Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 11 april 2018

Horoskop för prenumerationsknappen

Någon efterlyste, efter att bloggen fyllt nio år och måhända sjunger på sista versen, en prenumerationsknapp för dess flöde. "Varför inte?" tänkte jag samtidigt som en rolig sinnebild anmälde sig - den där om att sitta passivt och vänta på att stekta sparvar ska flyga in i munnen

Hela internet håller på att omforma människan och synen på vad som är arbete, och ingen vet väl var det här kommer att sluta. Kanske blir vi alla tunna aliens med gigantiska ögon och munnar som krympt bort. Mutismen är redan på väg tack vara smarta mobiler som paradoxalt gjort folk till telefonfobiker, man gör allt möjligt med mobilen utom att faktiskt ringa och prata med varandra! Släktet börjar bli svårt degenererat efter bara något årtionde med it-fascismen i vardagen.

På skoj ritade jag upp horoskopet för minuten när jag bedömde att jag fått prenumerationslänken att fungera och noterar hur den optimala 15 graden av kommunikatören Tvillingarna just steg över Stockholms östra horisont. Samtidigt är ascendenthärskaren Merkurius själv svag (jfr. föregående analys av mänsklighetens degeneration i kommunikativt hänseende). Å andra sidan höjer sig Merkurius just i tionde huset för en maximal offentliga närvaro i det publika huset. Kan det verkligen vara så att "flöden" är tidens melodi?Men horoskopet är  lustigt på mer än ett sätt, för delvis olustiga aspekter från 7e partnerhuset attackerar den här Tvillingascendenten (=kommunikationsvägen). Den leder till mer aggression från den onda planeten Mars, som för Tvillingarna (sanskrit: Mithuna, det älskande genuint mänskliga Paret) håller 6e fiendskapshuset. Potentiellt ökad räckvidd för bloggen ger också en anstormning av fler av mänsklighetens fiender! 

Det är nu möjligt att gammal ändå är äldst för åldermannen Saturnus står invid Mars och den befinner sig i väster i sitt världsligt starkaste läge. För kommunikatören Tvillingarna _kan_ Saturnus innebära att man har tumme med Gud själv eller den universella morallagen (den äger 9e huset) och det är därför glädjande att det är Saturnus som anknyter närmast till Tvillingascendenten i en konstruktiv opposition, och sannolikt tar udden av den vettlösa Mars!

Det allra lustigaste är nog att positionerna påminner starkt om bloggarens födelsehoroskop. Vid födelsen slår hans Sol ut Mars via en tät konjunktion, Solen så att säga överglänser den svarta eldens Mars med sin sattviska ljusstyrka (se inlägget om den gode professorn för en snabbintroduktion i frisjälarnas horoskoptyp). Den här brända konjunktionen är snarlik (fast ändå inte) till hur Saturnus i ovanstående karta stryper Mars genom sin starkare världsliga placering och mer gynnsamma roll för Mithuna/Tvillingarna. 

Det är faktiskt så lustigt att Saturnus i väster står mindre än en grad från Tvillingascendenten både vid bloggarens födelse och vid prenumerationsknappens tillkomst. Vad det innebär har jag inte hunnit fundera över än. Nu kan i vilket fall de som så önskar se korta snuttar av varje inlägg i sina flöden och bestämma vilka rubriker om några som verkar intressanta nog att titta närmare på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.