Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 26 maj 2010

Horoskop för framtida inbördeskrig?
Franska astrotheme har många världsliga horoskop på staters grundande med födelsetider - men tyvärr inga noteringar om källorna till dessa klockslag.

I fallet Jamaicas självständighet från britterna 1962 accepterar jag morgontiden som given - den ger intressanta ledtrådar!


När polisen nu tar krafttag mot den organiserade brottsligheten på Jamaica och våldet och dödsskjutningarna tilltar, funderar jag om det är ett inbördeskrig under uppsegling. Landet har alltid varit så fattigt (se horoskopet!) att man undrar om obildat folk kan ta parti med regeringen efter att ha haft sin solidaritet med lokala "dons" som Dudus som figurerar i tidningarna nu.

Jag formligen älskade reggae under de där åren Bob Marley slog igenom i väst och Sverige blev ett reggaeparadis varje sommar på Gröna Lund i Stockholm. Jag undersökte de miserabla förhållandena i tredje världen och skrev skoluppsatser som kritiserade The Man - USA och CIA för deras hänsynslösa strategier att hålla de fattiga länderna kvar i fattigdom för att få billiga importvaror. Från Jamaica gällde bauxit - råmaterialet till aluminium.

Jag minns skriverierna - liknande dem just nu - kring det våldsamma valet 1976. Det var då "okända" attentatsmän den 3 december försökte skjuta ihjäl Bob Marley från en svart limousin - kanske för att Bobban redan pekat ut dem tidigare i en textrad på albumet Rastaman Vibration: "Rasta don't work for no C.I.A.".

"He who fights and ran [sic] away, lives to fight another day", sjöng Marley ur brittisk exil på sin nästa platta, Exodus ("uttåget" ur det som för honom verkade ha blivit ett fångenskapens Jamaica).

Valet sent det här året gav socialdemokratiska PNP (People's National Party) en andra mandatperiod (de vann 1972 efter att ha värvat Jamaicas populäraste reggaesångare, bl.a. lokala superstjärnan Delroy Wilson - Better Must Come! - för att påverka den enkla folkmassan att välja socialismen).

Men innan segern var i hamn hade utländskt kapital flytt landet. The Meditations maniska - och fantastiska! - Lee Perry-produktion Running from Jamaica beskriver den neurotiska stämningen inför valet. "Pick your place!" uppmanar de mesarna som hade gröna USA-dollar närmast hjärtat.

Här fick texten ligga ett dygn, varunder jag hittade en annan blogg som redan gjort en kunnig summering av öns politiska urartning sedan självständigheten: bloggen Svensson och inlägget Jamaica och kokainet. Jag kommer att referera till någon enstaka detalj därifrån i följande diskussion av nationalhoroskopet.

Vi återgår till astrologin. Varför är nu en Jungfruascendent (kombinerad med Månen) för Jamaica så intressant?

Jo, för att jag efter "Stora skurktestet" känner mig någotsånär bekväm med att åberopa statistiskt signifikanta rön om en lätt kriminell disposition hos sinnelagets planet Jungfrun då den passerar den fingerfärdiga, merkuriala Jungfruns tecken.

Kan Merkurius som tjuven som alltid sätter sitt egenintresse i första rummet bättre illustreras än via skivomslaget till en annan Lee Perry-produktion, den megasäljande Police & Thieves från 1976 av Junior Murvin?

Singeln låg etta en hel sommar på Englands reggaelistor och albumet som följde gjorde väl i från sig också. I texten lamenterar Murvin den totala korruptionen på gatorna och illustratören hittade ett fyndigt sätt att beskriva saken.En ond cirkel av ficktjuvar!

Poängen jag söker är den som genast antagoniserar en stor grupp läsare (om de missat att individen - jiva-atman - inte är identisk med sitt horoskop), nämligen den halva som tungt sorterar under den negativa polariteten eller Vatten- och Jordelementen.

Dessa två element tillsammans kan beskrivas som det allra mest prosaiska vardagstänkandet som bara kretsar kring kroppsligt välmående i denna världen. Det finns inte en anstymmelse till heroism eller offervilja i Naturens själviska system. (Enstaka och rörande artiklar om hundar som offrar sig för sina ägare eller valpar och liknande tycks inte kunna ändra den här mytiska bilden.)

Och Jamaica är precis som Franska revolutionshoroskopet - som är startskottet för Europas väg in i materialism och oandlighet (som typiskt nog kallats "Upplysning" fast det är precis tvärtom) - en sorglig studie i enbart "gyttja" (Vatten och Jord). Landets horoskop beskriver en total bindning till enbart vardagens små bekymmer.

Jordbruk sorterar under Jungfruns tecken och - naturligtvis - romarnas agrara Saturnus, skördemannen, och före 80-talets krafttag mot de jamaicanska böndernas omfattande marijuanaodlingar var ganja en inofficiell men viktig källa till den hett eftertraktade USA-dollar. Bloggen Svensson beskriver hur allt det här ändrades, men det var efter att jag slutat digga reggae och den tragiska fortsättningen på Jamaicas historia var delvis ny för mig.

Hur sammanhänger det här med horoskopet? Jo, som syntes av Danmarks nationalhoroskop, har vi ett tydligt jordbrukarland med så mycket och viktiga placeringar i Jord och Vatten. Med ett Jordtecken på ascendenten blir automatiskt de andra två dharma-husen (5 och 9) också jordiska.

Dharma är det du måste göra för att vara din innersta natur trogen, för att aktualisera den i detta liv. Jordascendenten säger att Jamaicas öde är att vara låst och söka förverkliga landet ur en strikt materialistisk aspekt.

Så sant! År 1962 är det här ett fattigt u-land, en gammal brittisk koloni (ursprungligen spansk) och med ett tunt övre skikt av brittifierad inhemsk befolkning. Redan namnet på en av landets stora dagstidningar stinker brittisk engelska, "The Daily Gleaner" - "glean", glänta, glana, kika, flukta - är sannerligen inte amerikansk engelska!

Vi kan skippa finliret. Det här är från första dag en kriminell nation. Mars i Oxen i 9e huset rimmar inte särskilt väl med husets egna innebörder: universitetsutbildning, religion, filosofi och högre medvetande - metalogisk ren intelligens. (Materialisten vägrar ens acceptera intuition, så vad skulle de säga om koncentrerad, självsubsistent intelligens?)

Tvärtom är illgärningsmannen Mars i pengarna och de basala naturtillgångarnas tecken i nionde som att ge fingret åt varje högre strävan! Det här horoskopet är på den punkten föga mer utvecklat den svenska nationalsjälen där Månen i Väduren baseras på samma Mars-Oxe och som nu, jämmer och elände - ligger i det åttonde dödshuset för borttynande (japp, svenskheten är ödesbunden att utplånas från jordens yta eftersom den är så passiv och ovillig till reform).

Om något verkar jamaicanernas nionde hus idolisera gatuligister eller "rude boys" som det högsta uppnåeliga! Det här måste, föreställer jag mig, vara någon slags primitiv och outvecklad dyrkan av dem av det egna folket som stått upp mot "The Man" - dvs de gamla slavägarna. "If I don't get my desire, then I set the plantations on fire", sjöng Gregory Isaacs i Slave Master på 1970-talet. Hans nasala desperation i framförandet fick mig att nästan ana något av den felbehandlade slavens situation i alla tider.

Elfte huset för ideal talar också sitt tydliga språk, här haussas det smalt provinsiella (Kräftan) upp och betraktas som det högsta (Solen) mönstret. Den här kvarters- eller klanmentaliteten (posses!) rimmar också med den extrema rasismen (hatet mot vita) - vilket förstås har sina historiska orsaker...

Patriarken, kolonialisten eller slavägaren Stenbocken och hans förhållande till det lilla och maktlösa folket i Kräftans tecken är den kanske viktigaste aspekten av Jamaicas nationalhoroskop, och bekräftar fullt ut tidningarnas skriverier om "Dudus" en stark lokal "Robin Hood"-ledare i ett av huvudstadens många fattiga distrikt.

Se hur alla dessa fruktansvärt enkla och socialrealistiska aspekter totaldominerar Jamaicas horoskop: husbonden Saturnus, plantageägare och skördemanen och under honom det enkla och oviktiga folket - Solen i Kräftans tecken.

Detta folk fokuseras genom Solens disponent Månen (de vanliga massorna) intar horoskopets mest framskjutna position - det första huset för nationens själva kropp. Massorna och deras arbete på fälten (Jungfrun) underordnade en överherre av saturnisk (segregerande) typ.

Visst, det stinker fortfarande kolonialism av horoskopet. Man skulle kunna säga att det är ett misslyckat nationalhoroskop - det saknar goda omen om något nytt och bättre jämfört med situationen före 1962.

Men ett horoskop ljuger inte. Detta är vad som måste vara på det stället på jorden i den tiden... Jamaicas dharma är att förverkliga sitt slaveri under materialistiska tankemönster, för innan man tagit sig genom de drömmarna kan man inte gå vidare och förverkliga själens högre bestämmelse.

Efter att högern introducerat nyliberala tankar, berättar bloggen Svensson, blev Jamaica ett transitland för kokainexporten från Latinamerika. Jungfruascendenten (och Merkurius) på nytt - hantlangarens och knarkkurirens tecken! Jungfruascendenten är inte bra här, för Merkurius själv är kopplad till inte mindre än fyra (!) "naturliga illgärningsmän", dels den brännande Solen och ena noden i samma tecken, och dels från den andra noden samt "slavdrivaren" Saturnus via opposition.

Här är verkligen en korrupt Merkurius i Kräftan, vilket inte undgår att drabba boendestandarden (Kräftan = hus, hem, trygghet), som var u-landsmässig väldigt länge.

Notabelt är också en "fallen" (eller "debil") Venus i öster med Månen. Och nog har musiken varit en av Jamaicas främsta kännetecken från första början. Millie Small var lokal stjärna redan vid självständigheten 1962 och redan 1963 slog hon till med världshiten My Boy Lollipop, vars ska-tempo nog förbryllade lika mycket som det fascinerade omvärlden.

Det man inte förstår, kallar man en "novelty" och vad jag läst turnerade Millie t.o.m. de svenska folkparkerna med en show som bönderna här inte kan ha fattat mycket av! Hon var en "novelty act", en kuriositet (men hit-låten var ju klämmig...) Det kanske var Millie som förberedde marken så att Bob Marley i sin andra andning (på Stora engelska skivbolaget) så snabbt slog igenom här.

Nu kan vi också läsa Mars i nionde som Jamaicas bidrag till främmande länder: tittar vi på själva Oxen och dess kopplingar till mun och oralitet, så skulle man kunna tala om att de gör ett avtryck i stora världen för sina energiska sångröster. Tittar man mer på den krigiska och atletiska Mars sätter de tydliga avtryck inom idrotten.

Men Mars är också illgärningsmannen, Olyckan. Att läsa hos Svensson om hur många tusen dödsoffer utvandrade jamaicaners gängkrig skördade i USA på 90-talet var deprimerande för en som hade sina tonår med en reggaemusik som då kändes andlig, fräsch och med en jäkla attityd - och hypnotiskt slö och ganjaindränkt. Det var verkligen det mest exotiska jag upptäckte på musikfronten de åren.

Men när jag nu ser det sideriska horoskopet inser jag direkt hur väl reggaemusikens berättelser om misär stämmer. Vilken fånig tonåring man var som lyssnade på musiken och trodde man fattat ett skit av läget i tredje världen...

Men men åren bygger man upp en djupare syn på Existensen. Så här ser ett horoskop ut som befinner sig på botten av den andliga evolution som till sist leder till att reinkarnationen på jorden avslutas. Rastarörelsen var av samma åsikt: till Jamaica föds själar pga tidigare synder, resonerade de. Några menade att de var Israels tio förlorade stammar som återkommit i nya svarta kroppar.


Se även inläggen Dread Locks Dread (om ego och osjälviskhet), samt
The Harder They Come, The Harder They Fall - om knarkgangstern Dudus.

SvD berättar om hur Dudus hyllas i slummen, om de fortsatta oroligheterna i DN.

8 kommentarer:

 1. Tack för denna redogörelse för Jamaicas historia och situation, som jag inte hade så mycket koll på. Landet lockade mig som ung, utan att gilla reggaemusik något särskilt(!)Skaffade mig brevvänner där och ville gärna åka dit o hälsa på, men de slutade skriva... men så fick en på Barbados i istället, som jag bodde hos i 3 veckor 1985. Och det var först då jag upptäckte reggaemusiken, som hördes överallt, speciellt på bussarna, och alla, även äldre, satt och vaggade i takt, vilket fascinerade mig, hemma hade de klagat på det höga ljudet istället!:-)
  Ja det var ett långt intro till själva frågan: Jag blev lite nyfiken på Barbados horoskop o funderade om det fanns på Astrotheme också, så jag gick dit, men det gick bara att söka på kändisar, vad jag såg. Måste man kanske vara medlem för att se länders horoskop?
  Barbados kan sägas vara motsatsen till Jamaica: Lugnt, vänligt, välordnat, förhållandevis välmående. (I alla fall på 80-talet.)Kallas inte för inte för "Little Britain". Därför skulle det vara kul att jämföra landets horoskop mot Jamaicas.
  S

  SvaraRadera
 2. Bloggen Svenssons båda inlägg om Jamaica ska du absolut läsa. Massor av hårda fakta.

