Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 4 juli 2009

Profil: den svenska rasbiologin, del 1

En svensk förespråkare för "Intelligent design" (hellre än en slumpartad evolution), citerar mindre trevliga uppgifter (nytt fönster) om vår svenska naturvetenskapliga läggnings närmare bakgrund. Nästan alla vet väl vid det här laget att svensk rasbiologi inspirerade nazityskarna. Men jag hade ändå inte tidigare sett uppgiften om att psykiatern Petréns hem för sinnesslöa tycks ha svält ihjäl mindre lyckligt lottade människor på 1940-talet!

Minns att biologernas våta dröm alltjämt är att skapa den designade, genetiska förbättrade övermänniskan. När jag därför bestämde mig för att granska horoskopen för de drivande i Sverige vid den här tiden, var det med en misstanke att få se de "fysiologiska" Jord- och Vattenelementen dominera - precis som skett då jag i andra inlägg tittat på biologer och andra, vars intressen företrädesvis är "inomvärldsliga".

Jag följer i den här studien namnen, i den ordning de introduceras i svenska wikipedias artikel om den svenska rasbiologins turer som ledde till bildandet av Statens institut för rasbiologi 1921. Vid behov kommenterar jag enskilda horoskop men i huvudsak följer nu redovisningen av 14 kartor, innan eventuellt iakttagna trender presenteras.

[Tillägg/anmärkning. DN aktualiserar 100330 samma namn jag singlar ut för en närmare granskning i följande resonemang.]


Två pionjärer.

Wikipedia nämner två mycket tidiga pionjärer i samband med Svenska sällskapet för rashygien (1909), Nobelpristagaren i kemi Svante Arrhenius och professorn i zoologi, Wilhelm Leche:


"kemist"


"biolog"


Det politiska beslutet.

Därpå noterar wikipedia dagen då Riksdagen tar det politiska beslutet att bilda ett nytt rasbiologiskt institut för att få bukt med svenskens hotande "förfall" (alla partifärger var offer för samma Zeitgeist och för frågan om rashygien):"politiskt beslut"

Som kuriosa vill jag här inflika Adolf Hitlers födelsehoroskop, en man som starkt bejakade det svenska rashygieniska initiativet. Som synes är det inte natt och dag mellan det svenska politiska beslutet och Hitlers egen medfödda natur."diktator"


Vad som saknas på Hitlers himmel är dock varje anstymmelse till förankring i Jordelementet - den sideriska zodiaken avslöjar perfekt hur han fullständigt levde utifrån "visioner", vilket är typiskt för människor dominerade av Eld.

(Horoskopet för en annan massmördande diktator, Joseph Stalin, ger nästan samma resultat: åter ett övermått av den kreativitetsbefrämjande kombinationen av Eld och Luft men ingenting i Jordelementet. Har vi här ett tecken på dem som tenderar att blunda för de "jordiska" eller verkliga konsekvenserna av deras handlingar, helt oförvägna typer?)


Motionen i rashygiensfrågan.

Motionen som ledde till Riksdagsbeslutet var enligt wikipedia författad av trenne personer. Herman Lundborg, Wilhelm Björck och Vilhelm Hultcrantz, varav den förstnämnde blev institutets förste chef:"läkare"


"marinbiolog, politiker"


"läkare"


Pådrivarna.

Därnäst nämner wikipedia tre pådrivande namn i Riksdagen för rasbiologins angelägenhet, Alfred Petrén, Edvard Wavrinsky och Nils Wohlin. Tilläggas bör också Ernst Wigforss.


"psykiater, för avlivande av sinnesslöa"


"politiker, pacifist, nykterist"


"statistiker, politiker"


"politiker"


Motionens undertecknare.

Slutligen några politiker, av alla partifärger, vilka undertecknade motionen.Blandad kompott, eller...?


I nästa inlägg ska vi söka dra några slutsatser av detta råmaterial och särskilt titta på Petréns horoskop då han tydligen ansåg att efterblivnas liv var mindre värda, och via den anstalt han grundade åtminstone måste ses som indirekt behjälplig i den svenska miniatyrversionen av nazisternas "Slutgiltiga lösning".

Fortsättning (nytt fönster)

3 kommentarer:

 1. Seriös/kunnig astrolig23 april 2010 18:05

  Snälla ni:-) Jag har arbetat med astrologin i 30 år. Visst denna sida är intressant, men i mitt tycke alltför fixerad när det gäller politik till höger eller vänster, och ordet "ondska" som ofta förekommer är INTE särskilt förenligt men den "seriösa" astrologi JAG arbetet med under alla år. Själv är jag Våg med Leo ascendent cch fullständigt redo att kämpa på mångkultur och massinavdring, trots att jag har Jupter i Vattumannen.

  SvaraRadera
 2. Kämpa MOT ska det vara:-)

  SvaraRadera
 3. Grundraserna och skillnader inom dem..
  Nu ska vi se hur mycket "pseudovetenskap" modern rasbiologi egentligen är! Genom att man med hjälp av moderna datorer kunnat kartlägga miljoner gener, så har man tydligt kunnat visa förekomsten av (grovt sett) fem grundraser (även om variationer i olika grupper inom samma ras även tydligt går att se) (Seldin et al (2006) (Bauchet et al 2007) (Price et al (2008) (Tian et al (2008) (Lao et al (2008). Den sistnämda studien uppmärksammades av Dagens Nyheter och det finns en ännu större studie (Novembre et al 2008), som visar samma mönster. Det mönster som framträder är att populationen i nordvästra Europa, den som klassiskt kallats för den nordiska rasen, mycket riktigt utgör ett genetiskt distinkt kluster, skilt från övriga europeiska populationer. Studier har också undersökt svenskarnas genetiska struktur, vilka hittills visar att det trots vårt avlånga land inte finns några betydande geografiskt orienterade genetiska substrukturer mellan etniska svenskar inom Sverige (Hannelius et al 2008; Salmela et al 2008).

  Betydande skillnader..
  Det stämmer att skillnaderna är större inom raser än mellan raser, men det stämmer inte att två slumpmässigt utvalda inom samma ras nästan är lika lika som två slumpmässigt utvalda från två olika raser (vilket ibland hävdas). Det senare resonomanget kallas för "Lewontins felslut". Genetikern och statistikern A.W.F. Edwards (2003) har på ett tydligt sätt visat varför Lewontins resonemang är fel. ”Lewontins ytliga analys ignorerar den aspekt av datastrukturen vilket leder till slutsatsen att data inte innehåller en sådan struktur. Argumentet är cirkulärt” (Edwards 2003, 799). Det finns även många arter där skillnaderna är betydligt större inom arterna än mellan arterna (Klein och Takahata 2002), så varför skulle inte skillnaderna kunna vara större inom raserna än mellan raserna? Relevant påpekande i sammanhanget är att även när samma genvarianter förekommer inom olika raser så förekommer de många gånger i olika antal (Perry et al 2007). Så mycket som 25 procent av generna uttrycks enligt vissa studier olika beroende på rastillhörighet (Spielman et al 2007). Samma genvariant kan dessutom ge olika uttryck i olika raser om de uttrycks tillsammans med andra genvarianter som kan vara specifika för eller ha en betydligt högre frekvens inom en viss ras (se exempelvis Helgadottir 2005; Tang 2005).

  Intressant är även att modern "rasbiologi" har förekommit både i SVT (genom ett inköpt program från dansk TV) och i Illustrerad Vetenskap:
  http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Videnskabderudfordrer/Programmerne/20070615141036.htm
  http://illvet.se/sites/illvid.dk/files/pdf/SIV_8623.pdf
  Programmet och artikeln tar upp det faktum att förekomsten är högre/lägre för vissa sjukdomar hos olika raser, samt att de olika raserna reagerar olika på samma medicin, vilket ofta inte kan bortförklaras med olika livsstil.

  SvaraRadera