Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 11 april 2018

Om Sveriges sakrosankta ikoner
(Akademien igen)

Göran Greider skriver i ETC om Akademiskandalen och några ord om Katarina Frostenson får mig att inse att här är ännu av de horoskop som står "över lagen" just för att de tangerar Sveriges egen blindfläck, en komplex kombination av planeter som indikerar ett korrupt frälse inom elit och etablissemang. Återkommande läsare har läst min tolkning av en "verksamt ond Sol och Jupiter" i elitens 5e hus många gånger redan, så jag hastar vidare till det här inläggets enkla poäng.

  När Greider säger att Frostensons hyllningskör "varit bedövande och präglats av rena flockbeteendet" och att hon varit en oberörbar svensk ikon sedan 80-talet, var jag tvungen att dubbelkolla. Och visst hade hon Solen i Vattenbäraren precis som det här landet och så många andra folkkära svenskar. Vattenbäraren är så lovande och all-inkluderande symbolik men den har aldrig realiserats fullt ut i landet. Nationalhoroskopets diverse tillkortakommanden är ingen förklaring till den saken, men väl en sidoordnad kommentar och illustration...

Både landet på ledarnivå och Frostenson har en oerhört teoretisk och rationalistisk tendens med en "ren" LuftSol (i båda horoskopen befinner sig även disponenten Saturnus i ett Lufttecken). Det här är landet där vi sjösätter oprövade tankesystem i politik bara för att folket effektivt berövats all makt. Landet verkar ha blivit allt galnare på senare år och medierna har fullt upp med att avslöja hur okunniga och korttänkta våra politiker blivit (om de inte alltid varit sådana). Jag tror den nya globala verkligheten med kapital som vandrar från land till land och ett frälse som inte längre bekänner sig till något enskilt land blivit för svårt att hantera för våra medelmåttiga hjärnor. Sverige har alltför länge levt på rutin och i ett mycket snävt segment av tankar. Alla pengar till teknokraternas "uppstartsprojekt" och inga alls till de som söker bygga en ny och mänskligare värld.

Den som vill kan använda Frostensons karta som en indikation på att Sideriska faktiskt (närmast intuitivt) valt rätt tidpunkt för vårt Sverige. För hennes Saturnus (ömsom formalist, ömsom Liemannen) och dess kontakt med den litterära publiken (Månen preciserad av den estetiska Vågen) passar ju perfekt som en tvivelaktig influens på den svenska personan och självbilden som enligt mitt resonemang bör vara Vågen.

Notera att där Sverigehoroskopets ascendenthärskare Venus söker sig ner i 4e huset och rustika Stenbocken (ett Jordtecken som tyder på att den nationella konstnärligheten mest handlar om att hamra och spika på hemmet och göra det snyggt), där illustrerar Frostenson "finkultur" eller "högkultur" genom sin "upphöjda" Saturnus baserad på en brinnande Venus i Eld. Greider, några timmar efter mitt förra inlägg i ämnet (En tid för allt...) använder också uttrycket "den högsta kasten" och tycks faktiskt låna min inledande (och rätt kryptiska) tanke om skeenden "utanför tiden", men utan att förklara vad han menar. Kul om så är, att man kan bidra med tankefrön utanför astrologins egen lilla krets!

En ytterst pikant historia i Frostensons karta om man låter sinnelagets Måne stå som startpunkt (1a huset), är hennes "ömsesidiga reception" mellan härskarna till 7e partnerhuset och det mindre trevliga 6e olycks- och fiendehuset (se de cirkulerande pilarna på kartan)! Man kan undra vad det här innebär för Frostenson själv, utöver maken Arnauds nu välkända privata kulturgrotta dit han dragit in sina byten. 

Givet överhetens tendenser genom historien att korrumperas i de mest motbjudande sexuella avarter - som i Sverige spiller ner från den rike mannens bord och ger en atypisk homoinflation i vilken mängder av identitetssvaga ungdomar som egentligen inte alls är homosexuella dras med genom en normlöshet som utmärker landets officiella sekularism - alltså givet den högsta klassens sedvanliga korruption kan man verkligen fråga sig om störningarna på Frostensons himmel enbart ska tillskrivas partnern eller om hon själv deltagit i besynnerliga lekar, på det vis den blivande drottning Elisabet I som tonårig prinsessa utsattes för incestuösa övergrepp av sina styvföräldrar (se Årtusendets incest?). 

Tumregeln för att själv bli en aktiv agent för Olyckan eller Fiendskapen är att sjätte huset på något sätt kuggar i personliga delar av horoskopet. Så sker här, eftersom den ömsesidiga receptionen involverar disponenten till Frostensons eget sinnelag (Venus). Nu är en månascendent långt ifrån en säker indikation, Solen eller en stark intellektuell Merkurius kan hålla den begärliga Månen i schack och en kroppslig ascendent, baserad på exakt födelsetidpunkt, kan placera den här "receptionen" på en helt annan plats i kartan och med ett helt annat resultat!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.