Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 8 januari 2017

Coca-Colas långsamma folkmord på sensationalisterna


John Brock lämnade vd-posten för Coca-Cola sent förra åretJag tittade i förra inlägget på David Lesar, en av världens mest högavlönade chefer, en krigsprofitör då råvaruexploatören Haliburton naturligtvis följde hack i häl på USA:s aggression mot Irak (som idag via den globala terrorismen avslöjar USA:s sanna väsen för den som har ögon att se).

Jag sade inför den här rovkapitalistens brutala horoskop att det är sällan man hittar ljusa och lätta tongångar när man granskar skandalernas folk astrologiskt. Födelsekartorna ger direkta tankar om gangsters som lever ljuva livet i den privilegierade lilla ekonomiska klicken i samhällstoppen. De har bara köpt sig dyr konst och kulturell fernissa men drivs av en asätarens anda.

Nu berättar TT, förmedlare av lågprisnyheter till den krisande svenska pressen, att Coca-Cola stäms för falsk reklam som söker mörka skitdryckens hälsofarliga effekter (SvD). Eftersom jag just ägnat mer än två arbetsdagar på att söka födelsedata för världens högst avlönade direktörer, listade i The Independent för några veckor sedan, var Haliburtons och Coca-Colas vd:ar helt nya tillskott till min datasamling. En gammal iakttagelse, att företagsledare brukar hålla födelsedagen utanför det offentliga bekräftades starkt. Dessa superrika är så ogenerösa att t.o.m. ett födelsedatum hålls i med järnhand. 

Merparten av arbetstiden gick åt att förgäves googla efter mer an lösa antaganden om de toppavlönade chefernas födelseår. Av undersökningens 441 namn hittade jag år-månad-dag för knappt en tredjedel! I Sverige, med våra personnummer och tydligare insikt om att individen är en liten del av ett samhälle (vad de rikaste och mest nattskygga rovdjuren än tycker om det), hade resultatet säkert blivit bättre. Det är dock uppenbart att fler och flera svenska företagstoppar med den globala marknaden har födelsedagar som inte låter sig hittas genom nätsökningar. Folkrättsbrottslingarna i Lundin Petroleum är t.ex. helt mörklagda!

Vid genomgången av Fortune 500-företagens chefslöner (där 49 namn saknas, troligen några för män så rika och mäktiga att de har förmågan att flyga helt under radarn för att slippa uppmärksamhet för sitt kriminella inflytande på världshistorien), var det påfallande hur mycket ärvda pengar det handlar om. Det var ju Donald Trumps far, t.ex., som byggde upp det imperium och den förmögenhet som hans gapiga avkomma mer eller mindre framgångsrikt förvaltar. Trump, som tillhör de 0,2% rikaste i USA, finns inte med, antingen är hans affärsverksamhet inte tillräckligt storskalig även om hans privata rikedom är det, eller också är han en av dem som håller sina siffror skenbart låga, och det har medierna också rapporterat att han gör via moraliskt tvivelaktig skatteplanering.

De ärvda pengarna hos dessa kriminellt rika chefer är påfallande när man ser hur många av dem som har fjantiga påhäng till sina namn. Johansson den andra, Pettersson den tredje, och så vidare. Coca-Colas nyligen avgångne vd tillhör den här sorten och går under namnet John Franklin Brock III - dessa rovkapitalister ser sig uppenbarligen som motsvarigheten till kungaätter eller dynastier.

Och hur snabbt fick jag inte äta upp min kommentar inför Haliburton-chefens nattsvarta horoskop! Om man på samma sätt utgår från att Brock har ett skadat sinnelag och är mer en handlingens man som går på instinkt. (Det är ju detta ledare gör, de förmodas äga någon slags övernaturlig förmåga att snabbt greppa situationens bärande drag och fatta snabba och tydliga beslut.) Ett solärt horoskop (med Solen som ascendent) för Brock uppfyller nämligen kriteriet på en närapå illuminerad "solkung", med stark koppling till de universella morallagarna (9e huset).

Går det överhuvudtaget att födas under en mer gynnsam aspekt än Solen "upphöjd" i Väduren (för ett ledarskap helt baserat på den egna personligheten) och maximalt välsignad av lyckobringaren Jupiter som här står hemma i sitt positiva tecken Skytten (och enligt solascendenten) i det 9e huset som har kontakt med den globala dharman eller världens öde?
Som tur är ägnar sig den här bloggen inte åt nybörjarböckernas nivå som enbart isolerar enstaka omen. Undertecknad gjorde sig själv skyldig till skönläsningar av det egna horoskopet i yngre dagar. Varenda liten detalj som tilltalade egot förstärkte jag betydelsen av! Inte konstigt att jag inte gjorde några framsteg som människa.

Att göra en avvägd bedömning utifrån en solascendent är förstås spekulativt. Surya lagna används i Indien (med månascendenten, Chandra lagna) enbart för att bedöma kraften i de indikationer som den kroppsliga födelsens ascendent (lagna) indikerar. Bloggen använder stödascendenterna i egen rätt enbart därför att kompletta födelsedata är en sällsynthet.

Så Coca-Colas samvetslösa vd får enligt "handlingsmänniskans" solhoroskop således högsta betyg för sitt samvete och visionärt (Eld) tydliga upplevelse av sin plikt mot universum och mänskligheten? Ja, om Jupiters välsignelse av Solen varit kartans enda besked.

Men missa inte att horoskopets Sol står med den giriga demonen Rahu - punkten där månen bryter mot solens normativa och jämna rörelse genom zodiaken och börjar stiga över 0°-referensen. Här en klassisk tanke om att själva vilja vara som en gud, eller en av världens kungar eller dynastimedlemmar (Brock "den tredje")! Det duger inte att vara på samma referensnivå (0°) som andra solar (individuella levande varelser), den här vill komma högre.

Och nu rasar det inledande budskapet om ett rent samvete raskt! För även om Solen/Rahu stöds av en formidabel krigare Mars-i-Lejonet i ledarskapets hus (Donald Trump föddes fysiskt med Lejon-Mars i öster!), så saknar Mars moral. "I kärlek och krig är allt tillåtet." Mars är svart passion, planeten må tillhöra Eldelementet men dess hemvist är också kvaliteten Tamas, Mörkrets världar (där bara demoner och däggdjur drivna av brutal instinkt bor, medvetenhetsmässigt). 

Det går inte att missa hur Solen, Mars och Jupiter alla är planetära vänner och dansar "ringdans" över hela himmelen. Den här mannens inflytande är potentiellt världsomspännande! Men borde inte godhetens och hygglighetens Jupiter hjälpa Mars ur sin simplistiska impuls till dominant och autokrat ledarskap (Mars befinner sig i 5e huset för såväl ledarskap som tursamhet som kreativitet)?

För att förstå varför Coca-Cola letts av en demon från kapitalismens mörka hjärta och inte en mänsklighetens välgörare, måste man gå vidare. Uppenbarligen har vd:n för ett av världens kanske tre starkaste varumärken en precis lika stark identitetsskapande Sol !!! Bara det är värt att fundera över, om man är skeptisk mot astrologins förmåga att säga något om verkligheten.

Det var från den brittiske stjärnastrologen Charles Carter jag under mina tidigare år med den västerländska tropiska zodiaken (som bör förpassas till historiens sophög av idéer som verkade bra vid den tiden), hämtade idén att Merkurius alltid måste bevakas. Intellektets planet är i sig amoralisk och detta kvicksilver påverkas kanske mer än någon annan planet av sitt sällskap. Här låter sig Merkurius i orala (mat & dryck-)tecknet Oxen korrumperas i tanke och tal av Satans huvud eller den onda stjärnan Algol. De står på nästan exakt rät linje, så konjunktionen är extremt potent! 

Med ett så destabiliserat intellekt är det naturligtvis en olycka att Merkurius bildar en ömsesidig reception med Venus (sötsakernas planet och tillika orala Oxens härskare). Venus befinner sig i kommunikationstecknet Tvillingarna och ägs således av den "algoliserade" Merkurius så att allt tal från den här direktörens mun kommer att bli falskt. Lögnanden kan ta sig olika uttryck i verkliga livet och via en skiftande symbolkombinationer, men den här indikationen om desinformation om företagets skadliga produkter är uppenbarligen rotat i vd:s egen personlighet!

Missa inte att ur handlingsmänniskans perspektiv (Solen i 1a huset) är allt venusianskt samarbete av ondo! Solen med demoniskt äregiriga Rahu vill verkligen inte spilla tid på att balansera ut sitt egenintresse (som är att höja sig över andra) genom att balansera med Venus för bästa jämlikhet - för Väduren i 1a blir därför Venus en av de "verksamma illgörarna"! 

För en Vädur som prioriterar egointresset (en fantastiskt solidarisk position om man identifierar sitt ego med t.ex. företaget man arbetar för), blir tyvärr också kommunikatören Merkurius en verksamt ond kraft. Den som sätter egot i första rummet kommer mycket troligt att ljuga mer än genomsnittsmänniskan i syfte att nå sina egocentriska mål. Vad vi har här är således en superstark koppling mellan Merkurius och Venus som verkar som en enda faktor och hela denna enorma kommunikator är till följd av Merkurius skiftande karaktär ÄGD AV SATAN!

Efter att ha fattat hur illa det står till med den amerikanska företagskulturen, under många år representerad av det illustra Coca-Cola Companys vd, behöver man knappt ens påpeka att Vädursascendentens tredje illgörare, Saturnus står svagt i den kalla och alltid hungrigt begärsfyllda Kräftans tecken, varifrån den angriper och fördummar den äregiriga Sol-Rahu! 

Det här är samma kombination av begärsfulla Vatten som söker dränka klarsynens Eld som kan ses i olika utföranden i horoskop för köpta män som den tunga vapenindustrins villiga verktyg Stefan Löfven och DN:s russofobiska Peter Wolodarski. DN-chefen delar Coca-Cola-chefens upphöjda Sol i det egocentriska perspektivets Vädur men den här solens lyskraft är klen till följd av att disponenten Mars själv "fallit" i det näriga begärets tecken Kräftan. 

Det är svaga män som Wolodarski som gärna vill ha in NATO och amerikanska kärnvapen på svensk mark så fort som möjligt. Det är deras egen sinnessvaghet som de förväxlar med ett yttre rysshot. Att sådana här män tillåts skapa opinion är en av de flera tragedier som samtidigt spelas upp just nu, i västerlandets sista döende dagar... Andra kontinenter väntar tålmodigt på att Europa och det mordiska USA ska gå ett steg för långt i sin härsklystnad och knäcka ihop helt. 

Stefan Löfvens likhet med Coca-Cola-monstret är inte fullt så tydlig, han är dömd att likt Reinfeldt agera (solärt) inifrån mammas trygga famn (Kräftan/reviret) men här en mamma vars existens är hotad (Löfven adopterades bort) så att hela människans existens kommer att kretsa kring "att vara eller inte vara". Då blir man visserligen empatisk med de svaga, men ännu mer empatisk med sitt väduriska ego så att det är lätt för den Mörka Sidan att köpa över den här typen av politiker. 

Väduren och Kräftan indikerar ett neurotiskt problem som går tillbaka till barnåren och som i Löfvens fall troligen aldrig går att lösa då han har en ömsesidig reception mellan Eld och Vatten, så att frågan om att få leva och bli ett barn eller dö i Kräftans mörka vatten, demoraliserar och suddar ut hans blick för principer. "Ingen vet väl i dagens Sverige vad som är höger eller vänster" avslöjade han i ett spektakulärt korkat uttalande innan talskrivarna lärt honom av med ovanan att tänka högt.

I de två svenska exemplen har vi med korttänkt dumhet att göra, överaktiv "sensationalism", barn som försöker tänka ut vad som gynnar dem bäst: NATO nynnar båda eftersom Väduren ägs av krigets Mars och således ännu befinner sig på ett evolutionärt primitivt stadium. En välplacerad Mars och gärna under Saturnus kontroll skulle eventuellt kunna "adla" Väduren, men det finns så många teoretiska sätt att ta udden av en egocentrisk indikation att det är lönlöst att lista dem alla. Här räcker det med att konstatera att Brock, som likt Haliburtons vd åldras utan behag vd (se fysionomisk kommentar) möjligen kan beskrivas som extremt framgångsrik när det gäller varumärkesarbete: den tanken faller ledigt in under Solen i "se mig"-tecknet Vädurens stöd från lyckobringande Jupiter i globala Skytten. 

Men efter konstaterandet om framgång i att skapa ett ytligt "sken" (gr: phanein "vad som visar sig", är en term närbesläktad med Eldens vision) faller kartan sönder. Här har jag inte ens kommenterat folket (Månen i Vatten) - de törstande offren för Coca-Colas skitprodukter - som hos Brock "den tredje" motsvaras av Månen i ett ohälsosamt hus, det 12e för förluster. Kanske är det Coca-Colas egen påverkan på våra kroppar och psyken som avspeglas i Brocks föga säljande anlete? Cola bryter ner kroppen och dödar oss inifrån ju mer vi tar till oss denna ihåliga och genomfalska "amerikanska dröm"! Coca-Cola-reklamens leende och lyckliga människor ger den medvetna människan en instinktiv kräkreflex.


Asch, där slank det ut, det osunda
 

3 kommentarer:

 1. "Folkrättsbrottslingarna i Lundin Petroleum helt mörklagda" - jaså, är det till att ha glömt att jag googlade fram Ian Lundins födelsedag för ett tag sen? Där stod t o m hans gatuadress i Schweiz dessutom...

  För övrigt var det lite kul att läsa analysen ovan... har nämligen en granne som är född samma dag. Har nämnt henne kort förr, hon är passionerad jägare, trots att hon närmar sig 70. Liksom dito buggdansare och yogautövare. Engagerad i Rädda Barnen också. Ska man säga något negativt så märks en viss ego-tendens, inte konstigt med den väduren. Vägrade hålla sin stora hund kopplad när hon rastade den på Gärdet när hon bodde i Sthlm trots att en del blev rädda (hon har själv berättat) och exteriört förstört sitt gamla 1700-talstorp ("jag måste ju få ändra efter hur jag vill ha det".) Huruvida jaktintresset beror på "rovjursmentalitet" låter jag vara osagt...:-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så rätt du har. Jag noterade Ian Lundins födelsedag för framtida referens; saker jag inte tolkar tenderar dock lämna närminnet raskt som du kanske kan förstå om du ser på bara genomströmningen av data på denna blogg. Och då ägnar jag merparten av veckan åt mycket annat att att bara blogga! I dagarna två har jag bokstavligen snabbläst tusentals googlelänkar i jakt på födelsedata för de 441 mest högavlönade cheferna.

   Men tack än en gång, Ian L. har samma allmänna brytning mellan Eld och Jord som man kunde se hos Haliburtons vd. En tendens för oljeprofitörer? Har tidigare föreslagit att kombinationen kommer till nytta i smedjan eller därhelst man i "visionens namn" går hårt åt materien...

   "Andens brutalisering" - slagborren dunkar skiten ur arbetaren som hanterar den och lämnar honom slutligen helt avtrubbad för livets subtiliteter.

   Radera
  2. PS. Om personens engagemang i Rädda barnen och yoga, är båda tydliga tendenser på att Jupiters välsignelse av Solen i Barnets tecken placerar sig i andra hus än var de nu kan tänkas ligga hos Coca-Cola-chefen. Det är ett aber att bristen på klockslag hindrar från att förstå mer vid sådana här spännande fall där folk är födda samma dag och en är "normal" och den andra en världsledare för falsk lycka (Coca-Cola)...

   Radera