Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 17 juli 2009

Superkriminella horoskopet (en maffiabroder)"Maffiabroder"


Maffians bundsförvant Henry Hill förevigades i boken "Wiseguy" och filmades av Scorsese ("Goodfellas"/Maffiabröder). ("Broder" snarare än äkta maffiamedlem eftersom han bara var halvsicilian.)

Utpressning, narkotikahandel - han hade rubbet på meritlistan. Senare blev han istället angivare, men det berodde nog snarare på hans stekta läge än att han blivit en ängel.

Det visar sig när jag inspekterar mannens födelsedag att horoskopet formligen skriker "kriminalitet" ur varje tänkbart perspektiv. Ett perfekt studieobjekt med andra ord. Här kommer vi att få se "värsta-scenariot" för varje inblandat zodiaktecken och planet.

Först horoskopet via den indiska karttypen. Den ger ett starkare visuellt intryck av hur obalanserad himmelen är i termer av de fyra elementen - här finns ingenting i varken Eld eller Luft. Allt är bara "lergröt", de materialistiska och "hungriga" eller "tärande" Jord- och Vattenelementen vilka utgör den "negativa polariteten" - den som drar till sig (Eld och Luft, positiv polaritet, "ger ut", producerar).

Visst kan man argumentera för att Henry Hill producerade riktligt åt sin arbetsgivare maffian, men jag tror läsaren fattar poängen!

Låt oss klara av det här med "arbetsgivaren" på en gång. Vad är maffian. Jo, "la Famiglia" - familjen. Vilket stjärntecken representerar familjen och den privata sfären? Kräftan (latin: Cancer).

Notera hur lyckobringaren Jupiter står i familjens tecken, så även pengarnas och välmåendets Venus, tillsammans med den kusliga girighetens demon Rahu (drakhuvudet eller norra månnoden). Rahu har en besynnerlig förmåga att sätta sprätt på horoskop där den är tydligt integrerad med andra budskap.

Här måste vi tala om familjens "vettlösa girighet" när det gäller pengar och att förmera dem (Jupiter är expansionens planet). Tillväxtplaneten Jupiter kastar vidare sitt "goda öga" 240° framåt i zodiaken till nästnästa Vattentecken och aktiverar där den onda Mars (krig, olyckor, blod, etc).

Det som kunde ha varit ett så fint budskap om väldig kärlek (Jupiter + Venus) inom hemmet, mellan de "betrodda" familjemedlemmarna, hamnar här på sned kurs först via den omåttligt hungriga Rahu, vilken nästan tycks anropa den kriminella Mars, ta den i tjänst för att se till att välståndet inom familjen växer och växer och...

För minns, även om det är "maximeraren" Jupiter som "tar initiativet" och anropar den onda förövaren Mars, så går det "feedback-signaler" så att Mars tendenser infekterar och förgiftar den idylliska bilden av den välmående och rika familjen (Kräftan).Vi har således börjat ana att den harmoniska (grönfärgade) kopplingen mellan Kräftan och Mars inte är en självklart bra historia. Det som sedan framgår av den västerländska cirkulära kartritningen är bara elände!

Henry Hills födelsetid är nu inte känd och vi ritar en "naturlig karta" där Väduren alltid matchas med sitt naturliga egohus nummer 1. Egot och dess värdkropp understöds alltid av munnen som intar föda - och mun och näring ligger under det åtföljande tecknet Oxen. Detta är gangsterns soltecken, vilket indikerar hans vilja och ambition i livet.

Oxens härskare är pengarnas Venus, så det är alltså inte större filosofiska ambitioner vi ser här. Oxen vill komma åt pengar för att därigenom nå det den önskar över allt annat: komfort, kroppsligt välmående!


Men detta var inte ett lyckligt år att födas som Oxe. För Solens absoluta fiende Saturnus var på sin makliga 29-årsrotation genom zodiaken i Oxen nu. Saturnus klämmer åt (utpressaren nummer 1!!!) och Solen är som bekant obegränsat slösaktig med sitt ljus.

Kombinationen av Sol och Saturnus är ett mycket egendomligt och självmotsägande budskap som kan bli lite vad som helst i verkliga livet. Tulltjänsteman? Sätta upp gränser för andra och utkräva en liten peng för att man ska få passera gränsen?

Nu vet vi med facit i hand att hans aktiva väg (Solen = det aktiva livet) gick ut på att utpressa andra (Saturnus = gränssättare, nödtvång) på pengar, som tulltjänstemannen men i den undre världen!

In i det här negativa saturniska scenariot (Saturnus är med Mars zodiakens två "naturligt" onda planeter), dras också "wheeler" och "dealer"-planeten Merkurius, känd som bl.a. herren över handel och kommers. En Merkurius under svår störning är en vanlig följeslagare till oärliga eller lögnaktiga människor - kommunikationens och informationens planet blir till desinformation!

Hela denna tvivelaktiga berättelse i Oxens tecken disponeras nu eller "fjärrstyrs" av Oxens herre, pengarnas planet Venus, som alltså själv befinner sig i mycket suspekta omständigheter i tecknet för hemliga aktivitet bakom familjens slutna dörrar!

I "det privata" (Kräftan) ligger Venus i säng med den gränslöst giriga Rahu och Jupiter - "naturligt god" - uppvisar här sin märkliga tendens i "dåliga" horoskop att skänka framgång till vilka projekt som helst, oavsett hur förkastliga de är. Jupiter har under sitt grekiska namn Zeus ett märkligt dubbelt rykte! Zeus otrohet och andra eskapader visar att expansionens och kreativitetens kraft ibland går tvärs över de gränser (Saturnus) andra dragit för att saker och ting ska flyta på.

Så i praktiken kan ibland den "onda" Saturnus - obehaget av begränsningar vara en "god" sak medan den "goda" Jupiter kan sponsra rent kriminella företag.


Hur ska man då någonsin kunna veta om det är ett gangsterhoroskop man tittar på, eller kartan för en välartad människa? Ja, det är astrologins eviga problem! Se dock detta inlägg (nytt fönster) om barnmördare John Gacy där man, precis som i Henry Hills fall ser varningstecken, bara man tittar efter noga.

Som vi nyss såg är det väldigt svårt att säga något bestämt av bara soltecknet. "Tulltjänsteman" eller "skattmas" skulle kunna vara en exakt lika trolig "effekt" av en Sol i pengarnas tecken, där den legalistiska Saturnus "förstör" Solens inneboende vilja till frihet.

(Notera att Jordelementet är det mest ofria så man kunde hävda att Solens placering i Jordtecken redan från början är en suboptimal placering för alla de ting Solen i sig symboliserar. Men att i ett så enkelt tecken som Oxen hitta en Sol "angripen" av den "naturligt onda" Saturnus är förstås ett aningen komplicerat budskap, och det är ytterligt passande att han jobbade med utpressning!)


Nu är det visserligen bara elände på hela himmelen, så det är ingen större förlust att födelsetiden saknas. Den här dagen gav verkligen inte många öppningar, för "nöd" (Solens begränsade lyskraft) och omåttlig vilja till "välstånd" (i hemmets tecken) är givna under flera veckor. Men det som ändå troligen fick den här mannen att tippa över och välja kriminalitetens bana, beror på psykets kvalitet. Månen, med 2½ dag i varje tecken, ger en mycket tydligare bild av personen än soltecknet.

Här har jag valt att anta en födelse åtminstone sex timmar efter midnatt, för vid sextiden på morgonen gör Månen/sinnet entré i Jordtecknet Jungfrun, som i sina värsta ögonblick kan reduceras till en liten oärlig vessla som springer runt och bedrar och fuskar. Detta är ett merkurialt tecken, så minns reservationen för en "störd" Merkurius nyss: man får den "oärliga bilhandlaren", den ljugande kommunikatören.

Här har vi redan sett Merkurius i samband med "utpressaryrket", men därtill misshandlas en Måne eller ett sinnelag i Jungfrun även av oppositionen från illgärningsmannen Mars.

En störd Måne i ett Jordtecken kan leda till oetiska handhavanden av materiella ting, och givet allt annat elände på den här himmelen, tror jag inte någon kan problem med att i denna Jungfru-Måne se en oärlig och aggressiv (Mars) natur, en "bully" som med psykopatens kalla sinne (Solen nerkylt av frigida Saturnus) driver in pengar åt la Famiglia där bakom de privata dörrarna i Kräftans tecken!


Sannerligen, det är inte alltid astrologin målar så här tydliga budskap - rena karikatyren av en gangster - men som synes händer det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.