  Om franska astrotheme kan det du säger stämma - jag blev medlem för några år sedan (gratis). Får då och då ett nyhetsbrev.

  Men jag tror de har oordning på sina sidor, för jag hittar ändå inte "ingången". Jamaicas horoskop ramlade jag på när jag googlade.

  SvaraRadera
 3. Tack för tipset om googlingen, jag hittade Barbados på Astrotheme. Självständigheten skedde 30/11 -66. Men ingen "födelsetid" fanns. Ascendenten var angiven till midnatt, så den brydde jag mig inte om. Det är inte lätt att dra några slutsatser, men största skillnaden är att förhållandet mellan luft och jord är ungefär det motsatta, men B har inget heller i eld.

  SvaraRadera
 4. Barbados betoning av Luftelementet är slående! När jag kollar Wikipedia står det att läsa: "Barbados is one of the Caribbean's leading tourist destinations and is also one of the most developed islands in the region."

  Bristen på ELD till trots missade du att ta hänsyn till att LUFT är den högre civilisationens element - alla tre Lufttecknen beskriver "mänskliga ting": tvillingarna för språklig kommunikation, vågskålarna (humanism) för rättvisa i samvaron, och vattumannen för gruppideologi.

  Luft har jag ofta föreställt mig som "social kompetens", och det har uppenbarligen gått mycket bättre för Barbados än Jamaica som föddes med kolonialoket fortfarande fastklistrat i nationalhoroskopet.

  Med två länder så nära varandra, men med så olika horoskop och händelseutveckling över ett halvt sekel kanske man kan börja ana något av "nationers karma" - att länder är spelfält där själar av olika "valör" väljer att födas...

  SvaraRadera
 5. Hej igen,
  Nej då, jag missade inte att ta hänsyn till skillnaden mellan luft och jord... men jag ville inte bre ut mig för mycket i en kommentar utan hålla det kortfattat:-) Jag vet inte om du har tittat på dygnet ifråga, men det är inte ett helt okomplicerat horoskop, för solen/venus i skorpionen attackeras av saturnus i vattumannen. Men samtidigt ligger jupiter i kräftan och "välsignar". Apropå luften och social kompetens, ja det var en vänlig stämning där, bodde med och rörde mig hela tiden bland svarta "Bajans", även en hel del på egen hand, och kände aldrig av någon negativ inställning. Och Sue och jag har fortfarande kontakt, efter 28 års bekantskap! Fick ett mejl häromdagen, "friends for life" skriver hon :-)(Kollade för skojs skull hennes horoskop mot Barbados' och hennes sol o merkurius ligger nära landets jupiter o hennes jupiter ligger nära landets merkurius!)

  SvaraRadera
 6. En god ambassadör för sitt land således! Om inte livet redan fortskridit så långt hade jag nog valt att studera det astrologiska ämnet "relocation" härnäst: jämförelsen av det egna med nationella horoskop för att se vilken nation man skulle kunna förverkliga sig själv bäst i!
  :-)
  Har bara sett konceptet, men aldrig läst på om reglerna. Har säkert med den enes planeter i prominenta hörn hos den andre att göra - som det brukar vara....

  SvaraRadera
 7. Jag tänkte också på Barbados efter att ha läst och hört om det oroliga Jamica.
  Jag var där på en semstervecka för ca 20 år sen och slogs också av hur gemytligt det var och att jag aldrig kände mig orolig att åka "reaggetaxi"eller umgås med lokalbefolkningen.
  En kväll hamnade jag på en finalmatch mellan två lokala fotbollslag på en jättestor arena där det bara var lokalbefolkning i publiken.Efter en stund slog det mig att jag var den ENDA vita människan där och ALLA tittade på mig och inte på matchen.Det var många som kom fram och bara satt runt mig för att få prata lite.
  En släkting åkte på bröllopsresa till Jamaica och de var mycket besvikna efter den resan.De tyckte att det var otrevligt där.
  Ganska roligt att se hur väl horoskopet över Barbados matchar mitt eget.Det var väl synkronisitet.Jag hade ön kvar länge i mitt hjärta.
  Mvh MN

  SvaraRadera
 8. Kanske astrologins "relocation"-metod stämmer, alltså? Funkar man med ett nationalhoroskop klickar det med landet!
  :-)

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.