Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 januari 2017

Det lögnaktiga USA:s demoraliserade elit

Obamas avgående underrättelse- eller spionchef James Clapper har ett horoskop som understryker talesättet att i krig och kärlek är allting tillåtet. Jag tror man måste acceptera att politiker i vår västerländska civilisation likt Fredrik Reinfeldt, lögnaren, är födda med en väldigt skadlig Mars i sina horoskop. 

Det var Clapper som ljög som det sjöng i väggarna om den extrema och omotiverade avlyssningen som NSA bedrev mot landets medborgare och sedan fallerade grovt i sin bedömning av IS(IS), och som nu Trump tycks sakna allt förtroende för och anklagar för att ha spritt den fabricerade skandalrapporten om tillträdande presidenten som sades komma från ryska källor.

Jag gjorde redan den 16/7 2015 en webbild på Clappers horoskop men tycks inte ha publicerat den, så här är kartan:Idag skulle jag kanske ha färgmarkerat annorlunda (för pedagogiska poänger). Det är inte fullmånen med månnoderna som är månkartans problem, inte enbart i alla fall. Den demoraliserande Mars angrepp mot den undertryckta Solen (undertryckt av södra månnoden) är allvarlig, och det lögnaktiga sinnelaget tycks garanterat genom den överdrivande Rahu med Månen i merkuriska/kommunikativa Jungfrun. 

För se bara hur illa Merkurius själv står i Vattumannen och i olyckans och fiendens hus. Den här placeringen kan inte Clapper dissociera sig ifrån eftersom det är hans eget psykes ägare vi talar om. Hans falskhet i kommunikationen är hans egen värsta fiende!

Det är så illa det kan bli eftersom även Merkurius ägare, Saturnus, befinner sig i ett av de onda husen, det mörkläggande och korrumperande 8e. Här har vi således - ännu en gång - kalibern på de mäktiga män som från USA:s terrortorium gör anspråk på att "demokratisera" hela världen! Dessa män vill alltså Sverige gå i ledband under via NATO-anslutning!!!

Eftersom detta är en månkarta är de häpnadsväckande generande omina för mannens kommunikation och psykiska hälsa spekulativa. Men hans långa karriär inom amerikansk spionage- och underrättelsetjänst indikerar naturligtvis att månkartan stämmer: detta är en psykiskt sjuk - men intelligent - människa som arbetar med lögn på flera nivåer samtidigt. Just den sort som massorna låter sig ledas av eftersom snittintellligensen hos mänskligheten ännu är så låg.

För förståndet, låt oss återvända till planeten Jorden om, säg, 500 år och den exceptionellt genmanipulerade version av människan som då uppehåller sig på planeten. De kommer att vara extremt decimerade eftersom ett gigantiskt avslutande krig ändade världen som vi känner den, med ett korrupt Etablissemang och en mörkad friktion mellan de Rika och de Fattiga. Framtidens människor kommer att leva i lycklig enhet i världen utan russofobiska psykopater och sensationsmakare som t.ex. vissa svenska och nu levande tidningschefer måste rubriceras som.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar