Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 9 februari 2012

Uppföljning: 402 brottsdömda horoskop

Som aviserat kommer här den fjärde uppföljningsstudien av horoskop för brottsdömda (alla kategorier av brott). Jag har nämnt att en närmare granskning av den slumpmässiga fördelningen av solar och månar i 1,000 slumpmässigt genererade födelsedatum gav vid handen att bloggen tillämpat ett alltför strängt kriterium för "statistiskt signifikant avvikelse" från det "gråa nonsensbrus" en skeptiker a priori skulle utgå från att en test av astrologin resulterar i. Jag sänker därför det slumpmässiga intervallet ±50% till ±40%. 

Jag har länge misstänkt att det finns en astrologisk "effekt", men att den är svag och att det högre värdet missar intressanta resultat. Ett annat problem är förstås allt för ringa dataunderlag. Nu, med 400 brottsdömda kartor, börjar underlaget likna något och man kan konstatera att de två mest kriminella soltecknen genom samtliga fyra undersökningar med ett växande dataunderlag varit desamma: den sideriska zodiakens två tidigaste tecken, egot och förnödenheterna till detsamma ego, eller i andra ord: Väduren och Oxen. 

Men trenden har mattats sedan det första testet, det kan inte förnekas. I det här läget skulle det t.o.m. kunna vara intressant att beräkna hur mycket trenden försvagats från en uppföljning till nästa och om försvagningen varit konstant, projicera en punkt i framtiden där zodiakens två duktigaste skurkar helt försvinner tillbaka i ett slumpmässigt bakgrundsbrus. Det tror jag nu inte kommer att hända, för som vid ett flertal andra test signalerar zodiaken på ett mystiskt sätt att vissa axlar verkar vara aktiva och bara detta sätter press på antagandet att vi bara studerar slumpmässiga avvikelser från "vitt brus".

402 brottsdömdas fördelning
på de 12 tecknen
antal % antal %
46 11,4 26 6,5
43 10,7 28 7,0
38 9,5 24 6,0
27 6,7 24 6,0
20 5,0 30 7,5
36 9,0 49 12,2
20 5,0 35 8,7

36 9,0 44 10,9
27 6,7 35 8,7

27 6,7 34 8,5
38 9,5 35 8,7
38 9,5 38 9,5
Snitt 33,5 8,33 33,5 8,33
Signifik.
rel snitt
(±40%)
<=20
eller
>=47
<=5,0
e >=
11,7
<=20
eller
>=47
<=5,0
e >=
11,7

Solen i Väduren står nästan exakt vid överrepresentation bland kriminella medan dess polära motsats Solen i Vågen tangerar underrepresentation. Så talande!

Solen i Oxen har nu sjunkit något under signifikant överrepresentation, men notera hur den tekniskt sett "fallna" Månen i Skorpionen (den som var så tydlig bland mördare) nu bildar en soli-lunär axel - den sataniska axeln! Månen i Skorpionen tenderar mot kriminalitet, men det just när Skorpionens dödstema kommer i fokus den verkligen stiger fram. I den här datagruppen har vi både ekonomiska brott, sedeslöshet (våldtäkter), misshandel, med mera.

Som synes varierar månplaceringarna lite mellan testerna, men tre gånger i rad är det Skorpionen och Jungfrun som visat sig vara de mest kriminella sinnena. Den trenden måste nu sägas vara säkerställd, precis som Solen fyra tester igenom fortsatt dominera i Väduren och Oxen. Glöm heller inte den fascinerande djupdykningen ner till disponenten Mars under Skorpion-Månen bland de 161 morddömda. Där öppnades en "värld inom världen" som tydligt visade att också disponenten Mars tenderade mot den negativa polariteten (Jord/Vatten), precis som båda sinnelagen i gruppen allmänna brott har sinnen som drar mot materialistisk världslighet och brist på intresse för livets högre värden (Jord/Vatten).

Men åter: Dessa är svaga indikationer. De bekräftar den antika zodiakens uppbyggnad och den antika människans världsbild: den sublunära sfären är en sjuk och fallen skapelse, den supralunära sfären påminner genast mer om den gudomliga världen, även om de fyra elementen här bara är symboliska "platshållare" för den verkliga tudelningen mellan materiellt kosmos med dess fysiska rymd och den himmelska verkligheten.


*****

Tillbakablick.

I det anspråkslösa första testet i juni 2009 (136 horoskop) syntes ännu inte ett spår av att Solen i Vågen på sikt skulle stiga fram som en ovanligt laglydig placering för den livliga och levande Solen. Istället imponerade Skytten med ytterst få brottsdömda. Där ser man hur ett begränsat dataunderlag kan luras! Men inte helt och hållet, eftersom Väduren och Oxen tog täten direkt. Dessa uppföljningsstudier har varit värdefulla, som har gallrat bort en del falsklarm.

I det första uppföljningstestet med 193 kartor inkluderades också månplaceringen, och direkt kröp Jungfrun och Skorpionen fram, Jungfrun signifikant överrepresenterad och Skorpionen närapå. Solen i Skytten och Stenbocken såg ännu "hederliga" ut, vilket rimmade väl med traditionen kring tecknen.

Den andra uppföljningen innehöll 305 kartor och nu föll laglydiga Skytten och Stenbocken tillbaka något medan Vågen logiskt visade att den var överilade och därför ofta kriminella Vädurens raka motpol. På grund av en speciell datainsamling jag höll på med (mördare) rusade Månen i Skorpionen i höjden vid detta tillfälle. Med ovanstående tredje uppföljning svänger balansen tillbaka till Jungfrun, vars kombination av "fiffig" eller fifflande Merkurius i det materiella Jordelementet uppenbarligen leder till kriminalitet när "nattsidans" eller det instinktiva begärets Måne passerar genom tecknet.

Månens betydelser varierar mycket beroende på element och husplacering! Ibland kan den stå för en tydlig betoning på känslosamhet, men i Luft indikerar den ofta en människa som tänker mer än känner. Denna Mån-Jungfru i Jord tycks variera starkt, allt från en praktiskt lagt och tjänstvillig mentalitet till en kriminell, förslagen och extremt självisk jakt på vinster... Att avgöra vilken typ (eller något mellanting) man studerar är inte lätt - här kommer astrologins alla tolkningsmetoder in och inte minst en känsla för hur horoskopet som helhet "känns"...(Google/Blogger bygger om och bygger om. Alltid är det något som inte fungerar. Just nu ser alla inklistrade tabeller risiga ut, med linjer som saknas. Det gjorde de inte tidigare...)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar