Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 10 april 2018

Den gode professorn

Under studieåren i Uppsala tog jag en kortare kurs i Asiens religioner. Läraren var den Peter Schalk som nyligen uttalade sig i ETC om våldsanvändningen i vissa former av buddhism.

Vid ett tillfälle var tåget från Stockholm till Uppsala lite försenat (ingen ovanlighet) och jag minns med glädje hur jag släntrade in i undervisningslokalen där Schalk redan var i full färd med sitt anförande och mitt i under pågående mening, med en blick åt mitt håll, utvidgade Konfucius dygder till att också omfatta punktlighet till lektionen! 

Konfucius sade naturligtvis inget sådant men Schalk var en av de bästa och mest humoristiska lärare jag mött. Det är därför extra roligt att stöta på namnet igen och söka upp födelsedatumet för en förklaring till kvicktänktheten. Den vana läsaren ser direkt att här händer något smått unikt.Aldrig tidigare i bloggens nioåriga historia har ett horoskop redovisats som kan skryta med helt oblandad Sattva guna, den hinduiska kvalitet som omvittnar medvetenhet, kunskap eller sökandet efter kunskap. När ett Storkors i Ljusets kvalitet visade sig hos den opportunistiska främlingshataren Geert Wilders, krävdes det två inlägg för att inse att hans del i Ljuset inte var utan en oren mixtur...

Med bara dygnet som helhet att gå på, blir den pensionerade professorns horoskop fascinerande nog av helt välgörande art även om man anlägger ett annat fokus än de tre kvaliteterna: den universella utblicken är närmast garanterad av Solen och Månen i expansivt jupiteriska tecken och utifrån en solascendent intar Jupiter en utmärkt position i tionde "katederhuset" som auktoriteten eller makthavaren - Jupiter i Jungfrun är en hejare på fakta, oerhört passande för en som "professerar" ett kunskapsinnehav långt bortom det genomsnittliga. Men missa inte att det som tycks göra tricket (och leda till en professur) närmast ser ut som en gräddfil i godhetens kvalitet Sattva: Båda ljusen, båda sattviska, förankras i den sattviska välgångsplaneten Jupiter som står i ett sattviskt tacken.

I termer av nedstigande avatarer eller bodhisattvas, skulle dessa just kunna tänkas komma - självmant och inte under inflytande av personlig karma - under en sådan här himmel. Jag känner mig lyckligt lottad som fått studera om så bara fem eller om det var tio poäng under en sådan här lärare. Jag minns att jag nämnde mitt starka intresse för I-Ching, vilket inte imponerade på honom.  Vid ett senare tillfälle kallade han humoristiskt och inte så lite sarkastiskt den konfucianska klassikern för "hippiebibeln" och det syftade förstås på en timlig översättning av prästen Wilhelms tyska översättning till engelskan av djuppsykologen Jungs översättare Cary Baynes. Den här utgåvan blev mäkta populär i USA och förblev en "storsäljare" på Jungs amerikanska universitetsförlag ända in på 60-talet. Därav det fyndiga "hippiebibeln"! 

Jag samlade med åren drygt dussinet översättningar till engelska och hann någonstans på vägen göra en egen dilettantöversättning med hjälp av den kinesiska originaltexten som en vän skickade mig från Kina. Men redan vid tjugo hade jag otäckt realistiska drömmar om ett tidigare liv i tjänst hos en despotisk och nyckfull länsherre, så det här intresset för hippiebibeln kanske satt djupare än hos många andra. 

Nu är den "kinesiska rekapitulationen" (karma) avslutad sedan länge, men för första gången har jag inte en susning om vilket tidigare liv som är grundtonen för dessa år i ett korrupt och söndervittrande Sverige under det officiella skrytet om rullande hjul, massor av dödsvapen i export och en välfylld kassakista hos pappa Staten. Det kan inte vara något trevligt tidigare liv, kanske gruppkarma med övriga folket. Jag har läst åtskilliga metafysiker myndigt förklara hur det ligger till på andra sidan, antika eller moderna (Steiner, Martinus, etc), men är inte säker på att någon egentligen vet något. Psykologiforskningen har avslöjat en del om kryptominnen och omedveten (t.o.m. telepatisk) påverkan som förklaring till kunskaper man tycker ha fått till sig från "högsta ort". 

Synske Edgar Cayce (1877-1945) var därvidlag säregen. Under hypnos kunde han i detalj lägga ut en schematik för de olika informationskällor hans eget omedvetna kunde kontakta. Ibland var det just inte mer än telepati med frågeställaren. Dumma frågor besvaras dumt! Därför rådde Cayce sina klienter att förbereda sig för sessionen genom att rena sina sinnen. Då kunde frågeställaren bli mer transparent och mediet fick kontakt med högre medvetanden och bättre och mer sannare svar! Underförstått: det finns medier som bara gör "cold readings" men inte som satanisterna föreställer sig saken, utan avläsningar mellan två undermedvetenheter! Det är inte utan att åsynen av 100% REN SATTVA GUNA i professorshoroskopet här ovan, leder till  funderingar över informationskvalitet i dessa tider med ett internet som är 99% desinformation och en mänsklighet som likväl inbillar sig ha förmågan att skilja agnarna från vetet...PS. Jämför Schalks SkyttSol med Horace Engdahls i föregående inlägg. Så små positionsförflyttningar som behövs och ändå så stor skillnad i utfall...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.