Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 27 januari 2017

Dagen DN - propagandatidningens födelse!

[Ett åtsiktsstycke från den 15 januari som blev liggande några dagar - blev själv trött på mitt hackande på DN. Men det är en otäck tidning, så här trycker jag ut texten.]

Svenska Wikipedias biografi över DN:s chefredaktör är remarkabelt summarisk. Vi har att göra med en makthavare som ser till att kontrollera den offentliga bilden så gott han kan. Bakgrunden skissas extremt torftigt: föräldrar flyttar från Polen efter att ha upplevt främlingsfientliga vindar (antisemitism) och föder den blivande makthavaren i Stockholm. 

Kontakter mellan judiska kretsar med makt och pengar kan man utgå från eftersom pojken sedan tittar fram som ung programledare i SVT redan vid tolv års ålder! Snacka om groomad för de studier i USA om det horribla moderna Ryssland innan han med maskinell precision växlas in på DN som dess nya ideologiska överhuvud, fr.o.m. den 13 mars 2013. 

Att använda midnattstimman för ascendenten är praxis i sådana här sammanhang och ger ett äkta horoskop  för den nya propagandaepok som så tydligt sänkt DN:s renommé i de klokas ögon och som Wolodarski ger prov på närhelst han öppnar sin mun och tar till orda:


DN söndagen den 15 januari 2017

Att karln inte kan tänka lämnar vi därhän nu, övergången till "ovärdighet" med Trump är ögonblicklig och inte en gradvis intoning. Om Wolodarski ägnat sina studieår åt något mer värdigt än att proppa sig full av russofobi, hade han t.ex. kunnat läsa den antika kinesiska filosofen Chuang Tzü som just diskuterade gränsdragningsproblemet i relation till dödens inträde på ett sätt som påminner om Schrödingers berömda katt.

Men det är som sagt horoskopet för DN:s (som det strax skulle visa sig) fatala kursomläggning till USA:s direkta propagandaorgan genom Wolodarskis kontroll som intresserar oss nu. Och tack vare den exakta ascendenten i Vågen ser vi också hur kritikernas protester över DN:s nya tendentiösa och sliriga stil får sin direkta bekräftelse i "pånyttfödelsehoroskopet":
När jag sparar kartan till hårddisk ser jag en äldre version och inser att jag redan den 7 oktober 2015 kommenterade horoskopet! Ingen minns det inlägget (och allra minst jag själv) och jag är laddad att skriva mer i ämnet! Utifrån ett nyligt inlägg ser jag även i denna DN-karta "sladdertackans störning", precis som hos den patologiska amerikanska senatorn John McCain som "läckte" en dubiös rapport om Trump. Räkna med problem med Vattenelementet i fall av psykisk inkontinens och akut mundiarré.

I båda dessa horoskop är det omoraliska Mars som från olyckans och fiendens hus "pissar" Vatten på den normalt rationella Luftascendenten så att vi får en slirig typ som insidiöst söker presentera irrationella affekter eller känslopreferenser som vore det strikt rationalitet eller logiska utsagor! 

Den här störningen mellan den Irrationella Själen och den Rationella Själen (Vatten och Luft) kan fungera utmärkt i underhållningssammanhang. Jag hade en väninna, judisk händelsevis, och vars horoskop klövs i två delar genom Månen i Fiskarna och Solen i Vågen och där Mars i Vatten attackerade Vågens Luft. Det var en charmerande människa och ett proffs på att få sin vilja fram. Det var också en vanemässig lögnerska vilket jag översåg med i ungdomen men senare påpekade som ett problem. I det ögonblicket dog vänskapen direkt. Sanningen var alltför obehaglig för henne att hantera och hon fann ett antal "defekter" i mig som försvar och argument för att bryta kontakten. 

Ett lärde jag mig av det, avslöja aldrig små vita lögner ens om de så hopats på hög att berättelsen ter sig helt osannolik om du vill fortsätta umgås med en människa! Själv före detta datorprogrammerare med krav att tänka sanningsenligt (annars buggar programmet ihop direkt) klarar inte den här generande mellannivån av individer som också syntes genom Fredrik Reinfeldts sliriga faktahantering som statsminister. I det fallet drev Solen på i instinktiva Vatten medan Månen reflekterade ur det rationaliserande Luftperspektivet - och visst verkade han trovärdig! Ett perfekt horoskop för en sol och vårare. Luft och Vatten skapar en gegga av förstånd som kanske inte är så förståndigt när man börjar syna oraliteten i sömmarna... Samma problem ser vi i kartan för DN:s nystart under Wolodarski.

Irrationaliteten i DN under Wolodarski är värre än man någonsin kan ana, för Mars, en både naturligt och verksamt ond planet för en persona i Vågen administreras i sitt handlande av en Jupiter i rollen som en verksamt ond faktor och därtill placerad i den onda karmans 8e hus! Eftersom Jupiter bland samhällsklasserna representerar den privilegierade eliten, de förmögna, har vi här den Onde Rike Mannen som ett underliggande skäl till DN:s dåliga mentala balans (Vågen som ascendent) fr.o.m. Wolodarskis tillträde. Tyvärr, det är Huset Bonniers och samma kontakter som gav den unge Peter gräddfilen in i medierna som skissas som det underliggande skälet till DN:s olycksaliga horoskop och numera obalanserade profil.

På ett ytligare plan är det närmast övertydligt att femte ledarskapshuset är aktiverat eftersom kartan just gäller DN under ny chefredaktör. Den ömsesidiga receptionen mellan 5e husets tillfälliga ägare Saturnus och tidningens yttre rollmask Venus (balanserad och tilltalande) är oklanderlig. Här ser man en ideologiskt renodlad fasad och Wolodarski är garanten. Nymånen för "projektstart" är lika uppenbar - här startar en ny era, DN som USA-propaganda och misstänkliggörare av Ryssland (jfr. Wolodarskis USA-studier av "Rysslands moderna historia" - det skulle vara intressant att ta del av den kurslitteratur han svalt och studera dess vinklingar och underliggande värderingar).

Den blå, intellektuella och dogmatiska ledarskapssignalen från 5e huset i Vattumannen råkar dessutom sammanfalla med Sveriges nationalhoroskop, som också har en rysligt ond förmögen elit som driver sitt spel från denna, astrologins näst mest privilegierade hus (överglänst bara av det 9e huset för själar som i det närmaste är bodhisattvas, individer med rena kunskapskroppar som kommit till världen på uppdrag från Den Högste).

Attacken är allvarlig nog från Mars i Vatten med dess underliggande röta som härrör från det 8e korruptions- och dödshuset (ren och skär illvilja trädde in i DN fr.o.m. Woladarskis tillträde). Men redan den tekniskt fina "ömsesidiga receptionen" mellan rollspelet och ledarskapet (1a / 5e) har sina problem och detta eftersom Saturnus, med dess globala anspråk om att representera en allmännelig eller katolsk systematik som alla ska inordna sig i, är så illa placerad i öster där det trånga och personliga ego-perspektivet dominerar. Vi har med andra ord fått en DN som är lika spattig som Margaret Thatcher var, med samma Saturnus i Vågen i öster!

Obama glömde sitt parti och byggde enbart på sitt personliga varumärke, löd en ganska frän kritik från AB:s söndagsskribent Katrine Marcal. Samma problem där, Obama föddes med Saturnus i den egna personans (varumärkets) begränsade första hus. Det tycks knappast ha hjälpt någon av dessa två politiker att Saturnus tekniskt sett var välplacerad vad gällde den himmelska zodiaken (Saturnus "upphöjd" i Vågen och i negativt "härskarläge" i Obamas Stenbocksascendent). 

Det första huset räknas som ett gott hus ("det är gott att leva och uppleva världen genom ett personligt instrument"), men uppenbarligen orkar det inte bära upp tyngden från Saturnus utan den mörka luftens gravitation drar individens ego och man tror sig själv vara det ultimata. Makten går de här människorna åt huvudet, till skillnad från Saturnus i sitt bästa läge, i väster, där Tidens herre istället fungerar som en sparringpartner som egot i öster kan vässa sina tänder på. Saturnus i 10e huset är på sitt sätt en tautologi och omvittnar just därför en formidabelt maktorienterad människa! Saturnus i 4e huset skapar kyla och missnöje i det inre men dess långa hinduiska 270-gradersaspekt kontrollerar rollspelet och ger här ett formidabelt pokeransikte som söker kontrollera och vinna makt via sin personlighet. Inte en optimal placering. Förutom i hörnhusen är det inte alls säkert att Saturnus förmår ta en ledande roll.

Bloggaren har ofta kommenterat Wolodarski och irriterat sig över hans pinsamma favorisering av USA (som om världen inte var större och rikare än USA eller Ryssland - skyll Wolodarski/DN för att den senaste tidens nyhetsrapportering varit helknasig och russofobisk). När jag därför återser (som det visade sig) kartan för chefredaktörens tillträde, kan jag inte annat än le åt de GRADEXAKTA överensstämmelserna mellan mitt eget och det mundana DN-horoskopet (jag tror det blir fel att använda försvenskningen "mondän" här, som är ett adjektiv knutet till personligheten).

DN som propagandaverktyg "yttrar" sig genom Vågens 27e grad. Bloggaren har sin intellektuella Merkurius - händelsevis både ascendenthärskare och horoskopets atma karaka - Vågens 27 grad! Eftersom jag har min publicist-Merkurius i 5e huset för skapande lek, ledarskap och gott karma (meriter som rullats över från tidigare liv) förefaller det som om jag har gås oplockad med Wolodarski själv eller den som via korrupt svågerpolitik placerade den här oduglingen på ledarplats! Den som förmår vanda nerför tidens korridorer kan själv avgöra huruvida den hypotesen stämmer.

Nu är jag förstås inte den ende i Sverige som anser att DN chanserat tydligt från det här datumet och det vore ett sant nöje att leta upp några av de mest uttalade kritikerna på nätet och granska om de också har horoskop med en aktiv 27e grad av Vågen. Ett kluster planeter som bäddar in den 27e graden ger samma effekt, och naturligtvis också spegelbilden i motsatta Väduren! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar