Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 30 juni 2009

Skeptikernas favoritmiss: "John Gacy - barnkär"

Var och en som finner astrologin suggestiv bör vara medveten om de undersökningar skeptiker brukar åberopa när de - missriktat - hävdar att astrologin inte är en vetenskap. (Nej astrologin är inte en vetenskap, den är ett av uttrycken från människans konstnärliga själ, och bör bedömas på samma sätt som man bedömer bra eller dålig konst).En sådan undersökning var när en person smög in massmördaren och homofilen John Wayne Gacys horoskop och bad fem ovetande astrologer avgöra om horoskopets subjekt passade för ett jobb som hade med barn att göra.

Undersökningen beskrivs i denna artikel (nytt fönster).

Det otillbörliga i själva tillvägagångssättet är uppenbart: en astrolog kan mycket väl tänkas lita på de uppgifter han får, och detta kommer att styra hans förförståelse, dvs den horisont utifrån han sätter till verket med sin tolkning. Här vilseleddes alltså astrologerna avsiktligt och strikt talat duger experimentet inte till något. (Resultatet blev som någon kan gissa att horoskopet ansågs teckna någon lämpad för arbete med barn.)

Jag minns den här studien från många år tillbaka men fick åter ögonen på den, snart 2 år efter att jag skiftade till den sideriska zodiaken. Nu vet vi inte vilka astrologer skeptikern konsulterade. Det kanske var lägsta rangens nybörjare eller vana men mediokra stjärntydare som börjat tänka i slentrian tidigt i sin verksamhet. Men min fråga var nu: Skulle en siderisk astrolog ha haft samma problem med att avgöra frågan om den här personens lämplighet för socialt arbete?

Nej! Jag behövde bara beräkna John Gacys horoskop enligt siderisk zodiak för att varningssignalerna skulle hoppa mot mig från stjärnkartan!Det händer mycket här och det är helt klart att horoskopet antyder ett "förhöjt intresse" i femte huset för "barn och lek" genom att nymånen faller däri, om man använder det indiska helhussystemet (där stjärntecknet helt korresponderar med det jordiska huset eller livsområdet).

Samtidigt är det en risk att hitta båda de psykologiskt viktiga Solen och Månen disponerade av en och samma härskare - både "själ och hjärta" (för att uttrycka sig mer än lovligt suddigt) tar sig samma riktning. Ibland är det väl att Månen (sinnet/reflektionen) har lite distans till det den viljestyrda Solen vill ta sig för!

I det här fallet är det den jovialiska Jupiter (jovialisk av dessa andra romerska namn, Jove) som i egenskap av Fiskarnas härskare har hand om både viljeyttring (Solen) och sinnelag (Månen).

Jupiter kastar därtill ett välvilligt öga mot Venus i Stenbocken, så att astrologins båda "naturligt goda" har förbundit sig med varandra.

Här skulle saken kanske kunna tyckas vara biff. Nymånen (en symbol för "nytt initiativ", "projektstart") i barnens hus baserad på jovialiska Jupiter måste väl indikera en person lämplig för barn? Här tror jag de fem felande astrologerna stannade i sin analys, delvis för att de arbetade mot helt fel zodiak, och dels för att det samtidigt pågår en mycket mörkare berättelse på himlavalvet, och som, om man följer astrologins tolkningsregler, är av högre dignitet.

Den regeln säger att planeter i något av horoskopets fyra hörn, de angulära husen, hörnhusen, alltid har företräde. Placeringar i dessa hus har tendensen att manifestera sig objektivt, vilka kvaliteter eller budskap som antyds via information i åtföljande eller fasta hus, och den tredje typen, de slumrande husen (vartefter nästa angulära hus står på tur).

Västerlänningens tropiska zodiak skulle ha givit John Gacy en jovialisk Skyttpersonlighet via tecknen som steg i öster vid hans födelse, men den sideriska zodiaken visar tvärtom att det är dödens symbol Skorpionen som är i stigande då den blivande massmördaren föds. Detta är natt och dag och ger en helt annan grundton för astrologen att börja nysta i!

Både Skorpionen och nymånen i Fiskarna är budskap knutna till Vattenelementet som representerar sorg, eller som indisk filosofi lite mer bejakande säger: moksha, befrielse från denna världen, betraktad som en sorgens och den slutliga upplösningen (som allt löses upp av att ligga länge nog i vatten).

Det var vattnen (via Fiskarna) som förde själen till ett liv på jorden och det också vattnet som är skälet till att dess vistelse är tidsbestämd. Biologin lär att vattnet är basen för allt organiskt liv och indisk filosofi säger, "ja, och häri ligger problemet med själens illusion av att leva det sinnligt fysiska livet (maya, bländverk, föreställning).

Under vistelsen i den sublunära sfären dominerar Jord- och Vattenelementet och människan lever i allmänhet i omedvetenhet om sin högre oförgängliga själsnivå (för ett lysande undantag från förfallet ner i ren sinnlighet kan nämnas att Nobelprisvinnande fysikern Erwin Schrödinger dominerades av Vatten men likväl genomskådat Naturen och bekände sig till hinduismen. Detta är samme Schrödinger som gav impulsen till upptäckten av DNA, så ingen regel utan sina undantag!)

John Gacys födelsetimma "taggas" alltså som en Skorpionpersona, en människa med en kropp och sinne i det mörkaste av tecken, en som kan tendera att se livet i termer av dess borttynande, en negativist! Glaset är halvtomt och på väg att tömmas än mer!

Hur ställer sig då Jupiter, den jovialiska och bejakande, mot denna preliminärt dystra och inte särskilt barnvänliga indikation?

Nu kommer alla knäckande kontrabudskap mot barnintresset i 5e huset på en enda gång! Där nymånen i det "åtföljande" femte huset visserligen antydde en fixering i riktning mot barn (hus 2, 5, 8 och 11 har en attitydmässigt fixerad tendens), där överflyglas det budskapet av att Jupiter i Oxen är prominent, dvs placerad i ett hörnhus. Spelreglerna säger att det är angulära budskap som kommer att ta objektiv manifestation.

Och hur mår egentligen denna prominenta Jupiter? Den är anstormad av horoskopets båda naturligt "onda" planeter, olycksbringaren Mars och begränsaren och liemannen Saturnus!

Jupiters goda förbindelse med Venus kan inte sägas vara viktigare än, eller upphäva, båda de onda planeterna som här gör gemensam sak, och därtill gör det från ett hörnhus som normalt sett kallas "partnerskapshuset". Här symboliseras en fullständig korruption av föreställningen om vad partnerskap innebär, och märk att det är krigaren och blodsplaneten Mars som är härskaren till John Gacys dödsorienterade Skorpionpersona!

(I ett annat fall av Skorpionascendent och Mars, Saturnus och Venus istället för Jupiter, gällde - med uppgiftslämnarens egna ord - "sexmissbruk", den med minsta astrologisk erfarenhet ser hur väl denna oupphörliga konsumtion av tillfälliga partners som jagas upp via Mars, jägaren, nyttjas för lite amor - Venus - för att sedan saturnusdödas då liemannen klipper banden.)

Med facit i hand - Gacy torterade och mördade 33 unga män och pojkar - kan man här tydligt se att ondskan (Mars/Saturnus) annekterade Jupiter, en planet som är lika känd för att låna sin expansionskraft till vilket projekt som helst, som för dess psykologiska uppsluppenhet.

Det jovialiska draget är för övrigt ytterst begränsat då Jupiter inte är särskilt gynnsamt placerad i Jordelementet. Dess expansionstendens begränsas till att vilja KONKRETISERA vad av känslor eller sentiment horoskopinnehavaren har. De här personerna är alltså inte alls säkert speciellt godmodiga utan visar istället sin utåtriktade kraft genom materiella förvärv! Jupiter härskar över det emotionella vattentecknet Fiskarna och det visionära eldtecknet Skytten och är "upphöjd" i ännu ett vattentecken, Kräftan (det senare uppenbarligen för att understryka den empatiska och närande tillväxt- eller expansionskraften i Moder Natur).

Man kan säga att Jupiter är halvt förspilld i alla de tre Jordtecken, åtminstone i perspektiv av sin högsta och noblaste uttrycksform som är "högre", andligt uppvaknad medvetande via dess herravälde i Skytten.

(Se t.ex. den lömske nazisten Josef Goebbels sinnelag (Månen) i Skytten, men där Jupiter själv står i Jord, i Jungfrun, tillsammans med empatins och harmonins planet Venus, "debild" (i sitt klenaste läge) i detta tecken. Alla tre "kvinnliga" planeterna är allså implicerade i härva av problem med känsligheten, och att Eld och Jord är helt oförenliga bara bidrar till komplikationerna.)

I Jordelementet söker Jupiter bokstavliggöra, literalisera - objektifiera i gripbara termer. Att mörda skulle kunna vara en sådan konkret gestaltning som är så typisk för Jordelementet, givet de sekundära budskap som i Gacys horoskop vanställer Jupiter.

Det går inte att argumentera mot att Jupiters förmåga att expandera och förstärka här är uppbunden till ondskan i de kombinerade Mars och Saturnus. Särskilt som Saturnus tillhör den sjunde och yttersta kretsen och därför ger inriktning åt Jupiter som ligger i kretsen innanför.

Och vilka drabbas? Alla som förbinder sig med John Gacy i någon form av fast partnerskap (7:e huset)? Nej, värre ändå, eftersom denna helt distorderade Jupiter disponerar över Solen och Månen (vilja och känsla) i femte nöjes- och barnhuset!

Alla som ens kommer i närheten av John Gacy för lite "lek" nuddas av hans dödssvarta Skorpionutblick (Mars), förstärkt av den iskalla gränsdragaren Saturnus, allt i den megaförstärkning som Jupiter förlänar.

Vi har alltså ett horoskop som i nästan varenda del är totalt förgiftat! Och hans skorpioniska tagg är han inte ens medveten om, för när Mars, härskaren över hans egen personlighet har flyttats över till "partnern", talar vi om en totalt projicerande natur! Han upplevde sig säkert ha "skäl" för vart och ett av sina illdåd.

Så annorlunda och så mycket tydligare den sideriska zodiaken varnar för en kraftfullt psykopatologisk natur! Jämför gärna med den andra riktigt ökände massmördaren Ted Bundys horoskop, där dödens Skorpion är det i särklass mest dominanta budskapet.

(För hålla inlägget rimligt långt utelämnar jag här Merkurius olycksaliga inblandning i den "demoniska" Rahu/Ketu-axeln som mycket väl kan ha bidragit till patologin. Merkurius representerar ju förpubertala barn.)

*****

Efterord. Det är tyvärr ett olyckligt facit Vattenelementet börjat samla på sig på den här bloggen. Se etiketten "mord"! Jag har verkligen inte valt ut dessa namn utan bara plockat upp dem i pressen eller där jag fött ögonen på dem på nätet.

Enligt den sideriska zodiaken har nu flera mördare visat sig ha både Sol och Måne i Vatten, "det naturligt psykopatologiserande" elementet. Den otyglade fantasins (irrationalitetens) domän. Och Skorpionens antika rykte som en dödsbringare tycks ha fog för sig. Minns att 4 av 5 som tror sig födda i Skorpionen idag är i själva verket Vågar, medan de är de som tror sig vara Skyttar som med tilltagande sannolikhet varit Skorpioner under många hundra år redan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar