Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 30 januari 2017

Svarta veckan då Korruptionssverige blev rejält synligt

Arbetsgivaren vill ha ut maximal prestation
och mervärde i formen av vinster på det
löneslaven presterar. Då duger det inte inte
att den senare går i backen och blir
långtidssjukskriven. Därför är tidningen
DN angelägen om din hälsa, men knappast
för din skull. Det är Etablissemanget som
söker säkra din lönsamhet i sitt System.


 
Här är ett snirkligt och ganska långt inlägg som funderar över sätt att sia över Sveriges vacklande hälsa. Tyvärr en "diskurs" på en nivå som utesluter den samhällsintresserade allmänheten och en följd av att bloggaren givit upp sin svenskhet och detta liv och nu i fantasin skriver för kloka människor i andra tider och kulturer. Änglarna följer denna blogg om än bara ett fåtal svenskar!

DN:s ekonomiskribent Birgitta Forsberg påpekar att förra veckan gick i den svenska kriminalitetens tecken med idel höjdare som misstänkts för korruption. Och sammanställer man de hektiska måndag-torsdag är det ännu i spik i kistan för Sveriges självbild som lite högre och bättre än andra länder. Det verkar tvärtom som att det är dräggen från tidigare liv som väljer att återfödas till Sverige eftersom själen från Himmelen kan se vilken undermålig lagstiftning det här landet har och hur enkelt det är för en svart själslig drift att bli en klippare som skor sig på medmänniskorna i det här landet. 

Näringslivet har sin logik och de som inte är lika vassa - men lika giriga - får gå den lite längre vägen genom statliga verk och institutioner för att antingen nå "rätt" månadslön inom de skyddade hierarkierna, eller också samla direktörspositioner tills näringslivet visar intresset. I båda fallen har vi det verkliga drägget - den onda Eliten eller Etablissemanget - som styrt det här landet längre än mannaminnet  räcker.
 
Jag provade att lägga förra veckans början ovanpå Sverigehoroskopet för att se om det låg några särskilda triggers i luften.Den korrekta tågordningen enligt hinduisk astrologi är ju annars att notera i vilken planeter cykel - både huvudcykel och undercykel - entiteten (en person eller ett land) befinner sig, och först därefter använda transiterna för en mer exakt bestämning av kritiska perioder.

Att Sveriges intellektet gått i kras påpekade jag redan inför valet 2010 (när bloggen var ung och förgiftade unga skeptiker ännu orkade hävda astrologins orimlighet). Så kritiskt och viktigt är det tredje "merkuriala" intellektshuset i ett horoskop att Sveriges förfall mellan 2002 och 2020 kunnat ses inom en mängd områden, allt ifrån skolans förfall till mediernas först ekonomiska kris och nu också trovärdighetskris när vissa (DN!) allt tydligare avslöjar sig vara rena propagandaorgan. 

Ett sjukligt intellekt kan helt enkelt inte reda sig i tillvaron, och hela den mänskliga civilisationen kan sägas utgå från Hermes eller kulturhjälten som stiger ner och upplyser de dunkla och primitiva människorna.

Med fyra dagars insatser mot korrupt folk i höga kretsar står sig dasha-lärans 18 år långa cykel helt slätt. Inte ens om man går ner på undercykelns nivå kommer man i närheten av en praktiskt användbar precision (om man som siare t.ex. skulle varna kejsaren att avstå från till grannstat får man dock inte vara närsynt och titta på för små detaljer, orosmolnen kan då vara så stora att man inte ens ser dem i sin jakt på detaljerna).

Under den äregiriga (och oärliga) demonen Rahus 18 år långa förvrängning av 3e kommunikations- och mediehuset ska tydligen Sveriges mediehus rasa och bli till föremål för folkets ohöljda förakt. Det är synd om journalister som trodde de tagit jobb för att gräva och avslöja oegentligheter. I själva verket handlar tidningarnas högsta agenda om att stötta staten och det kapitalistiska system som gör att Etablissemanget ohotat kan låta sina privilegier gå i arv till en sannolikt degenererad avkomma som inte länge kommer att kunna hålla det gamla skenbart jämlika Sveriges form. Hela bygget är på väg att störta samman och dessa 18 år utgjorde en viktig början. 

Bloggen har redan inspekterat nästa långa dasha-period då den orättfärdiga rike mannen (Jupiter) i Sverigehoroskopet ytterligare söker befästa den de privilegierades bubbla. Vi ska räkna med att Sverige helt körs i botten under den cykeln, då de rika kommer att bli allt rikare och en gigantisk underklass utvecklas i Sverige och till vilken de flesta av medelklassens barn som idag med bävan ser på ett samhälle de inte längre kan bli en del av eftersom deras föräldrar lämnade ansvaret åt ROVKAPITALISTERNA att bygga en värld där osäkerhet om jobb och lön dominerar folkets verklighet! Det är först efter Jupiter-cykeln (2020-2036) vi ska räkna med BLODIGA INBÖRDESKRIG I SVERIGE och då naturligtvis den härskande Eliten kommer att använda militären mot folkupproren som spontant uppstår här och var. Rosengård x 500.

Tar man innevarande Rahu-cykels undernivå, så har den presenterats förr. Här är hållpunkterna på nytt:


Vimshottari Dasa:

 Rahu MD:  2002-10-13  -  2020-10-13

  Antardashas in this MD:

  Rah:  2002-10-13  -  2005-06-23
  Jup:  2005-06-23  -  2007-11-19
  Sat:  2007-11-19  -  2010-09-25
  Mer:  2010-09-25  -  2013-04-10
  Ket:  2013-04-10  -  2014-04-28
  Ven:  2014-04-28  -  2017-04-28
  Sun:  2017-04-28  -  2018-03-23
  Moo:  2018-03-23  -  2019-09-25
  Mar:  2019-09-25  -  2020-10-13

Egentligen är jag mest intresserad av den stundande solära subcykeln som blir intressant då Sverigehoroskopets Sol (ledarna) kombineras med den framgångsbringande men samtidigt korrupta och verksamt onda Jupiter, symbolen för den välbärgade eliten i ett samhälle.

Men nu är vi inte riktigt framme i april än, utan under Rahu-Venus-segmentet. Tyvärr är bloggaren ingen verklig vägledare och jag har aldrig tagit itu med dasha-metoden på allvar. Men det är ett snarlikt tänkande i alla astrologiska förgreningar och man känner t.o.m. igen hinduiskt stoff i den gamla grekiskspråkiga texten "Tetrabiblos" från 2a århundradet.

Ett typiskt eller "generiskt" angreppssätt är att först kolla om födelsehoroskopet (Sveriges!) har någon medfödd relation mellan cykelhärskarna Rahu och Venus. Så är inte fallet Rahu i 3e och Venus i 4e har ingen förståelse eller koppling till varandra. I termer av Venus jämlikhets och anpassningssträvanden skulle man t.o.m. kunna säga att 3e mediehuset och dess överdrifter står i ett 12e-husförhållande till Venus, dvs svenskars förmåga att känna djup lycka och hitta harmoni störs av att de har så falska informationskällor! 

Detta gamla omen om vacklande intellektualitet från Sverigehoroskopet modell 1974 har om möjligt blivit akut efter Internet och den idiotifiering som man snabbt undgår om man inte har kunskapen att kunna sortera bort desinformation och galna konspirationsteorier. "Alternativa fakta" som Trumps administration redan beslagits att ägna sig åt är precis det Sverige är sårbart för dessa år när landets intellektuella nivå sjunkit till byfånars världsbild.

Okej, då får man granska subcykeln Venus som en separat liten period inom ramen för den allmänna desorienteringen och intellektuella ohederlighet som håller landet och dess regeringar i ett strupgrepp - enskilda individer kan protestera, men en kollektiv psykos är det! Se bara den rysskräck DN söker piska upp dagligen och uppdragsgivare de aldrig skull berätta om.

Venus i Stenbocken i Sveriges 4e hus - dvs. svenskar i jämvikt med deras hem och boförhållanden - är ju i sig en intressant fråga nu när hyresmarknaden korrumperats av den förra moderata regeringen så att andrahandspriserna rusat hysteriskt i storstäderna.... Är det den giriga Rahu som i 3e "räknenisse"-huset smittar ner precis vartenda område i Sverige där det går att "räkna på" eller "kvantifiera" saker? Jag har kallat den här förstörelsen av det mänskliga som IT-fascisternas verk, de som skapar appar nonstop för att göra oss främlingar för oss själva och söka höja vår prestanda för firmans skull - för att firman ska göra ännu större vinst på oss med våra dåliga löneavtal. En sjukskriven människa minskar företagarens vinster så därför ligger det i konspirationens natur att hälsofascismen och it-fascimen och stegräknarna alla kommer samman i en fasansfull mardröm - en karikatyr på det goda livet där folk trivs med sig själva och därför trivs med varandra.

Sverige har befunnit sig i sin Venus-cykel sedan 2014 och det är rätt intressant att detta anknyter till vår roll utåt genom vår Vågpersonlighet. Och Vågen och dess huvudtema, allianser, kan väl knappast bättre beskrivas tvångsanslutningen till NATO som Etablissemanget och svensk krigsindustri försöker tvinga på folket (med ytterligare skattebördor som följd). Anti-ryska propagandan i DN är i hög grad deras galne chefredaktörs verk och det är inte en överdrift att säga att han är en folk- och landsförrädare i det han håller på med. Han söker förstöra balansen i nationens Venus, just under denna subcykel som övergripande styrs av de desinformativa mediernas Rahu-i-3e.

*****

Vi kan närma oss problemet med Sveriges instabilitet (en Venus ur funktion) även från ett annat håll, genom att studera vad disponenten till Venus-i-Stenbocken - Saturnus - har för sig. I nationalhoroskopet finns en tajt bindning mellan Saturnus och 5e husets elit (Solen och den rika, onda Jupiter) via mellanhanden Merkurius. Den här kopplingen har jag skrivit mycket om. Enkelt uttryckt ser man att eliten gärna blickar mot utlandet och i hög grad för att Eliten i alla tider varit en global kast ovanför den enkla nationellt knutna medborgaren. 

Venus härskare Saturnus står i 9e huset för "långväga resor" eller enkelt uttryckt USA och Thailand - de två enda avlägsna platser på jorden svenskarna känner till. Men för Eliten är den här kopplingen mellan 5e och 9e givetvis berättelse om globala penningflöden och multinationella företag (som de kallades förr), företag som just nu tänker reducera arbetande människor till slavar förutsatt att de får igenom sina handelsavtal som söker utmanövrera ländernas egna arbetsskyddslagar.

De vanliga svenskarna gillar det lilla av omvärlden de ritat in på sin världskarta (USA och Thailand) och alla i det här kollektiva Vattumanlandet åker naturligtvis på semester till precis samma ställen. Det är något tragiskt och industriellt "löpande bandet" över hur svenskarna förbrukar sin frihet under perioden de slipper ifrån löneslaveriet. I det här landet föds och dör man utan att utveckla någon egentlig individualitet, och det beror på att Eliten schemalagt allt in i minsta detalj. Sverige är organiserat så att revolutioner aldrig ska kunna uppstås. Ingen har det riktigt bra, men bara just så pass okej att det inte kan uppstå någon större social oro. 

(Men det historiskt stabila förhållandet ändras inför våra ögon under Rahus huvudcykel och blir generande tydligt under nästa period under den onde rike mannen, Jupiter.)

Eftersom Venus-i-Stenbocken befinner sig i 4e huset för landets interna eller privata förhållanden, blir "hushållen" ett bra sätt att beskriva den här perioden under subcykeln Venus. Vad säger den nutidsorienterade läsaren? Har Sveriges interna förhållanden varit i ovanligt starkt fokus sedan april 2014? Jag har tappat greppet och bara flyter med. Ökad segregering, stadstetton och landsbygd lämnat åt sitt öde - nyheterna har sett så här ut i många år, tycker jag. Kanske en medieforskare skulle kunna belägga via statistisk undersökning att de senaste 2½ åren sett en eskalerad alarmism kring obalans i Sveriges "interna" angelägenheter. När var det förresten borgarna gav lägenhetsägarna rätten att hämningslöst degenerera till små rovkapitalister? Skedde det under regeringen Reinfeldts sista halvår eller redan tidigare?

Nå, rent tekniskt är alltså Venus en kort subcykel som vid första påseendet borde vara en god tid. Venus äger ascendenten och ligger i ett framskjutet hörnhus och visar här hur oändligt viktigt för den svenska självbilden det är att bo bra. Detta var alltid en officiell angelägenhet för äldre socialdemokratiska regeringar och kanske kan man se horoskopet från 1974 som "förverkligandet" av det goda folkhemmet. Venus i Stenbocken är fånigt materialistisk, så borgarna visste vad de gjorde när de kastade åt folket ytterligt små brödsmulor i formen av ombyggnadsbidrag som de fattiga som inte hade råd att lyxrestaurera fick vara med och betala åt dem som i klassisk svensk tradition upplever att världen börjar och slutar med det egna hemmet (och så resor till prostitutionens Thailand och USA).

Men det som rubbar den här inskränkta men oproblematiska Venus (folkhemmet i materiell mening) är att ägaren Saturnus ingår i det besvärliga komplex som illustrerar Elitens skicklighet på att sko sig på medborgarnas bekostnad. Nu är även Venus disponent Saturnus en "verksam välgörare" så det skulle leda fullständigt fel att påstå att den här subcykeln var en orolig period i hemmen. Det är mer de galna medierna (Rahu-cykeln och 3e huset) som bildar en slags orolig kulissvägg bakom det trygga och materialistiska svenska hushållet. Har inte Etablissemanget upprepat gång på gång de senaste åren att "det går bra för Sverige, vi säljer tonvis av mördarvapen till andra länder"? Ett nationellt horoskop är en mängd trådar som hänger ihop, precis som den verklighet horoskopet söker avbilda. 

*****

Men undercykeln Venus är alltjämt en för lång period. "Svarta veckan" när det haglade korruptionsmisstankar var fyra korta och intensiva dagar. Var detta en så kort regnskur att den helt faller under astrologins radar?

Om man vill se på en vecka som en egen entitet som interagerar med nationalhoroskopet uppstår absolut en intressant sak. Just föregående vecka var den enda då den för Sverige så olyckliga Jupiter eftersom denna Elitens planet sitter i de privilegierades 5e hus och är ond i sina verkningar (dvs. inte orienterad åt det jämlika håll som landets Vågascendent mer eller mindre tillgjort framställa sig som att det strävar mot). Midnatt måndag förra veckan steg Jupiter över Stockholms östra horisont (Stockholm är landets hjärta, vad man än tycker om det, här finns riksdagshus och regering). 

Som framgår av kartan här ovan sammanfaller ascendenten för veckan i Sverige gradexakt med Jupiter (som även i Jungfrun är en verksam illgörare) och detta omen ligger så att säga bakom ryggen på Sveriges Vågascendent som en zon man är omedveten om och som därför kan hugga en i ryggen. Tolfte huset "bakom ryggen" på ascendenten är ett förlustens hus, världsliga bakslags hus och förra veckan var således en dålig vecka för Sveriges rika elit. 

Att en bland enkelt folk populär människa som förre finansminister Borg tillhörde de utpekade misstänkta blir också en påminnelse om hur illa svenskarna förmått välja sina ledare genom historien. Kanske för att politiken alltid varit en språngbräda till enskild karriär i det här folkdjupet, den här folksjälen. Månen i egocentriska Jungfrun tyder på att folkets sammanhållning inte är den bästa så att även den punkten utnyttjades av det halvskickliga reklamfolk (det måste man ge dem!) som designade århundradets lögn, att Moderaterna far vår tids arbetarparti - och väljare gick på reklamen! 

Efter valsegern 2006 använde Reinfeldts "folkets förtroende" till att snabbt riva sönder sociala skyddsnät och såg till att just så många fick nytta av det för att det resulterande, grymt marknadsliberala 2/3-samhället blev ett faktum som sossarna nu är för fega att rensa bort. Så pass många svalde högerns lockbeten och lyxrenoverade sina hem för pengar de fattiga betalt för allmän välfärd och inget annat, att nationalsjälens själviskhet (Månen i Väduren och disponerad från 8e korruptionshuset) nu är i full svang - jfr. dragningen mot invandrarhets och nationalistisk slutenhet.

Men man måste inte betrakta den kriminella elitens svarta vecks som en entitet i sig. Det kanske räcker med att notera i vilken kritisk position vi hittar den stora dasha-cykelns Rahu. Den låg förra måndagen i Sverigehoroskopets 11e hus för ideal (eller ideologier) och grupperingar. Jag har på sistone försökt förstå problemet med att hinduisk astrologi gör den tillfälliga ÄGAREN till 11e huset, ett varken gott eller ont hus, till en verksam illgörare. Hur kan det generellt leda till dåliga konsekvenser ("verksam ondska") att hysa ett ideal eller gruppera sig? Min enda förklaring till denna paradox i det hinduiska systemet hämtade jag från en gammal text kristendomen förbjöd, och där Jesus säger att "det man redan äger inom sig är också det som räddar/frälser människan, men att det man saknar inom sig är det som förgör henne". 

Eftersom det vi redan äger inom oss är vår själ - kopplad till Solen och det lyckobringande 5e huset för "god karma" vi har med in från tidigare liv, blir 11e idealhuset i praktiken ett hus som skulle kunna förgöra oss! Ideal har vi i brist på genuina gåvor! 

Det är också typiskt att det är Saturnus - förintaren - som är via Vattumannen naturligt motsvarar 11e huset. Samtidigt överlagras den här traditionen av att Saturnus placeras på 12e förlusthuset som "den onda daimonen" medan 12e husets välgörande Jupiter placeras på det 11e idealhuset som dess hussignifikator (bhava karaka). Inte helt lätta spelregler att reda ut, men helt klart olika tankegångar som dubbelexponerats på samma zodiak. 

Kanske ska man se läran om att vissa hus har karakas som en eftertanke: "jo men lekfullheten i 5e huset påminner ju om Jupiters gladlynta natur - vi gör Jupiter till en extra härskare i det här huset). Men i fråga om 11e så ledde spekulationen i motsatt riktning: "Grupphuset och Liemannen Saturnus - det låter illavarslande - bäst att låta den stora beskyddaren Jupiter skänka lite välsignelse här, så att inte gruppens ideologi blir rent livsfarlig.

När dasha-härskaren Rahu därför transiterar (30 jan 2016 - 18 aug 2017) genom Sverigehoroskopets 11e hus för ideal där vi ser det ståtliga men dominanta Lejonet - det Vågen inte äger och som ett ideal att sträva efter skulle kunna förinta en nation som försvurit sig att arbeta för "vågiga" saker som t.ex. jämlikhet (dvs. inga överordnade) och kooperation - då kan man tänka sig en kritisk period för ledartyper generellt (vi har ju alltid nya amerikanske presidenten att ömsom skratta åt och ömsom förskräckas över). Detta för att Rahu nu vandrar genom tecknet och huset som ägs av Solen (ledare) och vilka enligt Sverigehoroskopet är ett korrupt och ont ledarskap som samlat sig i det 5e lyckosamma huset för att enbart bygga upp rikedom för sig själva, men inte för det folk som lät dem ta makten!

Och nu kommer det intressanta: När Rahu gästar detta ideal som frammanar korrupt och kriminellt beteende i den lyckligt lottade Eliten, då kommer den motsatta Ketu att även den röra sig retrograd, men nu genom det 5e huset för Sveriges mest privilegierade! Och vad är Ketu om inte annat än punkten där den giriga demonen Rahu får huvudet avhugget! Det är alltså tider att straffa dem i det rika Etablissemanget - en impuls som är stark i Sverige i sen en tid tillbaka och som först skrämde vettet ur journalisterna som fruktade för sin säkerhet tills vissa av dem fattat att de valt fel sida i det här historiska vägskälet!  Det artar sig till en sista strid mellan de Fattiga och de Rika en bit in i framtiden men en hel del journalister ser numera ut att kontemplera västerlandets många försyndelser. 

Det som är gjort är förstås gjort och dålig karma ha redan alstrats och kommer att få betalas tillbaka i kommande liv. Gott dock att inte fortsätta hopa en ena tankesynden på nästa, som vore man en Wolodarski. Blänkaren till hans senaste söndagskrönika i DN (29/1 2017) lyder: "Vi har förmågan att göra både gott och ont. När vi har chansen att hjälpa de utsatta ska vi göra det."

Oavsett sanningshalten, ser man hur den lömske chefredaktören försöker förvandla ett samhällsproblem till en fråga om privatmoral, exakt som Fredrik Reinfeldt gjorde. Detta är inget annat än Wolodarski som typisk mörkerman som söker få läsarna att tänka i fel riktning och glömma vilka strukturer i världen som skapar dessa "utsatta" (har inte läst texten så jag vet inte vilka de är).

Så just nu i Sverige har vi en äregirig Rahu som i Lejonet/11e ideal- eller grupperingshuset söker höja en ledande grupp till skyarna, samtidigt som halshuggningen Ketu gör sitt jobb i det 5e elitens hus där några av ledargestalterna uppenbarligen blivit fartblinda av den tid då de själva var Rahu-besmittade och obalanserade (precis som hela Sverige varit flera år på den intellektuella nivån). 

Och det är här efter ett långt inlägg som såg ut att ha spårat ur många gånger som vi slutligen får upp en verkligt het ledtråd till aktiva transiter i Sveriges öde just nu. Subcykeln Venus var rätt lam för tillfället men motpolen till den rådande huvudcykel Rahu  ger faktiskt utdelning när man ser hur Ketu förra måndagen nått 11e graden Vattumannen. Som ständigt retrograd (enligt det antika synsättet) står den nu i perfekt triggeravstånd till Sveriges Merkurius i 10e graden. Merkurius har med tjuveri och ohederlighet (i tal och handling) att göra, så det är rätt passande att t.ex. Anders Borg säger sig vara säker på att han gjort allting rätt. Hur ofta hör man inte sånt här spel för gallerierna när det börjar osa bränt?

Stämmer min hypotes triggas alltså just nu Sverigehoroskopets horoskop för den tursamma Eliten som faktiskt är rätt uselt eftersom såväl Solen (individuellt glänsande) som Jupiter (stor förmögenhet och uppblåsthet) sticker den svenska och jämlika Vågascendenten i ögonen. Den svenska eliten beter sig inte alls som folk i allmänhet gör och tar sig privilegiet att agera på ett annat sätt än den spelade roll av Jämlikhet som Vågascendenten indikerar. Ja, rollen är inte helt spelad, småfolket i hemmen (Venus i 4) är rätt genuina i vad de är. Det är Eliten som är svenskarnas problem. Men så passivt är det här folket och så lätta och lura att bara tänka på sitt eget, att man gott kan förstå hur ledarna via DET LYCKOSAMMA 5e skrattar hela vägen till banken. Annat hade det kanske varit om Solen med Jupiter stått i ett mindre tursamt hus.

Med den här placeringen uppstår en annan intressant tankenöt: Om nu 5e huset är den goda karmans hus, har då inte de själar som föds att utgöra den svenska Eliten förtjänat allt det goda de smusslar åt sig (eller övertar i arv från sin familj)? Jo, men fr.o.m. Regeringsformen 1974 lyder Sverige under ett strängare öde som avslöjar att dess ledarskap kommer att bli allt mer orättfärdigt och att deras framgångar som grupp kommer att skada landet allt värre. Solen och Jupiter i tursamma huset gör dem till en sanslöst lyckligt lottat elit som rider in på gott karma de byggt upp i andra liv, men när de väl är här kommer de att missbruka det förtroende man naturligt har för ledare. Solen och Jupiter är "verksamt" ond - jämför med Jesus uttalande: Av deras frukter (vad de lämnar efter sig) kommer ni att förstå av vilket virke de var.

Landet styrs av en ond elit och folket är för egocentriskt för att organisera sig. Sverige är ett raserat hus, ett minne i någons historiebok.14 kommentarer:

 1. "Har Sveriges interna förhållanden varit i ovanligt starkt fokus sedan april 2014?"Ja, på hösten -14 återinrättades i varje fall inrikesministeriet :-)
  Och Ygeman har ju varit en av de ministrar som synts mest i media. Jag ser på Wikipedia att inrikesministerposten innan dess, förutom en kort period 1996-98, varit avskaffad sedan 1973. Jag ser dessutom att det var under en Rahu/Venus/Venus dasha som ministeriet återinrättades.
  http://siderisk.blogspot.se/search/label/Sveriges%20planet%C3%A4ra%20cykler%20%28dasas%29

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just en sådan tydlig parallell med verklighetens skeende som man kan hoppas på. Tack för den spaningen! Skeptikern kan visserligen säga att landets inre ordning - polismyndighet m.m. - alltid ligger under något departement, avsett hur regering organiserar sitt arbete och etiketterat det. Men nog är det träffande att själva namnet - inrikesdepartementet - återuppstår under en passande undercykel. Jag tycker mig förstå att du går ner till tredje dasha-nivån (sällan använd av indierna själva) och åter hittar balans-Venus (lugn och ro är särskilt venusianska Oxens ideal).

   USA:s uppseendeväckande kontroll av de egna medborgarna efter 9-11 och deras "Homeland Security" vore egentligen också värt ett inlägg - det vansinne Trump nu rullat igång med oönskade ”raser”, faller i princip helt och hållet inom 4e huset eller nationens interna förhållanden. (Senaste rubrikerna visar ju hur insida och utsida hänger samman och att Kina nu uttalat sig om krig mot USA som en reell möjlighet.)

   Jag har inte alla sorts medier och har inte kunnat bedöma Ygemans grad av "linslusighet", men jag kan säga att hans RAHU i 13e graden av Sveriges soltecken Vattumannen landar mitt i landets rikemansklubb, spannet 5-16 där Jupiter, Merkurius och Solen ligger på rad med Solen i täten om man ser till zodiaktecknet och omvänt om man ser till planeternas dagliga medsolsfärd genom horoskopet. Hans ”överdrift” (Rahu) sitter alltså i Sverigehoroskopets själva hjärta.

   Sidokommentar: I TETRABIBLOS fäster Ptolemaios stor vikt vid vilka som leder och följer efter och reglerna för dödfödda eller spädbarnsdöd är minst sagt komplicerade. Än uppstår ett ont omen om endera av illgörarna hack i häl FÖLJER Sol eller Måne (och Ljuset ligger i 1a eller 10e) och än är det precis tvärtom om illgöraren LEDER vägen på planeternas världsliga färd över himmelen vart dygn... Ännu fler komponenter ingår i dessa omen och de liknar hinduiska astrologins ibland extremt komplicerade YOGAS (föreningar - av faktorer) där en astrolog rätt mekaniskt verkar kolla upp förekomster av kanske hundratalet "signaturer" som var och en är sammansatta av kanske 6-7 väldigt specifika kriterier! Man undrar just om alla dessa "traditioner" någonsin undersökts empiriskt eller om det bara var (som på den här bloggen) rationaliseringar baserade på kända fakta om än i linje med de logiska spelregler som astrologin äger...

   När du säger att vår egen Homeland Security-man Ygeman figurerat flitigast av ministrarna i medierna tänker jag av någon anledning på linslusen och karriärpolitikern Thomas Bodström (Solen/Merkurius i Fiskarna). Börjar i efterhand så smått undra om han inte kan ha varit född sent på eftermiddagen. Månen i Oxen är så stabil att den inte passar hans fragmentariska och stötiga kommunikationsstil (lätt känsla av ”uppkastningar” och en strid ström av fel i meningsuppbyggnaden). Men går man bara från lunchtimman fram till klockan 16 har Månen nått Tvillingarna. Och då får man den potentiellt osammanhängande Vatten-Luft-kombinationen. Månen nu i hyperlogiska och vältaliga Tvillingarna, men dess disponent Merkurius själv har "fallit" ner i Fiskarnas Vatten där jag har egna intryck av folk som famlar efter orden. Detta beskriver exakt Bodströms intryck på åtminstone mig. Som orator sög han svårt.

   Tack igen för uppslaget om Inrikesdepartementet. USA:s 4e och Homeland Security är definitivt värt en särstudie eftersom jag redan nu minns att USA:s Skorpionascendent inte funkar bra med landets Måne i Vattumannen i 4e. ”Social utstötning” ligger i USA:s innersta väsen! USA verkar inte märka att de f.d. européerna beter sig som svin och behandlar svarta och latinos som lägre stående människor. Samma problemsignatur bör ha varit aktiverad vid tiden för 9-11 för den fullständiga paranoia som sedan drabbade landet och som smittat av sig på ohälsosamt många sekulära svenskar och Amerikavänner.

   Radera
  2. Lustigt att du nämner Bodström. Han var nämligen på tapeten för mig själv igår, för jag råkade se att han i en tidskrift skulle "berätta om sin andliga tro". (Jag läste inte själva artikeln, såg bara blänkaren.) Det kunde man ju inte tro om honom. Men nu är ju hans politiska karriär i Sverige över, så nu är det väl mer riskfritt att "komma ut", så att säga...

   Radera
  3. Jag gillade alltid Bodströms oväntade drag på något vis och om det var "sjätte sinnet" (egentligen bara Månen!) som sniffade upp en likadan Tvilling som jag själv eller någon "andlig" nivå, vet jag inte. Men Merkurius i Fiskarna fanns också hos Albert Einsteins som scientister med orätt sökt räkna in som en ateist. Einstein hade en tydligt "kosmiskt pietet" och Fiskarna (eller starka 12e hus) drar påfallande ofta mot andlighet eller bortomvärldslighet... Skulle Bodström ha en Merkurius i Vatten och en Måne i Luft blir det väldigt tydligt att han "dissocierar" ämnen från varandra och först efteråt, som du säger, kommer ut med en annan sida av sig själv.

   Radera
  4. Bodström tycks ligga i luften för närvarande. För vem fick jag se på AB:s förstasida om inte honom! Rubriken var "Kändisar används för att locka dig i pensionsfälla". Det är en sparekonom som kritiserar pensionsförvaltaren Allra, där Bodström sitter i styrelsen. Dess fonder går dåligt och har hög avgift. Jag ser att även före detta vd för Svenska Spel sitter i styrelsen, för resten, och spel och hasard är ju vad det handlar om... Tvillingarnas sämre sida är ju lurighet och tricksighet, och ett trick som Allra har kört är att byta namn, från Svensk fondservice, efter att det blivit känt som opålitligt, med ifrågasatta affärsmetoder. Sparekonomen som uttalar sig tror att Bodström blivit lurad, eller har oväntat dåliga ekonomikunskaper, och finns med som säljande namn. Men man undrar vem som lurar vem...

   Apropå det där med förmodad tvillingmåne och affinitet med tecknet, så nämner Bodström i sin biografi en politisk motståndare som han trots det trivs bra med, och det är Carl Bildt, som har omvänd sol och måne mot Bodström, om man antar en tvillingmåne.

   Radera
  5. Tendensen att bli lurad sitter nog en smula i den "fallna" Fisk-Merkurius. Har flera i släkten och om tecknets ödmjukhet är en bra sida är en svaghet tendensen att slarva förbi och missa finliret och avgörande fakta i mitten av en mening. Det Jungfrun är så bra på. Fiskarna går mycket på känsla.

   Kompletterade motpolen Bildt är ju en bra indikation, även om du har så det räcker redan i Bildts Mån-Fisk med Bodströms Sol-Fisk (med Merkurius). Sol/Måne räcker för djupa sympatier, särskilt om båda vet att politikern bara är ett spel för gallerierna; de är "partners in crime" och vanliga astro-regler om attraktion gäller...

   Radera
  6. 'det vansinne Trump nu rullat igång med oönskade ”raser”'

   Den exekutiva order som Trump skrivit under nämner varken nationer eller etniska grupper, utan hänvisar till de sju "countries of concern" som Obamaadmistrationen flaggade under 2015 och 2016: Iran, Irak, Syrien och Somalia respektive Libyen, Sudan och Jemen. De flesta och folkrikaste muslimska länderna (där USA förstås har betydande affärsintressen) omfattas inte av förbudet, t ex Turkiet, Nigeria, Indonesien, Pakistan, Indien och Saudiarabien. 2011 stoppade Obama irakier från inresetillstånd i sex månader. Då var det ingen som brydde sig. Trumps metafysiska uppgift är alltså att synliggöra USA:s politik, som är densamma vem som än sitter som galjonsfigur i Vita Huset.

   Trumps order gäller i tre månader. När den tiden gått ut kommer Rahu att transitera Donald Trumps AC (invid Regulus) gradexakt. Vi får se vad som händer då.

   Radera
  7. Medger att det var slarvigt och för den som inte läser undertexter direkt fel uttryckt.

   Men jag tror du vet exakt vad Trump sysslar med bakom dessa tidsbegränsade svartlistningar. Detta är fortfarande i huvudsak en astrologisk blogg och hans horoskop innehåller allt man behöver veta om hur axeln Oxen/Skorpionen ger början på en kroppsfixerad djävul. Hela Trumps kvinnosyn avslöjar vilken låg kroppsälskare / kroppshatare han är.

   Trump representerar med andra ord en gammal rasbiologisk syn på människor som i vår tid maskerar sig som nedlåtenhet mot andra kulturer än den egna. Han står för något som alltid funnits i USA och vi ser nu vår tids nazimentalitet blomma ut igen, den som singlar ut grupper som en syndabockar i den dåliga formen av populistiskt styre. Nationalism i denna form är bara simpel exlusivism.

   Som flera journalister kommenterat lyser Saudiarabien med sin frånvaro i listan av svartlistade länder trots att de producerar lika mycket "terror" som de angivna. Dålig populism, som sagt, men det kanske är mer exakt att tala om Trumps/USA:s rasism med vissa modifikationer. Har muslimen en nationalitet som räknas till USA:s allierade, gör det inget att samma land producerar terror.

   Motiven är för komplexa för att föredra varenda gång jag skriver något på en blogg med populistisk anstrykning, som denna.

   Sedan kan jag påpeka att inlägget handlade om svensk korruption i höga kretsar och att du här själv lämnar en del att önska i frågan om valet av strid. Baserat på denna enda kommentar kunde man tro att du är ett SD-troll med avsikten att hålla oönskade kommentarer om Trump på ett minimum eftersom han måste vara mumma för alla högerextremister. Baserat på denna enda kommentar alltså.
   :-)

   Radera
  8. "Bloggläsaren röjer sig i sina kommentarer, om dess vandel är rättskaffens och redlig."

   Ordspråksboken 20:11 :-)

   Ty av frukten... Jag fick i alla fall in en astrologisk brasklapp på slutet. Det slår mig nu att vid samma tid som Rahu transiterar Trumps AC och en dryg månad senare Mars (och han börjar svinga ordförandeklubban på allvar?) så är det presidentval i Frankrike. Nu när Ödet har sopat undan Fillon står det mellan Macron och Le Pen. Valdagen 7 maj ger en Måne i Jungfrun (och en nymåne i Väduren den 26 april). Men se nu här:

   Deras nodaxlar (Jungfrun-Fiskarna) går gradexakt i varandra, fast åt motsatt håll!
   Båda har Solen i nära konjunktion med Merkurius. Oberoende progressive socialisten har den i vidsynta Skytten med disponenten i Tvillingarna medan nationalisten har den i protektionistiska Kräftan med disponenten i fjärde. Ha!
   Båda har AC i Jord och Saturnus i Eld i åttonde. Båda har Mars i Kräftan. Båda har stortrigon i Eld med Månen och Saturnus inblandade.

   Macron (med storkors i Sattva) har dock Solen och disponenten i hus 12-6. Förlorarens axel?

   Värdelöst vetande: 39-årige Macron träffade sin arton år äldre fru när han gick i gymnasiet och hon var hans fransklärare.

   Radera
  9. Har jag sagt det tidigare? Måste finnas någon förunderlig talang i ditt horoskop för värdelöst vetande i mängd! Impad och kanske lite avis på denna förmåga att registera så mycket data inom allsköns områden.


   Kan det vara den negativa Skorpionen som suger åt sig och ända mer på minsta detaljnivå eftersom också härskaren står placerad i negativa Jungfrun och där Jord gör att den "touch ground" och blir faktaobservant?

   Kanske något att ägna ett specialinlägg: "faktadårarnas signaturer" :-)

   Jag följer inte nationalismens utbredning i Europa så jag kan inte kommentera fransoserna annat än att jag tycker mig se att du antyder att spegelvända indikationer dels sammanbinder dem som kontrahenter men också indikerar att bara en av dem kan vinna...

   Radera
  10. Nja, jag samlar in materialet till mina skitkommentarer under några minuters googling och klickar sedan iväg dem. Är mer imponerad av din förmåga att skriva ändlösa rader av aplånga avancerade inlägg "på någon timme om dagen" och att blixtsnabbt svara på varenda läsarkommentar. Mest av allt gillar jag din suveräna formuleringsförmåga när den kombineras med vass humor. T ex en mening som jag såg nyss när jag snabbkollade de Le Pen-taggade inläggen:

   'Reinfeldts händer tecknar: "Vi ska nog vrida arbetsvilja ur detta sovande folk som parasiterar på oss etniska svenskar, låta dem jobba för skamlöner till 75 eller tills de stupar."

   :-)

   Radera
  11. Vi får nog bryta ämnet här, två Sol-Vågar och klubben för inbördes beundran. Bär sällan någon verklig frukt! :-)

   Radera
  12. Då går jag ut och plockar vindruvor från törnebusken i stället... :-)

   Låt mig bara säga om Trump, att då Wall Street i vanlig ordning tagit plats i kabinettet blir eventuella reformer betydelselösa eftersom det inte blir någon revision av den "amerikanska" centralbanken, vilken i sig är nationens främsta fiende och parasit. Den ende aspiranten på presidentposten som ville genomföra en sådan revolution var Ron Paul (Bernie Sanders har rättat in sig i ledet, tyvärr). 1935-08-20 ger följande karta:
   Solen/Merkurius/Venus i Lejonet
   (Solen två grader från Regulus)
   Mars/Jupiter i Vågen
   Saturnus i Vattumannen
   Rahu i Skytten
   Månen i Väduren eller (fr o m kl. 15:50) Oxen.

   Radera
  13. Den bisarre Trump är svår att passa in i något schema tycker jag. Läste just den här korta texten och fann mig instämma i mycket av analysen:

   http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/2017/01/the-rollback-of-neoliberalism.html

   Radera