Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 18 april 2018

Teknokraten som talade innan han tänkteTeknokrater ska man aldrig lyssna till, inte inom ramen för den kapitalistiska diskursen. Befriade man dem istället från tävlan och ävlan skulle de kunna producera mycket gott. För Människan istället för aktiernas Ägare.

Det enda de har att säga i dagsläget är att de vill ha rätten att sparka ut sina gamla anställda i samma ögonblick de lyckats rekrytera ny spetskompetens som de hoppas kunna suga ut ännu mervinst genom. Jag var med om det när IT-bubblan kraschade och arbetsgivaren fibblade med tågordningen (och lyckades rädda företaget undan konkurs i tre ynka månader ytterligare).

Senast ut på plan med denna satanisk onda själviskhet på företagsnivå är någon företrädare för teknokraterna. I SvD försöker han underminera lagen om anställningstrygghet genom att anföra det väl kända faktum att svenskarna blivit vansinnigt mycket dummare de senaste årtionde, dvs. högervridna och egocentriska. 

Att de socialistiska värderingarna försvagats sedan 1970-talet är dock inte något skäl att hävda att de inte längre är sanna eller representerar något gott för människorna, även om de senare idag är för läs- och därmed tankesvaga för att förstå sitt bästa.

(Se kommentar till den radikala rocksångerskan Grace Slicks fras angående socialismen, "it ain't what you want, but it's what you need".)

Sedan gör teknokraten ett rejält självmål. Hans tankar återknyter så tydligt till Sideriska siktets antika världsbild att det inte skulle förvåna om de formulerats i ett direkt motangrepp. Genom åren har ju makthavare och det kapitalistiska systemet som sådan fått en och annan syrlig kommentar på denna blogg...

Teknokraten kläcker ur sig detta:
I dag tror få att alla som driver företag är ondskan och illviljans lekmannapredikanter eller att socialism, kollektivt ägande och den allomfattande staten är lyckoriket på jorden. 
Den ontologiska ondskan tillskrevs förr materien som sådan. Det är först med "prylifieringen" eller människosjälens "förkroppsligande" som den dåliga sidan av Naturen gör sig gällande, den där kroppar börjar knuffas och söka stöta bort varandra för att själva placerar sig mer fördelaktigt i kampen om födan.

Över naturens onda sida står lyckligtvis Antropos fast rotad i himmelen, en ras av goda gudar med vilket här menas den verkliga mänskligheten. Ibland går människan knappt att skönja bland de förkroppsligade själarna - en del faller så djupt att de i princip lever sina liv i Inferno.

Strax efter klockan sex på morgonen faller min blick på denna artikel och jag tar tillfällets månplacering (enbart) som utgångspunkt för en liten diskussion. (Visserligen publiceras texten 21.00 föregående dag, men det som strax följer om den onda stjärnan Algol börjar gälla redan då, när begärets Måne står gradexakt med själviska Venus i slutet av Väduren.)
 
Det som visar sig där jag sitter med morgonkaffet är just ett infernohoroskop! En karta för någon som följer det egna begärets låga lustar och skiter i perifera ting saker som personalstämning, solidaritet mellan människor och allt sånt där som han dödförklarar som vänstervridet prat från 1970-talet. Texten andas ett genuint barn av ett genuint ont system. (När vi kommer till författarens eget horoskop kommer bilden att klarna.)

Med en solascendent och särskilt fokus på Månen ser man här den SATANISKA TYPEN i kombination med det primitivt egoistiska äganderättsbegäret. Denna onsdagsmorgon är medierna samtidigt överfulla av lystna förhoppningar om mer svensk vapenexport till Indien... Gissa om upplägget från teknokraterna är samordnat av intresseklubben!Halshuggna Ketu i Stenbocken/10e huset.
Teknokratartikel:"staten inget lyckoriket på jorden"
Texten förespråkar egoismens Inferno...


Vissa kombinationer bådar riktigt illa i astrologin, som här, där den driftiga och agerande Solen i egoprincipens tecken Väduren används som ascendent för "handlingsmänniskan"  och Månen samtidigt befinner sig i intilliggande Oxen för föda, primitiv känsla av kroppslig mättnad men också ägandebegär (många av de faktorer som förklarar antikens lära om själens syndafall ner i materien).

Regelbundna läsare kan mycket väl ha sett byggbitarna individuellt diskuterade tidigare, inte minst 2a ekonomihuset som "Hades port" - träffsäkert förstärkt genom Satanshuvudet (stjärnan Algol) i en utdöd judisk astrologi som säkerligen hämtade sitt stoff direkt från de gamla kaldéerna (även kallade babylonierna på bloggen, även om det senare bara syftar på stadsstaten Babylon - stad och omgivningar).

Denna teknokratins onda dag uppvisar alltså i princip det värsta av alla världar på det begärsfyllda psykets nivå (Månen) och uppenbarligen räcker detta för att vanställa Solen i Väduren, som annars som enskild indikation får höga betyg i astrologin (Solen är upphöjd i Väduren, "Fadern ser sin avbild i Sonen" - kristendomens referens är här till Solens härskarläge i Lejonet - Fadern - och hur Faderns solljus förmedlas vidare till världen genom Sonen = avkomman/Väduren.)

Visserligen står Vädurens härskare i det bästa av hus, det 9e för religion men huset är inte är så friskt som man kunde önska sig eftersom den Stora Illgöraren (Saturnus) ansluter sig till den Lilla Illgöraren (Mars) för en perfekt bild av en teknokrati som den högsta gud man förmår tänka sig! Detta extrema ego skriver således helt i egen sak utan någon som helst verklig sanktion från "det gudomliga". 

Givet frågetecknen för 9e husets hälsotillstånd, blir det allt mer uppenbart att det låga sinnelaget (Månen, anfrätt av Satan/Åklagaren) helt förmörkar det här dygnets förmåga att om inte förstå så åtminstone uppskatta och följa de högre direktiv Mänskligheten har fått sig att förverkliga, när tillräckligt många vaknat upp ur materialismens grepp. 

Man kan betrakta kartan som en perfekt parallell till hans åsiktsstycke i SvD: här är Satans rört som söker korrumpera och underminera tidningens läsare genom att presentera Mörkret som Ljus.

Mytologin fungerar alldeles utmärkt in i denna dag och alla med något vett i knoppen förstår exakt vad myterna beskriver och hur väl de tecknar realiteter som var och en faktiskt kan upptäcka för sig själv, bara man vaknar upp ur slummern. Det dygn i vilket teknokratens argumentation publiceras bör producera en ovanligt talrik skörd av "Satans barn" (Knip ihop mödrar! Föd inte idag!), men som vanligt avgör den exakta födelsetimman. Mitt i den värsta tjocka kan en viss av de 12 ascendenterna plötsligt kasta om budskapen på himlen. 

Jag spekulerade nyligen att någon vänsterdebattör med ett starkt Satanshuvud representerar den bibliska och legitima varianten av Satan, den som bara PRÖVAR Job i hans rättfärdighet, en Satan som går Guds ärenden. 

I den här kartan antyds istället avskurenhet från Nåden, ett dygn som är  bortom räddning. Teknokratens uppmaning är sådant som hörs i Sverige, vars paradgren just är teknokrati; där befolkningen som i tomteverkstaden bygger bomber och stridsflygplan på löpande band och låter staten/tomten exportera Hades till de fattiga länderna i maskopi med den Store Satan, vår idol sedan år 1900 på grund av en viss oförmåga att periodiskt utvärdera våra liv och vilka länder vi bör reservera oss mot. 

Det är någon slags tjocka i den svenska nationalsjälen som gjort oss så här små, och teknokratens störning över segmentet Väduren/Oxen återkommer naturligtvis som en av Sverigehoroskopets viktigaste ingredienser (Månen disponerad av Mars med Mars anfäktad av Satans stjärna)!


PS. Än teknokraten själv då? En Solen-i-Vattenbärare förstås (av den oförlösta och problematiska årgången 1961 så materialismens Saturnus-i-Stenbocken höll frihetliga Jupiter gisslan) - samma soltecken Sverigehoroskopets. Dessa individer faller bara alltför lätt in i nationalhoroskopets problem, den svenska nationalsynden, och sällar sig till elitens lilla privilegierade grupp som styr och ställer med folk som det lyster dem. Helt klart skulle kartan för tidningsartikeln (eller rättare, mitt läsande av de första styckena i den) lika gärna kunna gällt lobbyisten själv - det han säger har tydlig avsändare i det brinnande Inferno! Han är själv skadad och önskar skada andra arbetande människor eftersom han listat ut hur man måste fursteslicka i Sverige för att komma någonvart. 

En viss vältalighet i argumentationen kan spåras till psyket i Väduren baserat på den järnsmedjans Mars som här fått lite luft under vingarna i intellektuella Tvillingarnas tecken. Men det är fortfarande en omoralisk och primitiv och egoistisk krigare!

Det utmärkande för kartan är hur Weihe gärna betraktar människor som råvaror att dumpa närhelst hårda tider hotar. Hans solära intelligens är degenererad eftersom disponenten Saturnus i just detta fall är representant för 12e huset - den onda daimonen som bringar världsliga förluster. Demonen håller välviljans planet gisslan så att vi får en verklig fan även i denna karta. Och den gisslanhållna Jupiter råkar vara 2a ekonomihusets ägare, där vi hittar mellanmänsklig vänlighet och solidaritet: Venus. Kärleksgudinnan har ingen chans i detta horoskop för systematisk skitstövelsmentalitet... 

Här är ju faktiskt Antropos - Människan (Vattenbäraren) - men han har blivit kidnappad av en mörk Skugga...

Den berömde brittiske 1900-talsastrologen Charles Carter kallade horoskop driva av en genomusel Saturnus för "de kriminella hjärnorna" de som tänker och planerar sin ondska. Gissa varför teknokraten söker avvisa den ontologiska ondskan i sin text - han representerar den ju själv. Att ha en solär intelligens som styrs inifrån 12e huset - men nu spekulerar jag bara - skulle kunna tyda på att hans närmast föregående liv var som slavdrivare och han har tagit med sig sitt onda förflutna in i sitt nya liv som svensk!


Tillägg. Bloggaren talade också innan han tänkte! Rubriken matchar inte innehållet, och skälet är att jag glömde korrigera "arbetsrubriceringen" innan jag publicerde. Ofta sätter jag en preliminär rubrik och avgör till sist om inspirationen ledde till något helt annat...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.