Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 januari 2017

Svenskt JAS-plan störtar i den amerikanska lydstaten Thailand


Ideal och indoktrinering är ett och detsamma - och av ondo!


Fullmånehoroskopet för ögonblicket då planet dyker i marken vid en propagandistisk flyguppvisning (AB) är så fasaväckande ogynnsamt att det kan fungera som en övning för astrologiintresserade. "Finn fem fel."


Social och/eller ideologisk utstötning dominerar
via "ömsesidig reception" mellan härskarna över
Vattumannen och Skorpionen

Jag har en tid tassat som katten runt het gröt kring det besynnerliga faktum att de traditionella hinduiska reglerna kring den "verksamma naturen" hos den planetära ägaren till det 11e "idealhuset" undantagslöst gör den till en "funktionell illgörare"! Missa inte att detta hus kan betraktas som ett hus som indikerar vad vi strävar efter som ett resultat av propaganda eller indoktrinering! 

I horoskopet ser vi den globala expansionens tecken Skytten som ett ideal och utifrån den gränsdragande Vattumanascendenten blir därför ytterligare expansion av ondo, idealhusets tillfälliga ägare, Jupiter, blir en verksam illgörare! Att sedan hitta Jupiter i teknokratins tecken Jungfrun och därtill i det onda 8e huset för korruption och död, är naturligtvis som att sticka hål på en idealiserad bubbla på det mest skoningslösa sätt!

Men hur kan det vara skadligt att ha ideal? 

För att få svar på den frågan måste man vända sig till de högsta filosofier mänskligheten utvecklat, och till religionens värld, där exempelvis buddhismen är lika mycket en filosofi som religion. De som kallar den ateistisk bara för att den inte rymmer en Gud definierad i teistiska termer, får nog läsa på lite mer. 

(Satanistsekten Humanisterna brukade här i Sverige alltid gnälla i tidningsartiklar som ingen brydde sig om att buddhistiska organisationer minsann fick statsbidrag men inte dem. Likväl tryckte DN dessa dödfödda försök till debattartiklar om och om igen eftersom även denna tidning tjänar mörkrets makter och söker göra oss, likt Thailand, till en av USA:s lydstater. DN värderar den globala ekonomin högre än en stolt nation som ett egenvärde. I DN:s värld viftar alla världens barn med vimplar de fått vid besöket på McDonalds.)

Förklaringen till vad som verkar vara ett systemfel i den indiska astrologin slog mig som en blixt från ovan för inte så länge sedan. (Saker löser sig ofta om man bara ger dem tid att mogna, bloggaren är inte så smart så det tog flera år av puttrande i bakhuvudet innan aha-upplevelsen infann sig.) En bit av förklaringen ligger i det 11e som huset opposit purva punya, den goda karmans 5e hus, Solens eller andesjälens naturliga habitat. Själen ÄR och behöver inte "bli till", men 11e huset tecknar våra bästa föresatser som människor, men vilka dock ännu inte är realiserade utan just den morot som driver packåsnan. 

Socialrealistiska vänstermänniskor är ofta idealister vilket förklarar att de inte märker när verkligheten avviker från kartan, som t.ex. i invandringsfrågan. Där är de helt blinda pga. flummig sammanblandning av rikemansklubben EU:s ursprungliga tanke om handel inom ett öppet Europa som ett sätt att få stopp på den besynnerliga vita rasens krigiska grundnatur. 

Regeringen Löfven insåg inte i tid det meningslösa i att agera godhjärtad världsmedborgare och ta emot oändliga flyktingströmmar om det bara innebär att det egna landet slås i bitar genom att de styrande slår dövörat till folket, som faktiskt har örat mot sin egen mark. Något har redan såtts som kommer att explodera en bit in i framtiden eftersom det här landet är oförmöget att göra upp med sin ingrodda inskränkthet. Politiska dekret baserade på en sekulär världsbild kan inte rubba den "svenskhet" den här bloggen hånat för dess antikintellektuella och materialistiska grundton. Återkommer till korrekt skolning strax.

Utfransning. Att slutligen Stefan Löfven börjar låta socialdemokrat och påpeka det uppenbara - PostNords underleverantörer ska ge sina förare marknadsmässiga löner - tyder antingen på att mannen håller på att vakna upp ur en svårt skadlig ideologisk vurpa eller att socialdemokraterna insett att de måste börja stå för vissa värderingar. Värderingar är som axiom, de är självklarheter, grundbultar och går djupare än ideal, vilka senare man kan bena upp och argumentera kring. Att postutdelningen (eller tågen) tillåts förfalla på det sätt som sker närhelst kapitalismen tar över, det är inte föremål för en diskussion, det är ett axiomatiskt tecken på att mörka makter erövrat nationens transportsystem.

Kort sagt, den som lever ur sin inre Sol, ur sitt hjärta, sin andesjäls realitet, ser och förstår det rätta i var situation och behöver inte en kartriktning modell "ideal". Femte huset visar vad som är och 11e blir då motbilden, det som ännu inte är. Och som Jesus sade i det märkliga (och av Kyrkan så småningom förbjudna) Thomasevangeliet: Det du har inom dig ska rädda dig, det som du inte har inom dig kommer att förgöra dig! 

Så farliga är alltså ideal, Jesus var en helhjärtad anhängare av att först och främst underordna egot den egna själen. När människor verkligen lever löser de enkelt alla problem eftersom de står i kontakt med Vägen (kinesernas Tao eller Indiens dharma/dhamma) som är den på förhand givna modellen för hur arten ska bete sig för att vara sin essentiella natur trogen. 

Detta ger nu den smått problematiska frågan om 11e husets relation till sin himmelska motsvarighet, Vattumannens tecken. Benämnd "Den Väldiga" i det gamla Babylon tycks tecknet syfta på hela rymden, hela världsalltet. Då uppstår förstås frågan om tillvaron på den här sidan av den gudomliga Himmelen djupast är ond och har onda följdverkningar. Allt som händer inuti den volym fin luft som Vattumannens urna innehåller är underkastat de karmiska lagarna (Saturnus härskar över tecknet och det är en långsint rackare som registrerar och minns varje tanke och handling). 

Judendomen och kristendomen bestämde sig för att Gud skapat en god värld, men båda rymmer paradoxalt nog tydligt antikosmiskt tankegods, inte minst sexualfientligheten som indirekt är ett underkännande av ett enbart naturligt liv i den lägre värld som även Platon kallade en värld av ständig tillblivelse men som aldrig når den faktiska Existensen. Även här kan vi kontrastera horoskopets 5e hus, andesjälen som ÄR, med det 11e idealhuset som vid en historiskt studie av mänskligheten visar sig vara ett formidabelt kretslopp av försanthållanden som en tid är på modet, snart utgår ur sortimentet och sen är tillbaka igen efter en generation...

För närvarande tror jag på Jesus kryptiska uttalande som nyckeln till varför det 11e idealhusets tillfälliga ägare vid samtliga 12 ascendenter går en ond natur, även det är ett kontroversiellt perspektiv. Tänk t.ex. hur den västerländska astrologin associerat detta hus med idel "goda" ting: utifrån Vattumannen som en mänsklig symbol (romaren Manilius menade under det 1a århundradet att de tre Lufttecknen exklusivt indikerar mänsklighetens "verksamhetsfält"), beskriver modern västastrologi 11e huset i termer av "klubbar och föreningar" och andra sätt varpå individer kommer samman i grupp utifrån en kollektivt omfattad ideologi, vare sig scouternas hederskodex eller en politisk doktrin om det välgörande i att sänka sig till djurens nivå och skapa ett samhälle baserat på "djungelns lag".

Det senare är borgerlighetens och kapitalismens idéprogram, men man kan tvivla på att de ens vet vad en metaanalys är för något. För den som distanserar sig ser med sin själ och dess förankring i det som ÄR vilket vansinne de klänger fast vid. Åtta år med Reinfeldt vid rodret fick mig att undra hur dumma svenskarna i ledande ställning egentligen är...Bloggarens horoskop är visserligen inget dygdemönster men illustrerar just på den här punkten målet för varje själ. För den som realiserar sin inre kreativa själ behövs inga ideal längre, inga motiverande luftslott, ingen morot som hänger framför laståsnans mule. Med Tvillingarna stigande i öster borde en socialt minglande och alltigenom mänsklig natur vara tydlig, särskilt som ascendenthärskaren Merkurius även den står i mänskliga tecknet Vågen (Luftelementet). Ändå har bloggaren sedan yngsta år varit en solitär som visserligen vid tio hängde både med klassens utstötta enslingar och med "coola grabbgänget" men framför allt som en lillgammal administratör avsatte minst halva tiden utanför läxläsning till ensam lek i pojkrummet. Det var minst lika viktigt att bygga och rita och uppfinna grejer på pojkrummet som att hänga ute som ett vargpack med coola gänget. 

Långt senare och med den astrologiska nyckeln i hand, är det uppenbart varför pojken delade upp sin tid som han gjorde. Solen står i helt "rätt" hus, det 5e, som betecknar lek och kreativitet som utgår ur individens egen själ. Man är helt tillfreds med sig själv och behöver inte bädda in sig i en 11e hus-artad "grupp" för att hitta en identitet. Vår västvärld bygger på motsatsen: beröva barnen deras storhet och själ så fort som möjligt och lär dem sedan köpa sig en massproducerad identitet och falsk känsla av tillhörighet via association med stora varumärken, logos. Det är vad reklambranschen, dessa djävlar, ägnar sig åt: korrumpera människors förstånd. Kapitalismen är inte vacker i en enda detalj.

För att återvända till bloggarens illustrativa karta leder en ascendent i Tvillingarnas tecken till Väduren i 11e idealhuset. Det här skulle kunna läsas som att Tvillingarna ger zodiakens mest själviska personlighet/ego, men tonvikten här ligger alltjämt på grundtecknet. I hinduisk astrologi kallas Tvillingarna Mithuna, Paret, och "logotypen" är en man och kvinna sida vid sida. Tvillingpersonlighetens "ideal" eller idéprogram via Väduren och Mars som ägare av 11e tycks alltså ligga i Mars klassiska utbrytning, vår symbol visar en pil som bryter den slutna cirkeln. 

Det här skulle både kunna tolkas som Lucifer som lämnade Gudsstaten, det arketypiska första syndafallet ner till en lägre värld. Men Tvillingarnas härskare är Hermes/Merkurius, en budbärare, så idealet av väduriskt/marsianskt snitt kan också läsas som en grundläggande motivation att röra sig från sin ursprungliga cirkel, pojken kontaktar flickan eller vice versa. Hinduisk astrologi ger Venus som Tvillingpersonlighetens ledande tillgång men för att hitta kärlek och jämvikt i en allians måste man först bryta igenom cirkeln, och lämna "sina egna". 

Möjligen är detta den djupare förklaringen till att Tvillingarnas tecken varit så numerärt lågt representerat i alla bloggens försök att locka fram de tecken eller axiomatiska principer som ligger bakom främlingsfientlighet. Tvillingarna har tyckts mig ovanligt icke-rasistiska och tar oförväget kontakt med oliktänkande. Här är då den underliggande logiken. Tecknets hela natur ligger i att agera budbärare eller kontakttagare och det är inte att förvåna sig att handelsmän och kamelkaravaner (handelsmannen + PostNord) sorterar under Merkurius.

Redan Solen i 5e kreativa huset ger en individ som följer sin egen känsla eller sitt eget huvud, men i bloggarens fall var pojkåren i backspegeln mer extrema: en märklig balansgång mellan lek med klassens innegäng och impopulära grabbar (jag såg och fattade medlidande och tyckte även de hade rätt att ha en kompis - och väl inne i leken var de lika goda kompisar som någon). Men viktigare än hela den sociala dimensionen var beslutet från runt 9-10 att tacka nej till utomhuslek många dagar eftersom den inre kreativiteten kändes viktigare, att leka och kreera utan hänsyn till grupptryck.

Nu visar det sig att bloggarens Sol i sitt naturliga habitat, det solära 5e "utsläcker" Mars, vars svaga ljus på himlen inte kan mäta sig med Solens. Och denna Mars är 11e idealhusets och gruppumgängets signifikator. Bloggarens Sol slår med andra ord helt ut idealismen och den sociala instinkten och kvar blir berättelsen om en hyperindividualist, som visserligen via mycket Luft och en väl fungerande Merkurius minglar bra i alla sällskap men ändå har tågordningen klar för sig: var först och främst trogen din egen själ. Om alla levde så skulle den projektion som kallas samhället och som alla själar gemensamt skapar vara ett friktionsfritt och idylliskt samhälle. Men kapitalismen och det egna plånbokstänkandet är ideal som förs över från föräldrar till barn i en sådan omfattning att vi istället för ett lyckorike på jorden får det skitsamhälle vi idag fått i Sverige. 

Socialismen, denna platta och oandliga socialrealistiska utblick på livet har nästan samma skuld som borgerlighetens materialistiska privatism. Ingen i det här landet som "Gud glömde" propagerar för att folket ska vakna upp andliga och hitta sina själar. Det enda som hörs är slitna refränger om arbete och nytta, trots att jobben blir allt mer fördummade för varje år som går och arbetsbeskrivningarna allt mer tyder på att slaveriet är som det alltid varit. Robotiseringen kommer att göra så många obehövliga så varför inte ta tillfället i akt och återintroducera religionen i samhället - arbetet på att hitta medveten kontakt med sin egen själ? Det medborgarna börjar bygga på längs denna väg kommer de aldrig att förlora. Det kan till och med bli en grundton i deras "goda karma" nästa gång de återvänder till Jorden som människa. Och ju fler vakna varelser ett land består av, desto bättre blir samhällsbygget och trevnaden i det.

Där har ni den, "the big picture" om vad som måste gälla som primär målsättning för en politiker med arbete att forma ett gott samhälle. Inte bygga mördarmaskiner för export till suspekta länder utan forma ett medvetet och kreativt folk. Och för det behövs tidig skolning i ting som normalt klassificeras som religion (latinets religare = att återkoppla själen till dess källa). Det är just den här anledningen jag kallar Humanisterna en satanistsekt eftersom de i likhet med DN bedriver massiv, som de kallar det, religionskritik. I själva verket är det satanism, en dyrkan av lägre i trots mot det högre, en överskattning av det simpelt kroppsliga som raglar runt med ett program idéer i huvudet och låga ambitioner men ingen verklig kontakt med den inre och verkliga människan, den som Luftelementet tecknar. Bara humanister med religion kan med rätta kalla sig humanister, sekten Humanisterna är ren och skär urkundsförfalskning.

Och till sist, missa inte att JAS-planet dyker i marken i Thailand just som Sveriges nationaltecken Vattumannen stiger i öster. Nationer och händelser är alla sammanflätade i den kosmiska ödesväven och jag vaknade och såg nyheten som ett ont omen för Sverige där vapenindustrin inget hellre vill än ett NATO-medlemskap för säker avsättning av deras krigsprodukter! Ondska höljer landet i ett mörker som man nästan kan ta på! 

Under tiden visar Trump god vilja mot ryssarna, sanktioner kan komma att hävas under hans styre. Snart kommer den svenska russofobin att framstå som helt parodisk, för hur ska de osjälvständiga svenskarna resonera om Trump den Store sluter fred med ryssen? Ska vi då ge upp vårt månghundraåriga rysstrauma? Herremingud, vad blir det då kvar av "svenskheten" om den förlorar sin mest älskade käpphäst?

*****

Efter publicering av denna text direkt utlöst av vad som då var översta nyhet på AB:s förstasida ser jag längre ner en analys av det torftiga svenska tonläget i militära frågor av den excellente Pierre Schori och Agnes Hellström, Svenska Freds (AB).

Se också eftersnacket - Skadebegränsarna anländer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar