Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 29 januari 2017

Dagens Nyheter korrumperar åter folkets förstånd
Vad är det för fel på den här bilden? Jo, att det naturfenomen som rätteligen borde placeras på DN:s vetenskapssidor här rubriceras som en naturlig händelse som den dumme borgaren nu ska fördummas att betrakta som en EKONOMISK FÖRETEELSE. Den helvetiska tidningen och det näringsliv den sammanhänger med söker således monetarisera ett naturfenomen! 

Som ett led i vad som troligen är textreklam beställd av flygbolaget SAS (eller omnämnda Ticket), citeras en vettlös malmöpåg som tänker resa - med flyg så klart - till USA för att se sin 23e solförmörkelse! Vissa är inget mer än osunda upplevelsejunkies. Han har därmed redan bidragit mer än de flesta till den sönderfallande västcivilisationens klimatpåverkan.

Detta tidningshus borde jämnas med marken så att Mälardalens läsare hinner avgifta sig åtminstone några veckor och känna den friska tankeluften innan propagandistens material åter börjar strömma ut från en temporärt inrättad redaktionsadress!

DN skrivs av och för obildade människor i medelklassen. Således beskriver astronomen solförmörkelsen på mindre än optimalt sätt, som om han undervisade förskolebarn helt utan abstraktionsförmåga och inte vuxna läsare. PISA-rapporten har visat hur svenska femtonåringar blivit allt sämre på att ta till sig teoretiska resonemang och tydligen tar DN det säkra för det osäkra och håller generellt låg nivå på allt eget material. Astronomen säger så här: 

"Solförmörkelsen går att se partiellt över hela bältet [från väst till öst], men den är bara total på en plats i taget under timmarna som den håller på".


En plats är nu en punkt och en punkt saknar mått efter som den kan klyvas i all oändlighet för att skapa en ny och ännu mer exakt belägen punkt. Det är därför bara dumheter att förklara som astronomen gör, när en precis lika lättfattlig och mer informativ beskrivning skulle vara: 

"Den totala solförmörkelsen rör sig kontinuerligt över hela det bälte från öst till väst under de timmar den astronomiska händelsen pågår." 

I den alternativa formuleringen får den läraktiga läsaren in känslan för det kontinuerliga "flytet" i ett tidsbundet skeende. Gränsdragning är sekundärt till Livet självt och gagnar bara dem som själva söker vinna något på andras bekostnad, tänk Trumps mur mot Mexiko eller "de fattiga och de rika".
Utvikning. Astrologin har en intressant vändning på det sistnämnda paret, eftersom Fiskarnas tecken förvisso är de fattiga, samhällets olycksbarn, medan motpolen Jungfrun absolut inte representerar de rika utan bara de nyttiga idioter som trälar i sin olycka för att ett helt annat tecken ska roffa åt sig idiotens okloka förhoppningar om vinst för egen del. Det är Stenbocken som åderlåter Jungfru så det står härliga till, och jag har noterat hur ofta folk som verkligen hatar staten och skatter tycks ha en väldigt aktiv Jungfru i horoskopet. Intrycket är dock "anekdotiskt" och baserar sig på ett dussin personer och skulle kanske inte hålla vid en stor undersökning av folks attityder gentemot samhälle och dess gemensamma välfärd, transportmedel och liknande.
Varför inte DN:s astronom tänker perfekt beror på en andra nivå av propaganda och hjärntvätt som utmärker västmedierna. Dessa presenterar allt i termer av teknokratins sjukliga världsbild, där all information hackats sönder till diskreta siffervärden. T.o.m. den levande människan KVANTIFIERAS och reduceras till mätvärden och idioterna till borgare som ränner runt med mätapparater inkopplade i sina kroppar bidrar aktivt till morgondagens fascistiska värld där man avlivas om man inte är frisk och duglig nog åt Storföretaget som i detta framtida helvetesscenario har tagit över där staten kollapsade. (Se valfri dystopisk science fiction-film från senare år, vars skapare redan dragit ut den logiska konsekvensen av kapitalismens fortsatta framfart. Det är ingen vacker värld borgaren hjälper till att bygga!)

Astronomen har helt enkelt blivit förgiftad av sin världsbild, typ GPS-koordinater, och har förlorat känslan för den värld han lever i och studerar. Så kan en teknologi skada människan på en djupare nivå än hon först fattar.

Not. Bloggen har både taggarna "desinformation" och "propaganda", och visst material går att kategorisera på båda sätten.

Not 2. Det intressanta är naturligtvis inte en solförmörkelse i USA senare under året - ominös som platsen på jorden kan tyckas - utan den full- eller nymåne som närmast föregick det amerikanska presidentvalet och som för en astrolog på egyptiern Claudius Ptolemaios tid berättade om vad som sedan skulle följa! 

Jag kanske som lekman testar tesen i något kommande inlägg. Om inte annat för att få någon ledtråd till om det blir Trump som störtar kapitalismen och startar det Tredje världskriget eller inte. Granskningen av hans chefsstrateg i föregående inlägg slutade mest i ett frågetecken... Han kanske har en sjuklig dödsdrift och ett kriminellt smart intellekt, kanske inte. Kanske det viktigaste för USA var att få en ände på liberalernas sanslösa symbios med de onda och globala storföretagen. 

Obamas gloria är redan nedmonterad efter de naiva förhoppningarna att "Jesus" kommit till amerikansk politik även om, föga förvånande, inget reguljärt medium velat knysta om den mest skandalösa nyheten, att Obama via mellanhänder understött IS terror i syfte att störta den syriska regimen, på exakt samma sätt som USA alltid gjort i sin dolda terror mot världens folk.

Demokraten som avslöjade Obamas hemliga stöd till IS

Det har varit några inlägg som kretsat kring begreppet samvete och dess koppling till en eventuellt existerande kosmisk (andlig) morallag nyligen. Den demokratiska kvinnliga visselblåsarens horoskop var exceptionellt i det avseendet, men väldigt typiskt i problematisk kombination med den Onda Staten (Saturnus som verksam illgärningsman). Hon föddes alltså med en lidelse att exponera ett patriarkat som för en godhjärtad och medveten människa representerar den ondaste förening av makthunger och kapitalism som tänkas kan.

Not 3. I ärlighetens namn ska sägas att även SvD med samma bedrägliga uppsåt placerar många artiklar under ekonomiavdelningen fast textens SAK är en annan men likväl underordnad dess ekonomiska aspekt. Det här bådar inte gott för svenskarnas framtida förmåga att kunna analysera och klassificera när de fått "lära" sig av medierna att ALLT är ekonomi, vilket det inte alls behöver vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar