Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 29 januari 2017

Visa mig dina vänner och jag ska säga vem du är (Trumps chefsstrateg)

Den här orakade och sammanbitna figuren är förmodligen mer vässad i skallen än vad fotot låter antyda. Stephen Bannon är den nya administrationens chefsstrateg och presidentens personlige rådgivare. En man som hetsporren Trump är villig att lyssna till.

För en gångs skull "fungerar" fattigmannens substitutascendent eftersom Månen i Lejonets (ledarskapets) 5e grad med all säkerhet är föremål för inflytandet från kungamakaren Regulus - den goda stjärnan! (Karta en bit ned i texten.) När perserna tog över Mellanöstern på 500-talet fvt kom babyloniernas och kaldéernas astrologi i erövrarnas händer och det är därför Regulus kallas "persisk".

All gammal kunskap från kaldéerna är utdöd och man kan bara gissa vilket material i de första hellenistiska texterna som är importerad kunskap från Öst och vad som var nytillverkat av unga astrologer som ville bidra till vetenskapen (gr: techne - varav vårt "teknik" dvs. praktiskt handhavande). Men att Regulus ligger i Lejonet av alla tecken ger förstås en antydan om äldre tiders tankar. Lejonet är djurens konung och under Regulus inverkan blir också människan en ledare. Men som i grund och botten ett vilddjur är den här ledaren inte riktigt att lita på. 

Lejonet är en inspirerande chef, visst, men också svart och förtärande i sin passion! Från den allra äldsta bevarade västerländska texten, romaren Manilius "Astronomica", framgick att enbart de tre Lufttecknen anses representera den mänskliga formen. (Jag höll på att skriva "den mänskliga evolutionen", men hejdade mig - det existerar ingen evolution annat än naturliga variationer inom arterna. Ingen apa blir en människa utan förändringar i andevärlden, som också har sina arkitekter.) 

Jag har pekat på Tarot-kortet Styrkan tidigare och här är det dags att göra det igen: det är en människa som kontrollerar Lejonets hungriga käftar där vilddjuret söker tränga ut från kvinnans (vad det verkar) underliv. 

Det är den Rationella Själen som måste kontrollera den Irrationella Själen för att man ska kunna kalla sig människa och inte en vindflöjel och ett offer för biokemins stormar - en simpel apa. Det är ett tydligt tecken på att mörka krafter förklädda till "upplysningsmän" kapat västerlandets tanketradition när folk i allmänhet tar för givet att de är en djurart som i evolutionära ryck lösgjort sig från aporna. 

Det är faktiskt "Djävulen" som söker binda själarna till den lägre naturen eftersom luften helt skulle gå ur denna energiparasit om folk slutade dyrka det materiella så intensivt. (Djävulen är den nedersta intelligenta Form som uppstår i mötet mellan himmelen eller Platons värld av eviga Idéer och den formlösa och onda materien.) 

Skulle folk räta ryggarna förlorade den rika procenten sin kontroll över den förslavade mänskligheten. Därför signaleras materialismen från varje Etablissemangets utpost, inte minst Dagens Nyheters "vetenskapssidor" som söker fånga allas intresse för DNA:s ledningsdragning i kroppen - som om det inte existerade kosmiska faktorer som först manipulerar DNA:s organisation under hela fostrets graviditet. 

Den insikten skulle få den lilla jordbundna materialisten att bli skitskraj, för nu öppnas åter dörren till antikens tankar om att tillvaron faktiskt är designad på en intelligent och andlig nivå, och plötsligt klingar det möjligen rätt falskt om materialisternas budskap, att moral och etik inte är annat är än mänsklig konvention och att ingen ledning alls finns i tillvaron som sådan. Det är tvärtom, säger alla andra än västerlänningarna, hinduismen är uttrycklig i att det existerar en universell morallag, och det är också precis vad de gamla kinesernas menade med sitt "TAO" - kineserna föredrar stavningen DAO. Ordet betyder ungefär "hur det funkar" och för framgång i livet gör man bäst i att förstå den inre principen som är själva essensen i både människa och maskin. Kineserna såg ingen gräns för hur långt den intelligenta Naturen sträckte sig och naturligtvis har en teknisk apparat också sitt TAO, den har ju ärvt snillet från sin Skapare!

Med i konspirationen mot Människan här på hemmaplan är förstås Vetenskap och Folkbildning och andra grupper som sökt manövrera sig nära Makten för att själva få makt. Vilka ringa människor!
Jag skulle inte tro att Trumps chefsstrateg ägnar sig åt dessa högflygande metafysiska resonemang, men han skulle kunnat ha gjort det, med tanke på de fenomenala kvaliteterna i horoskopets Lufttecken. Som grundlig och djupt skådande Skorpion är det dock den här världen och det praktiskt genomförbara - realpolitik - som står högst på dagordningen. Han är en problemlösare, som vi strax ska se.

Bannons Sol ägs av Mars i Jungfrun, en känd position för en väldigt teknisk och praktiskt skicklig natur. Hans typ av Skorpionen drivs alltså underifrån av Jungfrun, åkerbrukaren som aldrig lägger två strån i kors om det inte finns en rik skörd - PROFIT - att bärga från det inledande arbetet. Utifrån sinnelagsascendenten hamnar dessutom Mars i 2a ekonomihuset och den förfogar över en solär driftighet i 4e huset för de som är så privilegierade att de har råd med hus och andra kapitalvaror - det 4e kan i vissa horoskop avslöja ett privilegierat barndomshem. Födelseklockslag för de superrika är nu inte det lättaste att komma över! 

Men utifrån rådgivarens sinnelag är det rätt typiskt att det är ledande människor (Solen) i skyddade positioner (4e) och deras pengar (Mars i 2a) som är hans "uppdrag". Trump har knutit honom till sig för att stärka USA:s rika toppskikt! Som jag sagt flera gånger. Trump är perfekt för USA för nu kommer nationen att ta sin ondska så långt att hela världen inser att den måste lämna den själviska kapitalismen och skapa någon form av modern socialism.

På temat "chefsstrateg" är det inte svårt att se hur brutalt kalkylerande och begåvad denne Bannon är! Lejonet i 1a huset gör den expansiva Jupiter till en välgörare och här står planeten väl i Tvillingarna och dessutom i ett stort och omfattande hus (Vattumannens naturliga 11e för stora grupper, omfattande ideologier - till skillnad från lösryckta tankar eller åsikter). Denna Jupiter tecknar en förmåga till gigantiska balansakter eller avvägningar eftersom även dess disponent Merkurius befinner sig i Luft, i Vågen där också Venus är hemma för en känsla för avvägningar och balans. Och vem kan missa de planetära vännerna Venus och "ankaret" Saturnus i just det tecken där den senare anses "upphöjd". Jag har sällan sett en sådan perfekt indikation på rättrådighet och en förmåga att Jupiter-expansivt arbeta med mängder av avvägningar. Som enklare dataprogrammerare känner jag direkt igen "typen" (se bloggarens eget horoskop). 

På den firma jag en gång jobbade fick alla programmerarna jämlikt samma yrkestitel "arkitekter", trots att inte alla hade samma ansvar för den övergripande designen av olika kundprojekt. Trots min Luft-Sol och Luft-Merkurius och Luft-Måne och Luft-ascendent (!) tilldelades jag bara mindre designuppgifter eftersom jag vid 38 var en självlärd gröngöling. Att sitta ner och snabbt lära in tillräckligt för att bli dataprogrammerare framemot de fyrtio, det är typiskt Luftelementet med dess naturliga fascination för logiska strukturer. Detta är vad antikens tänkare menade med den Rationella Själen. 

Men Trumps superstrateg är faktiskt klart vassare, det ser jag även utan hans födelsetid och fysiska ascendent. Sinnelagets Måne i Lejonet är en smula fanatisk eftersom Solen i Skorpionen alltid sniffar död och undergång och sinnet fångar upp hoten och aktiveras som ett djur på den emotionella sidan. Motivation! 

Att alltid vara varse riskerna i varje steg kännetecknar en verkligt stor ledare enligt den 3000 år gamla kinesiska furstespegeln I-Ching (Förvandlingarnas bok). Jag citerar mitt eget (!) horoskop enligt ett kalendersystem baserat på bokens yin/yang-kosmologi. Kapitlet kallas P'I, Den Blockerade, och indikerar hur man bryter igenom ett stillestånd orsakat av odugliga ledare. "Make America great again" för 3000 år sedan i Kina, så att säga.


Den stora människans goda lycka är ett stillastånd på väg att hävas.
"Jag går under! Jag går under!" På detta sätt (genom att måla fan på väggen och inte glömma fallgroparna) säkrar han genombrottet som till en klunga av mullbärsträdets skott.
(fritt översatt från kapitel 12, femte positionen)


Om någon tänkt på hur ofta bloggaren "råkar" mäta sig med världens mäktiga och viktiga män kan jag själv säga att jag förundras över hur ofta det egna horoskopet harmonierar med dessa från en halvtidssyssla som knappt kräver någon talang alls, och långt under gränsen för relativ fattigdom. Hur kan så hyggliga "födelseomen" ge så liten utdelning i verkliga livet? Men nu ska jag viska sanningen: jag lever hellre på marginalen än gynnar den rådande ordningen i Väst. Jag drar inte ett strå i onödan till den här stacken, även om det innebär undernäring och reumatism som slog till kännbart den här vintern. 

Sverige är inte värt att bevara som det ser ut i dag, och det finns ingen lyhördhet i Eliten för radikal förnyelse. Således gör bloggaren som I-Ching rådde kapabla kejserliga rådgivare när riktigt mörka ledare hade maktpositioner: resignera och distansera dig, inte i vrede ("hatbloggar") utan med just med kylig distans som behåller förmågan att se de strategiska missarna den galne kejsaren begår. Känn din fiende.

Och skärpan hos Trumps strateg blir också tydlig utifrån Månens/psykets sätt att hantera de affekterade tillstånd som den undergångsdystra Skorpionen kickar igång ("Jag går under! Jag går under!"). Det tredje intellekts- och logikhuset är som sagt oslagbart i sin konstruktiva förmåga att avväga och balansera för att bemöta de hot som Sol-Skorpionen kastar sitt märkligt dödsorienterade ljus över!

I Banners karta hittar vi således inte bara fånigt optimistisk Eld eller dystert missmodigt Vatten, eller den överexalterade och sensationalistiska mixen av Eld och Vatten (Jfr Eld/Vatten-människan Madonnas agitation som fick CNN att bryta utsändningen av hennes anti-Trump-jeremiad). Banner föddes med hela den astrologiska paletten och intressant grupperade och starkt kombinerade planetpositioner! En löftesrik (Jupiter) tid att födas i.


PS. En gång döpte jag Banners dominanta kombination av livets Lejon och dödens Skorpion till "dramadrottning", men det tog jag tillbaka för inte så länge sedan. Båda tecknen tillhör den mörka kvaliteten Tamas guna och båda är maktorienterade och önskar framstå som klippor. I själva verket är detta den kombination av Eld och Vatten som har längst till "sensationalismen" i formen av dramadrottningens ideliga överspel. Och nog ser man hans ansikte att vi har att göra med raka motsatsen, en sammanbiten nisse som försöker behålla fattningen även om det rumlar helvetiskt på insidan! 

När Lejon/Skorpionerna spricker upp, om det någonsin sker, då är det som ett förödande vulkanutbrott som kan lämna kvar ett helt kollapsat berg och bara en rykande krater! Så ursäkta att jag rörde in dramadrottningens ideliga överreaktioner i sammanhanget - Lejoner är liv och Skorpionen är död och när dessa två teman släpps på för fullt då är det en unik händelse, och kommer inte att upprepas en andra gång. Frågan är om Bannon i sitt Vågiga vägande också skulle vara redo att laborera med krig som en möjlighet... Betydligt mindre män i huvudet, en som Adolf Hitler t.ex., gjorde det. 

Det åtminstone ser ut som om Trumps vision är att dra in USA:s kostsamma mördartentakler från omvärlden (vilka han eller snarare Banner fattat ger USA så fruktansvärt dålig PR i stora delar av världen) och omvandla världstyrannen till en introvert nation som satsar på sina inre problem och angelägenheter. Men som många skribenter redan påpekat så sitter valda delar av den globala finansmaffian i hans administration, så det avgörande Kriget (som naturligtvis börjar som ett handelskrig som snart eskalerar) går inte att räkna bort med den här presidenten. Rådgivaren Banners horoskop är en lömsk djuptänkare och här vet man som sagt inte hur långt han är villig att gå. 

Ett klockslag för den här mannens födelse hade varit otroligt intressant. Sol-Skorpionen styrd av Mars-Jungfrun kan i vissa lägen på himlen bli riktigt destruktiv! Minns att även Jungfrun har något "hädiskt" över sig - Hades - underjordens herre visar sig ju i Jungfruns naturliga sjätte hus (just efter solnedgången i 7e) och våldför sig där på den "fallna" Venus i Jungfrun och släpar ner henne i Underjorden. 

Bakhåll och kriminalitet kan knytas till denna mer olycksaliga sida av Jungfrun och Sol-Skorpionens förmåga att genomskåda terror och hot via Jungfruns självbevarelse- och profitdrift skulle kunna trubbas av om Mars i själva verket inte befinner sig vid Hades entré (pengarna) som med månascendenten, utan i något av de verkligt onda husen (6, 8, 12). Men allt detta är spekulation och att Banner någonsin får frågan eller är villig att uppge sin födelsetid är nog inte så troligt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar