Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 9 april 2018

En och annan ärbar svensk...
(Onda stjärnan Algol som godhetens verktyg)

När en skribent i ETC begrundar Karlskogas beroendeförhållande av sin mördarindustri och hur det skadar människors förstånd blir jag nyfiken på visselblåsaren som själv jobbade med utvecklingen av ett av de vapen direktörerna smugglade till araberna i trots mot svenska lagar. Visselblåsaren lät sig intervjuas 2012 och den texten finns härPassande nog är soltecknet Fiskarna, dvs. martyrens eller sanningsvittnets tecken. Det har figurerat förr på bloggen i samband med visselblåsare, men jag minns inte exakt vilka fallen var...

Extra intressant blir det att hitta martyr-Solens disponent i ett riktig "brukstecken", den simplistiska Oxen med dess association till materiella resurser. Här råder knappast om vad slags resurser det handlar om: den stora illgöraren Saturnus (Liemannen) står sida vid sida med krigshetsaren Mars! Båda planeterna är naturliga illgörare - de skadar människans sak - och de är båda dessutom verksamma illgörare för en intelligens (Sol) i Fiskarna i 1a huset.

Det intressanta med att en naturlig illgörare också är en verksam illgörare är att dess onda intentioner inte går som planerat! Tre direktörer dömdes för sitt kriminella tilltag och visselblåsarens arbetsplats kan alltså beskrivas som en skammens plats, skamlig för vad de tillverkar och ännu mer skämmigare över att de inte ens lyckas med sina mörkaste tilltag utan att bli avslöjade! Staden borde jämnas med marken och staten lära sig att leva med en lite mindre kassakista...

Kartan innehåller en kraftfull ömsesidig reception mellan Oxens och länsherren Stenbockens härskare, Venus resp. Saturnus. Båda är verksamma illgörare ur Fiskarnas tecken och utan födelsetimma (eller t.o.m. med exakt uppgift) är  kartan svårbedömd. Venus - viljan att dra jämt och ha harmoni med Överheten (Stenbocken) är horoskopets atma karaka (själens längtan), men ändå valde ingenjören att visselblåsa. Det kan man bara förklara utifrån Fiskarnas otroligt få vänner här i världen - Månen och Mars som verksamma välgörare (Mars som välgörare förklarar mannens framgång som ingenjör, särskilt eftersom organisatören Saturnus befinner sig i samma tecken.) 

Men det är den "verksamt neutrala" Jupiter - soldisponenten - som jag misstänker är det friska och fungerande samvetet i den här kartan. Av Saturnus (dubbel ond), Mars (verksamt bra på krigskonsten) och Jupiter (neutral eller "vad den essentiellt är" - dvs. välmenande) beter sig den sistnämnda som en partiell atma karaka genom att ha hunnit längst inom sitt tecken. (Jag lämnar här åsido den hinduiska avashta-läran som för negativa tecken som Oxen hävdar att en planets mognad fortskrider baklänges. Tagna en för en, är det Jupiter som är den yngsta och minst erfarna, krigsplaneten Mars som står på sin mest kraftfulla plats ungefär i mitten av tecknet och Saturnus i Oxens andra grad som är akut döende utan inflytelselösa - den har haft sin tid).

En spännande tanke är att Satans stjärna Algol faktiskt i detta horoskop tjänar det godas sak, dvs på det bibliska viset fungerar som en Guds utvalda Åklagare (visselblåsare?). Alternativt kan man tänka sig att den alltigenom onda arbetsgivaren (Saturnus) är den som är genomsyrad av Satans ondska och korruption men att Bofors mördarindustri är ett döende fenomen. Välj själv, kanske kan båda synsätten sägas vara riktiga, men manifesteras ur bara ett perspektiv vardera.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.