Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 20 april 2018

Olof Palmes svärta förutspådd av den kinesiska astrologin


Den enda översättningen av
kinesiska systemet
HO LO LI SHU på engelska
från 1976. Totalt tre upplagor
under det följande årtiondet.
Nu är den glömd igen.
SvD gräver i arkiven och hittar ungdomsartiklar skrivna av Olof Palme. (Den lilla svenska Elitens vänskapskorruption - ingen kan väl ha missat att artisteri och annat skriver tycks gå från far till son, från mor till dotter som om ett närmast adligt privilegium?)

Eftersom Olof Palmes far dör när grabben är sju fick han en god man som sedermera, via sina försänkningar i tidningsvärlden, skaffade den tonåriga Olof en möjlighet att tjäna sina egna pengar. Det har skrivits biografier om Palme men jag får hålla mig till Wikipedia, enligt vilken Olof var trespråkig redan vid fyra års ålder. Så fungerade det bland "Sveriges 30 familjer" på den tiden - jämför mina funderingar över de tidiga och breda språkkunskaperna hos den 17e greven av Oxford (författare till verken som tillskrivs "Shakespeare").

Palmes horoskop har kommenterats tidigare, och har jag inte nämnt hans aggressiva Mars (vilket jag tror har gjorts), vore det en stor försumlighet. Återigen plats för jämförelser med Oxford som blev faderlös vid 12, en lika kritisk period vare sig det är sant eller ej att Englands konspiratoriska skattmästare Lord Burghley lät mörda grabbens farsa för att manövrera frågor om tronföljd och rikedomar på ett för honom gynnsamt sätt. (Han lyckades senare t.o.m. få drottning Elisabet att adla honom så att den politiskt bortspelade unge greven av Oxford tvingades in i ett konvenansäktenskap med Lord Burghelys dotter Anne, vid tiden knappt femton år gammal.)

Kan faderns tidiga död ha traumatiserat Olof Palme och gjort honom allmänt sned på livet, så att hans senare avsteg från sin "djupblå konservatism" också kan förklaras som ett patologiskt psykes önskan att vända sig mot allt och alla? 

Jo, jag minns intervjun där Palme skildrade ögonblicket då han insåg att socialism var den enda rätta vägen, hans uppvaknande under tågresa i Indien där han såg människor av högre kast bokstavligen TRAMPA på enkla folk som fick resa sittande eller liggande på golvet. Men detta kunde bara tjäna som ett uppvaknande om han inte redan var grundligt fostrad i den högsta kastens arroganta "över lagen"-beteende. Se nu hur avsaknaden av fadersgestalt och "det sociala utstötningssyndromet" kan samläsas till en historia:
Olof Palme föddes "dödsmärkt" - horoskopet är verkligen inte gynnsamt. Skorpionen är visserligen zodiakens hysteriska mingelvägrare, närapå i sig antisocial på en djup emotionell nivå. Som symbol för döden (för den biologiska Vattenbaserade organismen) kan det tyckas märkligt att dödens planetära representant Saturnus inte faller den förstahusplacerade Skorpionen i smaken, utan blir både en naturlig och också verksam illgörare. Men sådana är de hinduiska reglerna (jag har inte hunnit fram till logiken bakom just denna lärosats än). 

Den "dubbelt onda" Saturnus blir kort sagt en bångstyrig och troligen också i något avseende defekt Saturnus. Den sjuttonårige skribenten Palmes sågning av en teaterpjäs i SvD är ett exempel på Saturnus som Liemannen eller "Sågaren" och Skorpionens hat är här enormt eftersom dess härskare Mars positionerat sig i 6e olycks- och fiendehus i tecknet utan bromsar och självbehärskning, Väduren! (En annan parallell till den exceptionellt humörsvängande ädlingen Oxford som hade Väduren som sitt soltecken.)

Till skillnad från den populära Obama som också hade Saturnus stigande i öster, blir Palme en fruktad och hatad politiker efter sitt "klassförräderi". Här kan man minnas att Obama hade Saturnus fortifierad i sitt eget (negativt polariserade) härskartecken Stenbocken, för vilket den Stora Illgöraren åtminstone blir en "verksam välgörare" - dvs. den bör excellera i konsten att drag gränser och säga ifrån. Tyvärr är 1a huset en egocentrisk och otillräcklig position för en så här kraftfull "transpersonell" planet och det är bara att minnas tidiga foton på en gym-trimmad Obama med bar överkropp som han gärna såg spridas i världsmedierna. 

Senare fångades Obama på bild mitt i bestyren att ta egosjuka selfie-bilder med andra politiska högdjur MITT UNDER FIRANDET AV EN STÖRRE SAK. Detta påminner också om vilket haveri denna maktplanet kan bli när den förbinder sig med det futtiga 1a egohuset... 

Planeten är betydligt bättre placerad i sitt naturliga 10e makthus för att inte tala om det anti-personella 7e huset, där den når sin maximala världsliga styrka vid dagens slut och då visar sig som Döden. Bloggaren har Saturnus här och trivs verkligen i funderingar över hur västerlandets död kommer att se ut och hur den nya postkapitalistiska världsordningen kan komma att realiseras... System och ordningar sorterar distinkt under Saturnus!


Olof Palmes fadersplanet Saturnus är således en exceptionellt svag placering och vad än händer med hans far, så inverkar det på Palmes egen fysiska struktur (1a huset). När fadern dog tidigt i Olofs liv kan man av horoskopet ana att det var som ett fysiskt trauma som skakade om varenda cell i Olof-kroppen! Och redan här föds förmodligen det sociala särlingskap som "utstötnings-" eller "dissociationsfenomenet" mellan Vatten och Luft tecknar. Palme var född i en maximalt negativ tid (rakt in i den fördunklades svenska överklassen) där dödaren Saturnus inte bara är extremt starkt, märker ut hans egen fysiska kropp, utan också drabbar Solen-i-Stenbocken, den alternativa faderssymbolen. (Astrologins virrvarr av sammanblandade traditioner har alltid besvärat mig, men Solen är Fadern i bästa bemärkelse, vår egen andesjäl och unika identitet som i själv är en gnista av Gud, Fadern. 

Saturnus är snarare en lägre fader (med liten begynnelsebokstav), den negativa versionen som installerats i vår materiella värld som dörrvakt och allmän ordningshållare. En del har tur i livet och föds till en familj där båda nivåerna av fadersbegreppet hålls levande, men i Sverige saknas i allmänhet den här djupare fostran. Inte minst har årtionden av konspiration mellan överklassen och socialdemokratisk makthunger lett till att vi enbart har slavdrivaren Saturnus som fadersgestalt: vår plikt att arbeta som djur och sedan dö fattiga och utslitna medan dan högsta kasten kan lägga ännu en generations mervärde till sina rikedomar. En gång använde t.o.m. en arbetsförmedlare uttrycket "gör nu bara som Pappa Staten vill, och fyll i den här rapporten". Han beskrev perfekt tillståndet i detta land där Solen inte längre lyser och sekularismens onda religion tagits över och administreras av Sveriges ungdomliga och oerfarna Saturnus-i-Tvillingarna (se nationalhoroskopet).

Palmes Sol för hans högre inflytande från Fadern, är således starkt i fara. Inte bara är horoskopet så olyckligt konstruerat att hans egen identitetsmarkör Solen disponeras av sin planetära fiende som här dessutom är världsligt prominent (1a huset ett hörnhus), därtill kommer att Solen befinner sig i det ONDA 3e huset för falsk, lögnbenägen eller illvillig intellektualitet - här ytterligare en indikation (utöver den hemskt placerade Mars) om Palmes förmåga att fullständigt mörda opponenten med sin skarpa tanke och tunga - eller författarpenna!

Nu är visserligen 3e ett av upachaya-husen - en människa kan med träning och självdisciplin lära styra sin Merkurius i mer konstruktiv riktning så att kommunikationsförmågan blir rationell och saklig. Samtidigt vet alla att en slängig merkurial nivå har sina användningsområden. Vad bryr sig pöbeln om saklighet, de vill ha plakatpolitik och onyanserad populism!

Av den låga och korttänkta behovsnaturen är nämligen Månen, symbol för den enbart sinnliga människan, vilket är vad folk i stor grupp är - en enda stor blogg av reaktiv sinnlighet, fylld av kollektiva strömningar och begär. En ond Merkurius som t.ex. Fredrik Reinfeldts kan därför lyckas bättre än en god Merkurius i politiken... 

Platon visste detta och ville se ett råd av filosofer ovanför politikerna. Därför smutskastas ofta Platon idag och kallas irrelevant för moderna förhållanden av de djävlar som vet att hans råd är lika sant nu som då. Särskilt Sverige har genom att eliminera Fadern eller Solen lyckas skapa ett samhälle där politikerna direkt betjänar den lilla superrika Eliten, som tyvärr klassificeras som en OND om än framgångsrik Jupiter (den högsta kasten) i Sverigehoroskopet...

Intressant nog är denna ONDA Jupiter en VERKSAM VÄLGÖRARE för Palmes Skorpionascendent och i 4e huset för Hemmet (med modern/Venus) ser man en privilegierad gosse. Men likväl är horoskopet så förvridet att Döden (Saturnus) i 1a huset lamslår det komfortabla högreståndsliv som tecknas i 4e huset för Hemmet. Skorpionen och Vattenbäraren bildar som sagt "det sociala utstötningssyndromet" så att Olofs födelse bär på ominat att "din lycka kommer inte att bli varaktig". Sedan kommer naturligtvis "den sociala utstötningen" att slå till åtskilliga gånger i hans liv, inte minst då han blev klassförrädaren, och en sista gång när han gick och blev mördad - den ultimata "utmobbningen" ur ett givet socialt medlemskap.

Nej, ett sämre "ingångsvärde" än Palmes delade ascendenthärskare Mars och Saturnus samt hans ascendent- och fadershärskare Saturnus, får man leta efter! Och den astrologiska traditionen är inte ensam om att se detta.

*****

En obskyr kinesisk astrologiform som jag studerat men övergivit som alltför vag (eller för avancerad för min nivå), gav Palmes födelsetimma ominat SHIH, Generalen eller Härföraren. Symbolen kan också beskriva ett kollektiv (en här) med en ledare på marknivå, i nära kontakt med sitt folk - just som Palme i livet valde att gå ner på marknivå och klä sig enkelt. 

Tyvärr blev detta också hans död eftersom födelseominat SHIH (tredje paragrafen) säger att "kanhända bär hären en likpojke i generalens droska". Vid begravningar i det gamla Kina satte man en liten pojke att under begravningsakten symboliskt representera den avlidna fadern. Tanken var att den avlidna kunde meddela sig via den stillasittande pojken, som effektivt hade (och var förberedd på) att fungera som ett medium, en länk mellan den utgående generationen och den nu levande. Hur märkligt är inte detta födelseomen i Palmes fall - tog hans faders sjukliga livsöde över honom på det sätt en känslig psykologi kan få saker "på hjärnan"?

I en annan läsart anar man nästan en slarvig militärstrateg som stupar på fältet. Det har också föreslagits att "likpojken" (mediet) i generalens vagn är en hafsighet i ledarskapet som kommer att kosta hären dyrt - ungefär som när Palme i tv-intervju blamerar sig inför hela svenska folket genom att inte känna till priset på en liter mjölk. 

De kinesiska bildtecknen lånar sig till många uttydningar och det har också föreslagits att "likpojken" representerar nepotism, härens manskap är inte tillsatt utifrån faktiska meriter utan via vänskapskorruption - precis som Palmes liv under den "djupblå" högerperioden rullade igång!

Men...Palme föddes just i brytningen mellan en timma och nästa, och hans nästan jämnstarka sidoinflytande berättas om den mytologiska fågeln MING YI, en fågel som sänker sina vingar och går ner i mörkret och spelar skadad. Detta för att med framförhållning helt enkelt överleva en period under en synnerligen ond dynasti - här flyter den mytologiska fågeln samman med en antik tolkning som såg ett korrekt "Ming Yi"-beteende hos den postumt kungabetitlade Wu som anförde en liten vasallstat under den galet materialistiska och brutala siste kejsaren av Shang-dynastin, en period som troligen i mycket liknade den unga Olof Palmes tidiga liv i den korrupta svenska eliten.

Wu var lokal ledare för staten Chou, känd för sitt måttliga och moraliska leverne - fast det är förstås deras egen förskönande historieskrivning efter att hertigen av Chou knäckte det nu dekadenta Shang och grundade Chou-dynastin. Man kan notera att Palme symboliskt är född lite för tidigt för rollen som stor dynastigrundare! Han är den som lider och söker krångla sig ur dekadensen i en döende Överhet... Parallellerna med Palmes eget liv är slående!)

Hans kompletterande symbolik passar förträffligt för en som gör en klassresa nedåt ("sänker sina vingar") och likt "den vise mannen går tre dagar utan mat i sin dedikation till det som måste göras, men för det bara får onda ord av sin herre". Här förutspås ett livsöde som korrelerar till hatkampanjen mot Palme som orkestrerades av högern (och troligen mordet på honom också - även om den dödliga aspekten av livsödet bättre tycks tecknat genom symbolen SHIH)!

Sammantaget instämmer Mingdynastins HO LO LI SHU (floderna Ho och Lo:s rationella tal) i att Olof Palme föddes med extremt komplexa ingångsvärden. Båda hans födelsesymboler är dramatiska och udda!

4 kommentarer:

 1. Efter att noterat att Ivar Kreuger ej fått sitt horskop här, så slog det mig att jag ej kollat efter Palme här. Om man får tro senaste boken som rotar runt, av Claes Hedberg, så var det ett teatermord. Närmaste kretsen ansåg att han spårat ur, aids ovanpå detta. Urspårningen har jag bekräftad från person med god insyn. Hursom, finns det nåt i horoskopet som skulle kunna stödja ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ämnet är för stort för ett koncist svar. Dels finns födelsehoroskopet med sina inbyggda styrkor och svagheter. Sedan tillkommer förändringen över TID. Jag har lekmannamässigt prövat den hinduiska dasha-läran i en del inlägg. En radikal kursändring (vilket vissa kanske skulle kalla urspårning om de inte själva rör sig i samma bana) skulle då kunna motsvara individens inträde i en ny planetär dasha ("cykel") vilken triggar planeten i födelsehoroskopet som där troligen har en "avvikande" funktion.

   Givet hur många kombinationsmöjligheterna är, kan både lösliga horoskop och livsöden tänkas, men även hårt sammanbitna/överspända där just en "avvikande" planet kan få hela det gamla bygget att rämna när den planetens tid (dasha) har kommit.

   Olof Palme har nämnts i flera inlägg utöver detta, och jag tror hans "spända" karta är just en sådan som skulle kunna dra iväg. Inte minst som en från de "30 familjerna" (eller var det de tjugo rikaste) gjorde han sig ju till fiende med Etablissemanget genom att anamma ett jämlikhetsetos (en äldre socialdemokratis värderingar).

   Att han snabbt växte ur ankdammen Sverige och såg världen som sin spelplan var möjligen också en anomali eller "urspårning", men satte ett mönster som t.ex. den djupt korrumperade Carl Bildt sedan imiterade i sin politiska karriär (Bildt, den mellanstora hunden som gläfser som han vore en stor hund, enligt en sarkastisk amerikansk kommentar).

   Närmare vår tid verkar alla vilja leka Palme, så han har blivit det nya normala. Alla svenska karriärister ska nu ut i världen och bli EU-parlamentariker, nu senast Alice Bah-Kuhnke. Det var Palmes universalism som satte några på globala självberikarspåret och några på världsförbättrarspåret...

   Radera
 2. Då min farfar kände den "ersättningsfar" du nämner så har Palme tilldragit sig mitt intresse ytterligare(fick syn på Palme-kopplingen först på senare år via Jan Bergmans bok). Personen var betydelsefull inom vår underrättelsetjänst. Ska ha samlat en grupp sossar efter kriget(ink.Palme) o byggt upp sånt som IB, Stay behind och spelet under täcket med USA. Att han tänkte för stort för sin (sosse)omgivning är ett intressant inspel på frågan om han blev galen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Palme var sannerligen en dubbelnatur som du antyder, USA-vän och i Tredje världens lag en hård USA-kritiker. Men jag befarar att astrologin (åtminstone på min kunskapsnivå) inte har något definitivt svar - systemet är gäckande och hela tiden dyker nya intressanta utgestaltningar av en given symbolik upp...

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.