Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 17 mars 2009

Ekobrottslingens astrologiska signatur

Finns det något sådant som ett varningstecken i himlen för att det nyfödda barnet kan urarta till en ekobrottsling?

Troligen inte, eftersom astrologin inte arbetar enligt vetenskapens simplistiska metod: att abstrahera ett fenomen ur dess totala kontext (livet) och peta på abstraktet tusen gånger och se om den svarar likadant varje gång (i linje med forskarens hypotes).

Astrologin har istället en förfärande mängd vägar att berätta ungefär samma sak, vilket, om man så vill se det, gör den omöjlig att falsifiera (Karl Popper) och därmed ingen vetenskap. Vad man istället gör med astrologi är att KONSTRUERA plausibla beskrivningar utifrån ett intelligent och flexibelt bruk av så många astrologiska variabeler man kan hantera.


För göra en röra av horoskopberäkningar mer sökbar gjorde jag nyligen ett mappsystem på datorn, där jag en smula godtyckligt inte placerade Madonna under "artist" (mångsysslare) utan "bara" under "musik" - jag har aldrig tyckt hon varit nån skådespelare. John Cleese däremot, fick bli "artist" för att han både kan arbeta live, i tv och på vita duken... Samma för Lena Ph - en äkta mångsysslare.

Sen inrättade jag ett mager mapp åt några horoskop på ekobrottslingar. Först nu kom jag på tanken att titta på dem alla, sida vid sida.

Och det finns faktiskt en inte obetydlig tendens här! Den är ingen annan än vad jag på annat ställe kallat "egenmäktighetssyndromet" (nytt fönster).

Alla de sex ekobrottslingar jag här redovisar har inte den dubbla emfasen på Väduren (ego) och Stenbock (att själv diktera lagen), men som synes av kartorna härnedan är tydligen endera tecknet fullt tillräckligt för att leda individen in på brottets bana.

I bara två fall finns födelsetiden, för dessa används inte den "naturliga zodiaken" där Väduren (egot) placerats kl. 9.00 vid östra horisonten i det västerländska, runda horoskopet. Dessa två fall visar istället ascendenten - det tecken som stiger i öster just vid födelsen.

Först världens största skojare någonsin, Bernard Madoff som nyligen varit aktuell i pressen. Månen är på väg fram mot en nymåne i Väduren, så här kan man tala om en total brist på distans till egots impulsiva (i ett Eldtecken) natur.

I pengarnas tecken, Oxen, noteras också den ibland tvivelaktiga kombinationen av Mars och Venus. Jag har kallat denna kombination horbockens/horans syndrom, och i detta tecken är det inte så svårt att gissa var omoralen och måttlösheten visar sig: en besinningslös strävan efter rikedom.

(I mer godartade horoskop kan kombinationen kanske istället uttrycka sig som en passionerad kärlek till musik - för "fysiska vibrationer", eller träsnideri och liknande - Oxen är ju behärskad av Venus, som utöver pengar också symboliserar skönhet eller konst av alla de slag.)

Denna kombination av aggression och kärlek till livets goda, blir också basen för hela Madoffs aktiva liv, då Mars också är herre över Väduren och disponenten för allt som pågår i detta tecken. Madoffs horoskop är en megaversion av samma tjuvaktighet eller åtminstone identifikation av jaget med ägodelar som kan ses lura på djupet av det svenska nationalhoroskopet, vars sinnelag (Månen) i Väduren likaledes baseras på en furiös (Mars) orientering mot enbart det materiella (Oxen).Från megasvindlaren till en, jämförelsevis, harmlös svensk ekobrottsling: reportern som tog mutor under bordet. Och här visar sig det direkta egenmäktighetssyndromet: en Sol i Väduren vars disponent Mars hittas i ett annat materialistiskt Jordtecken: Stenbocken.

Återigen samma brutalisering och förorening av Eldelementet som egentligen som bäst ska signifiera människans ande (dvs transcendenta och oberörda förhållande till denna världens med- och motvindar). Här dras anden ner och individens motiv blir smutsiga av beröringen med jorden.


Tillägg 100112: AB meddelar att svensken av högre instans friats från mutbrott och fällts för bokföringsbrott.
Legendariske Al Capone var ju, om man tänker efter, bara en simpel ekobrottsling, han också, även om han tog till med hårdhandskarna för att tillskansa sig pengar. Och vad ser vi om inte samma signatur på egenmäktigt förfarande ännu en gång.

Nu är Solen i Stenbocken och Månen i dess ytterst egocentriska placering i Väduren. Sol och Måne är psykologins viktigaste poler (jämte ascendenttecknet om detta är känt), så det här tycks mig vara ett verkligt rötägg, totalt kallsinnig inför allt utom sina egna begär (Månen).

Eftersom födelsetiden är känd, finns det egentligen mycket mer att säga. Vad om ett 10e karriärhus som bygger på Saturnus (egenmäktig kontroll) över Venus/pengar? I ett annat läge hade detta kanske varit en indikation på en bankdirektör men nu lider ju himmelen även av ett fett "egenmäktighetssyndrom" och "sensationalistsyndromet"...
ENRON-chefen Kenneth Lay, som ljög sina anställda rakt i ögonen alltmedan han tömde företaget på tillgångar, dog visserligen innan domen föll av stress förorsakad av insikten om det stundande straffet. Men han platsar naturligtvis också i denna ministudie.

Här finns också födelsetiden, vilket återigen ger insikter som inte enbart födelsedagen kunnat ge. För andra gången ser vi nu en nymåne i Väduren (Madoff var den förra) vilket tyder på en total brist på förmåga till självdistans.

Månen är människans kapacitet till reflektion, men här ligger Månen för nära Solen och blir "bränd". Dessa människor kan sägas "besatta av sin solära arketyp" och saknar normal mänsklighet. Psykopater skulle kunna ha en nymåne som en ingrediens i sina horoskop.


Tack vare klockslaget kan nymånen placeras i den 8e sektorn - Skorpionens ominösa livsområde. Och vad representerar detta hus? Jo, andras pengar - i direkt kontrast till egna pengar mittemot i den 2a sektorn. (Andra huset motsvarar i den "naturliga zodiaken" Oxen, ett fysikalistiskt Jordtecken.)


Danske storförskingraren Stein Bagger beskrevs som en karismatisk chef inom IT-sektorn men också med "psykopatiska drag" (dvs, efter att alla pengarna försvunnit). Och varför blir man inte förvånad när man återigen hittar det egenmäktighetssyndrom som står som spön i backen då vi hittar garanterat ateistiska och självtjänande människotyper?

Detta är ännu ett fall av Al Capones Solen i Stenbocken och Månen i djupt egoistiska Väduren! (Mig veterligen är inte Bagger dömd ännu, men han har ertappats med tillräckligt mycket oegentligheter för att få ingå i denna ministudie.)Och avslutningsvis vår egen Trustor-skurk, Joachim Posener som skrattade hela vägen ut ur landet. Som omväxling är inte Väduren aktiv på denna himmel (såvida inte en känd födelsetimma skulle introducera baggen som Poseners ascendenttecken).

Men tyngden i Stenbockens tecken (Jord och behäskad av blyets planet Saturnus) påminner ännu en gång om hur den här naturen - styrd av Saturnus som är härskaren över materien (generellt) - tycks leva i en egen värld på världsbergets topp där den är Gud inför sig själv...

Hela julsagans berättelse om snåljåpen Scrooge är en illustration av Stenbocken/Saturnus när den urartar till en självtjänande despot (i den västliga traditionen korresponderar ju Stenbocken alltid vid vintersolståndet, medan alla horoskop på denna blogg beräknas enligt siderisk - astronomiskt korrekt - metod).

I bästa fall kan Stenbocken bli en rättrådig jurist eller kanske en biolog, men hos svagare exemplar är frestelsen att identifiera sig själv med makten och leva genom maktattribut avsevärd...

Både Väduren (baggen) och Stenbocken (geten) är symboler som alltså redan i sig själva ligger egenmäktigheten nära, så det är inte konstigt att precis vartenda ett av dessa sex horoskop har haft det ena eller båda som en huvudinfluens (som Sol-, Mån- eller ascendenttecken).

Jag beklagar verkligen, alla födda i Väduren eller Stenbocken! Det här resultatet hade jag inte räknat med, och det kastar förvisso en skugga över två av de tecken vars härskare (Mars resp. Saurnus) redan i antiken klassificerats som himlens naturligt "onda" planeter - i bemärkelsen att de introducerar händelser i människornas liv man hellre hade varit utan.

En tröst är kanske att hade, säg, 100 ekobrottshoroskop varit tillgängliga, hade möjligen den här trenden planat ut...Och lyckligtvis: även om astrologin tecknar ett deterministiskt system, saknar den fullständig prediktiv kraft. För både syndare och helgon kan födas under snarlika stjärnor - även om man baxnar inför den massiva ogynnsamhet som födelsehimmelen signalerar i många fall där livsödet också blev extremt tragiskt (se unge massmördaren Tim Kretschmers horoskop).

Uppenbarligen är inte alla här för att agera ut en bekymmersam himmel. Andra åter, tycks kollapsa in i den psykiska verklighet där den här symboliken - likt gudar verkar - och börja gestalta dess kvaliteter, på gott och ont...


*****

Jag ögnade genom datorns tunna folder med "finansmän" (19 stycken), och blicken föll plötsligt på namnet Fuld. Det här var ju chefen som blev själva sinnebilden för bankvärldens girighet och anledningen till USA:s (och världens) nuvarande ekonomiska kris! Skulle han kanske sorteras under ekobrott?

Och visst, en återblick påminner om att också Fuld var född till Väduren, tecknet som är sitt ego och egenintresse närmast...


Se även Platonismens irrationella själ och två svenska chefer som har problem med sensationalismen (svårbemästrad identifikation med eller begär till allt som fantasi eller sinnen vidrör).....Månen (sinnelaget) hos Fuld är inte i det saturniska Stenbocken, men har väl just gjort entré i efterföljande Vattumannen, som också behärskas av ackumulationens och koncentrationens Saturnus.

Intressant nog tycks indisk astrologi vara mer intresserad av tillgångar än den västerländska motsvarigheten, och Vattumannen är hos dem ett av zodiakens TRE tecken direkt befattar sig med ekonomi.

De tre är: Oxen, Vattumannen och Kräftan. Den sistanämnda representerar i indisk tradition realvärden, egendomar, kapitalvaror med mera (ekot av samma tankegång syns i den västerländska traditionen är Kräftan är kopplad till Hemmet, som ju är ett primärt realvärde).

Och Fuld har minsann Vädurens härskare (och Solens disponent) Mars i Kräftan. "Överaktivitet i frågan om att samla sina skatter på jorden."


*** LATE BREAKING NEWS ***Just som jag tänkt lägga inlägget till handlingarna insåg jag att det stormar kring AMF-vd:n Ingvar Skeberg. Han trollade en del för att inte gå miste om pengar han bespetsat sig på när det beslutades om att frysa alla bonusar.

Och gissa vad? Jo, ni kan historien. Den här födelsehimmelen har återigen den egocentriska Månen (sinnelaget) i Väduren, och därtill infekterad av södra månnoden som indierna kallar en "demon". (Den indiska mytologin knyter en legend om en girig demon som bestraffas med att huggas i två stycken - drakhuvudet/norra månnoden och draksvansen/södra månnoden.)

Och den här Väduren står i överhettad kombination med Kräftan, ett ekonomiskt tecken som också den främst ser om sitt eget hus... Se grankningen av Annika Falkengrens himmel i "Platonismens irrationella själ" (länk härovan) för exakt samma Eld & Vatten.

Dessa två element står alltid i 90° till varandra i zodiaken och bildar alltid emotionellt övertryck. Symbolserna Vädur och Kräfta avslöjar ett överdrivet månande om den egna känslan av finansiell/emotionell trygghet.

Detta är en lustig kombination där man både internaliserat rollen av "spädbarn" (Väduren) och "modern" (Kräftan), som pumpar in lindring till sin minsting. Så banal kan den psykologiska bakgrunden till girighet vara: den kan bygga på helt intelligensbefriad instinktivitet! (Notera dock att Falkengren dessutom drivs av det betydligt otrevligare och rått kalkylerande "egenmäktighetssyndromet"!)

Som någon kan ha insett, är alla dessa kombinationer rätt vanligt förekommande, och det är bara för att de flesta människor är dolda nere i folkdjupet som man inte ser hur låg människosläktets snittmoral egentligen är.

Först när själen av någon anledning får chansen till karriär, kan den testas mot mänsklighetens luftiga ideal. Ofta går det då som talesättet säger: det som gömts i snö kommer fram i tö...


Tillägg 090327
 

Stein Bagger får alltjämt skurkrubriker, här i DN och här i Expressen.

Se även den antika indiska checklistan med tecken på att individen drivs av demoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar