Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 13 januari 2017

Förbrytaren USA och Irakkrigets horoskop

Den synske amerikanen Edgar Cayce (1877-1945) förklarade en gång ur trans att solfläckarna bara var en spegling av människosläktets syndfulla agerande! (Se citatet i slutet av detta inlägg.) Det var visserligen en tydlig illustration av ett kosmos där alla delar äger ett bakomliggande medvetande och hänger samman på ett närmare sätt än dagens materialister vågar föreställa sig, men likväl en utsaga som sår tvivel om varifrån den mediale bondsonen hämtade sina uppgifter.

Utfrågad just om detta levererade han vid en annan transföreläsning en beskrivning av hur hans psyke hade en uppsjö av kanaler att välja från och att det var renheten i frågeställarens sinne som avgjorde hur bra det "sovande" mediets svar på frågorna blev. (En biblisk parallell finns, den där Jesus sades oförmögen att utföra några mirakler eftersom han mötte kompakt misstro från människorna.) Under verkligt gynnsamma omständigheter kunde "informationen" emanera från "Tronen" själv. Edgar Cayce förbipasserade då flera informationskällor, typ frågeställarens eget undermedvetna eller de avlidnas andar, och fick svaren direkt från det gudomliga!

När jag läser orden "orkanen Katrina" i en tvivelaktig, pro-amerikansk propagandatext i SvD som söker reducera president Putin till en patetisk USA-romantiker som t.o.m. efter USA:s monstruösa aggressionskrig mot Irak fortsatte persondyrka president George W. Bush, kom jag att tänk på det här med solfläckar och kanske andra naturfenomen som speglingar av mänsklighetens syndfullhet. (Jag vet att ordet "synd" saknar innebörd för satanister och materialister, men i vilket fall avser den plan för mänsklighetens självförverkligande som den ständigt missar eftersom merparten "bondat" så hårt med sin lägre och irrationella själ och drivs att begär och instinkt snarare än av den högre rationella sidan. Mänskligheten är och förblir en havererad symbios mellan däggdjur och gudar.)

Jag bestämde mig för att granska orkanen Katrina (2005) som en möjlig Naturens vedergällning mot Amerika för det orättfärdiga krig Bush drog igång i mars 2003 trots världsomspännande protester bara några dagar innan och på falska premisser. Saddam Hussein förfogade aldrig över några kärnvapen vilket också Hans Blix och hans atomspanare tidigare konstaterat och rapporterat om för döva öron. USA VILLE ha krig eftersom Irak satt på enorma naturresurser och dessa kunde bara USA:s rovkapitalister (petroleumjätten Haliburton) sno åt sig genom att USA låtsades invadera landet under den numera rätt ruttna utfästelsen om att "demokrati" skulle bibringas ännu ett land. 

Som alla vet lyckades USA bara med att skapa IS och global terror! 

Men betalt för gammal ost kanske USA fick redan katastrofåret 2005 där orkanen Katrina på amerikansk mark inte var den värsta i styrka, det var Rita. Katrina var dock den ekonomiskt mest förödande Förenta Staterna någonsin varit med om, och merparten av New Orleans föröddes. De onda rovkapitalisterna tog sedan chansen och gentrifierade hela området så att den enkla originalbefolkningen inte hade råd att bo kvar. Sådan är kapitalismen i dess bottenlösa ondska, den söker maximera sina vinster på precis allting. Det skulle inte förvåna mig om USA har betydligt värre vedergällning från Ödets makter att räkna med än att Naturen själv grep och skövlade en av deras mest anrika städer...

Det är påfallande hur borgerliga massmedier undviker att kalla Irakkriget ett aggressionskrig från USA:s sida. Det blir svårt att vara NATO-anhängare om man bottnar i sanningen om vilken mördarnation man tar allierat sig med under den luggslitna och slokande demokrativimpeln som bara maskerar den fula monstrositet som kapitalism och makthunger i förening framfött...

För en äldre tids general som den här bloggaren, är omen ytterligt viktiga. En berömd kinesisk kejsare offrade t.ex. hela sitt liv i väntan på RÄTT TID att invadera och få ett slut på den dekadenta och tyranniska Shang-dynastin. Han lyssnade till Ödet och aborterade en invasion som just börjat rulla igång. Omen lärde honom att tiden ännu inte var mogen. 

I nästa generation föll Shang enkelt eftersom deras röta nu tilltagit ytterligare. Jag tänkte på denna röta när någon skribent i Dagens Nyheter efter Paristerrorn bara hade ett i sitt huvud: "Rör inte min champagne (, islamister)!" När detta är vad man tänker efter ett terrordåd, då har man blivit lika dekadent som Shang-folket som spetsade folk på pålar och skrattade åt underhållningen som den värsta greve Drakula eller en svensk liten it-fascist som bygger krigsspel för de dumma massorna.

Wikpedias långa artikel om Irakkriget som jag bara ögnade igenom på jakt efter viktiga datum och klockslag berättar att USA först ämnade försöka mörda landets ledarskap för att slippa kostnaden med ett fullskaligt krig. Efter att i sista stund kastat om planerna på 55 enskilda "decapitation strikes" - rena avrättningar av höga officierare, sannolikt utifrån "intel" att Saddam med söner fanns i ett palats strax utanför Bagdad, bombades detta. Alla amerikanska bomber missade palatset (!) som enbart orsakade en civilists död och 14 skadade. Senare rekonstruktioner avslöjade att Saddam överhuvudtaget inte besökt det här palatset de senaste sju åren! När nu "underrättelserna" som Trump haglar är det väl att komma ihåg kvaliteten på USA:s information. Det är nollor som leker krig och de har inte lyckats med någon av all sin brutalitet sedan de skaffade sig sin hjältegloria precis i slutet av Andra världskriget. Det är dags för Europa att inse att rovdjuret USA och dess hungriga storföretag inte direkt är några vänner!

Det här totala fiaskot med att halshugga Iraks nyckelpersoner och vinna segern utan krig, skulle i det gamla Kina ha varit ett så allvarligt omen att man kanske avbröt hela framryckningen. Den som inte har fungerande och korrekta underrättelser kan svårligen göra annat än sänka sig till ond brutalitet. Där intellektet tar slut, där börjar man puckla på med muskelkraft i stället. Ur det perspektivet verkar USA vara ett av världens mest korkade länder, men Gud vad de älskar styrka! 

Detta är arvet från gamla Europa - det var ju underklassen som utvandrade för att skapa sig en ny och mer välmående värld, och den låga Näringssjälen håller alltjämt USA i sitt grepp (Skorpionascendent = Vatten = Näringssjälen). Landet och dess befolkning har aldrig nått de högre nivåerna i Maslows gamla behovspyramid! Det är hamburgare och pizza och mammas äppelpaj som gäller. Och teknologi så ojämn i kvaliteten att amerikanerna själva skrattar åt det de tillverkar. "Amerikanska bilar" blev ett självironiskt skämt efter att amerikanerna upptäckte hur mycket högre kvalitetstänkande Japans bilindustri satt på.

Så här är då den inledande "halshuggningsattacken" från USA i hopp om att kunna ta Irak utan vidare omsvep. Tacksamt nog har sådana här militära operationer alltid exakta klockslag och Wikipedia återger dem:Aggressorn Väduren stiger i öster, just passande för horoskopet för ett anfall! Ascendenthärskaren Mars står i ett annat Eldtecken vilket borde ge synergi och dessutom i det 9e huset för global dharma. Amerikanerna känner sig som Guds krigare här, och 9e husets koppling påminner om USA:s kristna höger och deras sjuka fantasier om en slutkamp där islam som vore detta Djävulen själv förintas.

Varför blev då försöket att mörda Iraks ledare ett fiasko? Ofta har bloggen kallat soltecknet för "the mission statement" eller avsiktsförklaringen, även om hinduisk astrologi komplicerar saken genom att tona ner Solens position som en mer "allmän" livsuppgift och för den enskilda individen hellre granska horoskopets atma karaka, själens signifikator.

Men om vi håller oss till Solen visar det sig att Vädursascendentens härskare Mars inte får något stöd alls för sin aggressiva framstöt då Solen står i "förlorarens" tecken Fiskarna - vi kan lämna därhän den större berättelsen där Fiskarna "förlorar världen för att vinna sin själ åter" och bara konstatera att Mars bara är ett nålstick och att Solen behövs för att sätta tyngd bakom och genomföra attacken framgångsrikt. Här står Solen tvärtom i det världsliga nederlagets 12e hus, ett av de onda husen. Och inte ens den initiala framstötens Mars har något stöd eftersom Skyttens Eld ägs av retirerande Vatten: Mars disponent är här Jupiter och den står "upphöjd" och lämpligt placerad i det skyddade fjärde huset för revir och hemmet. Dessa omen talar emot att palatsbombningen skulle uppnå avsett syfte. Och att klantarna till piloter inte ens lyckas träffa palatset kanske kan ses som den onda effekten av att man likväl gav sig ut på detta "halshuggaruppdrag").

Eftersom kartan är ställd för USA:s försök att mörda Iraks ledare och hans söner och därigenom demoralisera hela landet, blir det intressant att studera 6e fiendehuset. Häri ligger Månen i Jungfrun vilket ganska bokstavligt pekar på att det är fiendens privata hem (Månen) som attacken riktas mot. Men Saddam var inte i palatset och hade inte ens besökt det på 7 år. USA:s underrättelsetjänst (Merkurius) var helt ute och cyklade. Hur mår då Merkurius - basen för tanken på att hitta en fiende (6e) i sitt hem (Månen)? Tja, Merkurius står i sitt svagaste läge, "fallen" i Fiskarnas och tillsammans med "the mission statement" (Solen) i 12e huset för världsliga fiaskon eller förluster. Inte mycket i den här kartan som talar för att USA:s lömska mordförsök skulle lyckas!

Det finns en ömsesidig reception mellan Saturnus och Venus och 2a till 10e husen, men vad den kan tänkas symbolisera i det stora hela lämnar jag därhän av tidsskäl. Kanhända beskriver den tajta kopplingen mellan dessa planetära vänner att "den rådande ordningen" (Saturnus) dvs. Saddam m.fl. står stadigt och tryggt (Venus) i det fysiska (Jord) trots USA:s attack.

Men kan också notera att den misslyckade "halshuggningsoperationen" rimmar bra med hur oduglig Ketu är som halshuggningssymbol i horoskopet: den har stuvats in i det onda 8e huset vilket berövar den dess "positiva egenskaper" (förmågan att sätta dit/mörda Saddam och hans barn). 

Visserligen står 8e husets ägare Mars utanför ondskans hus, i det 9e, men vi har redan sett att dess ELD släcks ut av VATTEN som alltid retirerar undan Eld eftersom Vatten har egenskapen att vilja skydda sitt (från uttorkning eller halshuggning). Det blir inte mycket till straff som delas ut här vid södra månnoden i 8e... En oskyldig irakier miste livet, i vad det arroganta USA kallar "collateral damage". 

T.o.m. deras politiska mord lyckas de sätta en mörkläggande beteckning på: Wikipedia beskriver en decapitation strike som "dispersal of political leadership and military leadership in times of tension". Viss skillnad på att "skingra" oönskade opponenter ("söndra och härska"-taktiken) och att halshugga dem! Vi känner direkt igen den falskhet som USA är sådana mästare på tack vare sin långa tradition av stenhård reklam för kommersiella produkter. 

USA-horoskopets kommunikationsplanet och dess 3e kommunikationshus är egentligen värda en egen granskning just ifrån det perspektiv att det är härifrån vi får så mycket "fake news" - som typiskt nog svenska journalister inte ens försöker översätta längre. (Reklamen i Sverige är också i häpnadsväckande grad engelskspråkig numera.)

Två år senare svarar Naturen på president George W. Bushs fasansfulla ledning av USA och hans senfärdighet och tafatthet i samband med den katastrof som drabbade New Orleans suddade väl ut all den goodwill han råkat skaffa sig genom några väl valda ord efter 11 septemberdramat några år tidigare... 

Jag trodde knappt mina ögon när jag lade horoskopet för orkanen Katrinas andra insvep över land ovanpå presidentens (första markkontakten skedde i Florida men blev inte alls lika förödande). Denna "partnerjämförelse" följer i ett kommande inlägg.Bihang

Edgar Cayces påstående under trans om kopplingen mellan solfläckarna och mänsklighetens irrande väg. Stycket kommer från Lytle W. Robinsons "Is It True What They Say About Edgar Cayce" från 1979. Robinson skrev några böcker efter att grundligt studerat de mikrofilmade transföredrag som förvaras i den stiftelse som upprättades till åminnelse av Cayce och hans häpnadsväckande förmåga att svara på precis allt mellan himmel och jord i självhypnotiserat tillstånd.


STORMS ON THE SUN

Predicting the future is always hazardous, for the free will of man is unpredictable, as Cayce himself often remarked. Given to making extreme assertions, the famous clairvoyant is most vulnerable in his prognostications. Yet most of them appear to have some basis in fact.

Speaking of sun spots, he once commented:

“Yet when these (men) become as in defiance to that light which was commanded to march, to show forth the Lord’s glory . . . do ye wonder then that there becomes reflected upon even the face of the sun those turmoils and strifes that have been and are the sin of man? . . .

How does anger, jealousy, hate, animosity affect thee? Much as that confusion which is caused upon the earth by that which appears as a sun spot. The disruption of communication of all natures between men is what? . . .

(The sun) reflects those turmoils that arise with thee, even as the earthquakes, even as wars and hates.
What are the sun spots? A natural consequence of that turmoil which the sons of God reflect upon same.” (Case #5757—i)

Hogwash? Mumbo-jumbo? Perhaps. But solar flares are on the increase, as are the sins of men as evidenced by widespread moral decay, deception, corruption and violence. Major storms on the sun exploded in October, 1968, August, 1972, and a record one in September, 1973, when Skylab instruments revealed a colossal flare-up that created a mushroom cloud ten times the size of the earth.
Some scientists believe they have found a relationship between sun spots and the number of icebergs in the Atlantic, the level of the Great Lakes, the quality of wine, the abundance of fish, the growth of trees. (s. 127)


Ja, det är sådana här texter som Vetenskap och Folkindoktrinering (VoF) slår ner på som pseudovetenskaplig, men Robinson skriver själv hur han närmade sig (det gigantiska) Cayce-materialet med öppet sinne men en smula skepsis. Boken innehåller t.ex. några av siarens mest spektakulära misslyckanden, som när han försökte spåra mördarna till den amerikanska hjälten och flygaren Charles Lindberghs barn. 

Cayce sade vid ett senare tillfälle att han inte tyckte om att låna sin kropp och psykiska förmågor åt den typen av uppgifter. "Som att delta i en vilddjursjakt", uttryckte han sin syn på det. Idag sänder amerikanska tv-bolag vansinniga biljakter på kriminella i realtid eftersom USA har en sällsynt primitiv lust till blod och död. Cayce var en helt annan sorts amerikan, en kristen klärvoajant - en typen som det går av på miljonen av, vilket man nästan kan ana av hans horoskop...
Cayce diagnosticerade sin själ i trans och fann att den levt både några verkligt bra tidigare liv men närmast kom från ett ruttet liv som brittiska vagabonden och lymmeln John Bainbridge som stal och bedrog i USA:s tidiga historia! Det skulle kunna förklara hans Sol i dåliga karmans 8e hus som en smutsfläck bland
många goda tecken, inte minst den oslagbart fina Jupiter med Mars i den goda karmans och synförmågans 5e hus! Här är Tronen som Cayce talade om: Jupiter hemma i eget tecken i Solens hus.


Många år efter att min fascination över Cayce bedarrat upptäckte jag en bok som vaskade igenom transmaterialet för de mindre kända uppgifterna om Edgar Cayces egna tidigare liv. Jag hittade boken över nätet i ett amerikanskt antikvariat 2008 och innehållsförteckningen till W.H. Church - Many Happy Returns (Harper & Row, 1984) ger en antydan om reinkarnationen (de två sista kapitlen avhandlar Cayces två kommande jordeliv vilka ännu inte "ägt rum" i "tiden").

Cayces skildringar visade dock att den ena själen inte är den andra lik. En bokförläggare fick t.ex. höra av Cayce i trans att det här bara var hans tredje besök på Jorden och första gången var han inte ens människa, det var så tidigt i planetens historia att han manifesterade sig som en "vind" - återigen en antydan om att hela kosmos är ett levande och intelligent helt med fler "arter" än materialisten någonsin kan föreställa sig!

Klicka för läsbarhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar