Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 12 mars 2009

Platonismens irrationella själ

Som två exempel på vad den senantika platonismen kallade den "Irrationella Själen", ska vi se på en bankchef som anklagas för girighet och en massmördare, som kan sägas uttrycka måttlöshet av ett annat slag.

SEB-chefen Falkenberg, kan snabbt summeras ur det astrologiska perspektivet. Födelsedagen representerar det mest självtjänande kynnet1.

Horoskopet är en stilstudie i vad nyplatonikerna kallade den Irrationella Själen. Det är Vattenelementet som skapar en "psykisk" eller "själisk" människa som kristendomen sade på den tid de fortfarande hade en levande kontakt med det antika, enkla men höggradigt effektiva analyssystem som astrologin och dess fyra element bjöd på.

(Att kyrkan hade svåra problem med att ta ställning till astrologin och att den än åtnjöt viss favör och än frystes ute, är ett problem i sig.)

Den enda positiva vilja till Rationellt Tänkande (i den antika bemärkelsen) syns av bankchefens enstaka placeringar i Luft och Eld, platshållare eller metaforiska uttryck för den Rationella Själen (nous).

Men vilka placeringar talar vi egentligen om? Jo Venus - kärleken - i egocentricitetens tecken - en logisk självmotsägelse då kärleken inte skall vara inkrökt mot det egna jaget utan en utsträckt och hjälpande hand mot andra! Venus är också pengarnas symbol (och glädjeflickornas, men den senare valören kan vi lämna därhän i den här snabbstudien).

Och Jupiter - "förmerandets" och "expansionens" planet i den organisatoriska och konceptuella Vattumannens tecken (Luft, inte Vatten!) är inte i toppform, den heller. Den vistas detta år i ett tecken ägt av Saturnus - signifikatorn för materialism, kontroll och demarkation.

Se f.ö. vad Saturnus själv gör i sin opposition mot sinnelaget/Månen. Aspekten är ytterst viktig, givet himmelens allmänt negativa tonläge.

Läs ut detta kombinerade Vädurs/Vattumanbudskap: vi får kärlek till MITT EGET växande välstånd, kombinerat med ett sinnelag närmast besatt av materiell trygghet och kontroll. (Kräftan, protektionismens tecken, kan under "störning" knappast höra upp med att bunkra upp för den där regniga dagen...)

Utöver två positivt polariserade planetplaceringar faller hela horoskopet handlöst ner i Jord och Vatten - lergeggan som indikerar en som trillat dit på denna världens frestelser och troligen också förnekar alla högre värden i livet.

Att så här lättpåverkade horoskop/individer utses till bankchefer måste bero på att redan själva inrättningen är en styggelse... På något sätt lockar pengar fram det sämsta i alla människor och de noblare själarna är inte ens intresserade av jobbet.

I normala fall indikerar Vattenelementet det moderliga, omhändertagande och beskyddandet elementet. Men Vatten är kopplat till månens faser och LUNA-cy, bristen på verklighetsförankring, är alltid en möjlighet med den här typen av födelsehimmel.

Har har något spruckit BIG TIME.


*****

Ett annat extremt fall av den Irrationella Själen via det "upplösande" (och med sorg associerade) Vattenelement: USA:s mest ökända massmördare Ted Bundy.

Som brittiske 1900-talsastrologen Charles Carter noterade, är det i ett urval av de mest prominenta inom sitt fack man hittar de bästa illustrationerna av principen under studium.

Samma rön gjorde senare den franske matematikern Gauquelin med sin "marseffekt", där vissa av blodplanetens placeringar tappade i statistisk signifikans när han lämnde gruppen av berömda franska läkare (en klassisk "martiansk" verksamhet) och istället studerade okända allmänpraktiserande doktorer.

På Ted Bundys himmel är övervikten av planeter i dödens tecken Skorpionen höggradigt intressant. Men notera också den förrädiskt snygga kombinationen av astrologins två "goda", Venus + Jupiter (igen), i charmörens tecken Vågen! Bundy var expert på att kommunicera (Luft) förtroendeingivande med sina blivande offer.

Den enda övriga placeringen i "den Rationella Själens" domän (Eld eller Luft), är rollspelet - personan - i Lejonets och livets tecken. (Ascendenttecknet är punkten där solekliptikan skär födelseortens östra horisont, en symbolisk "platshållare" för den "uppstigande" eller reinkarnerande själen.)

Men Lejonets härskare är ju Solen (livgivaren!) och här talar vi nymåne med både Sol och Måne i dödens symbol - och med dödstecknets härskare Mars/blood hemma i sitt negativa, destruktiva tecken!

Eftersom Vattenelementet speciellt via den moderliga och protektionistiska Kräftan är knuten till sårbarhetens faktum, skulle man i fallet Ted Bundy (och Skorpionen i allmänhet) kunna tala om att mördarinsstinkten är ett tillfogat sår där kappan vänts ut och in, och individen patologiskt tillfogar andra skada. För att synliggöra sin egen skada!

Det finns helt enkelt ingenting gott att säga på den djuppsykologiska nivån om Ted Bundys födelsedag (och födelsetimma). Istället leder en så massiv betoning av ett enda arketypiskt motiv (Döden) till många frågetecken. Det är i själva verket klockslaget som via livets Lejon kontrasterat mot dödens Skorpion ger nyckeln till denna tidpunkt.


*****


I Svenska Dagbladet framförs en forskaråsikt: "Att plocka ut massmördare på individnivå är omöjligt". Detta kan bara forskare påstå som i likhet med oss, barn av det positivistiska 1800- och 1900-talet, helt tappat kontakten med den äldre vishetstradition till vilken astrologin hör.


Ted Bundys horoskop är visserligen nästan väl övertydligt (och det är därför det använts som illustration), men som den här bloggen visar i olika inlägg, äger astrologin en rik samling regler och sammansatta astrologiska "syndrom" eller "komplex" med vars hjälp man kan fånga upp kognitiva disonnanser direkt när ett barn fötts till jorden.

Kusligt nog är barnets framtida interaktioner med sina föräldrar och livet i stort redan "skrivet i stjärnorna" - åtminstone på en abstrakt och generell nivå. För en förklaring till detta krävs en lång exkurs in i filosofi och frågan om vad det här livet egentligen är, bortom den reduktionistiska vetenskapens lugnande godnattsagor. Den diskursen får anstå här.

Den mäktige psykologen Carl Jung gick så långt som att påstå att en halvtimma med en ny klients horoskop kunde korta behandlingstiden med två år! Dessa är ord från ett av västerlandets bredaste tänkare under 1900-talet. En man som sällskapade med folk av Wolfgang Paulis kaliber, den kanske mest briljante av de Nobelprisbelönade kvantfysikerna.


*****

Tillägg 090319.
Chefen för Tredje AP-fonden avstår från en bonus som väckt ont blod. Horoskopet har precis samma soli-lunära axel i Vattenelementet som både de tidigare fallen, ja det är faktiskt SEB-chefen Falkengrens Kräfta och Fiskarna men med Sol och Måne omkastade!

Slutsatser? Vattenelementet, i den stora mängden fall som inte uppvisar psykopatologiska drag, illustrerar kvaliteter som av tradition associerats med kvinnlighet - den husliga orienteringen kring säkerheten för de närmaste. Trygghet och en grundläggande försiktighet.

Eftersom Hessius också har en aktiverad Vädur (egoprincipen, "det lilla barnet" som vill erövra världen) korrumperas den här allmänna biologiska revirinstinkten och blir excessiv. Eld och Vatten driver upp känslohettan (se etiketten "sensationalism"), och motivet "att se om sitt hus" antar abnorma proportioner.

Notera att båda också haft som chefsuppgift att "samla (och trygga) sina skatter på jorden" (bank/pensionsfond).

Hessius horoskop saknar dock "egenmäktighetssyndromet", och visar med en snygg Jupiter-till-Venus-aspekt i mentaliserande Luft att hon förmår tänka kring sitt beteeende i frågan om att maximiera monetära (Jupiter "boostar" Venus) frågor - åtminstone efter mediekritik (medier och kommunikation: Luft). Horoskopet kanske kan betraktas som ett Falkengren "light".


_____

1. Bankchefens horoskop uppvisar ett antal astrologiska "syndrom" som sammantaget drar ner dess "tonläge", bl.a. "egenmäktighetssyndromet" vilket i olika former uppstår då egoprincipen (Väduren) kombineras med maktprincipen (Stenbocken).

Se vidare inlägget Aggression, egenmäktighet och materialism.


Teknisk anmärkning. Ovanstående horoskop är ställda med den sideriskt korrekta astrologin som ännu praktiseras i Indien och som tar hänsyn till vårdagjämningens precession. Skulle den korrupta västerländska zodiaken - frukten av en metodologisk katastrof - ha använts, hade den pregnanta zodiaksymboliken helt försvunnit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.