Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 30 april 2018

SÄPO förebygger terror och kungen fyller år

DN publicerar klockan 10.12, tre minuter före Sveriges Radio, nyheten att SÄPO gripit personer misstänkta för förberedelse till terror. Astrologiskt ger tillkännagivande ett horoskop som kusligt påminner om kungens födelsehoroskop med födelsetiden 10.30. Det märkliga är att båda kartorna lider av samma Mars-attack mot det egna hemmet/den egna tryggheten! 

(SvD uppger 10.20 för kungens födelse, men en gång listade stjarnrummet.se samtliga kungligheter och uppgav att födelseklockslagen kom direkt från kommunikation med hovet så jag håller mig till den äldre uppgiften.) 

Här ges en bild av vad de gamla kinesiska naturfilosoferna så tydligt såg, att moder Natur "i en handvändning (samtidigt) realiserar tjugo separata projekt". I eller i andra ord: vår västerländska fixering på individen är en vansinnig urspårning och en förlust av insikten om hur tillvaron "funkar".

Den verkliga verkligheten utspelar sig på en högre - gudomlig- nivå och ytterst är vi alla bara spratteldockor för de verkligt levande varelserna som i sina svallvågor effektuerar just sådana här parallellfenomen som jag, här, unikt i Sverige, ber den begåvade läsaren att kontemplera:


Jämförelsen mellan C-G:s födelsedag och samma datum 72 år senare visar som en bisak hur den korrekta zodiaken inte förblir vid samma punkt från år till år. AstroLOGISKT fyllde kungen år i går till följd av vårdagjämningens precession. Mer exakt har den zodiakala referensen (mätskalan) backat 29 bågminuter eller cirka en halv grad på dessa 72 år och samma bakåtglidning antyds också av ascendenten som vid samma tidpunkt 2018 faller något tidigare i Kräftans tecken.

Det var passande att upptäcka nyheten om kungens födelsedag direkt efter föregående inlägg som nämner drottning Elisabet I. Båda kungligheterna har Solen i 10 makthuset, men medan Elisabet sjukligt fixerade sig vid sin egen politiska myt (the Virgin Queen) blev kungen än mer folkets vän efter sitt tal om att också han bara vara en människa - jag tror det var efter tsunamikatastrofen han sade det. 

Att ha olycksbringaren Mars "fallen" i sitt första hus, underminerar den martiala Solen i Väduren och drar med sig kungens barndomshem (Månen) som också står uppe i det offentliga. Det är förstås kungens far som dog i en olycka (Mars) som indikeras här. Men positionen är också en sinnebild för de många och låga angrepp som sataniska republikaner riktat mot kungen och hans hus genom åren. Det här livet tog knappast Carl-Gustafs själ genom god karma, femtehusets tillfälliga härskare för god karma (och ledarpositioner) är just Mars som i första huset indikerar kungens egen person, men naturligtvis är en lyckosam karma med påtagliga förbehåll, vilket planetens "fallna" status i Kräftan indikerar.

Det avstyrda terrorattentatet illustreras på samma sätt av krigs- och olycksplaneten Mars som idag är på väg att lämna Skyttens tecken men vid sagda tidpunkt attackerar Nationens hjärta eller Hemmets trygghet (Kräftans tecken) genom sin tillfälliga position i 6e fiende- och olyckshuset varifrån den kan kasta sin hinduiska 210-graders dödsaspekt mot tecknet i öster. 

Men varför kommer en rapport om ett avstyrt attentat och inte nyheten om ett genomfört illdåd? Överblickar man dagens himmel som helhet förefaller Jupiter göra sitt jobb som beskyddaren från ont, den Stora Välgöraren står idag i kombination (samma tecken) med Hemmets och Tryggheens Måne i Vågen, tillika ascendenthärskare under den tid då nyheten tillkännages. 

Vågen är dessutom Sverigehoroskopets ascendenttecken (enligt den är bloggens förslag) och därmed blir utfallet jupiteriskt lyckosamt. På självaste kungliga födelsedagen sticker en diffus propagandaapparat fram sitt fula tryne och säger egentligen till allmänheten att de ska vara fortsatt otrygga och lita till Överhetens beskydd. Fult, riktigt fult av de som tror sig äga folket.

Tillägg
Noterar dagen därpå att också Expressen publicerar sin version av nyheten nästan på minuten med de andra, 10.13. Tidningen visar också hur Åklagarmyndigheten lagt ut sin version 10.11. Så här ser det ut när medierna - inte längre någon tredje statsmakt - koordinerar sina insatser med överheten. Troligen kommer neuroslandet Sverige att genera sig igen, när det visar sig vara en överilad insats mot "suspekta invandrare".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.