Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 28 juni 2017

Är svenska staten ond?

Efter ett tidigare inlägg om Göran Greiders sågning av den visionära sociologen Roland Paulsen ser jag Stefan Löfvens och Margareta Anderssons ljusa sysselsättningsprognos i DN bara två veckor efter chockrapporten som avslöjade den svenska arbetsmarknadens avgrundsdjupa åldersdiskriminering!

Frågan uppstår spontant om den svenska statens våldsmonopol har gjort dem förblindade eller rent av onda även i andra avseenden.

För detta tar regeringen DN till hjälp för att hamra in i medborgarna (eller åtminstone DN:s läsare):
"Alla som kan jobba har en skyldighet att jobba. ... Samtidigt ska alla som arbetar ha en lön som de kan leva på”.
Se hur sinister den andra meningen är. Vi talar den ondaste av kapitalismer, den sena rovkapitalismen som ger arbetarna en lön de kan leva på, och inte ett jävla öre därutöver! Minimilön åt alla, modell USA.

Jag säger bara det, det kommer att bli blodigt inbördeskrig när staten fortsätter backa från sin primära uppgift som är att skapa ett gott samhälle så fritt från social ojämlikhet och andra olägenheter att alla verkligen gläds över att tillhöra det, och vill jobba för det! Att med tvång och repressalier skyffla in folk i skitjobb kommer bara att påskynda nationens sammanbrott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar