sin deflation då själar frigör sig ur kretsloppet och lämnar via Fiskarna och det 12e huset. 

Hitler vände alltså tanken om "den slutgiltiga befrielsen" på  huvudet som en sann satanist, och sökte i judeutrotningen hjälpa Naturen lite på traven! Man kan notera att Hitler hade psyket i Skytten, i den jupiteriska Världssjälens expansiva fas - arierna (hans soltecken Aries/Väduren) behövde ju "mer livsutrymme" och vad naturligare för en psykiskt störd människa än att ta från Jupiter i dess negativa fas! Man påminns starkt om Fredrik Reinfeldt och Moderaternas omvända Robin Hood-mentalitet: att ta från de sämst ställda och ge till dem som redan har tillräckligt!

Vad jag syftar är alltså på att "den judiska erfarenheten"  (Förintelsen) universaliserats (eller ÄR uttryck för den Eviga Ordningen) genom så mångas lidande. Tanken anknyter till naturvetenskapens senkomna insikt att arvet inte alls är en "svart låda" som man tidigare trott utan att levande varelsers erfarenheter påverkar de arvsanlag man för vidare. Astrologin tar samma tanke betydligt längre, DNA befinner sig i ständig förändring relativt universum - just det astrologin på sitt primitiva sätt söker teckna som en ständigt skiftande "miljövariabel". 

 Alltsedan Förintelsen tycks således återfödda själar som anländer under Solen i Skytten de år då disponenten Jupiter står i ett personligt eller individuellt Vattentecken, tycks astrologin säga: det finns en personlig eller individuell förklaring till att den här personen utstrålar (Solen) en viss generell (universell) "arttypiskhet".  Förintelsen kan ha förändrat judarnas dna och de som kombinerar en personlig/individuell Jupiter med den universella Skytten kommer att uttrycka "den judiska erfarenheten" särskilt tydligt. Galen spekulation eller ett tänkande 100 år före sin tid?

För att förtydliga: Skytten, expansiv och utåtriktad, verkar som ett förstoringsglas som tydliggör Jupiter i upplösningstillstånd i det tidsbundna Vattenelementet. (Notera hur Fader Tid, Saturnus, essentiellt tillhör Luftelementet, härskaren över Tid befinner sig naturligtvis själv bortom Tidens inverkan och det primärt Jord och Vatten - de fysiska och psykiska kropparna som genomgår förändring under tidens nedbrytande inverkan.)

Ämnet är fascinerande och fanns det tid, skulle det vara intressant att se på andra folkmord och begrunda om olika folkslag har sina egna fysionomiska signaturer som betecknar att individerna har återfötts som representerar för en kollektiv erfarenhet. Ett ämne för framtida astrologer behälpta av enorma dataunderlag och snabba datorer...


Bonusspaning
  
Klicka för förstoring

Dessa ansikten var alla jag hittade i min samling med f.n. 1778 kartor med känd födelsetid. En sjätte person saknas, en tillfällig sommarvikarie på ett jobb som ligger årtionden tillbaka i tiden (jag plågade alla med frågor om födelsedata på den tiden!). Det enda noterade om den födelsen (årgång 1967) är "vacker men vass", vilket tyder på att det fördelaktiga utseendet förtogs av en hård och sluten attityd. Detta stämmer väl med att Sol-Skyttascendenten bottnar i den slutna Jupiter-i-Kräftan i 8e huset, den enda förekomsten av Kräftan i denna lilla skara gubbar. 

Den minst kända, den uttalade ateisten och socialistiska filosofen Onfray, är också den som ser mest plågad och störd ut i blicken. Här verkar den enda förekomsten av Jupiter-i-Skorpionen. Han är också den enda med en rund huvudform som avviker från de andra. De övriga fyra har alla Jupiter i det "goda" hemmaläget i Fiskarna och har mer eller mindre hästansikten allihop, ett särdrag jag ofta tycker mig ha upptäckt med Skytten även utan sidoblickar på soldisponentens position.

Typiskt nog, i det sammanhang inlägget strax växlade in på, var Alfred Rosenberg hängiven nazistisk rasbiolog (Vatten) och formulerade tankar om "den nordiska blodssjälen".

Det finns vissa likheter mellan några av männen, alla har t.ex. små munnar och tunna läppar och Gettys och Cages har båda markant stora näsor. Men uppenbarligen räcker inte ens en ascendent till för att med mekaniskt upprepa en viss "typ" och därmed "look-alike"-fenomenet.

Och hur skulle det kunna göra det? Ända sedan antiken har astrologin hävdat att stjärnornas budskap också möter de jordiska förhållanden så att de inledande tre exemplen på Sol-Skytt baserad på Vatten-Jupiter kanske hellre är en simpel studie i raslära, vilket inte var min avsikt när jag började skriva, även om ämnet ligger och lurar i vassen.

Jag avslutar därför här och noterar i förbigående tidpunkten då jag sätter punkt: 10.59 den 28 november med Skytten och Själens Form (Saturnus) stigande i öster och Månen idag ankommen till Fiskarnas tecken. Både Sol och Måne således ägda av Jupiter som själv står i Vågen. För den som vill försöka göra någon historia av det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer endast till inlägg max 30 dagar gamla.