Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 8 april 2018

Synonym till Hydran: övervakningskapitalism

Illustratören Gustave Doré (1832-83) föreställer
sig det bibliska (egentligen gammalbabyloniska)
kaosmonstret Leviatan. Jesaja 27:1:
"Den dagen skall Herren med sitt svärd,
sitt hårda, väldiga, skarpa svärd,
slå Leviatan, den snabba ormen,
Leviatan, den ringlande ormen,
han skall dräpa draken i havet."

Ledarskribenten Annie Hellquist i ETC myntar så vitt jag sett ett nytt uttryck när hon sätter namnet "övervakningskapitalism" på de underliggande datoralgoritmerna som snärjer internetanvändaren i sin egen fåvitskhet och drar ner henne/honom i desinformationens djuphavsgravar. 

Hennes artikel sammanfattar den här bloggarens framvuxna förakt för Lövens och andra politikers aningslöshet inför den datateknologiska entreprenörsmentaliteten, den jag sammanfattat som "IT-fascism" och mer specifikt och med hänseende just på den infrastruktur av systemlogik som globalt styr annonseringen Hydran. (F.n. 21 taggade inlägg men se det här tidiga inlägget i anslutning till DN, en bra mager kycklingunge sedan man plockat den på alla annonserna.)

Det irriterade mig en smula att den ateistiska fritänkaren Thomas Hobbes snappat åt sig det bibliska havsmonstret Leviatan och använt symbolen för den statliga (och på hans tid i England också kyrkliga) maktapparaten. Den grekiska mytologins Hydra avslöjar ju när Krabban (Kräftans tecken) skyndar till dess försvar mot Herkules att det är den perfekta symbolen för den näriga, den giriga, den oförlösta lägre själen som människan också består av. Vi är en tragisk mix (noterat redan hos Platon) av djuriskt barbari och en högre rationell själshälft. Den senare betecknar den verkliga människa som de bästa av släktet söker realiserar här på jorden alltmedan låga människor genast hittar sin egen natur i näringslivet, bland profitörerna och utsugarna och förslavarna av medmänniskor som de - fyllda av vattenmonstret Hydran - inte kunde bry sig mindre om.

Krabban/Kräftan symboliserar Vatten i dess passionerade kvalitet (Rajas guna) men myten visar klart att symbolen bara är en sidekick till monstret som sådant. Inte heller Vattentecknen Skorpionen och Fiskarna fyller havsmonstrets skonummer. Hydran är något större än dessa tre perspektiv och slutsatsen blir att Hydran (som namnet antyder) är Vattenelementet som sådant, men en smula demoniserat. (De gamla babyloniernas version av Leviatan - Tiamat - byggde på distinktionen dåligt resp. gott vatten, saltvatten mot tjänligt sötvatten.)

Eller rättare sagt, Vattnet är ett naturligt habitat för det som bara är djur men ett hinder som Herkules måste övervinna om han någonsin ska lyckas uppnå sin gudomliga potential. (Alla som sett en naturfilm om grymheten och den låga och förslagna intelligensen i fiskriket, får en aning om Hydrans väsen.)

Man kan mycket väl tänka sig att den som tänkte ut berättelsen där Jesus går på vattnet också hade något liknande i tankarna: "se här en som är så fulländat att han inte som vi andra rasar ner i Naturen och börjar tro att alla dessa begär som rasar inom oss representerar den verkliga människan."

Och vid närmare eftertanke fungerar Thomas Hobbes koppling av Leviatan till staten alldeles utmärkt även i våra dagar. Särskilt tydligt har det varit under Sveriges senaste 12 år med två statsministrar på raken som varit födda just i Krabbans tecken och så uppenbart inte bryr sig om svenska folket utan enbart servar Hydran, detta monster, i det kapitalistiska näringslivets skepnad!

Hydran styr numera direkt det högervridna svenska folket såväl som deras politiker genom näringslivet. Likt en cancercell (Kräftan igen!) har det fyllt folk och politiker så att sjukdomen till och med avspeglas i soltecknet på våra senaste två statsministrar. Det finns en tid för att upptäcka allt och säkert ett skäl till att Thomas Hobbes avhandlades redan 2010 men då bara i termer av sin ateistiska sjukdom. Eftersom hans födelsetid är ungefärlig hinner tyvärr flera ascendenter passera över den engelska födelseortens horisont under tidsspannet. Hade jag bara tänkt på hans monstruösa Leviatan då, hade jag definitivt inte satt det sena klockan sex på morgonen för en Ox-ascendent.

Begrundar man hans vattniga horoskop som helhet blir hans patologiserande över människans benägenhet till ond själviskhet mycket tydligare om man ger honom en tidigare födelse när det enda insiktsfulla av de tre Vattentecknen är stigande. 

 
"Sensationalism" (Eld och Vatten i krig), men en tydlig
tydlig tendens att dras ner i det kalla begärande vattnet,
mot vilket öde det eldiga Barnet (Väduren) kämpar frenetisktSäg, 4.30 och en ascendent halvvägs genom Fiskarnas tecken. (Under våren och de allt längre dagarna rusar tecknen snabbt förbi ascendenten och Fiskarna på Hobbes födelseort gällde den korta perioden från 4.07 och fram till 4.57!

Det är med andra ord inte hela mänskligheten Hobbes kreativt svartmålar (med ascendenthärskaren Jupiter i näriga Kräftan i 5e skapandehuset), utan bara dem som likt honom själv befinner sig under vattenytan som små jesusar som inte kunde hantera sig väl utan trampade igenom vattnets ytspänning och sjönk ner i ett däggdjurs livmoder. 

Men den sattviska (medvetna och medvetandebringande) kvaliteten i Fiskarnas typ av Vatten ger honom åtminstone en viss insikt om problemen med att vara ett så tydligt Vattnets barn som hans eget horoskop omvittnar, man ska vara bra ogin om man inte medger fantasin stort spelrum när ascendenthärskaren också ligger i Vatten och i det kreativa och lekfulla femte huset.

Hobbes "grävde där han stod" och kom upp med berättelsen om en nattsvart krigisk mänsklighet - ett allas krig mot alla - som är exakt samma mytologi som näringslivet lovprisar men de allra flesta betraktar som ren demoni. 

Idag lever Sverige helt i detta genomförgiftade akvarium där - vilket ETC:s ledarskribent så korrekt påpekar - de enskilda oskicken hos Facebook eller Google inte ska förblinda oss från den verkliga Storgäddan, Hydran eller den girigt begärsfulla men låga näringssjälen som sådan. Närhelst lystnaden efter skvaller får en människa att surfa på någon skandalkändis vars namn tidningarna mörkar, befinner man sig i våldet på sin egen lägre själ. Jag vet inte hur många klick i de svenska nättidningarna jag hejdat mig från bara idag, medveten om detta beteendemönster - om man ger efter för det - leder till döden för all vettig inombords mänsklighet!

En sista sak om Hobbes horoskop. Wikipedia berättar att han föddes och växte upp i ett lortfattigt engelska hem och hunger gör människor simpla och i värsta fall galna. Se Väduren - barnets eller nybörjarens symbol - 2a huset för grundläggande behov som mat (eller pengar att köpa mat med)! Fiskascendenten ger ett helt perfekt budskap och om man räknar bort månnoderna blir svårmodets och armodets Saturnus Hobbes atma karaka! Hans själ VILLE PRÖVA PÅ FATTIGDOM I DET LIVET, men de karmiska själen till detta går det förstås inte att uttala sig om. Atma karaka-begreppet har kommenterats då och då på bloggen men detta är första gången jag föreslår följande:

HINDUISMEN ANSLUTER SIG HÄR TILL DEN "GREKISKA" NYPLATONISMEN SOM NÅGRA ÅRHUNDRADEN IN I VÅR TID TYDLIGT PLACERAR ÅTRÅN ELLER BEGÄRET I DEN LÄGRE, IRRATIONELLA SJÄLEN - DEN DEL SOM DEN RATIONELLA SJÄLEN DUMPAR EFTER DÖDEN SOM ETT FÖRBRUKAT RAKETSTEG FÖR SIN VIDARE FÄRD "IN I LJUSET (in i sitt eget centrum)". 

Atma karaka är därför knappast i sig något astrologiskt tecken på nobless. Punkten visar bara vilken slags hunger själen känner i detta liv och frågan om hur stark denna åtrå är besvaras bäst genom ett intelligent studium av hela horoskop. Inte alla födelsekartor är styrda av den irrationella själen, vars symbolik den här bloggen sällan försummar att föredra. Ju bättre man kan sitt astrologiska system ju tydligare blir det och inte bara planeterna utan även kvaliteterna och elementen kan bidra till förståelsen av hur stark begärsnaturen är i ett visst horoskop... I Sverige och västvärlden premieras idag de lägst utvecklade själarna - alla dessa strebers, karriärister och ge-getters. Bara det är ett tecken på hur kort tid vår civilisationstyp har kvar.

På fattigdoms- och hungerfronten kan man sedan också notera hur Hobbes svarta och kritiska skorpionpsyke brinner inifrån genom härskaren Mars placering i Eld i 2a födohuset. Här är då Hobbes dystopiska "allas krig mot alla" som även det sataniska näringslivet och hela västvärlden anammat som sin styrande princip trots att vi idag har kontroll över naturens dråpslag och t.o.m. låter ohyggliga mängder mat gå till spillo. 

Än idag, år 2018, är svenska staten redo att låta människor hungra ihjäl om de inte följer den "arbetslinje" som Överheten har stakat ut för dem! Läs den klarsynte Roland Paulsens sanna ord om Arbetsförmedlingens enda uppgift - den här statens sinistra arm har inte ändrats ett dugg i sin metodik sedan jag var ung och råkade ut för en första arbetslöshet. Makten kräver att få kontrollera undersåtarnas varje ögonblick och regeringen Reinfeldts sjuka Fas 3-interneringar lever vidare under regeringen Löfven men i nya maskerade former. 

Det ser verkligen ut som om det är samma mytologiska monster vi har att göra med här - Hobbes Leviatan, staten, och Hydran eller den irrationella och mindre-än-mänskliga näringssjälen! Och så sjöng ju svenskarna när de var lite klokare än dagens mobilförgiftande trashannkar: staten och kapitalet sitter faktiskt i samma båt. Det är två namn för samma monster. 

Många länder befinner sig med andra ord närmast i helvetet, om man tänker sig en evolutionsskala från det brutala och själviska djuret till den närmast änglalika och totalt förverkligade människan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.