Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 30 januari 2017

Barnmorskans perfekta samvetsfrihet
Ett litet eftersnack till sekularistens falska laguppfattning härförleden kanske förtjänar ett bättre öde än att ligga och skvalpa i inläggets kommentarsfält.

Det visade sig nämligen, att så långt man nu kan pressen en tolkning baserad på enbart födelsedagen, har barnmorskan perfekta astrologiska omen om ett fullt utvecklat och rent samvete. Intressant nog publicerar nu SvD ett debattinlägg som avslöjar vilken ynklig och fulvinklande debattör sekularisten var, och bekräftar samtidigt min horoskopanalys av hans högre medvetenhet - dock även här enbart utifrån hela födelsedagen. Där lyser samvetet helt med sin frånvaro, vilket öppnar för låga tricks! 

Indikationer om ett fördunklat samvete åtminstone under 24 timmar öppnar också för den alltid lika besvärande frågan om vissa tidsperioder är "förbannade" och enbart ämnade för själar som degraderat sig genom sin långa vandring i tid och rum. Själar som därför förr eller senare måste möta ett onådigt livsöde - återspeglat av en stjärnhimmel där tecken på andlig vitalitet och himmelsk intelligens är avstängda (åtminstone för detta jordeliv). Samvetslösa människor brukar i allmänhet också vara så ointelligenta att de slutligen faller på eget grepp och efter att ha målat in sig själva i ett hörn, vaknar ibland kontakten med samvetet till. Det är syftet med skam och smärta... Det driver själen och kroppsmedvetandet närmare. 

Själv har de tydligaste tidigare liv-minnena dykt upp när jag varit i stark affekt (ilska, upprörd över någon oförrätt). Då har extrema tidigare liv-scener visat sig i drömmar eller t.o.m. vaket tillstånd, scener och ledtrådar som förklarat den djupa bakgrunden till ögonblickets predikament. Av det jag läst är jag inte unik i den här haltande kontakten med den klärvoajanta förmågan, men något dugligt medium lär man inte bli med en så märklig ledningsdragning! 

Jag gör den här utvikningen eftersom samvete och klärvoajans bara är olika yttringar av samma fakultet, den som horoskopet beskriver via det 9e huset för samvete, religion och filosofi (de två senare ämnen som illustrerar den människovordna själens medvetenhet om att vara något annat och det sökande på olika plan som religion och filosofi indikerar).

De tre färgade tecknen i barnmorskans sinnelagshoroskop indikerar att bara en mindre del av horoskopet väljs ut för några kommentarer.
Månen i Kräftan tecknar sinnelaget, men också den vedertagna symbolen för moderskap och varför inte barnmorskan som bistår modern. Här syns en seriös och allvarlig syn på arbetet som gränsar till svartsyn: gränsdragaren Saturnus formaliserar och bringar Kräftans ebb och flod till skiftande sinnestämningar till ett "lågt" men stabilt tillstånd. 

Saturnus nära Månen blir knappast någon spelevink och jag är osäker på om den här sorten ens bör försöka vara lustig. Humor tillhör andra astrologiska signaturer. Barnmorskan tar med andra ord Naturens arbete på djupaste allvar. Kan också tillåtas att Saturnus i Vatten ger en skygg och rätt defensiv sida, inte så bra på att slåss för sitt utan mer typen som demonstrativt stänger igen. Typiska Luft-typer, kommunicerande och pratiga, kan ha svårt för Vatten-människor som mer lever på någon outtalad känslonivå.

Om Månen i Kräftan är offer för lilla Ljusets faser och kan falla offer för mångalenskap, stabiliserar Saturnus förvisso känslolivet, men svårmod kan gripa den här typen. Nu är Solen inte till mycket hjälp för just den här Månen (Sol och Måne bildar ett par och Solen är ledaren och Månen speglar och fördjupar inom individen. Stark Sol och nedsatt förmåga i Månen ger handlingsfanatiker, de agerar utan reflektion och har troligen social kompetens som en väghyvel... Men även ett sånt horoskop kan undvika mani och besatthet förutsätt att Merkurius intellekt fungerar väl.)

Hos barnmorskan är Solen helt ställd åt sidan, i det 12e huset som har minimal världslig påverkan och kallas ett exilens eller förlustens hus. Men eftersom sjukhus (inkl. förlossningsavdelningar) tillhör 12e "avskilda" huset är Solen inte alls utslagen, inte ur den här kvinnans synvinkel, och då ska man veta att Solen är kodord för Barn - som när de anländer fortfarande är rena själar och främlingar för denna värld (Solen representerar därför också atman, den eviga andesjälen).

Nåväl, det var nu barnmorskans samvete som var huvudämnet och hon föds då detta omen är helt rent utan inblandning eller korrumperad av lömska baktankar. Med moderskapets Vatten i 1a huset tillfaller Vatten även det 9e huset för samvete och intuitiv, intellektuell eller kanske brinnande klärvoajant insikt om den gudomliga morallagen (med Vatten snarast en intuitiv känsla för vad som är rätt).

Och Moder Natur i 1a ger inget mindre än den gudomliga Lagen själv, Jupiter, som ägare av det 9e samvetshuset. Men med Vatten får vi Lagen som den återspeglas i den lägre skapelsen, i Naturen (en Natur som föregår det vi kallar med natur när vi blickar ut över nejden). 

Här står Jupiter i Väduren i tionde makthuset så att barnmorskan är redo att säga ifrån med myndighet i samvetsfrågor! För Kräftan i 1a blir således den intuitiva medvetenheten om Lagen (inte den jordiska utan de högre Ordning som driver universum som utgör själarnas spelplats), något att ta strid för och inte alls, som satanisterna i den svenska samhällsdebatten försöker göra det till, en "privat sak på kammaren".
Astro-Logik: När en planet gästar ett annat tecken än sitt hemtecken ägs eller disponeras den av någon annan planet och i den spänning som då uppstår kan man inte tala om en förverkligad placering men väl att man har en potential att dra åt det håll disponenten indikerar. Detta kan vara en dålig utveckling och planetpositionen indikerar därför en karaktärssvacka man har att jobba med i den händelse planeten har någon koppling till den egna personen. Vissa av horoskopets 12 hus har mindre med den egna karaktären att göra, men alla hus har åtminstone någon anknytning till psyket. För som romerske filosofen Plotinus sade: "Vi har inte en själ (ψυχη), vi lever i Själen!"
Barnmorskan har ett suveränt stöd för sitt samvete eftersom Jupiter i Väduren ägs av Mars i Lejonet, och Mars är en av planeterna på Kräftans sida. Under samvetsplaneten Jupiter - här precis "rätt" planet att agera i rollen som sig själv, så finns alltså en ren Donald Trump (som också har Mars i ledartecknet Lejonet som en verksam välgörare). Barnmorskans Kräfta må se vek ut men detta Livsbejakande Lejon kan ryta till och försvara det intima samspel mellan den högre världen och naturen som Eld och Vatten metafysiskt representerar.

Jämför detta perfekta budskap för ett känsligt och fungerande samvete - en bra människa - med grumligheten hos sekularisten som enligt SvD:s senaste motdebattör inte ens har kunskap eller ärlighet nog att uppge vad tillämpliga lagstycken faktiskt säger! 

Att sedan svenska folket delar den här dåraktiga sekularistens länk i tiotusental på sociala medier, vad säger det om svenska folket? Kört ner i dyngan av den sekulära världsbild som förnekar dem ett liv efter detta, en så depressiv materialistisk livssyn som förgrovat svenskarna så till den grad att de gärna förnekar nya själar inträde i detta liv, om det "inte passar dem själva". Vilket egoistiskt folk!

Själv har jag en svag känsla av att man bör tillåta abort om kvinnan blivit gravid till följd av våldtäkt. Ett sådant övergrepp drar till sig DEMONER och dem har vi redan tillräckligt många av i världen. Bättre då att abortera, låta kvinnan läka psykiskt och sedan utan trauma bli en ljus kanal för någon av de många goda själar som gärna kommer till planeten för att söka göra världen till en bättre plats.

PS. Jag kan misstänka att barnmorskan är kristen, så det här inlägget lär knappast falla i god jord vare sig hos kyrkligt folk eller bland Sveriges hundratusenden sekulära medborgare som lever ovetande om att tillhöra Satan i kraft av samhällets orientering och intresses av att bryta upp blockeringen mot sin inre själ. Ibland föds man i fel tid och på fel plats, men även denna fråga om rätt eller fel regleras förstås ytterst av den universella morallag eller Samvetet i dess världsomfattande skepnad Världssjälen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar